KontaktBlog     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

Zamów usługi dodatkowe

Opłata jest ryczałtowa i pokrywa tylko koszty związane z dodatkowym obciążeniem. Standardowe usługi i zgłaszanie błędów są bezpłatne. Zachęcamy do uprzedniego wykupienia Abonamentu Serwisowego Premium. Abonament jest konieczny, aby móc skorzystać z usługi Gwarancja JPK™.

Większość czynności możesz wykonać samodzielnie. Czynności związane z przenoszeniem, eksportem i importem danych z lub do innych systemów, scalaniem i analizą plików JPK, generowaniem plików XML, JSON, JPK wykonujesz samodzielnie, pod warunkiem posiadania odpowiedniej licencji (Podatki JPK, Kopia Elektroniczna EJ JPK, EJ Plus, JPK Plus). Opłaty poniżej dotyczą dodatkowego wsparcia ze strony konsultanta lub programisty.

praca technika - 1 godzina
Cena usługi: 99,- zł +VAT

praca technika - 2 godziny
Cena usługi: 149,- zł +VAT

praca technika - 3 godziny
Cena usługi: 199,- zł +VAT

praca programisty - 1 godzina
Cena usługi: 199,- zł +VAT

praca programisty - 2 godziny
Cena usługi: 349,- zł +VAT

praca programisty - 3 godziny
Cena usługi: 499,- zł +VAT

konsultacja indywidualna - 1 godzina
Cena usługi: 99,- zł +VAT

odtwarzanie danych z kopii zapasowej - 1 zdarzenie
Cena usługi: 99,- zł +VAT

wykonanie innych czynności rozszerzonych
Cena usługi: 149,- zł +VAT

wsparcie techniczne w przygotowaniu kompletu kontrolnych JPK na żądanie urzędu skarbowego - jeśli nie masz prawa do bezpłatnej usługi Gwarancja JPK™, obowiązują pozostałe warunki tej usługi
Cena usługi: 199,- zł +VAT

ZASADY Usługa zostanie zrealizowana po opłaceniu zamówienia. Operacje automatyczne realizowane są następnego dnia roboczego. Usługa pracy technika w ciągu 3 dni roboczych. Usługa pracy programisty w terminie uzgodnionym, standardowo 3 do 14 dni. W razie niemożliwości zrealizowania usługi lub jej nieskuteczności zwracamy wpłaconą należność albo wykonujemy usługę powtórnie, według wyboru klienta.

© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.



https://www.jzk.pl/uslugi