Automatyczna instalacja Edge WebView2 Runtime

Jak zainstalować Edge WebView2 Runtime? Czy jest dostępna automatyczna instalacja? » zobacz

Brakujący dodatek do funkcjonalności on-line

Jak zainstalować brakujący dodatek do obsługi funkcjonalności on-line? Skąd wziąć WebView2 Edge Rruntime? » zobacz

Instalacja rozszerzenia Edge WebView2 Runtime

Jak działa instalacja rozszerzenia Edge WebView2 Runtime? Do czego jest mi to potrzebne? » zobacz

Interfejs Edge WebView2 nie jest obsługiwany

Co oznacza komunikat, że taki interfejs nie jest obsługiwany? Jak poradzić sobie z tym błędem? Czemu nie działa zawartość aktywna? » zobacz

Odinstalowanie Edge WebView2 Runtime

Jak odinstalować środowisko uruchomieniowe Edge WebView2? » zobacz

Problemy z pobraniem zawartości aktywnej

Co oznacza, że wystąpił problem z pobraniem zawartości aktywnej? » zobacz

Przeglądanie plików PDF

Jak otworzyć plik PDF w Druczku? Jak wyświetlane są pliki PDF? » zobacz

Usuwanie cache Edge WebView2 Runtime

Jak usunąć cache wbudowanej przeglądarki? Gdzie zapisywane są dane sesji? » zobacz

Weryfikacja przeglądarki Edge

Jak sprawdzić zainstalowaną wersję przeglądarki Edge? Co zrobić, jeśli Edge WebView2 Runtime nie jest aktualne? » zobacz

Zawartość aktywna

Co to jest zawartość aktywna? » zobacz
Razem 10 pytań.
Pozostałe pytania