Środki Trwałe 365

Program do środków trwałych i amortyzacji.

Program do środków trwałych i amortyzacji

Program Środki trwałe to niezastąpione narzędzie dla firm i przedsiębiorstw, które potrzebują kompleksowej ewidencji i zarządzania swoimi środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Przeznaczony głównie dla działów finansowo-księgowych oraz zarządzania majątkiem, program Środki trwałe umożliwia skuteczne monitorowanie, rozliczanie i sprawozdawczość związane z tymi aktywami.

Dzięki programowi Środki trwałe, przedsiębiorcy mogą prowadzić precyzyjną ewidencję swoich środków trwałych, takich jak nieruchomości, maszyny, pojazdy czy sprzęt, wraz z informacjami dotyczącymi ich wartości, daty nabycia, metody amortyzacji i stawek amortyzacyjnych. Program umożliwia automatyczne obliczanie amortyzacji i generowanie raportów amortyzacyjnych, co znacznie ułatwia rozliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych.

Dodatkowo, program Środki trwałe umożliwia również prowadzenie wykazu wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje czy znaki towarowe. Użytkownicy mogą monitorować ich wartość, okresy użytkowania oraz rozliczać odpisy amortyzacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program Środki trwałe wspiera przedsiębiorstwa w przygotowywaniu dokumentów wewnętrznych związanych z amortyzacją, takich jak dowody księgowe czy karty ewidencyjne. Umożliwia również generowanie raportów i zestawień dotyczących środków trwałych, co ułatwia zarządzanie majątkiem i podejmowanie decyzji biznesowych.

Dzięki programowi Środki trwałe, przedsiębiorcy mogą precyzyjnie śledzić swoje aktywa trwałe, zachowując pełną kontrolę nad ich wartością, amortyzacją i rozliczeniami. Program eliminuje ręczne i czasochłonne obliczenia oraz minimalizuje ryzyko błędów, co przekłada się na efektywność i dokładność prowadzonej ewidencji.

Program Środki trwałe to nieocenione wsparcie dla firm, które pragną efektywnie zarządzać swoimi środkami trwałymi, unikając nadmiernego obciążenia księgowości i ułatwiając pełne spełnienie wymogów prawnych związanych z amortyzacją i rozliczeniami środków trwałych. Wypróbuj bez ryzyka

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

Środki trwałe
Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dowody wewnętrzne, amortyzacja. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Program Środki trwałe zapewnia kompleksowe narzędzia do ewidencji, monitorowania i zarządzania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawami.

Rejestr środków trwałych: Możliwość prowadzenia kompleksowego rejestru środków trwałych, co umożliwia monitorowanie i zarządzanie tymi aktywami.
Rejestr wartości niematerialnych i prawnych: Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w firmie.
Klasyfikacja środków trwałych KŚT: Klasyfikacja środków trwałych zgodnie z KŚT.
Dowody wewnętrzne do amortyzacji: Rejestracja dowodów wewnętrznych związanych z amortyzacją.
Przyjęcie i wycena środka trwałego: Rejestracja przyjęcia i wyceny środka trwałego.
Sprzedaż lub likwidacja środka trwałego: Rejestracja sprzedaży lub likwidacji środka trwałego.
Ewidencja środka trwałego: Prowadzenie szczegółowej ewidencji dotyczącej środka trwałego, w tym ustalanie metody amortyzacji, stosowanie amortyzacji degresywnej, liniowej lub jednorazowej, tworzenie automatycznych lub indywidualnych stawek amortyzacji oraz planowanie amortyzacji. Program generuje również automatyczne dowody wewnętrzne związane z amortyzacją.

Pozostałe opcje:

Waluty: Kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP).
E-maile: Obsługa poczty elektronicznej.
Firma 365: Baza kontrahentów, obsługa weryfikacji z Białej Listy, dane użytkownika programu.

Program jest szczególnie przydatny dla działów finansowo-księgowych i zarządzania majątkiem, umożliwiając skuteczną rejestrację, rozliczanie i generowanie sprawozdań związanych z tymi aktywami.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 8 ekranów aplikacji
KontrahenciKontrahenci
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Dane użytkownikaDane użytkownika
Środki trwałeŚrodki trwałe
Środek trwałyŚrodek trwały
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji
TożsamościTożsamości

Możliwość rozszerzenia

Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, można dokupić kolejne pakiety, rozszerzając funkcjonalność programu. Przykładowe pakiety:

JPK na żądanie
Obsługa plików JPK na żądanie. JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_KR. Wysyłanie pliku. Weryfikacja, wizualizacja i walidacja pliku JPK. Generowanie i eksport JPK_FA (faktury). Import faktur z plików JPK. Generowanie i eksport JPK_EWP (ryczałt ewidencjonowany). Generowanie i eksport JPK_PKPIR (książka przychodów i rozchodów). Generowanie i eksport eksport JPK_V7M i JPK_V7K (ewidencja VAT z deklacją VAT-7). Import ewidencji VAT z plików JPK. więcej →

Podpis elektroniczny
Rozszerzona obsługa podpisu elektronicznego. Podpisywanie plików PDF, XML, JPK. Dodawanie i usuwanie podpisów. więcej →
Kup teraz, rozszerz później

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Środki Trwałe 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Środki Trwałe 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Program Środki Trwałe 365 od firmy JZK jest nieocenionym narzędziem dla mojej firmy. Dzięki niemu mogę prowadzić precyzyjną ewidencję środków trwałych, takich jak budynki i flota pojazdów, wraz z informacjami dotyczącymi ich wartości, daty nabycia, metody amortyzacji i stawek amortyzacyjnych. Program automatycznie oblicza amortyzację i generuje raporty amortyzacyjne, co znacznie ułatwia rozliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych.

Udaje się efektywnie zarządzać środkami trwałymi, bez nadmiernego obciążenia księgowości. Spełniamy teraz wymogi prawne związane z amortyzacją i rozliczeniami środków trwałych. Kięgowa służy tylko jako doradca w razie pytań, nie trzeba jej płacić za rozliczanie każdego środka trwałego co miesiąc.

Wygodne jest automatyczne klasyfikacje i stawki amortyzacji, dokumentowanie odpisów amortyzacji dowodem wewnętrznym, a potem automatyczne księgowanie odpisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Ułożyliśmy bardzo sprawny pakiet z dodatkowych modułów.

Program ułatwia prowadzenie księgowości w firmie i minimalizuje ryzyko błędów.


Kim są użytkownicy programu Środki Trwałe 365?
Użytkownicy programu Środki trwałe to przede wszystkim przedsiębiorcy oraz ich zespoły finansowo-księgowe odpowiedzialne za ewidencję i zarządzanie majątkiem firmy. Program ten jest dedykowany firmom, które posiadają i utrzymują różnego rodzaju środki trwałe, takie jak samochody, maszyny, urządzenia czy nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z programu Środki trwałe, chcą skutecznie monitorować, zarządzać i rozliczać swoje aktywa trwałe, takie jak samochody, które są wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki programowi, mogą prowadzić szczegółową ewidencję pojazdów, w tym dat nabycia, wartości, metody amortyzacji i stawek amortyzacyjnych, a także generować raporty i dowody księgowe związane z amortyzacją samochodów.

Dodatkowo, użytkownicy programu Środki trwałe to przedsiębiorcy, którzy posiadają maszyny i urządzenia związane z produkcją, które są kluczowe dla prowadzenia ich działalności. Program umożliwia im pełną kontrolę nad tymi aktywami, włączając w to ewidencję, obliczanie stawek amortyzacyjnych, generowanie raportów oraz rozliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych.

Dzięki programowi Środki trwałe, przedsiębiorcy mają możliwość dokładnego śledzenia wartości, stanu technicznego i historii swoich środków trwałych. Pozwala to na skuteczne zarządzanie tymi aktywami, podejmowanie decyzji dotyczących ich modernizacji, naprawy lub zbycia, a także rozliczanie amortyzacji i związanych z tym aspektów podatkowych.

Ważnymi grupami użytkowników programu Środki trwałe są zespoły finansowo-księgowe oraz specjaliści ds. rachunkowości, którzy odpowiadają za dokładne rejestrowanie i rozliczanie amortyzacji środków trwałych. Program ten umożliwia im wygodne obliczanie stawek amortyzacyjnych, generowanie raportów i zestawień oraz utrzymywanie zgodności z przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

Użytkownicy programu Środki trwałe cenią go za efektywność, precyzję i wygodę, jakie zapewnia w prowadzeniu ewidencji środków trwałych. Dzięki niemu mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, jednocześnie mając pewność, że ich aktywa trwałe są prawidłowo rejestrowane, rozliczane i zarządzane.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 20 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800162

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Środki Trwałe 365
Program do środków trwałych i amortyzacji.