Lista referencyjna

Aplikacje dla profesjonalistów, używane przez profesjonalistów. Sprawdź, w ilu branżach wykorzystywany jest program JZK® Rolnik 365

Program Rolnik to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z rolnictwem, przetwórstwem żywności oraz handlem hurtowym. Oto kilka przykładów:

Przetwórstwo przemysłowe: Firmy zajmujące się przetwarzaniem mięsa, produkcją alkoholi oraz wytwarzaniem produktów przemiału zbóż korzystają z programu Rolnik do zarządzania swoimi procesami produkcyjnymi.

Rolnictwo: Rolnicy zajmujący się uprawą warzyw, hodowlą drobiu oraz uprawą zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona korzystają z programu Rolnik do monitorowania upraw, zarządzania paszami i śledzenia efektywności produkcji.

Handel: Firmy handlujące hurtowo owocami, warzywami, zbożem, tytoniem, nasionami i paszami dla zwierząt korzystają z programu Rolnik do zarządzania swoimi zapasami, śledzenia sprzedaży i kontroli magazynowej.

Transport i gospodarka magazynowa: Firmy zajmujące się transportem drogowym towarów korzystają z programu Rolnik do zarządzania logistyką, monitorowania dostaw i kontrolowania stanu magazynowego.

Informacja i komunikacja: Wydawnictwa specjalizujące się w oprogramowaniu korzystają z programu Rolnik do swojej działalności wydawniczej związanej z pozostałym oprogramowaniem.

Usługi administrowania i działalność wspierająca: Firmy oferujące wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek korzystają z programu Rolnik do zarządzania flotą pojazdów i obsługi klientów.

Budownictwo: Firmy zajmujące się rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych korzystają z programu Rolnik do zarządzania projektami, śledzenia postępów i koordynacji działań.

To tylko kilka przykładów branż, które korzystają z programu Rolnik. Program ten pomaga w efektywnym zarządzaniu różnymi aspektami działalności związanej z rolnictwem, przetwórstwem żywności i handlem hurtowym, umożliwiając lepszą kontrolę i optymalizację procesów.

Użytkownicy programu Rolnik 365 reprezentują 14 branż w ramach 7 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (11.01.Z)

wytwarzanie produktów przemiału zbóż (10.61.Z)

...i jeszcze 1

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

...i jeszcze 1

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)

F: budownictwo

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

Błędów

FRUKT-POL Jarosław Pariaszewski

Zakrzewo

Przedsiębiorstwo Producentów Rolnych sp. z o.o.

Toruń

Gospodarstwo Ogrodnicze Jarosław Siudziński

Sochaczew

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Sochaczewie

Rozprza

AGRODOLINA Sławomir Kołaciński

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Lista referencyjna
Aplikacje dla profesjonalistów, używane przez profesjonalistów. Sprawdź, w ilu branżach wykorzystywany jest program JZK® Rolnik 365