Słowniki


Jak zrobić, by program podpowiadał często używane teksty? Czy można wybrać jednostkę miary z listy?

W trakcie użytkowania program uczy się Twojej firmy. Wprowadzane teksty tworzą słowniki, z których możesz potem korzystać.

Dostęp do słownika jest zawsze za pomocą przycisku strzałki albo trzech kropek w polu, które obsługuje słowniki.

Sprawdzamy teraz, jak działa słownik. Na przykład gdy dodajemy nowy towar do magazynu:

Magazyn - Towary - Nowy towar


Widzimy, że jest dostępna lista jednostek miary do wyboru.

Ta lista na początku jest pusta. Po wprowadzeniu każdego nowego towaru, program doda do słownika wprowadzoną jednostkę miary. Gdy kolejny raz będziesz chciał wprowadzić towar z taką jednostką miary, będzie ona gotowa do wyboru.

Słowniki dostępne są do samodzielnej edycji. Możesz zatem zawczasu przygotować słowniki odpowiednie dla Twojej firmy. » zobacz jak

2020-07-27

slowniki

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się