Rozliczenie remanentu


Jak rozliczyć remanent? Jak przygotować spis z natury?

Remanent polega na podliczeniu i wycenie wszystkich towarów, znajdujących się w konkretnym magazynie. Najpierw musisz przygotować remanent. » zobacz jak

Gdy masz gotowy arkusz spisu, znajdź Twój remanent na liście:


Naciśnij przycisk Rozliczenie remanentu. Zobaczysz okienko remanentu:


Przejdź kolejno wszystkie pozycje. Jeśli ilość stwierdzona w magazynie jest inna, niż wydrukowana na arkuszu, popraw tę ilość w tabeli. Poprawione pola podświetlą się na zielono, na przykład tak:


Naciśnij Gotowe. Remanent zmieni status na rozliczony:


Magazyn prowadzony jest co do zasady w cenach netto. Remanent jest w takich cenach, w jakich zaprowadzono magazyn. Remanent jest w cenach ewidencyjnych, które mogą różnić się zarówno od ceny zakupu, jak i ceny sprzedaży.

2021-05-02

remanent magazyn

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się