Fakturzysta

Opis aplikacji Referencje Cennik Zamów! Pobierz    

×Zamówienie

  następny »« poprzedni  Fakturzysta » Magazyn »

Moduł Magazyn

W skrócie: Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe

Częste pytania związane z tym modułem


Czytnik kodów kreskowych Jak używać czytnika kodów kreskowych? Czy mogę wyszukiwać po kodzie, jeśli nie mam czytnika?

Dodatkowe magazyny Jak włączyć dodatkowe magazyny? Ile mogę mieć magazynów w programie? Jak włączyć 25 magazynów?

Dodawanie pozycji z magazynu Jak szybko dodać więcej pozycji do faktury, zlecenia, paragonu, zamówienia? Jak szybko wystawić długą fakturę, WZ, PZ?

Dossier towaru Gdzie znajdę dossier towaru? Jak ustalić zysk i straty ze sprzedaży konkretnego produktu?

Faktura do WZ Jak wystawić fakturę do WZ?

Faktura zakupowa do PZ Jak wystawić fakturę zakupową do PZ?

Grupy i podgrupy towarów i usług Jak ustawić grupę i podgrupę towaru lub usługi? Czym różni się grupa od podgrupy?

Lokalizacja towaru w magazynie Jak wprowadzić lokalizację towaru w magazynie?

MM Przesunięcie magazynowe Jak wykonać przesunięcie magazynowe? Jak przenieść towar do innego magazynu?

Obsługa magazynu Jak działa obsługa magazynu w Pakiecie JZK 365?

Powiązanie towaru z magazynem Jak powiązać pozycję dokumentu z magazynem? Czy stany magazynowe będą obsłużone?

Pozycja remanentu Jak wprowadzić stany rzeczywiste do remanentu? Jak rozliczyć spis z natury?

PZ do faktury zakupowej Jak wystawić dokument PZ do faktury zakupowej?

Remanent Jak wykonać remanent? Jak przygotować spis z natury?

Rozliczenie remanentu Jak rozliczyć remanent? Jak przygotować spis z natury?

Sprzedaż poniżej ceny zakupu Czy program pozwala na sprzedaż poniżej ceny zakupu? Jak ustawić ostrzeżenie przed sprzedażą ze stratą?

Usuwanie dokumentów Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję?

Uzupełnianie pozycji w magazynie Jak uzupełnić pozycję dokumentu w magazynie? Co zrobić, jeśli towar nie jest powiązany z magazynem?

Wykres zyskowności towaru Jak szybko ocenić zysk i straty ze sprzedaży konkretnego produktu?

WZ do faktury Jak wystawić dokument WZ do faktury sprzedaży? Jak przygotować dokument WZ do dostawy?

- masz inne pytanie? » zadaj je teraz
Dostępność: (365, PRO, Ultimate), (365, PRO, Ultimate), .

  następny »« poprzedni  Zobacz wszystkie moduły Fakturzysty