Fakturzysta

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie
Faktury Paragony Rejestr sprzedaży Waluty Rozliczenia

  następny »« poprzedni  Fakturzysta » Sprzedaż »

Moduł Rejestr sprzedaży

W skrócie: Podatkowy raport ze sprzedaży.

Częste pytania związane z tym modułem


Dane podatnika do JPK Jak wprowadzić dane podatnika do JPK? Skąd program bierze dane firmy umieszczane w JPK_V7?

Generowanie JPK_V7 Jak wygenerować JPK_V7K lub JPK_V7K?

JPK_FA dla księgowej Jak wygenerować JPK_FA dla księgowej? Jak wybrać dokumenty do eksportu i kolejność eksportu danych?

JPK_V7 fiskalny a niefiskalny Czym się różni JPK_V7 fiskalny od niefiskalnego?

Jak wymieniać dane z księgową Jak mogę wymieniać dane z księgową? Jak przesyłać dane do innych programów? Jak przygotować pliki JPK dla księgowej?

Kod urzędu skarbowego Jak znaleźć kod urzędu skarbowego? Do którego urzędu mam wysłać swój JPK?

Urzędowe potwierdzenie odbioru JPK Jak pobrać UPO?

Weryfikacja pliku JPK Jak wykonać weryfikację pliku JPK? Jak sprawdzić, czy jest poprawny?

Wybór między JPK_V7M a JPK_V7K Jak ustawić, czy chcę generować JPK_V7K lub JPK_V7K? Jak włączyć rozliczenie kwartalne?

Wysyłanie pliku JPK do fiskusa Jak wysłać plik JPK do urzędu skarbowego?

Wysyłanie pliku JPK mailem Jak wysłać plik JPK do kogoś innego, na przykład do księgowej?

Zamykanie rejestrów Jak zamknąć rejestry miesięczne i wygenerować JPK?

Faktura czy paragon Paragon czy faktura? Jak dokumentować sprzedaż, aby najprościej ją zaksięgować?

Formuły księgowania VAT Jak ustawić formuły księgowania do Książki, do VAT? Jak wybrać formułę rozksięgowywania? Co to znaczy, że faktura jest wystawiona w sposób mieszany lub nieprawidłowy?

Groszowe różnice na fakturach Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT?

Księgowanie VAT Jak zaksięgować miesiąc w VAT, aby móc wygenerować JPK_V7?

Księgowanie faktur i paragonów Jak księguje się paragony i faktury?

Księgowanie miesiąca Jak wykonać księgowanie miesiąca w programach JZK?

Księgowanie ryczałtu Jak wykonać księgowanie w module Ryczał?

Księgowanie składek ZUS Jak zaksięgować zapłacone składki ZUS?

Podatek liniowy i inne parametry podatkowe Gdzie mogę wybrać liniowy podatek 19%? Jak ustawić opcje rozliczania podatku dochodowego? Jak wstawić kwotę stałej zaliczki PIT?

Podatkowy rejestr sprzedaży Jak działa podatkowy rejestr sprzedaży? Jako mogę przygotować wykaz faktur dla księgowej?

Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej Jak zarchiwizować dane podatkowe?

Rozliczenie roczne PIT Jak przygotować roczne rozliczenie PIT? Skąd wezmę dane do PIT-36 lub PIT-36L?

Usuwanie dokumentów Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję?

Usuwanie zapisów księgowych Jak usunąć błędny wpis w rejestrze księgowym? Jak poprawić błędny zapis?

Wprowadzanie składek ZUS Jak wprowadzić składki ZUS i datę ich zapłaty?

Zamykanie miesiąca Jak wykonać zamknięcie miesiąca w programach JZK?

Zamykanie rejestrów Jak zamknąć rejestry miesięczne i wygenerować JPK?

Zasady odpowiedzialności Jakie są zasady odpowiedzialności w roku 2020? Na co zwracać uwagę?

Zasady prawidłowego księgowania Jakie są zasady prawidłowego księgowania?

Zasysanie danych do Książki Jak zassać dane do modułu Książka?

Zasysanie danych do VAT Jak zassać dane do modułu VAT?

Zasysanie danych Jak zassać dane do modułów księgowych?

- masz inne pytanie? » zadaj je teraz
Dostępność: D D+ F F+ Ga Ho Ka Lo Ro Se Sz Wa.

  następny »« poprzedni  Zobacz wszystkie moduły Fakturzysty

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-17 06:46 #29.6 for 44.192.253.106 @ec2-44-192-253-106.compute-1.amazonaws.com