Flagowy produkt JZK. Bestseller do obsługi małej firmy

Program DruczekŽ został stworzony z myœlš o przedsiębiorcach samodzielnie prowadzšcych sprawy swojej firmy. DruczekŽ to nasz flagowy produkt już od 18 lat.

Program DruczekŽ jest lubiany małe firmy za wygodnš obsługę przelewów, eleganckie wydruki, łatwoœć wprowadzania oraz importowania danych.

Szczegółowe opcje konfiguracyjne i dodatki pozwalajš w pełni dopasować Druczka do potrzeb każdej firmy. Twój czas i nerwy sš bezcenne, resztę DruczekŽ oferuje w standardzie.

 Druczek X9
Faktury
FakturyFaktury, rachunki oraz inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Faktury korygujšce.TAK
SprzedażObsługa szybkiej sprzedaży. Faktury, rachunki, korekty.TAK
MarżaRejestr marży. Drukowanie faktur w procedurze VAT marża.TAK
Rejestr sprzedażyPodatkowy raport ze sprzedaży dla biura rachunkowego.TAK
Rozliczenia
RozliczeniaRozliczenia z klientami i windykacjaTAK
Wezwania i notyNoty odsetkowe, wezwania do zapłaty.TAK
Zamówienia
ZamówieniaZamówienia od klientów. Realizacja na fakturę. Dokumenty dodatkowe.TAK
Pro-formyWystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych.TAK
OfertyWystawianie ofert, realizacja jako zamówienie lub bezpoœrednio na fakturę.TAK
ZaliczkiFaktury zaliczkowe i końcowe.TAK
Zakupy
ZakupyRejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów.TAK
Noty korygujšceNoty korygujšce do faktur zakupowych.TAK
Zamówienia ogólneZamówienia tekstowe, nie powišzane z listš towarów i magazynemTAK
Magazyn
MagazynPrzyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynoweTAK
TowaryBaza towarów i usług. Podglšd zawartoœci magazynów i cennikaTAK
RemanentPodatkowy spis z natury wraz z rozliczeniemTAK
Ruchy towarówPodsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowychTAK
Kasa
KasaObsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja.TAK
Archiwum KasyArchiwum kasy. Zamknięte raporty kasoweTAK
BankObsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.TAK
PrzelewyPrzelewy papierowe i elektroniczneTAK
WalutyPełna tabela kursów œrednich NBP.TAK
Kontrahenci
KontrahenciRozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy.TAK
TerminarzTerminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.TAK
UżytkownicyBaza użytkowników programu - wystawców dokumentów.TAK
Poczta
PocztaKorespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresoweTAK
Mailing SMTPObsługa wysyłki poczty e-mailTAK
Dokumenty
DokumentyDokumenty firmoweTAK
Noty korygujšceNoty korygujšceTAK
Porównaj Druczek z innym programem

Porównanie zostało wygenerowane automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej wersji programu. Porównanie jest informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zakres funkcji w programie może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub marketingowych, w miarę możliwoœci technicznych gwarantujemy w takim wypadku licencję zastępczš. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Strona główna

Moduł Sprzedaż

Nowa faktura

Zmiana rodzaju dokumentu w locie

Okno danych kontrahenta

Dossier klienta

Wyszukiwanie miejscowoœ˜ci w bazie TERYT

Wyszukiwanie kodu pocztowego

Moduł Przelewy

Nowy przelew

Nowy przelew ZUS

Przelew ZUS z formularzem

Moduł Zamówienia

Rejestrowanie wpłˆaty do faktury

Nota odsetkowa

Wykresy w module Raporty

Zyski i Straty w module Raporty

Faktura z formularzem przelewu

Moduł Kasa

KW Polecenie wypˆaty

Moduł Bank

Moduł Terminarz

Moduł Kontrahenci

Moduł Œrodki Trwałˆe

Moduł Bazy adresowe

Moduł Podatki

Nowa koperta

Koperta

Arkusz nalepek adresowych

Administrator

Moduł Ksišżka

Moduł VAT

Podsumowanie zamówień

Zrzuty ekranu sš przykładowe, wszystkie dane sš fikcyjne. Dzięki zrzutom możesz zorientować się, jak wyglšda program w czasie pracy. Z uwagi na czas produkcji, zrzuty nie zawsze odpowiadajš najnowszej wersji programu. W każdym programie JZK sš setki różnych funkcji, na zrzutach widać tylko kilka z nich.

Pobierz i zainstaluj

Instalacja jest prosta i automatyczna, wystarczy nacisnšć przycisk Instaluj.

Zalecamy pozostawienie C:\JZK jako standardowej œcieżki instalacji.

Jeœli chcesz pracować fizycznej sieci lokalnej LAN, przeczytaj uważnie instrukcję instalacji w sieci.

Programy nie majš żadnych szczególnych wymagań systemowych, wystarczy standardowe Windows XP, Windows Vista, Windows 7 albo Windows 10.

Program Druczek
16 marca 2019
12.4 MB

Trzy proste kroki

Krok 1: Uruchom plik instalacyjny
Krok 2: Naciœnij przycisk Instaluj
Krok 3: Ciesz się z programu!

Automatyczne zamówienia internetowe dostępne sš tylko dla klientów łšczšcych się z Polski. W celu złożenia zamówienia proszę o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Jeœli łšczysz się z Polski, a Twój adres 34.204.52.4 został nieprawidłowo rozpoznany jako ec2-34-204-52-4.compute-1.amazonaws.com, poproœ administratora swojej sieci o odpowiednie skonfigurowanie Twojego adresu IP.


Skontaktuj się z nami

Pracujemy od poniedziałku do pištku od 8 do 16, dyżur techniczny do 18.

OBSŁUGA KLIENTA
58 782-33-66 Mikołaj Lora
58 782-33-88 Arkadiusz Dziuma
58 782-33-93 Robert Przewłoka
58 782-35-66 Aleksandra Jegor
58 782-36-00 Agnieszka Hulewicz
58 346-36-47 Przemysław Jegor
biuro@jzk.pl ˇ zamowienia@jzk.pl

albo NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 ˇ REGON 221674718 ˇ KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sšdu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całoœci.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłšcznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie cišg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeœli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpoœrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzšcy z Polski (ec2-34-204-52-4.compute-1.amazonaws.com). Jeœli to błšd, odœwież stronę (F5).

JZKŽ, DruczekŽ, FakturzystaŽ sš zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Partial copyright Š Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 ˇ Partial copyright Š JZK24 sp. z o.o. Š 2019 ˇ Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 ˇ Partial Š Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial Š Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin ˇ Licencja ˇ Pliki do pobrania ˇ

2019-03-19 01:11 #100.1 for 34.204.52.4 @ec2-34-204-52-4.compute-1.amazonaws.com