Blog programistów

2019

styczeń 2019

2018

grudzień 2018
listopad 2018
październik 2018
wrzesień 2018
sierpień 2018
lipiec 2018
czerwiec 2018
maj 2018
kwiecień 2018
marzec 2018
luty 2018
styczeń 2018

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Wchodzą w życie przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę. W przypadku próby wystawienia faktury lub paragonu w dzień będący niedzielą z zakazem handlu, program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Należy upewnić się, że nasza działalność jest na liście wyjątków, bo prowadzenie sprzedaży wbrew zakazowi oznaczać może karę grzywny od tysiąca do stu tysięcy złotych. Informacja o dacie każdej sprzedaży trafia do JPK, co może być podstawą do ukarania przedsiębiorcy.


niedziela, 28 stycznia 2018

Działa już zapisywanie e-Deklaracji VAT-7. Prosimy sprawdzić wygenerowany plik XML i jeszcze go NIE wysyłać, planujemy jeszcze kilka poprawek. Warto natomiast już teraz zweryfikować, czy program prawidłowo rozpoznaje zdarzenia gospodarcze u Państwa i czy wygenerowany plik e-Deklaracji jest identyczny, jak plik JPK. Docelowo taka weryfikacja będzie w miarę możliwości automatyczna.

Kopia Elektroniczna EJ JPK dostała teraz wygodną opcję wysłania wybranego pliku mailem. Plik jest wysyłany jako załącznik, w przypadku plików XML (JPK, e-Deklaracja) plik jest automatycznie pakowany do formatu ZIP, aby nie został zniszczony w czasie transmisji.


sobota, 27 stycznia 2018

Jak wygenerować JPK_VAT? W najnowszej aktualizacji jest to dostępne na kilka sposobów.

1. Plik JPK_VAT z rejestru VAT w programie Podatki JPK. Należy zassać miesiąc, a następnie wybrać opcję Zapisz JPK. Ten plik zawierać będzie całość księgowania z modułu VAT. Opcja nie wymaga niczego więcej, poza samą licencją na program Podatki JPK, którą wydajemy bezpłatnie posiadaczom wersji PRO - wystarczy skorzystać z opcji dostępnej po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Pozostałe osoby mogą dokupić to rozszerzenie, opcja z sympatycznym rabatem jest również dostępna po zalogowaniu.

2. Plik JPK_VAT z rejestru sprzedaży w dowolnym programie JZK. Należy wybrać opcję Zapisz JPK. W tym pliku będą tylko faktury sprzedaży, zatem taki plik nadaje się tylko do wysłania do księgowej. Opcja wymaga dodatku Kopia Elektroniczna EJ JPK, wydajemy go teraz bezpłatnie - wystarczy skorzystać z opcji dostępnej po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl.

3. Plik JPK_VAT z rejestru sprzedaży w programie Podatki JPK. Należy wybrać opcję Zapisz JPK. W tym pliku będą tylko faktury sprzedaży, zatem taki plik nadaje się tylko do wysłania do księgowej. Opcja wymaga oczywiście licencji na program Podatki JPK, ale nic poza tym.

Wygenerowanie JPK_VAT z rejestru sprzedaży odbywa się przez wykorzystanie w tle części funkcji modułu VAT, zatem powstały plik JPK_VAT będzie zawierać te same dane, jak moduł VAT po prawidłowym zassaniu samej sprzedaży.

Prosimy sprawdzić wygenerowany plik JPK_VAT i jeszcze go NIE wysyłać, planujemy jeszcze kilka poprawek. Warto natomiast już teraz zweryfikować, czy program prawidłowo rozpoznaje zdarzenia gospodarcze u Państwa.


piątek, 26 stycznia 2018

Generowanie plików JPK_VAT jest już dostępne, na razie w ramach wersji BETA. Osobom planujące wymieniać dane z księgową przypominamy, że plik tekstowy XML w mailu z reguły zostaje nieodwracalnie uszkodzony, musi być zZIPowany i dopiero wtedy przesłany jako załącznik. Z uwagi na zawartość danych, plik ten powinien także zostać zaszyfrowany.


czwartek, 25 stycznia 2018

Włączono możliwość drukowania deklaracji - niektórzy użytkownicy potrzebowali tej funkcjonalności, aby prawidłowo przepisać dane do e-Deklaracji. Można drukować nadal każdy PDF, aczkolwiek przypominamy, że może on nie zostać przyjęty.

Nowe wygodniejsze okienko usługi NAPISZ DO JZK. Zmieniono procedurę wysyłania zgłoszeń w usłudze NAPISZ DO JZK. Teraz można wybrać, jaki zakres danych ma zostać dołączony do zgłoszenia.

Zmieniono procedurę zamykania miesiąca w VAT, automatycznie zamykany jest miesiąc poprzedni w razie potrzeby.


sobota, 20 stycznia 2018

Dla wybranych najpopularniejszych aplikacji dostępna jest nowa opcja miesięcznej subskrypcji. To dobra oferta, jeśli finanse nie pozwalają opłacić licencji na rok z góry.


czwartek, 18 stycznia 2018

Wprowadzono nowe stawki składek ZUS. Usunięto informacje o kontach 51, 52, 53 - od stycznia już nie istnieją, wpłatę ZUS dokonuje się w całości na 1 rachunek bankowy. Przypominamy, że numer tego rachunku można wytworzyć samodzielnie na bazie własnego numeru NIP, a Druczek robi to całkowicie automatycznie.

Poprawiono wyliczenie podatku za grudzień 2017, wprowadzono potwierdzoną kwotę wolną na rok 2018. Warto jeszcze raz sprawdzić przeliczenie podatku za grudzień 2017 i ewentualne wypłaty z tytułu umów za 2018, program mógł w pewnych warunkach nie uwzględnić kwoty wolnej.


wtorek, 16 stycznia 2018

W I kwartale 2018 każdy klient otrzyma własny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Prosimy zwrócić uwagę na informację na fakturze! Prosimy zwrócić uwagę też na funkcje obsługi wirtualnych rachunków kontrahenckich w programach JZK - Państwo też bez trudu mogą skorzystać z takich usług.


czwartek, 11 stycznia 2018

Poprawki w programie. Dodano lepszą obsługę niektórych niestandardowo skonfigurowanych kont pocztowych - oprócz trybu SSL i TLS można wybrać trzeci tryb, oznaczony jako TLS po SSL (wyjątkowo). Tryb ten działa tylko z niektórymi serwerami.

Rozwiązano problem z nie zawsze stabilnym pokazywaniem standardowego filtra w modułach.


środa, 10 stycznia 2018

Epopeję JPK czas zacząć. Działa już import JPK_VAT(2) i JPK_VAT(3) w module VAT. Jeśli dysponują Państwo plikami JPK_VAT z innych systemów, warto sprawdzić na testowej tożsamości, czy wszystko działa prawidłowo i jak rozpoznawane są zdarzenia gospodarcze. Kolejne funkcje JPK w najbliższych dniach.

Udostępniono nową funkcjonalność w module Centrum Licencji. Teraz można zweryfikować i wyświetlić pakiet licencji jednocześnie. Użytkownicy korzystający ze wszystkich opcji programu mogą mieć nawet kilka licencji, dających razem wybrany pakiet funkcjonalności.


sobota, 6 stycznia 2018

Przypominamy, że jest ogromna ilość zmian, które należy na spokojnie przyswoić - na przykład po 25 stycznia nie będzie już obsługi rozliczenia kwartalnego, bo JPK_VAT i tak trzeba generować miesięcznie. W tej aktualizacji jest już wymuszony wybór tożsamości na starcie programu i wiele innych opcji, które wymagane są w celu zapewnienia zgodności z systemem JPK. Warto o tym poczytać więcej.


czwartek, 4 stycznia 2018

Pobierz ulotkę programu Podatki JPK. Sprawdź, jak prawidłowo przygotować wszystkie rozliczenia i jakie są zasady pracy nad plikami JPK. Pobierz teraz!


wtorek, 2 stycznia 2018

Aktualizacja techniczna na okres przejściowy. Przypominamy, że rozliczenie VAT za grudzień powinno zostać wykonane po staremu, nie generujemy jeszcze JPK_VAT. Po 25 stycznia zostanie udostępniona finalna wersja programu Podatki JPK z generowaniem deklaracji VAT-7 w formacie XML oraz plików JPK_VAT.

Moduły podatkowe zostały wtórnie włączone w podstawowych aplikacjach do 26 stycznia włącznie, potem przejdą w stan pasywny tylko do odczytu. Księgowanie w nowym programie Podatki JPK prosimy wykonać dopiero po tej dacie, tak aby zapewnić porządek w systemie. Dane podatkowe za 2018 powinny być wprowadzane wyłącznie w nowym programie Podatki JPK.

Moduł Kopia Elektroniczna EJ JPK jest dostępny w każdym programie nawet bez licencji tak, by zapewnić dostęp do utworzonych wcześniej danych. Natomiast dodawanie nowych danych będzie odbywać się pod warunkiem posiadania aktywnej licencji Kopia Elektroniczna EJ JPK, Podatki JPK lub innej, zależnie od rodzaju danych. Moduł ten integruje również eksportowane pliki XML oraz wydruki PDF, które nie wymagają dodatkowej licencji.

Rozszerzono moduł kopii zapasowej o obsługę danych z Kopii Elektronicznej EJ JPK. Bezwzględnie należy zadbać o prawidłowe przechowywanie tych kopii - nie rzadziej niż na koniec miesiąca należy nagrać całość na płycie CD/DVD i przechowywać przez ponad 5 lat, czyli do końca okresu możliwej kontroli podatkowej.

Warto zwrócić uwagę, że dzięki aktywnej opcji Kopia Elektroniczna EJ JPK program produkuje na bieżąco piękne, bogate pliki XML z każdego modułu, nadające się do automatycznego przetwarzania w systemach zewnętrznych. To praktyczna realizacja idei Open Data. W oparciu o te pliki można tworzyć własne rozwiązania. Format plików może być korygowane w trakcie, zależnie od potrzeb, natomiast układ danych jest na tyle elegancki i samoobjaśniający, że poradzi sobie z tym nawet student informatyki. Zachęcamy do wykorzystywania tych danych w dowolny sposób - jednocześnie przypominając, że podmiot je wytwarzający odpowiedzialny jest za ich ochronę. Pliki te w szczególności mogą posłużyć do odtworzenia danych w razie awarii, o ile oczywiście zadbaliśmy o prawidłowe przechowywanie kopii zapasowych.


poniedziałek, 1 stycznia 2018

Jak co roku, życzymy wszystkiego Jak Zawsze Kapitalnego! Przypominamy o zmianach na rok 2018. Zobacz wykaz zmian.

Przygotowano nowy moduł Kopia Elektroniczna EJ JPK, gotowy na JPK. Warto poczytać więcej, jak działa.

Pliki PDF i XML różnych obiektów są teraz domyślnie częścią opcji EJ, co powoduje m.in. zapisywanie ich w jedej, konkretnej lokalizacji. Jeśli korzystali Państwo z tych plików w innym celu, należy w dotychczasowej lokalizacji zastąpić użytkowany folder skrótem do właściwego podfolderu kopii elektronicznej albo zapewnić kopiowanie plików w inny sposób.


Programy dla firm  Druczek  Druczek PRO HIT!  Fakturzysta  Fakturzysta PRO  Podatki JPK  Pakiet JZK  Branżowe 8 
JPK e-Deklaracje ZUS 
Pomoc techniczna  FAQ - Częste pytania  Blog programistów  Pliki do pobrania 
Regulamin  Subskrypcja  Cennik  Warunki licencji  Napisz do nas!  Kontakt 

Wydawcą nowych wersji aplikacji serii Pakiet JZK, JZK®, Druczek®, Fakturzysta®, Jak Zawsze Kapitalne oraz przyjazdyGTFS jest JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługę klienta prowadzi Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niekomercyjny projekt PRZYJAZDY.PL jest prowadzony do 11 listopada 2020 i objęty szeregiem patronatów honorowych. © Studio JZK sp. z o.o. 2017-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox · Kierownik Projektu: Jarosław Knypl