Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów


wtorek, 29 września 2015

Poczta: Bezpośrednio dostępny folder wysłanych maili. Folder mail wysłanych z programu dostępny jest bezpośrednio w menu Poczta, dzięki czemu oferuje też filtrowanie pełnotekstowe oraz przeglądanie według dat. Dzięki temu dostępna jest kompletna informacja. Przygotowujemy dodatkowo kompletną obsługę poczty internetowej w standardzie IMAP, wraz z dodatkowymi rozbudowanymi możliwościami.

Hotel: Uporządkowano menu programu. Ponieważ funkcje programu zostały znacznie rozszerzone, podzielono dostępne opcje na grupy Hotel i Restauracja. Podobne porządki czekają inne programy branżowe.


poniedziałek, 28 września 2015

Napisz do JZK: Nowy format okienka usługi. W związku z pojawiającymi się czasem wątpliwościami, warunki świadczenia usługi prezentowane są bezpośrednio w okienku, a ich zaakceptowanie jest warunkiem wyświetlenia formularza zgłoszenia.

Systemowe: Uproszczenia i ułatwienia w programie. Opcja tekstowego filtrowania zawartości tabeli po jej wypełnieniu nie będzie dostępna, zupełnie wystarczający jest pełnotekstowy filtr dostępny teraz w każdym module programu.


sobota, 26 września 2015

Administrator: Nowy, uproszczony wygląd modułu. Proste funkcje zarządzania bazami danych będą dostępne teraz w pakietach, a zaawansowane opcje tylko dla konsultantów działu technicznego. Unikniemy w ten sposób wielu problemów, które wynikały z klikania opcji, co do których użytkownicy nie mieli odpowiedniej wiedzy o konsekwencjach ich użycia.


piątek, 25 września 2015

Administrator: Uproszczono niektóre funkcje modułu. Nie będą dostępne już funkcje ręcznego dłubania w plikach, funkcje te zastrzeżone będą wyłącznie dla programistów JZK.

Pomoc techniczna: Przygotowujemy nowe zasady pomocy technicznej. Po wprowadzeniu ostatnich zmian okazało się, że jest pewna grupa użytkowników, blokujących powtarzającymi się problemami linie pomocy technicznej. Najbardziej czasochłonne operacje, w rodzaju sterowanego przez konsultanta ręcznego dłubania w bazach danych, nie będą już oferowane. W każdym przypadku wymagającym operacji na plikach wymagane będzie przesłanie owego pliku do JZK, a następnie plik będzie odesłany po naprawie. Dodatkowo wracamy do wariantu płatnej pomocy technicznej premium - po wykupieniu tej usługi, obróbka bazy danych przez konsultanta będzie nieodpłatna. W pozostałych przypadkach, o ile problemy z bazą danych nie będą wynikały z wady programu, pobierana będzie opłata za czas pracy konsultanta za każdą rozpoczętą godzinę. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się zapewnić swobodny dostęp do pomocy technicznej osobom naprawdę potrzebującym wsparcia w sytuacjach tego wymagających.

Formularze: Nie oferujemy już formularzy przelewu do nadruku. Wyczerpane zostały zapasy magazynowe, zatem usunięto ofertę ze strony internetowej. Nadal dostępny jest druk formularza w formie poddruku generowanego z programu. Nadruk na dotychczas posiadanych formularzach dostępny będzie do końca 2015.


czwartek, 24 września 2015

Systemowe: Dodatkowe drukarki etykiet. Włączono obsługę drukarek etykiet Zebra.

Systemowe: Dodatkowe zabezpieczenia baz danych. Wprowadzono dodatkowe komunikaty ułatwiające zlokalizowanie problemów wynikających z ewentualnego uszkodzenia pliku bazy danych.

Internet: Przeglądarka wysłanych wiadomości. Udostępniono wygodne przeglądanie wysłanych wiadomości, wraz ze wszystkimi szczegółami maili.


środa, 23 września 2015

Warsztat: Drobne poprawki systemowe. Poprawiono przeliczanie wartości z KW na KM. Przywrócono dostępność modułu Komis.


wtorek, 22 września 2015

Systemowe: Poprawki w różnych miejscach programu. Program honoruje teraz znowu opcję wprowadzenia tekstu przewodniego podczas wysyłania maili, na przykład przy wysyłaniu dowolnego wydruku w formacie PDF.


niedziela, 20 września 2015

Hotel: Zamykanie rachunków z fakturowaniem. Teraz bardzo łatwo można zamknąć rachunek do stolika wystawiając paragon albo fakturę. Całość działa w oparciu o sprawdzony system Druczka, co daje sprawne i wygodne narzędzie, a potem na przykład rozbudowane możliwości rozliczeniowe i księgowe.

Systemowe: Uproszczono układ głównego okna programu. Lista ostatnich dokumentów została schowana w menu Opcje, nie wchodzi teraz w drzewko funkcji. Usunięto opcję domyślnego kontrahenta, większość klientów przyjmowała ją niechętnie i pytała, jak ją wyłączyć. Usunięto gwiazdki z drzewka, nie wyglądały dobrze i zajmowały miejsce.

Wezwania: Uproszczenia i ostateczne dostosowanie do wymogów prawa. Usunięto możliwość wprowadzenia stawki odsetek innej, niż ustawowa, zgodnie z treścią art. 359 § 1 kodeksu cywilnego. Aktualnie wysokość tych odsetek wynosi 10% rocznie. Kwoty wyższe są oczywiście bezprawne, nie ma sensu generowanie takich wezwań.

Rozliczenia: Nowy dział menu Rozliczenia. Przeniesiono tutaj dotychczasowy moduł WINDYKACJA, co daje pole do rozwoju tego działu w przyszłości. Wezwania do zapłaty są teraz widoczne w nowym module WEZWANIA I NOTY.

RR: Poprawki w procedurze wystawiania faktur VAT RR. Usunięto opcję samodzielnego wprowadzenia stawki ZZP, zgodnie z ustawą wynosi ona aktualnie zawsze 7%.

Faktury: Nowości w procedurze wystawiania korekty. Teraz można swobodnie wpisywać własne tytuły korekty, które będą następnie zapamiętane w formie słownika.


sobota, 19 września 2015

Hotel: Kolejne nowe możliwości w programie. Można oznaczyć wybrane pokoje jako przeznaczone dla palących i dla niepełnosprawnych. Można przygotować listę stolików restauracji hotelowej, wykorzystywaną w grafiku. Grafik jest tworzony automatycznie, ale można go personalizować na wiele różnych sposobów. W grafiku wyświetlane są otwarte zamówienia z restauracji, wraz z kwotą należności.


piątek, 18 września 2015

Systemowe: Usuwanie zduplikowanych GUID. Nowa opcja sanityzacji baz danych - usuwanie zduplikowanych GUID. Funkcja okazuje się sporadycznie potrzebna.


czwartek, 17 września 2015

Hotel: Ulepszenia w funkcjonowaniu grafiku. Teraz łatwiej można wprowadzać rezerwację przeznaczoną dla konkretnego pokoju - ten pokój widoczny będzie jako pierwsza pozycja na liście.

Hotel: Zamówienia z menu graficznego i SMS do kuchni. Można wygenerować SMS do kuchni, zamiast drukowania bonów. SMS musi być krótki, więc pojawią się tu raczej kody dań, o ile zostały podane.


środa, 16 września 2015

Hotel: Uruchomiono obsługę restauracji. Można przyjmować zamówienia, drukować bony do kuchni i bony kelnerskie.


wtorek, 15 września 2015

Hotel: Można już wprowadzić i wydrukować menu. Włączono drukowanie karty menu. Obsługa menu także w trybie graficznym, dotykowym, z obsługą zdjęć gotowych dań.


poniedziałek, 14 września 2015

Hotel: Nowości w obsłudze grafiku. Teraz w ramach grafiku można wyświetlić nazwisko gościa, co ułatwia obsługę szczególnie w przypadku większego obłożenia.


niedziela, 13 września 2015

Hotel: Drobne poprawki i ulepszenia. Usunięto zauważone błędy. Lepsza obsługa meldunków, wiele osób obsługujących program robi to bardzo nonszalancko, wpisując np. dane gościa w pole Firma, przez co dane gościa w książce meldunkowej wychodziły puste.


sobota, 12 września 2015

Ustawienia: Porządki w ustawieniach programu. Usunięto kilka opcji, które nie mają już zastosowania. Przetwarzanie prefiksu numeru nie będzie już dostępne, powodowało problemy techniczne. W związku z tym, że nowa obsługa stanów magazynowych działa już w pełni, nie będzie dostępna opcja wystawiania dokumentów magazynowych w tle.

Tabele: Lepsze przetwarzanie tabel na ekranie. Teraz tabele wygladają bardziej elegancko. Usunięto naprzemienne podświetlanie wierszy, które nie daje odpowiedniej informacji wizualnej. Zamiast tego wprowadzono dyskretne podświetlanie bieżącego wiersza, co jest lepszym rozwiązaniem.

Magazyn: Dostępny samodzielny wybór ilości magazynów. Można teraz samodzielnie wybrać ilość obsługiwanych w programie magazynów, w ramach dostępnego limitu (nawet 50!). Każdy z magazynów może mieć osobną nazwę, a w przyszłości także odrębną logikę pracy. Warto rozważyć zakup rozszerzenia ERP, aby zwiększyć ilość dostępnych magazynów w programie.

Magazyn: Nowe funkcjonowanie magazynów. W przypadku znakomitej większości użytkowników przejście na nowy sposób obsługi magazynu przejdzie niezauważalnie - przeniesione zostaną ustawienia i preferencje dotyczące magazynów. Różnica jest tylko taka, że nie ma teraz możliwości włączenia magazynów w sposób nieciągły, czyli włączenie magazynu nr 7 jest możliwe tylko przez ustawienie ilości magazynów na 7, co włącza magazynu od 1 do 7 włącznie. Za to magazynów może być nawet 10, 25 lub 50, zależnie od wybranych parametrów pracy. Każdy z magazynów może mieć inną nazwę.


piątek, 11 września 2015

Systemowe: Nowości w ustawieniach. Można wybrać moduł startowy z nowej listy, tworzonej teraz dynamicznie na podstawie posiadanej licencji.

Towary: Uproszczona gospodarka magazynowa. Usunięto opcję TYLKO KUPOWANY i TYLKO SPRZEDAWANY, nie była wykorzystywana przez prawie nikogo. Program zyska dzięki temu na przejrzystości. Nie wszystkim spodobało się ograniczenie możliwości ręcznej korekty stanów magazynowych, nie każdemu chce się też wystawiać MM/PZ/WZ do osiągnięcia celu zmiany stanów - dla tych osób wprowadzono nową opcję Zezwalaj na ręczne dopisywanie ruchów magazynowych. Wilk syty i owca cała, bo każda taka ręczna korekta będzie zachowana.

Faktury: Poprawione wystawianie paragonów detalicznych. Rozwiązano problem z bezpośrednią fiskalizacją świeżo wystawionego paragonu detalicznego.


czwartek, 10 września 2015

Książka: Dodatkowe sortowanie wpisów ręcznych. Umożliwiono teraz dodatkowe sortowanie według daty i numeru, co pozwala wygodnie ogarnąć wprowadzane wpisy ręczne. W razie czego dostępne też jest nadal sortowanie w Administratorze.

Systemowe: Obrazek programu w tle każdej tabeli. Nowa opcja, domyślnie włączona, powoduje wyświetlenie eleganckiego, półprzezroczystego obrazu w tle każdej tabeli w programie. Opcja zadziała tylko wtedy, gdy wybrano standardowe białe tło programu.


środa, 9 września 2015

Faktury: Ulepszenia w procedurze fakturowania. Usunięty błąd w przeliczaniu wartości wielostawkowych faktur korygujących.

Systemowe: Drobne poprawki i ulepszenia. Poprawki w zakładce edycji słowników. Wraca skrót Ctrl+Del do usuwania obiektów. Poprawione usuwanie większych ilości obiektów, na przykład towarów z magazynu.


poniedziałek, 7 września 2015

Hotel: Większa wygoda pracy i większe możliwości. Usunięto nadmierne weryfikacje z okna edycji rezerwacji, co pozwala na większą swobodę manipulowania danymi. Można na przykład wprowadzić do pokoju więcej osób, niż wynosi jego pojemność - to pomaga przy rezerwacjach wielopokojowych, a daje też możliwości na przykład zaprogramowania większej ilości posiłków niż pierwotnie zameldowanych osób, bez konieczności zmian innych parametrów rezerwacji. Usunięto parametr Łóżek z rezerwacji, łóżka są przyporządkowane przecież na stałe do pokoju, nie są wstawiane pod kątem konkretnej rezerwacji.

Hotel: Nowe opcje. W danych hotelu dodano opłatę za dostawkę. Nowa opcja śniadanie zawsze gratis, bo większość małych hoteli i pensjonatów stosuje taką opcję. W takiej sytuacji domyślnym poziomem serwisu przy rezerwacji będzie BB (nocleg+śniadanie), w pozostałych przypadkach BO (tylko nocleg).

Hotel: Rezerwacje multipokojowe. Zamiast bawić się w rezerwację grupową, można po prostu wykonać rezerwację multipokojową. To prostsze - kilka pokoi jest oznaczonych jako zajęte, a poza tym wszystko tak samo, jak przy rezerwacji pojedynczej. Taka rezerwacja nie może być dzielona, za to jest od razu rozliczana w całości w jednej cenie. To idealne rozwiązania na wesele, konferencje i inne proste grupy, gdzie wszyscy wyjeżdżają w tym samym czasie i nie interesuje nas rozliczanie poszczególnych pokoi.

Hotel: Zmieniona filozofia rezerwowania. Ponieważ dostępne są teraz rezerwacje multipokojowe, zdjęto ograniczenie dotyczące maksymalnej ilości osób do konkretnej rezerwacji. Można teraz nie przejmować się drobiazgami i np. zarezerwować dla 1 osoby 3 pokoje, wtedy w grafikach zostanie przyjęta albo zajętość 1-osobowa (jeśli ilość osób w rezerwacji jest mniejsza od ilości pokoi), albo maksymalna dla jednego pokoju, jeśli ilość osób przekracza pojemność pierwszego pokoju. Czyli można zrobić rezerwacje weselną na 30 pokoi na nazwisko państwa młodych (2 osoby), albo na 50 osób jako grupę, albo 50 osób na 30 pokojach jako rezerwację multipokojową.


niedziela, 6 września 2015

Hotel: Nowy moduł Oferty. Teraz można przygotować szczegółowe oferty, pasujące do poszczególnych kategorii pokoi, dat, zajętości etc. Tworząc nową rezerwację wybieramy, czy ma być ona w którejś pasującej ofercie, czy w cenie standardowej.

Hotel: Organizacja rezerwacji grupowych. Teraz można wygodnie tworzyć nową grupę, łączyć rezerwacje w grupy lub oddzielać poszczególne pokoje od grupy, wedle potrzeb.

Hotel: Nowa opcja uwag do posiłków. Teraz można wskazać specjalne potrzeby gościa, na przykład informacje o alergiach (np. celiakia), dietach (np. bezmięsna), sposobach lub porach podawania (np. przygotować lunch-box, śniadanie wczesne) itp. Uwagi wprowadzone w tym polu drukowane są na dziennym grafiku posiłków.

Hotel: Sporo ulepszeń w różnych miejscach programu. W grafiku pokojowych pokazywane są tylko te pokoje, dla których występują odpowiednie zdarzenia. Dzięki temu grafik jest krótki i kompaktowy. W grafiku posiłków pokazywane są tylko pokoje zajęte, dzięki czemu grafik jest krótki, a jednocześnie można łatwo oznaczyć ręcznie ewentualnie dokupione posiłki.

Systemowe: Nowa opcja technicznego nadruku testowego. W razie problemów z wymiarowaniem wydruków należy włączyć tę opcję w ustawieniach programu (zakładka Drukowanie), a następnie przygotować wydruk testowy i przesłać go do nas do oceny, pomoże to wyjaśnić przyczynę ewentualnych problemów.


sobota, 5 września 2015

Hotel: Nowy moduł Housekeeping (Pokojowe). Nowy dzienny raport pokojowych, prezentujący aktualną zajętość pokoi wraz z zaplanowanym sprzątaniem, obłożeniem i awizacją przyjazdów. Lepsza prezentacja danych w wielu miejscach programu.

Hotel: Prościej, prościej, prościej. W oparciu o faktyczne doświadczenia realnych użytkowników programu Hotel, uprościliśmy wiele kwestii. Cennik jest prostszy, zależy teraz tylko od wielkości pokoju. Zrezygnowano z oddzielnego cennika standardów, pozostawiając dopłaty za poszczególne standardy wyżywienia - i tak większość rezerwacji to tylko nocleg ze śniadaniem, które z kolei z reguły jest bezpłatne. Dla pokoi typu premium można podać teraz inną cenę za nocleg, posiłki są obliczane w cenach standardowych.

Hotel: Nowa obsługa grafiku. Uproszczone wyświetlanie grafików, teraz dane są bardziej przejrzyste. Grafik można teraz wyświetlić na kompletnie dowolny okres, nawet rok w tył albo w przód. Grafik zawsze wyświetlany jest tak, aby zajął ładnie całą szerokość ekranu. Daty minione są na blado. W grafiku można wyświetlić ceny związane z konkretną rezerwacją tak, że od razu mamy podgląd gotówki na ekranie. ID klienta nie będzie już wyświetlane.

Hotel: Nowa obsługa rezerwacji. Rezerwacje anulowane są nareszcie ingorowane podczas prezentowania grafiku i podczas sprawdzania dostępności danego pokoju. Takie rezerwacje widać wyłącznie w module Rezerwacje i to pod warunkiem, że włączono wyświetlanie rezerwacji anulowanych.

Hotel: Nowe okienka edycyjne. Uproszczono większość okienek edycyjnych, wyrzucając niepotrzebne opcje, dzięki czemu pozostałe opcje mieszczą się zawsze na jednej planszy. Dla każdego pokoju widać od razu grafik jego zajętości na przestrzeni miesiąca.


piątek, 4 września 2015

VAT: Usunięto kilka problemów w module. Nowe miesiące tworzone są teraz automatycznie.

Systemowe: Bardziej przejrzysta strona główna programu. Usunięto kilka niepotrzebnych, dublujących elementów na ekranie.

Drukowanie: Poprawki podczas generowania wydruków. Przy nietypowych wielkościach elementów ekranowych w systemach Windows 8.1 i 10 zauważalne było nieprawidłowe generowanie wydruków opartych na PDF. Problem został częściowo rozwiązany, wydruki nadal są przeskalowane, ale równomiernie. Rozwiązanie docelowe wymaga zmiany kompilatora, co planujemy w niedługim czasie.

Hotel: Dodatki podnoszące komfort pracy. Ulepszono procedurę wyboru pokoi dla rezerwacji, teraz na liście wyboru pokazywany jest skrócony wykaz wyposażenia. Nowa opcja Możliwa dostawka - trzeba ją włączyć dla pokoi, dla których dostawka jest wykonalna (lub jest dostępna dostawka stała, np. kanapa). Ulepszono wyświetlanie bieżącego stanu pokoi. Ulepszona obsługa rezerwacji grupowych, teraz są specjalnie wyróżniane na liście. Nowe możliwości filtrowania rezerwacji, można pokazać tylko rezerwacje grupowe i ukryć rezerwacje anulowane.

Hotel: Usunięto dublujące się lub zbędne opcje. Usunięto nie użytkowane już albo oczywiste elementy wyposażenia. Pojemność pokoju jest wyliczana teraz dynamicznie, na podstawie ilości i konfiguracji łóżek, według prostych założeń: na 1 zwykłym łóżku kładziemy 1 osobę, łóżko małżeńskie mieści 2 osoby, opcjonalna dostawka pomieści kolejną osobę. Zakładka Hotel.Dziś nie będzie już dostępna, dubluje się z grafikiem. W oknie edycji pokoju usunięto checkboxy odpowiadające dostępnym standardom pobytu, teraz wystarczy podać cenę danego standardu, można go też wprowadzić ręcznie. Nie będzie już dostępna opcja wyświetlania cen automatycznie przeliczonych na Euro, nie zanosi się bowiem na szybkie wprowadzenie Euro, a ceny i rozliczenia i tak są w złotych. Nie będzie już opcji przechowywania w programie numeru karty kredytowej.

Hotel: Uproszczona struktura programu. Usunięto moduł Archiwum, zamiast tego rezerwacje zarchiwizowane widoczne są w głównym oknie rezerwacji po naciśnięciu checkboxu Archiwa, to dużo prostsze. Usunięto zbiorczy moduł zakładkowy, teraz moduły hotelowe dostępne są jako moduły w grupie podstawowej. Rozdzielono grafiki, powstaną osobne, rozbudowane moduły Housekeeping (d. Pokojowe) i Restauracja (d. Kuchnia).


czwartek, 3 września 2015

Systemowe: Ważna poprawka dotycząca baz danych. Rozwiązano problem, powodujący nieprawidłowe zapisywanie drobnych luźnych danych w kilku programach, na przykład nowych rezerwacji w programie Hotel. Problem pojawiał się wyłącznie w przypadku nowych obiektów, przy pracy na jednym stanowisku, przy konkretnym ustawieniu kilku opcji, dlatego był trudny do zlokalizowania. Poprawka usuwa ten problem.


środa, 2 września 2015

Licencje: Drobne korekty w układzie modułów. Kilka bardzo rzadko używanych modułów nie będzie już widocznych w kilku programach, na przykład Dziennik Korespondencji nie będzie widoczny w programie Gabinet.


wtorek, 1 września 2015

Hotel: Przygotowujemy nową wersję programu. Opcja szybkiej rezerwacji zawiera teraz tylko absolutnie niezbędne dane, aby jak najbardziej ułatwić wprowadzanie nowej rezerwacji. Można też wybrać opcję dodania nowej rezerwacji w trybie pełnym, aby mieć dostęp do wszystkich rzadko używanych funkcji. Wraca przydzielanie pokoju, overbooking nie będzie juz dopuszczalny, użytkownicy nie akceptowali tej funkcji albo nie radzili sobie z nią. Masa poprawek w oknie nowej rezerwacji. Program automatycznie przydziela teraz pierwsze wolne pokoje pasujące do rezerwacji. Uproszczone okienko edycji danych hotelu.

Systemowe: Poprawki techniczne. Rozwiązano problem nie zawsze działającej opcji dodawania danych z innego pliku.

Remanent: Poprawione tworzenie remanentu. Pojawiał się drobny problem podczas tworzenia remanentu, który jednak w efekcie powodował nieprawidłowe stany na wydruku. Teraz jest prawidłowo.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.