Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

niedziela, 30 sierpnia 2015

Towary: Nowe możliwości w oknie edycji danych towaru. Pola bardzo rzadko używane przez użytkowników są teraz skompaktowane w formie tabeli, pozostając niejako na uboczu. Istotne dane będą za to lepiej widoczne. Zrezygnowano z wyświetlania często długich opisów kodów PKWiU - jeśli kogoś interesuje znaczenie kodu, wystarczy nacisnąć przycisk wyszukiwarki. Wiele osób nie korzysta w ogóle z opcji dodawania obrazków, dlatego panel obrazków będzie wyświetlany tylko na życzenie, czyli po naciśnięciu checkboxu Obrazki, który z kolei będzie zaznaczony, jeśli dla towaru obrazki już były wcześniej wybrane. Testowo włączono możliwość przechodzenia po towarach w danym magazynie bez konieczności naciskania przycisku Gotowe.

Towary: Wyłączono opcję wymyślania kodów EAN04/20. Bezpośrednie wymyślanie kodu EAN w oknie towarów nie będzie już możliwe, bo raz, że nie gwarantowało pełnej unikalności, a dwa, że powodowało często niepotrzebne zamieszanie u użytkowników. Teraz program nadal uprzedzać będzie o braku kodu, będzie natomiast zmuszać i zachęcać albo do utworzenia kodu według własnego pomysłu, zrozumiałego dla użytkownika, albo do użycia gotowego kodu nadanego przez producenta lub dostawcę. W ten sposób, po okresie drobnych zawirowań, docelowo otrzymamy porządek w stanach magazynowych.


sobota, 29 sierpnia 2015

Towary: Nowe okienko edycji danych towaru. Wszystkie ważne dane są teraz prezentowane na jednej karcie, pogrupowane w logiczne grupy. Dane używane bardzo rzadko zmieściły się w dodatkowej tabelce.

Dossier: Nowe bardziej przejrzyste Dossier towaru. Teraz dla każdego towaru lub grup towarowych dostępne jest tabelowe dossier wraz z wykresami. Podstawowa funkcjonalność, szersza niż dotychczasowe dossier, dostępna jest dla wszystkich.

Dossier: Nowa opcja Dossier ERP wg grupy lub dostawcy. Możliwe jest teraz wygenerowanie rozszerzonego dossier według grup lub dostawców, wraz z przejrzystymi wykresami. Pozwala to na śledzenie miesięcznych obrotów w grupach towarowych. W oknie Dossier można teraz pogrupować dane, otrzymując błyskawiczne podsumowanie np. sezonowości i wartości sprzedaży w konkretnych grupach towarowych. Bez wychodzenia z tego okna można wybrać inną grupę, dostawcę lub konkretny towar, w ten sposób wykonując ręczny DATA MINING. To doskonałe możliwości, których przydatność zwiększa się w miarę, jak program zbiera nasze prywatne BIG DATA, czyli historyczne dane dotyczące obrotów i sprzedaży. Dane są też odpowiednio podsumowane.

Dossier: Tymczasowo udostępniono niektóre funkcje ERP. Rozszerzone funkcje ERP dostępne będą dla posiadaczy rozszerzenia ERP. Tymczasowo wybrane funkcje ERP będą udostępnione wybranym użytkownikom wersji Ultimate, pozostałe osoby mają możliwość zakupu tej opcji w promocyjnej cenie.

BMK: Dziś odbywa się Bieg Morskiego Komandosa. Reprezentacja JZK, podobnie jak rok temu, weźmie też udział w tegorocznej edycji Biegu Morskiego Komandosa, współorganizowanego przez JW Formoza. Handlowcy biegną, programiści kibicują :)


piątek, 28 sierpnia 2015

Towary: Możliwość resetowania grup towarowych. Prosta możliwość zresetowania listy grup towarowych, polegająca na odtworzeniu listy w oparciu wyłącznie o te grupy, które są aktualnie używane.

Administrator: Drobne rozszerzenia. Przygotowujemy bardziej automatyczną funkcję naprawy baz danych. obiekty powodujące błąd są teraz oznaczane w administatorze podkreśleniem i przekreśleniem jednocześnie. Sanityzacja jest teraz uruchamiana automatycznie podczas ręcznej przebudowy baz danych, jeśli baza danych tego wymaga.

Remanenty: Dodatkowe możliwości filtrowania. Dodano możliwość filtrowania wykazu remanentów według dat.


czwartek, 27 sierpnia 2015

Systemowe: Drobne poprawki techniczne. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przed błędami w bazie danych, szczególnie dotyczącymi faktur. Wyświetlone zostaną dodatkowe komunikaty, zalecające sanityzację bazy danych.

ERP: Przygotowujemy się do premiery Druczka ERP. W przyszłym roku zaoferujemy nowe podejście do oprogramowania dedykowanego bardziej wymagającym użytkownikom. Już teraz niektórzy użytkownicy wersji Ultimate zobaczą testowo planszę ERP w swojej wersji Druczka. Posiadacze licencji będą mogli nabyć rozszerzenie ERP w specjalnej cenie promocyjnej już w IV kwartale 2015. Rozszerzenie ERP da na przykład możliwość utworzenia dowolnej ilości magazynów, kas walutowych, nowe raportowanie i kilka innych możliwości.

Administrator: Poprawki w module. Wejście w tryb ręcznego porządkowania bazy danych wymusza teraz zawsze przejście tryb na wyłączność. Przyspieszono usuwanie dużej ilości obiektów, jak zwykle pasek postępu czyni cuda.


środa, 26 sierpnia 2015

Abonament: Zmiana licencjonowania w roku 2016. W roku 2016 moduł Abonament, z którego korzystają osoby fakturujące masowo, będzie dostępny wyłącznie w licencji Ultimate. W okresie przejściowym oferujemy dotychczasowym użytkownikom tego modułu bezpłatną licencję wyrównującą. Wystarczy skontaktować się z BOK, aby ją otrzymać. Wprowadzono odpowiednią informację w programie. Zobaczą ją wyłącznie osoby, których zmiana może dotyczyć.

Licencje: Wprowadzono możliwość sprzedaży licencji na programy wycofane. Na prośbę użytkowników wprowadzono możliwość ręcznej sprzedaży licencji na programy nie znajdujące się już w ofercie. Takie licencje wymagają ręcznego opracowania w BOK, ale ich wygenerowanie jest teraz możliwe. Dzięki temu możliwe jest użytkowanie historycznych wersji programu, które z jakiegoś powodu są lepsze dla niektórych użytkowników. Takie licencje zawsze wyceniane są indywidualnie i nie są dostępne standardowe rabaty.

Kontrahenci: Ulepszony format zapisywania danych kontrahenta. Usunięto zbędny wypełniacz, dzięki czemu pakiet danych kontrahenta obecny w każdym dokumencie programu będzie o kilka bajtów mniejszy, co wpłynie też na szybkość odczytu.

Remanent: Ulepszenia i poprawki w module. Tworzone remanenty są teraz numerowane kolejno, tak jak pozostałe dokumenty w programie. Dodatkowe uproszczenia podczas generowania dokumenty. Tabela remanentu jest teraz bardziej przejrzysta, zrezygnowano z podwójnego prezentowania kwot. Można teraz dodać do remanentu dowolny opis. Arkusz spisu jest teraz drukowany bez pól do wyceny, przecież nikt nie robi wyceny ręcznie, robi to program po wprowadzeniu ilości faktycznie stwierdzonych. Na remanencie nie jest też drukowana nazwa magazynu w każdym polu, przecież dla każdej pozycji jest to ta sama wartość, bo remanent wykonuje się dla każdego magazynu oddzielnie.


wtorek, 25 sierpnia 2015

Ustawienia: Zmieniona procedura odczytu ustawień programu. Jeśli ustawienia w Rejestrze są dostępne (powiązane z użytkownikiem Windows i bieżącą tożsamością), odczytywane są stamtąd, dopiero w razie niepowodzenia program odczytuje plik JZK.INI. Rozwiązuje to problem z dostępem do pliku jzk.ini, który czasem blokowany jest przez programy wirusowe. Kilka drobnych poprawek w ustawieniach programu.

Systemowe: Poprawki w różnych miejscach aplikacji. Poprawki kosmetyczne i interfejsowe w różnych miejscach aplikacji. Usunięto komunikaty ze strony startowej, docelowo będą wklejone w informacje zintegrowane z panelem klienta.

Remanenty: Drobne poprawki. Poprawiono tworzenie nowego remanentu, teraz dostępna jest też opcja automatycznego posortowania.


poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Licencje: Zakończono wsparcie dla kilku wygasłych licencji. Ponieważ wygasły ostatnie licencje na te programu, zakończono wsparcie dla programów Tłumacz, Magazyn i Umowy. Wszyscy dotychczasowi posiadacze tych licencji otrzymali licencje zastępcze albo wznowili już licencję na inny program.

ISP: Ostateczna decyzja o wycofaniu modułów z oferty. W związku z kolejnym kwasem, podjęto decyzję o ostatecznym wycofaniu opcji z ISP z oferty. Zamiast tego rozbudujemy moduł Abonament, umożliwiając import dotychczas wprowadzonych umów. Tym sposobem historia zatoczyła koło, po tym jak w roku 2008 program ISP został wprowadzony z opcją importu z modułu Abonament. Niestety, przez lata okazało się, że mimo starań, nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań niektórych użytkowników. Przekroczona została także masa krytyczna w ilości zgłoszeń reklamacyjnych, pretensji i problemów. Z przykrością zatem żegnamy się z programem. Wprowadzono w modułach exISP odpowiednią informację.


niedziela, 23 sierpnia 2015

Towary: Wprowadzono zabezpieczenia przed niesfornymi użytkownikami. Ledwo wprowadziliśmy nowe możliwości operowania ruchami towarów, już pojawili się użytkownicy, którzy zamiast wprowadzić jawnie kolejny ruch towaru na przykład poprzed dokument PZ, edytują ręcznie pole ilości startowej. Wprowadzono blokadę, pole nie da się edytować w takim przypadku.

Sprzedaż: Dodatkowe możliwości. Wprowadzono możliwość filtrowania w tym module również według nazwy nabywcy.

Systemowe: Włączono wymuszone zapisywanie zmian. Okazuje się, że niektórzy użytkownicy lubią trzymać program otwarty przez cały dzień, a skrót klawiszowy Ctrl+S jest im obcy. W efekcie jeśli na koniec dnia nastąpiło awaryjne wyłączenie komputera, efekty pracy mogły nie zostać prawidłowo zapisane. Przypominamy, że dla uchronienia się przed potencjalnymi problemami warto zamykać program zawsze wtedy, gdy przez dłuższy czas nie planujemy z niego korzystać. Tymczasem niektórzy użytkownicy wolą zostawić program otwarty, co najwyżej zminimalizowany. Problem nie dotyczył licencji sieciowych, tam zapisywanie na dysku następuje natychmiast po każdej zmianie, aby umożliwić synchronizację w sieci.


sobota, 22 sierpnia 2015

Systemowe: Drobne poprawki w modułach. Poprawiono filtrowanie modułów exISP.


piątek, 21 sierpnia 2015

VAT: Dostępna deklaracja VAT-27. Nasza implementacja ma pewne ograniczenia, na przykład nie przewidujemy wypełniania załączników - ale i osoby prowadzące sprzedaż dla ponad 30 odbiorców odwrotnego obciążenia nie są przecież naszymi klientami.


środa, 19 sierpnia 2015

Systemowe: Ulepszenia w różnych miejscach aplikacji.


wtorek, 18 sierpnia 2015

VAT: Dodatkowe poprawki i ulepszenia w module. Dostępne jest odliczenie częściowe VAT naliczonego.

Książka: Drobne poprawki. Poprawiono wprowadzanie remanentu na koniec miesiąca.

Zamówienia: Uporządkowano moduły. Rozpięto z powrotem moduły zakładkowe, użytkownicy wolą każdy moduł osobno. Poprawka w module Zamówienia ogólne.

Magazyn: Rozpięto moduł Magazyn. Podobnie jak z zamówieniami, rozpięto moduł, nie ma już żadnych zakładek.


niedziela, 16 sierpnia 2015

Ruchy towarów: Nowe, dodatkowe możliwości. Teraz moduł RUCHY TOWARÓW zawiera dodatkowo wcześniejszą funkcjonalność modułu DOSSIER TOWARU. W ten sposób dla starszych dokumentów, utworzonych przed wprowadzeniem nowego sposobu rozliczania stanów magazynowych, również prezentowane są odpowiednie informacje. Dodatkowe możliwości prezentowania informacji technicznych, w tym GUID zamiast opisów. Nawiasem mówiąc, ten moduł jest pierwszym utworzonym od zera i pierwszym, w którym w pełni wykorzystano możliwości związane z technologią unikalnych znaczników GUID. Ruchy towarów zapisywane są dodatkowo w pliku ruchy.jzk.

VAT: Nowa deklaracja VAT-7(15) i ważne zmiany. Udostępniono nową deklarację VAT-7(15) za lipiec, w ślad za nią wprowadzono kilka zmian opisywanych wcześniej. Od miesiąca lipca 2015 program zapamiętuje listę pól i wzorzec deklaracji oddzielnie dla każdego miesiąca, co zapewnia prawidłowe wygenerowanie deklaracji za miesiące bieżące. Wydrukowanie deklaracji za miesiące wcześniejsze w starym wzorze nie będzie możliwe, we wcześniejszych wersjach programu zresztą też nie było możliwe, natomiast będzie możliwe w przyszłości. Należy bezwzględnie pamiętać o zamykaniu poprzednich miesięcy, bo potencjalnie każdy miesiąc ma inny algorytm przeliczania.


piątek, 14 sierpnia 2015

WAŻNE: Porządki i zmiany w dostępności modułów. Moduły Poczta, Korespondencja, Dostawcy, Bazy adresowe, CRM będą teraz dostępne od wersji PRO. Moduły Poczta i Korespondencja nie będą dostępne w programie Fakturzysta. Podobnie moduły raportów w programach branżowych. Moduł Reklamacje będzie dostępny w wersji PRO. W wersji Start dostępny będzie tylko 1 magazyn i 1 kasa. Wprowadzone dane w wersji Start oczywiście nadal będą dostępne. Osoby, które dotąd korzystały z tych modułów w wersji Start, a chcą z nich nadal korzystać, mogą otrzymać bezpłatną licencję wyrównującą na czas pozostały do zakończenia obecnej umowy. Dzięki tej zmianie wersja Start będzie mogła mieć niższą cenę.

Gabinet: Poprawki i ulepszenia w programie. Program został uodporniony na przypadki awarii baz danych, wynikającej z niefrasobliwego traktowania danych w rodzaju pracy bezpośrednio na buforowanym pendrive, nie zapewniającym odpowiedniego poziomu dostępu do danych. Nieco ulepszeń przyspieszających pracę programu. Zrezygnowano z prezentowania na przyciskach najbliższej wolnej godziny, było to zbyt kosztowne czasowo; teraz pierwsza wolna godzina jest prezentowana dopiero po naciśnięciu przycisku Umów wizytę. Przyspieszono pracę programu.

Zamówienia: Wraca Zamówienie ogólne. Na prośbę użytkowników, wraca opcja Zamówienie ogólne, teraz dostało osobną zakładkę w dziale Zamówienia.


czwartek, 13 sierpnia 2015

Gabinet: Poprawki techniczne. Program został zabezpieczony przed skutkami uszkodzenia pliku bazy danych.

Systemowe: Nowa opcja sanityzacji baz danych. Jeśli mimo ręcznego porządkowania bazy danych nadal występują błędy, można użyć opcji Sanityzacja. Polega ona na usunięciu z bazy danych wszystkich obiektów, które powodują jakikolwiek błąd podczas przetwarzania. Przed tą czynnością zachowywana jest ukryta kopia pliku. Opcja jest skuteczna jako swoista deska przedostatniego ratunku.

Kontrahenci: Nowe pole DOSTAWCA. Można teraz oznaczyć wybranych kontrahentów jako dostawców. Tak oznaczony kontrahent będzie preferowany podczas wyboru do faktury zakupowej, natomiast będzie ignorowany podczas wyboru do faktury sprzedażowej. Domyślnie każdy kontrahent może być i dostawcą, i odbiorcą. Można teraz także odfiltrować tylko nowych kontrahentów (wprowadzanych/edytowanych w ciągu ostatnich 30 dni).

Towary: Uproszczenia w okienku edycyjnym. Zamiast rozwijalnej listy, niezrozumiałej dla niektórych użytkowników, wprowadzono checkbox usługa, którego znaczenie jest zrozumiałe bez dodatkowego tłumaczenia. Można też wskazać towar jako tylko kupowany lub tylko sprzedawany. Usunięto pole Ilość części oraz Pakowany po, waga opakowania jest liczona teraz jako dla każdej jednostki towaru oddzielnie. Uporządkowano okienko edycyjne towaru, celem jest zmieszczenie całości danych na 1 zakładce.

VAT: Nowy układ modułu. Podobnie jak w module Książka, teraz również moduł VAT dostał nowy wzorzec modułu.

VAT: Automatyczne rozpoznawanie właściwej deklaracji. Teraz każdy miesiąc rozliczenia VAT wie, na jakim wzorze deklaracji powinien być wydrukowany i ten wzór dopasowuje automatycznie. Wygenerowane pola są zapisywane w programie od razu w momencie przeliczania miesiąca, i nie są później zmieniane aż do czasu przeliczenia. Pozwoli to w przyszłości wydrukować ponownie oryginalną deklarację zgodnie z wcześniejszym wzorem, co wcześniej nie było możliwe. Usunięto opcję wyświetlania pól deklaracji przed jej wydrukowaniem.

Warsztat: Poprawka podczas fakturowania zleceń. System uwzględnia teraz globalną opcję obliczania VAT dla każdej pozycji i takoż przygotowuje fakturę zamykającą.


środa, 12 sierpnia 2015

Towary: Nowa obsługa stanów magazynowych. Zamiast statycznych stanów magazynowych, jak dotychczas, przechodzimy na dynamiczną obsługę stanów magazynowych. Polega to na tym, że dotychczasowy stan statyczny traktowany jest jako stan początkowy, po czym wszystkie kolejne ruchy magazynowe zapisywane są na liście. Stan faktyczny towaru jest obliczany dynamicznie jako suma obrotów cząstkowych.

Towary: Nowe możliwości wynikające z nowego systemu. Daje to masę możliwości, między innymi możliwość obliczenia stanu dowolnego towaru na konkretny dzień. Raport stanów magazynowych jest teraz automatyczny i nie wymaga żadnych przeliczeń, jak dotychczas - wystarczy wejść w okno danego towaru i zobaczyć wyświetlone tam informacje. Ba, informacja o ostatnich 5 ruchach wyświetlana jest też w prawym panelu.

Towary: Ważne informacje techniczne związane ze zmianami. Zmiana sposobu pracy jest względnie neutralna dla użytkownika, z kilkoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, zmienia się nieco format zapisu każdego obiektu, który był edytowany po dacie wprowadzenia nowego systemu. Zatem uruchomienie nowej bazy w starej wersji programu nie będzie możliwe, dla tych obiektów starsza wersja albo zwróci błąd odczytu, albo pokaże stany magazanowe nie uwzględniające zmian. Po drugie, obiekty poddawane ruchom magazynowym zmieniają swój rozmiar, puchnąc nieznacznie w miarę zmiany stanów. W przyszłości przewidujemy możliwość kompaktowania takich informacji, na razie nie powinien to być problem.

Towary: Nowy moduł Ruchy towarów. Teraz można przeglądać szczegółowo ruchy towarów w ujęciu dziennym lub za dowolny inny okres. Daje to możliwość tworzenia prostych raportów, bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi. Opcja dostępna jest w wersji PRO.


wtorek, 11 sierpnia 2015

Systemowe: Dodatkowo zwiększono bezpieczeństwo danych. Przejście do funkcji drukowania jakiegokolwiek obiektu poprzedzone teraz będzie wymuszonym zapisaniem wszystkich oczekujących danych, zabezpieczy to przed sytuacjami, gdy dokument został wydrukowany, a następnie użytkownik zamknął program siłowo przed zapisaniem oczekujących zmian. Teraz wydrukowanie będzie możliwe dopiero po tym, jak program upewni się, że wszystko zapisano.

Ustawienia: Dostępne nowe ustawienia kolorów. Teraz możesz wybrać dla swojego programu jedną z ponad 30 palet kolorystycznych.

Faktura: Ulepszona prezentacja indeksu faktury. Teraz w indeksie faktury, wykorzystywanym chociażby na listach wyboru, prezentowana jest nazwa nabywcy.

Faktury: Uproszczenia w oknie edycji pozycji faktury. Teraz okno edycyjne nie przenosi już do bazy towarów, nie oferuje też opcji Zaawansowane ani kopiowania z innego towaru. Przygotowuje to grunt pod nadchodzącą nową obsługę fakturowania.


niedziela, 9 sierpnia 2015

Faktury: Nowe funkcje dla faktur w procedurze marży. Teraz fakturę w procedurze marży można wystawić bezpośrednio z okna Nowa faktura (d. Kameleon). To ukłon w stronę użytkowników, którzy chcą wystawiać faktury nieprawidłowo, tj. bez pełnych danych dotyczących ceny zakupu, którąż to cenę uzupełnią w przyszłości albo wcale. Faktura bez ceny zakupu nie da się zassać automatycznie do rozliczeń podatkowych.


sobota, 8 sierpnia 2015

Systemowe: Nowa funkcja listowania folderów dostępna w Administratorze. Bardzo ważna funkcja raportowania zawartości folderu danych dostępna jest teraz w module Administrator. Po jej użyciu powstaje szczegółowy wykaz plików dostępnych w folderze programu. Użycie tej opcji będzie bezwzględnie wymagane przed kontaktem z pomocą techniczną w celu odzyskania lub przebudowy danych, pozwoli to na uzyskanie informacji o strukturze plików i danych, które można odzyskać.


piątek, 7 sierpnia 2015

Warsztat: Drobne, a użyteczne poprawki. Pole na numer VIN i na numer rejestracyjny wymusza teraz wielkie litery, zwalniając z przyjemności trzymania wciśniętego Shiftu albo włączania Caps Locka.


czwartek, 6 sierpnia 2015

Systemowe: Drobne korekty. Usunięto błąd 217 pojawiający się czasem przy zamykaniu programu.

Towary: Szersze działanie blokady wydania z magazynu. Jeśli włączono opcję blokady wydania z magazynu produktów, których nie ma na stanie, domyślnym filtrem w oknie wyboru towarów z magazynu (F3) będzie filtr TYLKO DOSTĘPNE, w pozostałych przypadkach program działa jak dotychczas.

Systemowe: Odblokowano więcej opcji technicznych. Teraz opcja logowania pracy programu jest dostępna dla każdego użytkownika, bez konieczności posiadania licencji sieciowej.

Szybki Start: Program nie będzie oferowany. Mimo gremialnego narzekania na ceny, oferta programu za 99 zł nie spotkała się z zainteresowaniem, zatem zostaje wycofana. Wygląda na to, że utyskiwanie na drogość Druczka to raczej strategia negocjacyjna niektórych użytkowników, niż prawdziwa potrzeba. Praca ludzka kosztuje, dlatego program oferujący wiele funkcji i regularnie aktualizowany musi kosztować odpowiednio.

Ważne: Rozwiązany chwilowy problem z blokowaniem programu na starcie. Jeśli na starcie program nie daje się uruchomić z komunikatem błędu 216, należy pobrać i zainstalować aktualizację bezpośrednio ze strony internetowej www.jzk.pl. Problem występował wyłącznie u osób posiadających więcej niż 1 tożsamość, wybieraną na starcie programu.


środa, 5 sierpnia 2015

Faktury: Drobne poprawki. Usunięty problem z zapamiętywaniem zmian wprowadzonych podczas edycji faktur i dokumentów pochodnych.

Dokumenty: Włączono wyświetlanie dodatkowych dokumentów. Teraz wszystkie dokumenty generowane w module Dokumenty można wyświetlić w tymże module.


wtorek, 4 sierpnia 2015

Magazyn: Uproszczenia w module. Bardzo rzadko używane moduły Węgiel oraz Opakowania są teraz dostępne wyłącznie z górnego menu.

Faktury: Gruntowne przyspieszenie pracy programów. Wartości i podsumowania faktur są teraz buforowane, dzięki czemu przeliczanie następuje tylko jednokrotnie, aż do czasu ewentualnej edycji faktury. Poprzednio faktury były przeliczane przy każdym wyświetleniu, co niepotrzebnie obciążało system i spowalniało pracę programu. Szczególnie widać to przyspieszenie w przypadku remanentów i faktur wielopozycyjnych, oraz w przypadku wyświetlania lub przeliczania długich list faktur, na przykład do raportów.

Sieci: Ulepszenia w procedurze synchronizacji. Podczas gdy program intensywnie pracował, niektórym użytkownikom wydawało się, że program się zawiesza, stąd lubili zamknąć go siłowo, tracąc przy okazji nie zapisane dane i potencjalne uszkadzając bazę danych. Zwiększono widoczność informacji o synchronizacji, która szczególnie podczas pracy w sieci potrafi trochę potrwać. Zmniejszono jednocześnie ilość komunikatów wymagających ingerencji użytkownika.


poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Maile: Teraz szybsze wysyłanie maili seryjnych. Domyslnie włączona jest opcja weryfikacji i potwierdzania każdego wysyłanego maila. Jeśli nas to denerwuje, mamy zaufanie do siebie i programu, a dane wprowadzane są zawsze prawidłowo, można wyłączyć tę opcję, wtedy maile będą się wysyłać w tle zupełnie automatycznie.


sobota, 1 sierpnia 2015

Książka: Przygotowujemy nową wersję modułu. Przygotowujemy się do nowej wersji modułu i nowego sposobu licencjonowania, w którym funkcje księgowe będą wydzielone.

Książka: Nowa struktura modułu. Moduł teraz teraz ma strukturę drzewiastą, odpowiadającą danym prezentowanym pod spodem. Podobną metamorfozę przejdą pozostałe moduły związane z księgowaniem - VAT i Ryczałt.

Książka: Zmiana filozofii pracy. Zasysanie danych bezwzględnie wymaga teraz pracy na wyłączność. Zamykanie miesięcy odbywa się spoza tych miesięcy, nie ma możliwości zamknięcia miesiąca, jeśli okienko miesiąca jest otwarte.

Usuwanie: Usunięto skrót klawiszowy do usuwania. Systemowe menu obiektu nie zawiera teraz skrótu klawiszowego Del do usuwania obiektów. Jest to na tyle rzadkie wydarzenie, że skrót klawiszowy nie jest potrzebny.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.