Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

piątek, 31 lipca 2015

Lokator: Drobne poprawki wydruków. Teraz wydruki rozliczeń zawierają dane lokatora, jeśli są to wydruki indywidualne.

Systemowe: Poprawki i korekty techniczne. Drobne korekty i poprawki w różnych miejscach programów. Włączono buforowanie informacji o zmianach w plikach.

Kontrahenci: Więcej opcji wyboru. Teraz można wybrać, czy dane kontrahenta w module Kontrahenci mają być prezentowane w formie tabeli danych, czy zwykłego prawego panela jak w innych miejscach programu.


środa, 29 lipca 2015

Kontrahenci: Ulepszenia w procedurze dodawania kontrahenta. Teraz dodawanie nowego kontrahenta jest prostsze i odbywa się przy wykorzystaniu standardowego okienka edycji danych, jednakowego w całym programie. Zmieniono układ pól w oknie edycji kontrahenta, teraz jako pierwszy jest checkbox OSOBA FIZYCZNA, powodujący ukrycie wszystkich pól powiązanych z danymi firmowymi.

Wykresy: Ulepszone wyświetlanie raportów. Teraz faktury są zawsze sortowane według daty i numeru, co daje gwarancję prawidłowego porządku wyświetlania nawet wtedy, gdy część faktur była archiwizowana, a część nie.


poniedziałek, 27 lipca 2015

Terminarz: Nowe możliwości powtarzania. Teraz w parametrach powtarzania zdarzenia można wprowadzić datę końca powtarzania.


niedziela, 26 lipca 2015

Lokator: Drobne poprawki. Drobne poprawki rozwiązujące problem z edycją obiektów zagnieżdżonych.

Sieci: Pełniejsza procedura synchronizacji. Teraz podczas ręcznej synchronizacji przez F5 dodatkowo weryfikowana jest liczba stanowisk odnalezionych w sieci. Pozwala to ręcznie odświeżyć status programu po zerwaniu komunikacji w sieci albo po wylogowaniu użytkownika na stanowisku zdalnym.


sobota, 25 lipca 2015

Faktury: Zmieniona procedura fiskalizacji na Elzabie. Zmieniono nieco procedurę fiskalizacji paragonów na drukarkach Elzab, teraz ewentualny problem z komunikacją z zewnętrznym programem Elzabu nie blokuje oznaczenia paragonu jako fiskalizowany.


środa, 22 lipca 2015

Systemowe: Dostępna archiwizacja bieżącego roku. Opcja podziału bazy na pliki roczne umożliwia teraz archiwizację również danych z bieżącego roku, o ile obiekty są starsze niż 90 dni i nie były w tym czasie edytowane. Obiekty zarchiwizowane w ten sposób nie podlegają już synchronizacji. Aby przywrócić obiekt do podstawowej bazy, która jest synchronizowana, należy go wyedytować albo wydrukować, aby odświeżyć znacznik, a następnie ponowić podział na bazy roczne w Administratorze.

Kasa: Drobne poprawki, czekamy na nowy moduł. Usunięto kilka opcji, które powodowały niezrozumiałe dla użytkowników sortowanie danych w kasie. Przygotowujemy nowy sposób wyświetlania danych, który będzie bardziej przejrzysty.


wtorek, 21 lipca 2015

Książka: Rozwiązano problem z powolnym przeliczaniem. Teraz procedura zapisywania danych jest blokowana aż do momentu zakończenia przeliczania danych. Daje to przyspieszenie pracy modułu. Przyspieszono przy okazji zasysanie danych, teraz operacja trwa zamiast kilku minut tylko kilka sekund.

VAT: Przyspieszono przeliczanie i zasysanie. Procedura przeliczania miesiąca również w tym module jest buforowana. Przy okazji przyspieszono odpowiednio zasysanie danych.

Ryczałt: Przyspieszono przeliczanie. Włączono buforowanie zapisu w module.

Sieci: Zwiększenie zabezpieczeń podczas synchronizacji. Przestarzałe pliki JZZ są automatycznie ignorowane. Pliki powodujące błąd synchronizacji, na przykład puste, są automatycznie usuwane.

Faktury: Poprawki podczas tworzenia nowej faktury. Wcześniej nie wszystkie kombinacje domyślnego terminu płatności były uwzględniane odpowiednio, w szczególności gdy domyślne ustawienie zakładało oznaczenie faktury jako z góry opłaconej. Teraz jest prawidłowo.

Sieci: Drobne poprawki. Usunięto komunikat o usuwaniu pliku JZZ, dla wielu osób był niepotrzebnie niepokojący.


poniedziałek, 20 lipca 2015

Mailing: Drobne poprawki. Poprawiono kodowanie wysyłanych maili.

Administrator: Poprawki i ulepszenia w module. Poprawki w procedurze porządkowania baz danych. Usunięto komunikat po przebudowie baz danych, wystarczy teraz informacja zapisywana w logu.

Bazy: Drobna zmiana formatu baz danych. W związku z przejściem w całości na pliki różnicowe, znika konieczność i możliwość tworzenia tzw. górki w obiektach, zatem zapisywane bazy danych będą mniejsze. Przyspieszono synchronizację baz danych dzięki ograniczeniu ilości operacji dyskowych.

Systemowe: Poprawki i ulepszenia. Drobne poprawki w różnych miejscach programu.


niedziela, 19 lipca 2015

Systemowe: Drobne poprawki techniczne.

Sieci: Ulepszenia w procedurze synchronizacji. Synchronizacja danych w sieci działa teraz całkowicie w tle, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność danych. Poprawiono usuwanie obiektów w środowisku sieciowym.

Sieci: Monitor sieci dostępny jako stała opcja. Teraz możliwe jest ustawienie, aby okno monitora pracy sieci uruchamiało się automatycznie podczas startu programu. Nadal można jednorazowo uruchomić to okienko za pomocą opcji w menu Plik.


sobota, 18 lipca 2015

Sieci: Włączono cichą synchronizację danych. Jeśli tylko synchronizacja jest możliwa, następuje w tle automatycznie. Zapewnia to odrobinę magii - jeśli ktoś edytował obiekt na innym stanowisku, a my nie zdążyliśmy nacisnąć F5, w tabeli widzimy jeszcze stary obiekt, a wchodząc w jego edycję otrzymujemy już odświeżoną wersję.

Sieci: Zmiany w procedurze akceptacji dokumentów. Nie powinna zdarzyć się już sytuacja, w której wchodzimy w edycję dokumentu i dopiero przy próbie akceptacji przyciskiem Gotowe otrzymujemy komunikat, że baza nie została zsynchronizowana i akceptacja nie jest możliwa, teraz wcześniej obiekt jest synchronizowany i blokowany do edycji.

Hotel: Poprawki w programie. Usunięto blokady wprowadzania overbookingu i przekraczania pojemności pokoi, zastępując je zwykłym ostrzeżeniem. Pozwala to na chwilowy overbooking albo zaplanowane nakładanie się rezerwacji, co nastąpi na przykład w czasie intensywnej edycji.

Systemowe: Ulepszone dodawanie nowych dokumentów. Nowo dodawane obiekty są teraz prezentowane na początku listy.

Administrator: Nowe opcje. Moduł Administrator pozwala na bezpośrednią synchronizację bazy danych.

Kopie zapasowe: Nowa procedura wykonywania kopii zapasowych. Aby kopia była kompletna i zgodna, wszystkie bazy danych powinny być zsynchronizowane i przebudowane. Program śledzi, które bazy wymagają przebudowy i uprzedza, że kopia będzie niekompletna. Z uwagi na te ograniczenia, w trybie pracy sieciowej możliwe będzie wykonywanie kopii zapasowej wyłącznie z bieżącej tożsamości.

Systemowe: Usunięto niepotrzebne funkcjonalności techniczne. Usunięto funkcjonalności, które dublują lub wprowadzają komunikaty już nieobsługiwane. W związku ze zmianą technologii odczytu, usunięto mierniki czasu odczytu baz danych, teraz czas operacji zbiorczej można określić na podstawie raportu monitora pracy programu.


piątek, 17 lipca 2015

Sieci: Nowe funkcje synchronizacji sieciowej. Przygotowano synchronizację danych w sieci na nowych zasadach. Synchronizacja następuje automatycznie w momencie próby akceptacji nowego dokumentu lub edycji dokumentu istniejącego, z ewentualnym przerwaniem operacji, jeśli po synchronizacji dane nie są już aktualne lub wystąpi problem zgodności danych. Z punktu widzenia użytkownika akceptacja dokumentów będzie nieco wolniejsza, zapewniona zostanie natomiast integralność danych, zaś w razie awarii ewentualna utrata danych dotyczyć będzie wyłącznie jednego obiektu. Warto teraz często naciskać F5.


czwartek, 16 lipca 2015

Sieci: Istotne zmiany i uproszczenia. Teraz synchronizacja baz danych odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie różnicowych plików JZZ, co zapewnia większą szybkość i bezpieczeństwo pracy. W przypadku wprowadzania dużych ilości zmian powodować to może pewne spowolnienie pracy programu, związane z wyszukiwaniem zmienionych plików JZZ, ale jednocześnie da spory zysk w procedurze synchronizacji. Co jakiś czas zalecana będzie przebudowa szczególnie obciążonych baz - przebudowa powoduje zastosowanie wszystkich zmian i usunięcie plików różnicowych.

Sieci: Zmodyfikowano procedury obserwacji zmian. Teraz każda baza danych ma własny monitoring zmian na innych stanowiskach, co dodatkowo przyspiesza pracę programu, a jednocześnie pozwala błyskawicznie reagować na zmiany w sieci.

Sieci: Numerowanie stanowisk podczas pracy w sieci. Teraz kolejno uruchamiane stanowiska numerują się automatycznie. Numeracja jest odświeżana po uruchomieniu lub zamknięciu każdego stanowiska, najpóźniej uruchomione stanowisko ma najwyższy numer. Niektóre funkcje będą docelowo dostępne tylko dla stanowiska numer 1, które jest stanowiskiem dominującym - i oczywiście tylko to stanowisko ma możliwość przejścia w tryb pracy na wyłączność.


środa, 15 lipca 2015

Systemowe: Poprawki zwiększające bezpieczeństwo pracy. Wyłączono opcję automatycznego odratowywania danych. Opcja będzie teraz dostępna tylko w Administratorze. Przy okazji zmieniono nazwę tej funkcji na NAPRAW. Dodatkowe ulepszenia wyświetlania danych w module Administrator.

Systemowe: Nowe możliwości kompaktowania baz danych. Poprawiona archiwizacja danych z podziałem na pliki roczne, dostępna pod starą-nową nazwą Kompaktowanie. Pozwala teraz na wygodny podział baz danych, przyspieszając pracę i umożliwiając efektywne wykorzystanie zasobów. Szczególnie zalecane jest to podczas pracy w sieci.

Systemowe: Nowe działanie przebudowy baz danych. Rozmiar baz danych jest teraz przygotowywany tak, by zapewnić jak najbardziej efektywną pracę programu. Przy pracy w sieci (i licencji sieciowej) plik bazy danych jest większy, zapewniając więcej przestrzeni dla nowo tworzonych obiektów, które z większym prawdopodobieństwem będą zaraz edytowane. Z kolei obiekty starsze pozostawiane są bez wolnej przestrzeni.

Systemowe: Zrezygnowano z procedury WM_IDLE. Po ostatnich zmianach wykorzystywanie tej procedury nie jest już konieczne, dane są teraz zapisywane w trakcie akceptacji edycji, bez czekania na wolne zasoby systemowe, co było przyczyną kłopotów u niektórych użytkowników. Usunięto też buforowanie zapisu, teraz wszystkie dane oczekujące na zapis są zapisywane natychmiast w trybie sieciowym, a przy pracy jednostanowiskowej zapis następuje przy zamykaniu programu lub po naciśnięciu Ctrl+S.


wtorek, 14 lipca 2015

Systemowe: Usunięto problem z rozpoznawaniem niektórych licencji. Okazało się, że niektóre licencje były rozpoznawane nieprawidłowo, w szczególności dotyczyło to licencji z kopią elektronicznych oraz sieciowych. Problem został szczęśliwie rozwiązany.

Warsztat: Rozszerzono opcje obsługi statusów. Teraz można dodać własną kolumnę ze statusem opisowym, a także dodać pole statusu na przykład do wzorca drukowanego zlecenia warsztatowego.

Systemowe: Usunięto problem z zapamiętywaniem własnego zestawu kolumn tabeli. W przypadku tabel osadzonych w oknach zagnieżdżonych na zakładkach identyfikator okna rodzica był rozpoznawany w inny sposób niż przy kolejnym uruchomieniu, co powodowało niemożliwość zapamiętania wybranego zestawu kolumn. Aktualnie ID jest wystandaryzowane.

Zyski i straty: Wraca moduł Zyski i Straty w nowej formule. W związku z licznymi prośbami użytkowników, moduł Zyski i Straty został przywrócony w formule tymczasowej. Po wakacjach spodziewamy się nowego narzędzia raportującego.


poniedziałek, 13 lipca 2015

Systemowe: Poprawione zapamiętywanie rozmiaru głównego okna. Rozwiązano problem z nie zawsze zapamiętującymi się preferowanymi wymiarami głównego okna programu. Teraz maksymalizacja ma priorytet - jeśli zamknięto program w pozycji zmaksymalizowanej, otworzy się podobnie.

Faktury: Rozwiązany problem domyślnych cen brutto. Wcześniej nie zawsze program honorował ustawienie, że nowo wystawiane faktury mają być generowane w cenach brutto.

Faktury: Rozwiązany problem z paragonami imiennymi. Część osób nadal wystawia paragony z danymi kontrahenta, z kolei inne osoby preferują paragon bez danych nabywcy. Rozdzielono zatem dotychczoasowy typ generowanego dokumentu (paragon) na dwa odmienne typy - paragon imienny i paragon bez danych. Rozwiązuje to niektóre problemy.


niedziela, 12 lipca 2015

SMS: Rezygnujemy z buforowania SMS. Urodą SMS jest jego błyskawiczne dostarczenie, nie ma zatem powodu, aby dodatkowo opóźniać tę czynność. Teraz wysłanie każdego SMS jest oczywiście poprzedzone weryfikacją odbiorcy i treści. Jest to ukłon w stronę użytkowników korzystających z programu w sposób standardowy, wcześniej koncentrowaliśmy się na użytkownikach masowych, których jest niewielu, a których potrzeby nadmiernie kolidowały z potrzebami większości klientów JZK. Plus bezpośredniego wysyłania jest na przykład taki, że po otwarciu zlecenia warsztatowego można wysłać SMS bez zamykania okienka.

SMS: Można teraz wysłać SMS do każdego obiektu. W podręcznym menu dostępnym dla każdego obiektu pojawiła się nowa opcja Wyślij SMS. Pozwala ona wysłać standardowy SMS do czegokolwiek, a w treści SMS domyślnie prezentowany jest skrócony indeks obiektu. Można zatem wysłać SMS z treścią dokumentu KP, można wysłać potwierdzenie zamówienia, możliwości są nieograniczone.


sobota, 11 lipca 2015

Dossier: Poprawki w oknie dossier towaru. Uporządkowano kolejność kolumn.

Systemowe: Ulepszenia w różnych miejscach aplikacji. Przeniesiono ustawienia internetowe do głównego okna ustawień. Dodano nowe ustawienia, w tym możliwość wyłączenia weryfikacji certyfikatu serwera oraz automatyczny tryb rozpoznawania rodzaju zabezpieczeń.

Mailing: Rezygnujemy z modułu Mailing. Udało si rozwiązać wiele problemów i przygotowano nowe opcje. Przygotowano instrukcję dotyczącą sposobu nowego wysyłania maili, dostępną jako link z programu. W skrócie - nie ma już modułu Mailing, maile są wysyłane od razu i bezpośrednio. Znika w konieczność buforowania, znikają też ustawienia częstotliwości pompowania serwera pocztowego. Wysyłane maile zapisywane są w folderze Mailing\Wysłane jak dotychczas, w standardowym formacie EML. Folder Mailing nie będzie teraz używany.

Maile: Rezygnujemy z buforowania maili. Wiele osób narzekało na konieczność buforowania maili, funkcja ta miała sens przy fakturowaniu masowym w programie ISP, ale raz, że nie oferujemy już tego programu, a dwa, że nawet użytkownicy ISP narzekali na konieczność buforowania maili.

Maile: Usunięto zbędne ustawienia. Rezygnacja z buforowania daje wiele korzyści, na przykład ewentualny problem np. z ustawieniami czy adresem można skorygować natychmiast. Znika również funkcja sztucznego testowania ustawień internetowych, bo można w formie testu wysłać cokolwiek skądkolwiek.

Maile: Usunięto problem z nazwami pliku załącznika. Zmieniono nazwę pliku załącznika, teraz nie zawiera już znacznika GUID.

Maile: Nowe wysyłanie z bezpośrednią weryfikacją. Ponieważ maile nie są już buforowane, teraz zawsze pojawi się pytanie o wysłanie maila, gdzie dodatkowo można skorygować treść wysyłanego maila. Ta funkcja będzie dodatkowo rozwijana.


piątek, 10 lipca 2015

Systemowe: Drobne poprawki i ulepszenia. W oknie funkcji obiektu dostępna jest opcja podglądu treści indeks oraz treści znacznika.


czwartek, 9 lipca 2015

Systemowe: Nowa opcja podziału bazy na pliki roczne. Nowa, a właściwie zreanimowana opcja, pozwala podzielić bazę na mniejsze kawałki, zmniejszając obciążenie sieci i programu, bo automatycznie zeszłoroczne i starsze dane są archiwizowane, a jednocześnie od razu dostępne w razie potrzeby. Opcja dostępna jest tylko w Administratorze.

Administrator: Przeglądanie pliku monitora programu. W module Administrator dostępna jest możliwość przeglądania pliku monitora pracy w sieci (plik debug). Dane są sortowane według czasu, aby zapewnić synchronizację danych z różnych stanowisk. Skrócono i uproszczono zawartość logu, aby uwypuklić najważniejsze zdarzenia.

Mailing: Przechodzimy na format EML. Teraz maile do wysłania zapisywane są bezpośrednio w standardowym formacie EML, obsługiwanym przez wszystkie programy pocztowe. Rozwiązuje to problem między innymi z nazwami załączników poczty elektronicznej. Poprawiony format wysyłania maili, teraz dostępna jest również treść w formacie HTML. Jeśli wygenerowanie maila nie jest z jakiegoś powodu możliwe, jest teraz prezentowany komunikat.

Systemowe: Dużo drobnych poprawek technicznych.


wtorek, 7 lipca 2015

Systemowe: Zniesiono niektóre ograniczenia w programie. Program nie sprawdza teraz teoretycznej sieciowości ścieżek, o sposobie pracy programu decyduje licencja na pracę sieciową oraz po prostu dostępna ilość aktywacji. Można zatem pracować na licencji jednostanowiskowej w instalacji na przykład na zdalnym serwerze, przy założeniu jednak nie przekroczenia dostępnych aktywacji.


niedziela, 5 lipca 2015

Sieci: Kolejne uproszczenia, zapewniające większe bezpieczeństwo. Raz włączony tryb na wyłączność pozostaje aktywny do czasu zamknięcia bieżącej kopii programu. Dzięki temu zapewnione zostanie zapisanie wszystkich aktywnych buforów danych. Aby usunąć tryb na wyłączność, należy po prostu zamknąć tę kopię programu, która włączyła ten tryb. Ponieważ teraz licencja dla wielu użytkowników nie oznacza automatycznie licencji sieciowej, a weryfikacja sieciowości następuje dla każdej tożsamości osobno, można pracować w trybie niesieciowym na kilku stanowiskach jednocześnie, pod warunkiem wszakże, że każde stanowisko korzysta z innej tożsamości. To nowa możliwość, dodatkowo poszerzająca potencjalne zastosowanie naszych aplikacji.

Sieci: Synchronizacja danych teraz działa tylko na życzenie. Usunięto opcję synchronizacji danych w tle, raz że użytkownicy jej nie rozumieli, dwa, że mogła powodować problemy. Teraz synchronizacja następuję po naciśnięciu klawisza F5 oraz w przypadku próby akceptacji na konkurencyjnym stanowisku. W sumie synchronizacja będzie mniej obciążająca dla systemu.


sobota, 4 lipca 2015

Systemowe: Działa monitor pracy w sieci. Można włączyć monitoring pracy w sieci wraz z jego zapisywaniem w pliku. Pozwoli to prześledzić pracę na poszczególnych stanowiskach i zlokalizować przyczyny ewentualnego problemu z obsługą danych.

Systemowe: Nieco zmian w sposobie pracy programu. Zmieniono lokalizację technicznego pliku _podsumowanie.jzk, teraz nie będzie kolidował z folderem danych, usuwając zbędne potrzeby synchronizacji. Wyłączono przeszukiwanie folderów SMS i Mailing przy wejściu do menu.

Licencje: Mała zmiana techniczna w licencjonowaniu. W przypadku kopii elektronicznej oraz licencji sieciowej, generowana licencja (a za tym faktura) będzie teraz jednopozycyjna, a dopłaty będą wliczone w podstawową cenę licencji. Ułatwi to wystawianie i rozliczanie licencji, a klienci i tak finalnie zainteresowani są wyłącznie końcową ceną licencji. Sieciowość jest teraz osobną cechą licencji, nie wynikającą z wielostanowiskowości. Można zatem nabyć tańszą licencję na kilka stanowisk, pod warunkiem, że każde z nich będzie np. uruchamiać odrębną tożsamość.


piątek, 3 lipca 2015

Kopie zapasowe: Nowa opcja skopiowania kopii zapasowej do innego folderu. Można teraz ręcznie wskazać konkretny folder, do którego zostanie skopiowana aktualnie wykonana kopia zapasowa. Domyślnie jest to drugi folder kopii zapasowych, ale można wybrać inny folder.

Bazy danych: Wyłączono opcję autoprzebudowy bazy danych. W związku z uwagami użytkowników, usunięto opcję autoprzebudowy bazy danych. Znika także kilka innych niepotrzebnych już ustawień, na przykład udawany tryb pracy w sieci.

Menu: Rozwiązano problem znikającego górnego menu. Jeśli wcześniej korzystano z opcji ukrycia głównego menu, mogło ono pozostać ukryte mimo, że nie ma teraz już tej opcji dostępnej. Włączono wymuszanie pozostawania menu dostępnego.

Faktury: Ulepszenia w module. Usunięto problem z uciekającym przyciskiem Gotowe.

Raporty: Rozdzielono niektóre moduły. Nie wszystkie ostatnie zmiany spodobały się użytkownikom. Na prośbę użytkowników oddzielono moduły Rejestr sprzedaży oraz Wykresy.


środa, 1 lipca 2015

Systemowe: Przyspieszone uruchamianie programu i zapisywanie ustawień. Rozwiązano problem z długotrwałym odczytywaniem ustawień na starcie programu w niektórych systemach operacyjnych. W testowej konfiguracji z Windows 8.1 przyspieszono uruchamianie programu z 20 sekund do 1 sekundy, powodem spowolnienia było podwójne buforowanie i wirtualizacja plików ini w systemie operacyjnym.

Administrator: Nowa funkcja uzupełniania danych z kopii zapasowych. W module Administrator jest dostępna nowa opcja Uzupełnij bazę używając kopii zapasowej, dzięki której można wygodnie odtworzyć dane w takim zakresie, w jakim jest to akurat potrzebne, z dowolnej starszej kopii zapasowej.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.