Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

środa, 29 kwietnia 2015

Systemowe: Drobne poprawki w module Tożsamości. Przyspieszone wybieranie tożsamości, teraz pracochłonne obliczanie objętości plików jest dostępne na życzenie, po naciśnięciu opcji Pokaż dodatkowe informacje.

Systemowe: Nowy NAPISZ DO JZK. Zaktualizowano format informacji technicznych przesyłanych z NAPISZ DO JZK.


czwartek, 23 kwietnia 2015

Produkcja: Nowe opcje i możliwości. Informacja o braku możliwości wyprodukowania danego produktu zawiera teraz dokładną informację, których składników brakuje. Umożliwia to ich ręczne uzupełnienie. Można też automatycznie uzupełnić wpisy magazynowe - przydaje się to w sytuacji, gdy recepturę produktu przygotowano ręcznie.

Licencje: Aktualizacja techniczna. Aktywacja nowych warunków licencji, uściślających dotychczasowe postanowienia. Usunięto nieaktualne treści, warunki licencji są teraz proste i przejrzyste. Ich zaakceptowanie jest konieczne, w razie braku akceptacji program nie uruchomi się.


poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Systemowe: Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia licencji. W związku z występowaniem w obiegu licencji sfałszowanych, program sprawdza realność wprowadzonych w licencji dat ważności. Licencje z datą nieprawidłową albo bez daty ważności nie zostaną przyjęte. Żadne takie licencje nie były wydawane przez obecnego licencjodawcę.

Systemowe: Nowe, prostsze licencje. Licencje generowane od 1 maja 2015 będą krótsze, literowy znacznik terminu ważności będzie tylko jeden. Raz, że u wielu osób ten sam termin powtarzany był trzykrotnie (data ważności, termin aktualizacji, termin abonamentu). Dwa, abonament serwisowy nie będzie już w takiej formie oferowany, zaś aktualizacje są gwarantowane w terminie ważności.

Systemowe: Uproszczono prezentowane informacje o licencji. Teraz dokładny termin ważności prezentowany jest tylko wtedy, gdy licencja jest jeszcze ważna. W przypadku licencji już wygasłej prezentowana jest informacja o tym, jak dawno to nastąpiło, co jest informacją dużo czytelniejszą i pozwoli uniknąć błędów.

Administrator: Moduł jest teraz ogólnie dostępny od wersji PRO. W związku z wycofaniem oferty Abonamentu Serwisowego Premium, moduł Administrator jest teraz ogólnie dostępny dla wszystkich użytkowników wersji PRO.

Tożsamości: Wprowadzono weryfikację ilości wprowadzonych tożsamości. Wcześniej ten limit nie zawsze był prawidłowo egzekwowany, chociaż w ofercie był już od 2011 roku. Limit przy licencji Start wynosi od zawsze 1 tożsamość, przy licencji PRO wynosi 5 tożsamości, w licencji Ultimate ilość tożsamości ma tylko limit techniczny 255 pozycji. W przypadku licencji Start lub PRO na więcej użytkowników limit tożsamości jest podnoszony odpowiednio. Limit tożsamości jest teraz jawnie widoczny w oknie wyboru tożsamości.

Tożsamości: Nowy wygląd okna wyboru tożsamości. Pochowano wszystkie sporadycznie używane opcje, są teraz dostępne z rozwijanego menu. Widać za to podsumowanie zawartości tożsamości oraz informację o jej objętości na dysku. Limit tożsamości związany z posiadaną licencją jest teraz jawnie widoczny w oknie wyboru tożsamości.


niedziela, 19 kwietnia 2015

Licencjonowanie: Warto sprawdzić zakres posiadanej licencji. Jeśli podczas uruchomieniu programu widoczna jest czerwona tarcza ostrzegawcza, to ostatni moment, aby odpowiednio zmienić licencję. Po dokonaniu aktualizacji do wersji majowej, wykrycie podobnego problemu uniemożliwi prawidłową aktywację na nadwyżkowych stanowiskach i konieczny będzie ręczny reset licencji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

Systemowe: Kolejne drobne korekty. Przygotowujemy programy do nowego systemu licencjonowania. Szacujemy, że 99% licencji zostanie rozpoznana automatycznie bez żadnego problemu.

Centrum Licencji: Okno O programie i Centrum Licencji teraz razem. Połączono razem Centrum Licencji oraz okno O programie, teraz oba widoczne są pod standardowym skrótem Ctrl+F1. Usunięto inne opcje z menu Pomoc, nie są już potrzebne. W ramach nowego Centrum Licencji dostępna jest zawartość aktywna, umożliwiająca bezpośrednią weryfikację statusu licencji, w tym upewnić się, czy ilość dostępnych aktywacji nie została przekroczona.

Centrum Licencji: Uproszczono obsługę licencji. Teraz aktywacja licencji następuje automatycznie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Usuwanie poprzednich licencji jest również prostsze, następuje w całości i jest proponowane automatycznie przed aktywowaniem nowej licencji, co zapobiegnie przypadkowemu odczytywaniu starszych, nieaktualnych licencji.


sobota, 18 kwietnia 2015

Licencje: Nowe, uproszczone warunki licencjonowania. Od dnia 1 maja 2015 wejdą w życie nowe, prostsze warunki licencjonowania oprogramowania. Poza kwestiami redakcyjnymi, zmiana dotyczy tylko ilości dostępnych stanowisk. Obniżono istotnie ceny licencji wielostanowiskowych, jednocześnie precyzując i ujednolicając sposób obliczania stanowisk/użytkowników/aktywacji.

Licencje: Okienko akceptacji licencji. Uruchomienie programu w nowej wersji będzie wymagało bezwzględnie jednokrotnej akceptacji nowych warunków licencji.

Licencje: Uproszczenia techniczne. W związku z usunięciem niektórych uprzednich ofert, rozpoznawanie licencji w programie również zostało uproszczone. Dla większości użytkowników nie ma to znaczenia.

Produkcja: Poprawki interfejsu. Wbudowano standardowy panel obrazków.

Lokator: Drobne poprawki. Wprowadzono możliwość podania udziału w nieruchomości wspólnej w postaci ułamkowej z automatycznym obliczaniem udziału procentowego.

Systemowe: Zaktualizowano system pakujący. Pliki dystrybucyjne programów JZK są teraz przygotowywane przy użyciu nowego modułu rozpakowującego.

Systemowe: Rezygnujemy z osobnego programu instalacyjnego na dysku CD-ROM. Czasy się zmieniły, coraz mniej osób korzysta z wersji programów na dysku CD-ROM, zatem utrzymywanie wydzielonego programu instalacyjnego straciło sens. Na dysku CD-ROM rozpowszechniać będziemy po prostu zapisane pliki instalacyjne aplikacji, bez automatycznego instalatora - który i tak od czasu Windows Vista jest często blokowany w systemie.


piątek, 17 kwietnia 2015

Pomoc: Nowe zasady pomocy technicznej. Dla licencji zakupionych od 1 maja 2015 obowiązywać będą nowe, prostsze zasady pomocy technicznej.

Licencje: Wdrożono licznik aktywacji. Ilość dokonanych aktywacji widoczna jest w panelu użytkownika, dostępnym po zalogowaniu.

Towary: Więcej opcji. Teraz w każdej wersji programu dostępna jest już baza PKWiU z możliwością wyszukiwania.


czwartek, 16 kwietnia 2015

Systemowe: Dodatkowe możliwości w Centrum Licencji. Prezentowany jest teraz jawnie ID instalacji, umożliwiając jego zweryfikowanie. Funkcje aktywacji nowej licencji widoczne są teraz wyłącznie w Centrum Licencji.


sobota, 11 kwietnia 2015

Systemowe: Poprawki techniczne. Programy nie będą już akceptować licencji wprowadzonych nieprawidłowo, licencji sfałszowanych oraz licencji próbnych, do których wprowadzono później licencję ostateczną. Pozwoli to zapewnić prawidłowy przebieg aktywacji dla 98% klientów, którzy korzystają z licencji prawidłowo.


czwartek, 9 kwietnia 2015

Sprzedaż: Drobne korekty. Włączono zapamiętywanie układu kolumn w module.

Systemowe: Uruchomiono nowe Centrum Aktywacji. Zgodnie z wielomiesięcznymi zapowiedziami, uruchomiono w końcu Centrum Aktywacji. Programy aktywuja się automatycznie, a legalni użytkownicy premiowani są odpowiednim komunikatem na ekranie. Z kolei w przypadku użytkowników korzystających z programu wbrew warunkom licencji, umożliwiono legalizację w promocyjnej ofercie cenowej. Warto podkreślić, że ilość prób aktywacji bez ważnej licencji lub wbrew jej warunkom nie przekracza kilku procent ogółu. Dziękujemy za legalne użytkowanie oprogramowania.


środa, 8 kwietnia 2015

Kasa: Drobne poprawki. Można wpisać ręcznie datę zamknięcia raportu kasowego, niektórym użytkownikom ta funkcja jest potrzebna.


poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Systemowe: Aktualizacja techniczna.


piątek, 3 kwietnia 2015

Systemowe: Korekty i ulepszenia. Drobne korekty w aktualnym cenniku. Udostępniono nowy system automatycznej wyceny wznowienia licencji.

Kasa: Wyłączono sortowanie. Wyłączono sortowanie wpisów kasowych po dacie i numerze.


czwartek, 2 kwietnia 2015

Systemowe: Poprawki techniczne.


środa, 1 kwietnia 2015

Kasa: Ulepszenia. Dorzuciliśmy wygodne hiperłącza. Teraz jasna i czytelna informacja zawsze wtedy, gdy wyświetlany obiekt/raport pochodzi z innej kasy albo archiwum. Ułatwi to przeglądanie kasy i pozwoli uniknąć nieporozumień. Zmieniono kolejność wyświetlania, opcja Wszystkie jest na końcu listy kas.

Kasa: Poprawki w raporcie kasowym. Poprawki w oknie edycji bieżącego raportu kasowego. Nowa, szybsza i bardziej czytelna procedura zamykania raportu kasowego, teraz zamykanie powoduje po prostu wymiecenie wszystkich wpisów kasowych do bieżącego raportu, zamknięcie go i otworzenie nowego, bez dotykania archiwum. W przypadku przeglądania zamkniętego raportu kasowego co do zasady nie ma możliwości edycji.

Kasa: Dodatkowe możliwości. Niektórym użytkownikom jednak potrzebne jest płynne wyświetlanie wszystkich wpisów niezależnie od tego, czy były w zamkniętych raportach, archiwach czy gdziekolwiek indziej. Wprowadzono zatem dodatkową opcję na ekranie, domyślnie wyłączoną. Ulepszono wyświetlanie numeru raportu etc. Wiele drobnych poprawek w module.

Kasa: Nowe okienko edycyjne raportu kasowego. Teraz można podejrzeć dokładnie status danego raportu. Wielkość i zawartość okiekna zależy od tego, czy raport zawiera jakieś wpisy, czy też nie. Otwarty raport kasowy nie ma wpisów, są one przechowywane bezpośrednio w kasie aż do momentu zamknięcia raportu.

Kasa: Drukowanie raportu kasowego. Możliwe jest już bezpośrednie wydrukowanie raportu kasowego, także w głównym oknie programu. To najszybsze rozwiązanie. Przy bezpośrednim wydruku raportu kasowego wydruk jest ładnie skompaktowany, a mimo tego przejrzysty.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.