Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

sobota, 28 lutego 2015

Kontrahenci: Poprawki w module. Rozwiązano problem z brakiem podręcznego menu systemowego w polach edycyjnych danych kontrahenta lub użytkownika. Teraz można przy pomocy myszy kopiować i wklejać dane, co jest istotne dla osób nie korzystających ze skrótów klawiaturowych.

Książka: Nowa opcja wyświetlania. Teraz można właczyć wyświetlanie numeru NIP w Książce. Dla niektórych użytkowników to ważna funkcja, chociaż numer NIP nie jest wymagany przez rozporządzenie dot. prowadzenia KPiR. Inna sprawa, że rozporządzenie było przygotowywane w czasach, gdy Książka co do zasady wypełniana była ręcznie w formie zeszytu, a jego strony należało ostemplować w urzędzie skarbowym...

Umowy: Drobne poprawki. Poprawione rozliczanie dochodu od tzw. małych umów.


piątek, 27 lutego 2015

Kasa: Klonowanie wpisów. Dostępne jest teraz wygodne klonowanie wpisów.


poniedziałek, 23 lutego 2015

Kontrahenci: Więcej dostępnych danych. Teraz bezpośrednio w danych kontrahenta podaje się dane skarbowe, w tym nazwę urzędu skarbowego, a także nazwę gminy, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej etc. Wszystkie dane są teraz w jednym miejscu.

Faktury: Kilka drobnych poprawek. Poprawki drukowania i tworzenia nowych faktur.


sobota, 21 lutego 2015

Majster: Poprawione drukowanie zleceń. Rozwiązano problem ze wzorcami programu Majster.

Kontrahenci: Udostępniono funkcję dzwonienia. Bezpośrednio z okna edycji danych kontrahenta dostępny jest przycisk Dzwoń, zestawiający połączenie za pomocą standardowego interfejsu TAPI.

Kontrahenci: Dossier klienta wszędzie dostępne. Dossier klienta będzie dostępne w każdej tabeli danych klienta pod prawym klawiszem myszy (i pod Ctrl+D). Szczególnie przydatne jest to podczas wystawiania faktury, ale przydać się może w wielu innych miejscach.

Faktury: Drobne poprawki. Poprawiono ustawienie domyślnych cen na dokumencie WDT, teraz są to ceny netto.

Systemowe: Teraz wygodny dostęp do archwiwów. W ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych dostępna jest teraz wygodna opcja przeniesienia wszystkich danych z archiwów wprost do podstawowej bazy danych, czyli dearchiwizacja. Możliwe i sensowne jest to tylko pod warunkiem, że ilość danych nie jest zbyt wielka, nie zalecamy użycia tej opcji w przypadku masowych wystawców, typu ISP. Zdearchiwizowanie zawiera w swoim trybie wykonanie kopii zapasowej podstawowej bazy danych.


czwartek, 19 lutego 2015

Magazyn: Ulepszono kwestię MM. Można teraz wprowadzić MM na dowolne ilości, wcześniej nie zawsze była możliwość ręcznego skorygowania dostępnej ilości.

Kody: Udostępniono proste wyszukiwanie. Udostępniono wyszukiwanie kodu pocztowego w module Kontrahenci oraz Poczta.

Mailing: Poprawki w procedurze wysyłania. Rozwiązano problem podwójnej stopki w wysyłanym mailu. Dodano możliwość wyłączenia dołączania stopki programu.


środa, 18 lutego 2015

Faktury: Kolejne poprawki i ulepszenia. Na fakturze wystawionej w innej walucie niż złote, nie jest drukowana informacja o płatnościach. Zmniejszy to ilość ewentualnych nieporozumień.


wtorek, 17 lutego 2015

Faktury: Rozwiązano kilka problemów. Nie wszystkie nowe funkcjonalności spodobały się użytkownikom, usunięto listy rozwijalne z kilku pól, w tym jednostki miary i stawki VAT. Ułatwi to ręczne pisanie faktur wielu osobom. Rozwijalna lista nazw zawiera teraz 100 ostatnio sprzedawanych towarów, pozostałe można wybrać z magazynów przez F3. Rozwiązano problem szerokości kolumn podczas wystawiania faktury.

Zakupy: Drobne korekty. Zmniejszono ilość kolorów w module. Mniej czasem znaczy więcej.

Druczek: Korekta koloru. Skorygowano nieco domyślny kolor Druczka. Oczywiście jeśli ktoś ustawił własny kolor programu, jest on nadal honorowany.


sobota, 14 lutego 2015

Faktury: Poprawki w procedurze fakturowania. Teraz podczas tworzenia dokumentów pochodnych rabat ustawiony w dokumencie pierwotnym ma priorytet przed indywidualnymi rabatami klienta, co zabezpiecza przed gubieniem np. rabatów udzielonych na etapie przygotowania proformy, podczas tworzenia faktury końcowej.

Faktury: Włączono drukowanie KGO. Teraz KGO może być drukowane przy każdej pozycji dokumentu sprzedaży, dla której podano informację o koszcie gospodarowania odpadami. Drukowanie KGO to opcja, która domyślnie jest włączona, więc w razie potrzeby można tę funkcjonalność wyłączyć.

Kody: Ulepszone rozpoznawanie kodów pocztowych. Usunięto problem polegający na tym, że kody pocztowe dla miejscowości z bazy TERYT o kodzie zaczynającym się od 0 nie były rozpoznawane. Dotyczyło to 5 województw, dla pozostałych 11 problem nie występował.


piątek, 13 lutego 2015

Dokumenty: Kilka drobnych poprawek. W dziale Druki księgowe umożliwiono odczyt wcześniej utworzonych not księgowych, jednak bez możliwości ich edycji albo tworzenia nowych.

Podatki: Można teraz wybrać rodzaj wykresu. Udostępniliśmy samodzielną możliwość zmiany rodzaju wyświetlanego wykresu w module Podatki, dla wielu osób okazało się to istotne.

Zyski i straty: Usunięto problem z duplikatami. Teraz duplikaty nie są ujmowane w raporcie Zyski i Straty.


czwartek, 12 lutego 2015

Umowy: Drobne poprawki. Poprawione generowanie kwoty słownie na wydruku umowy.


środa, 11 lutego 2015

Umowy: Poprawki i ulepszenia w edycji umowy. Klonowanie umów teraz jest prostsze, rachunki nie są kopiowane. Dane do PIT są widoczne od razu podczas wyboru kontrahenta, umożliwiając ich weryfikację. Poprawiono przeliczanie składek do umowy.

Bazy: Filtrowanie baz adresowych. Włączono filtrowanie prawniczych baz danych w module Firma - Bazy adresowe.

Zamówienia: Nowa opcja Zamówienie bez cen. W ramach modułu DOSTAWCY (oraz w Kameleonie) można wygenerować nowy rodzaj dokumentu - Zamówienie dla dostawcy bez cen. Pozwala to na przygotowanie prostego, skróconego zamówienia bez wyceny, koniecznego dla niektórych użytkowników w specyficznych sytuacjach. Generalnie jednak zamówienie jest dokumentem handlowym, w którym ceny powinny być wykazane, stąd domyślnie program nadal podpowiada zamówienie standardowe z cenami.


piątek, 6 lutego 2015

Kody: Udostępniono wyszukiwanie kodów pocztowych. Teraz w każdym programie Pakietu JZK dostępne jest wyszukiwanie kodu pocztowego. Funkcja działa bezpośrednio w standardowym oknie edycji danych każdego kontrahenta. To bardzo wygodne.

Umowy: Wiele poprawek. Dostępna jest teraz pełna edycja umowy zlecenia i o dzieło w standardowym oknie tworzenia umowy. Udostępniono pełną edycję danych skarbowych bezpośrednio w umowie. Umożliwiono edycję treści umowy w formacie HTML, dostępny jest też szybki podgląd wydruku.


niedziela, 1 lutego 2015

Przelewy: Drobne poprawki. Usunięto problem z uruchamianiem zbiorówki do przelewów.

Towary: Ulepszenia w module. Udostępniono filtrowanie dossier towaru po datach. Udostępniono wygodne hiperłącze do dokumentu źródłowego.

Systemowe: Poprawione zapisywanie ustawień. Usunięto problem z zapisywaniem niektórych ustawień układu głównego okna programu.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.