Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

sobota, 31 października 2015

Systemowe: Poprawki w głównym oknie programu.


piątek, 30 października 2015

Systemowe: Uproszczenia w programach. Trochę za dużo nazbierało się przez te wszystkie lata. Usuwamy część funkcjonalności, której nie rozumieli albo nie lubili nasi klienci, na przykład aktywne okno O PROGRAMIE. Wraca proste okienko z numerem wersji i opcją usunięcia licencji.


środa, 28 października 2015

Start: Zmiana struktury strony startowej. Aktywna zawartość strony startowej nie przypadła do gustu większości użytkowników, wracamy zatem do starszego schematu prezentacji najważniejszych informacji z programu, podsumowań, kursów walut etc. Z kolei kwestie licencyjne będą prezentowane jako wyskakujące okienka, co rozwiąże odwieczny problem dyskusji zaczynających się od Nie widziałem.

Fakturzysta: Stopniowo wycofujemy Fakturzystę z oferty. Wprowadzony do oferty w 2000 roku, zawsze był uboższym krewnym Druczka i dla wielu klientów stanowił tylko rozproszenie oferty, nie wnosząc samodzielnej wartości. Zatem w roku 2016 program Fakturzysta będzie wycofywany z oferty. Z uwagi na skalę, wycofywanie będzie stopniowe, po prostu nie będziemy sprzedawać nowych licencji na Fakturzystę, zaś licencje aktualnie ważną wygasną w swoim czasie.


wtorek, 27 października 2015

ERP: Moduł nie będzie jednak oferowany. W związku z niewielkim zainteresowaniem, funkcjonalność ERP nie będzie oferowana. Być może powodem była nieskuteczność naszego działu sprzedaży, który przechodzi reorganizację. A może po prostu użytkownicy nie potrzebują nic takiego. Dotychczas udostępnione funkcje, na przykład możliwość wprowadzenia dowolnej ilości magazynów, będą dostępne po prostu w ramach standardowej opcji Ultimate.

Firma: Zmiana godzin pracy. W związku z reorganizacją i zmianą struktury firmy, od listopada pracować będziemy w godzinach od 8 do 17. Ilość dostępnych konsultantów będzie ograniczona, ograniczymy również nieco naszą aktywność targową. Zachęcamy do automatycznej obsługi wznowień za pośrednictwem opcji Zaloguj, dostępnej na stronie internetowej.


sobota, 24 października 2015

Systemowe: Autoustawianie szerokości kolumn tabel działa od razu dla całej tabeli. Ma to dwa skutki. Jeden oczekiwany, mianowicie szerokość każdej kolumny tabeli jest ostatecznie znana jest już w momencie wyświetlenia tabeli i nie zmienia się podczas przemieszczania się po niej. Zapobiega to skakaniu kolumn lub wierszy, na które skarżyli się użytkownicy; teraz programy są wyraźnie stabilniejsze wizualnie. Drugi skutek jest uboczny - wyświetlanie długich tabel jest trwa odrobinę dłużej, ale nie powinien to być istotny problem.

Warsztat: Poprawki i ulepszenia. Pole na numer silnika w danych samochodu nie będzie już obsługiwane, i tak prawie nikt z niego nie korzystał. Dostępne są za to nowe pola, między innymi na dawno oczekiwany rodzaj nadwozia i typ pojazdu, opisany w dowodzie rejestracyjnym.

Warsztat: Umożliwiono pobieranie danych z CEPiK. Tak bardziej jest to weryfikacja danych, bo do pobrania danych niezbędny jest numer rejestracyjny, numer VIN i data pierwszej rejestracji, stąd katalog pozostałych danych nie jest już zbyt szeroki. Jest to natomiast niezła alternatywa dla czytnika Aztec, no i poza tym jest to mimo wszystko przydatny gadżet.

Waluty: Kursy walut wracają na stronę startową programu. Trochę osób o to pytało, wprowadziliśmy zatem możliwość wyświetlania i aktualizowania kursów walut na stronie startowej. Wystarczy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach programu. Moduł Waluty jest teraz także jawnie dostępny z głównego menu programu.


piątek, 23 października 2015

Licencje: Ostatni moment, aby zalegalizować posiadane aktywacje. Znowu okazało się przy okazji jednej z reklamacji, że ten, kto ma najwięcej za uszami, najwięcej ma pretensji. Dzisiejszym rekordem jest 7 pracujących oddziałów na pojedynczej licencji. Od listopada włączona zostanie ścisła weryfikacja licencji. Dodatkowo brak możliwości weryfikacji powodować będzie za każdym razem komunikat na ekranie.

Drukowanie: Wyłączona zostanie możliwość drukowania bez licencji. Rekordem reklamacji był przypadek osoby, która przez dłuższy czas drukowała faktury nie posiadając licencji, oczywiście z odpowiednim komunikatem o tym fakcie, a następnie zażądała od nas, by odtworzyć te faktury po awarii, bo przecież ta osoba musi zapłacić podatek. Tak w skrócie. Niestety, nie możemy akceptować takich sytuacji, kosztują zbyt wiele zdrowia i reputacji. Jak zawsze pozostaje prosta zasada - jeśli chce się mieć możliwość pracy z programem i oczekuje się sprawnej pomocy technicznej, zacząć zawsze należy od posiadania ważnej i opłaconej licencji na program. Nasza praca też kosztuje.


czwartek, 22 października 2015

Systemowe: Drobne korekty systemowe. Przygotowano system JZK na wprowadzenie kilku nowych aplikacji - Bar i Restauracja, Rolnik i Mecenas. Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą.

Systemowe: Blokada uruchamiania niewłaściwej konfiguracji. Zablokowano możliwość uruchamiania pliku jzk.exe bez podanej prawidłowej nazwy aplikacji, nie ma teraz możliwości opóźnionego tworzenia skrótu. Jeśli program nie uruchamia się, należy powtórzyć instalację używając najnowszej wersji.


środa, 21 października 2015

Warsztat: Nowe możliwości w danych samochodu. Udostępniono dwustrony przelicznik z KM na kW. Sprecyzowano pole data rejestracji - chodzi o datę pierwszej rejestracji, ważną dla poprawnej współpracy z CEPiK. Pola polisy AC, wartości pojazdu oraz numer dowodu rejestracyjnego nie będzie już obsługiwane. Dossier pojazdu prezentowane jest teraz jako osobne okienko, dostępne także z okna edycji pojazdu, ale nie zajmujące tam już miejsca. Zmieniono układ kolumn w module Samochody, aby lepiej odpowiadały ważności pól. Adres właściciela nie będzie już prezentowany w tabeli, szkoda miejsca, a jak ktoś tego naprawdę potrzebuje, może dodać w ustawieniach tabeli.


wtorek, 20 października 2015

Systemowe: Przygotowujemy nowe aplikacje na rok 2016. Zachęcamy do przejrzenia nowej oferty, będzie wiele ciekawych nowości. Nowe programy Rolnik, Mecenas... Wraca też projekt mojeFaktury, teraz w nowej odsłonie.


poniedziałek, 19 października 2015

Abonamenty: Drobne poprawki w module. Przygotowujemy się do nowej, prostszej wersji tego modułu.


niedziela, 18 października 2015

Szkoła: Nowa procedura zapisywania uczniów na kurs. Żeby nowe funkcje związane z obsługą kursów mogły działać, konieczne jest bardziej ścisłe powiązanie ucznia z kursem. Wykonuje się to przez wybranie kursu z listy albo wybór opcji Zapisz ucznia w oknie kursu - w każdym przypadku powiązanie następuje przez unikalny GUID kursu. W przypadku wcześniej wprowadzonych uczniów powiązanie jest po nazwie, co zadziała tylko wtedy, gdy nazwa jest unikalna i nie była zmieniana.

Szkoła: Lepsza obsługa kursów. Teraz dla każdego kursu widoczna jest aktywna lista zapisanych uczniów. Pole minimum grupy nie będzie obsługiwane, pozostaje pole maksimum, które będzie nareszcie prawidłowo wykorzystywane - nie będzie można zapisać do grupy więcej, niż podane maksimum. TYgodniowy rozkład lekcji podawany jest w postaci przemnożonej, co jest bardziej przejrzyste. Program rozpoznaje dla każdego kursu, czy zapisy są możliwe i podaje liczbę wolnych miejsc. Dla kursu można wprowadzić opcję zamknięcia zapisu. Pole Metoda nie będzie juz obsługiwane. Dostępne jest dawno oczekiwane sortowanie kursów, dzięki czemu można wprowadzić porządek.

Szkoła: Automatyczne obliczanie zyskowności kursu. Dla każdego kursu widać teraz, czy jest on bezpośrednio dochodowy - program porównuje stawkę lektora i wprowadzone opłaty uczniów, dlatego warto wprowadzać te dane. Oczywiście nie stanowi to jeszcze o dochodowości szkoły, konieczne jest uwzględnienie kosztów ogólnozakładowych, opóźnionych płatności, późniejszych rezygnacji etc.

Szkoła: Lepsze wyświetlanie modułu Kursy. Zmieniono układ kolumn tak, by odpowiadał układowi danych w programie. Warto pamiętać, że nazwa kursu + nazwa grupy stanowi razem określenie grupy, do której zapisy są możliwe. Usunięto z tabeli dane nieistotne, na przykład detaliczną wycenę kursu. Zachęcamy do wprowadzania ceny globalnej, tym bardziej, że częstą praktyką jest udzielanie indywidualnych rabatów lub dopłat z tytułu sposobu płatności.

Szkoła: Nareszcie GRAFIK działa tak, jak powinien. Wystarczy wprowadzić dla kursu dni tygodnia i godziny, aby kurs pojawił się automatycznie w odpowiednim miejscu grafiku. Nie trzeba wprowadzać detalicznego planu zajęć, z tej opcji mało kto korzystał. Plan detaliczny przyda się tylko wtedy, gdy trzeba wprowadzić ręcznie jakieś dodatkowe zajęcia.


sobota, 17 października 2015

Abonament: Moduł został odświeżony. Moduł w roku 2016 nakierowany będzie na użytkowników fakturujących mniejsze ilości, na przykład powtarzalny najem. Nie będą już wspierane opcje właściwe tylko dla dostawców internetu, rezygnujemy z obsługi tej niszy.

Szkoła: Nowe możliwości w obsłudze kursów. Bardzo wygodna opcja przesunięcia daty kursu o 12 miesięcy do przodu, co pozwala na szybką reanimację oferty na przyszły rok. Dla kursu można teraz podać jawnie datę zakończenia. W danych kursu wprowadzono jawną możliwość wprowadzenia daty zakończenia, inną niż wynikającą z prostego przeliczenia tygodni. Poprawione wyświetlanie w module Kursy (dawniej Oferty). Kolorystyczne podświetlenie pozycji oferty. Można łatwiej wybrać prowadzącego/trenera do konkretnego kursu.

Szkoła: Dostępne narzędzia analizy finansowej. Teraz w danych kursu przechowywana jest także stawka trenera, co pozwala na błyskawiczne określenie progu opłacalności danego kursu. Koszt trenera jest obliczany automatycznie na podstawie parametrów kursu. Pozwala to szybko ocenić opłacalność danego kursu.


piątek, 16 października 2015

Szkoła: Nowa obsługa planu zajęć. Lista obecności teraz jest jawnie widoczna, łatwiej z niej korzystać.

Szkoła: Nowe funkcje w Bibliotece. Uproszczono wyświetlanie listy książek w module. Można teraz drukować nalepki inwentarzowe na ksiązki, korzystając z podłączonej drukarki etykiet. Dostępne jest sortowanie bazy według jednej z kilku kolumn. Można wprowadzić datę przyjęcia na inwentarz. Poziom określany cyfrowo ani wirtualna wartość nie będzie już obsługiwany. Nareszcie można wpisać język, w jakim książka została wydana. Można też już swobodnie wpisywać płyty DVD oznaczone kodem EAN-13 zamiast ISBN. Można też oznaczyć wpis jako COŚ INNEGO - niektórzy użytkownicy wprowadzają do biblioteki przedmioty typu akcesoria do zabawy, pomoce naukowe i inne cosie.

Szkoła: Nowa, lepsza obsługa ISBN. Program automatycznie konwertuje ISBN na nowy format 13-cyfrowy. Program automatycznie rozpoznaje i wyświetla nazwę i flagę kraju, któremu przyporządkowano dany ISBN, pozwala to na szybką weryfikację, a poza tym jest przyjemnym gadżetem. Poprawione rozpoznawanie niektórych rodzajów ISBN. W miarę możliwości język jest rozpoznawany automatycznie na podstawie podanego ISBN.


czwartek, 15 października 2015

Windows XP: Przygotowujemy się do rezygnacji ze wsparcia tego systemu. Użytkowników systemu Windows XP zachęcamy do aktualizacji systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.jzk.pl/xp.

Szkoła: Nowe możliwości filtrowania i obsługi uczniów. Dostępne jest teraz wygodne filtrowanie według firm. Wewnętrznie zmieniono nazwy obiektów, dopasowując je do szerszego zastosowania programu. Imieniny i urodziny prezentowane są teraz w mniej inwazyjnej formie, a jednocześnie bardziej widoczne dla każdego ucznia, co pozwala na zindywizualizowaną obsługę. Filtrowanie uczniów według grup, firm i prowadzących jest teraz ścisłe, bo i tak dostępne jest tylko z zamkniętych list rozwijalnych, przygotowywanych automatycznie.

Szkoła: Nowe funkcje obsługi prowadzących. Teraz dla każdego prowadzącego widać listę uczniów, którzy są do niego przypisani. Dla każdego prowadzącego można teraz zwięźle opisać jego kwalifikacje. Dla prowadzących też obsługiwane są imieniny i urodziny.

Umowy: Drobne poprawki techniczne. Poprawiono generowanie umów o dzieło z uwzględnionymi 50% kosztami uzyskania przychodu.


środa, 14 października 2015

Zakupy: Drobne poprawki w module. Poprawiono generowanie przelewu zwrotnego do faktury zakupowej. Jak się okazuje są osoby, które korzystają nadal z tej opcji.

Szkoła: Dalsze ulepszenia i uproszczenia. Moduł Oceny nie będzie dostępny, użytkownicy nie korzystali z tego zestawienia. Większy nacisk położymy na rozliczenia z uczniami, co dla użytkowników naszych programów jest najważniejsze. Wydzielony moduł ARCHIWUM nie będzie już obsługiwany, zamiast tego wszystkich uczniów widać w standardowym module Uczniowie. Pole AKTYWNY pozwala rozgraniczyć uczniów aktualnych od tych, którzy byli z nami wcześniej. Dzięki temu można przeprowadzać grupowe operacje zarówno na uczniach aktywnych, jak i tych z lat poprzednich. Usunięto pole Upust, wprowadzało w błąd, bo niektóre osoby myślały, że ten upust wpływa na wycenę kursu, a był podawany tylko informacyjnie. Teraz podaje się kwotę kursu brutto.

Szkoła: Uproszczono pracę z bazą uczniów. Mocno uproszczono wyświetlanie tabeli Uczniowie, teraz zawiera najważniejsze informacje w formie skondensowanej. Jeśli komuś zależy na polach detalicznych, można je zawsze dodać w ustawieniach zawartości tabeli, ważniejsza jednak wydała nam się prezentacja danych w sposób maksymalnie przejrzysty.

Szkoła: Kursy indywidualne i obsługa zaległości. Teraz można oznaczyć kurs jako indywidualny, podobnie można oznaczyć ucznia jako uczącego się indywidualnie. Program oblicza i oznacza zaległości uczniów, od ręki widać rozliczenia w tabeli uczniów.


wtorek, 13 października 2015

VAT: Drobne poprawki w module. Poprawiono drukowanie numeru miesiąca w deklaracji VAT-7K, teraz prawidłowo drukuje się numer kwartału. Można też samodzielnie edytowac pola deklaracji. Poprawiono wypełnianie pola 60 w deklaracji kwartalnej.

Szkoła: Kolejne poprawki w programie. Znika opcja płatności przez rodzica - jest to oczywiste w przypadku niepełnoletniego dziecka. Dane rodzica wprowadzone wcześniej są przechowywane nadal, ale generalnie dostępna będzie tylko albo samodzielna płatność, albo kurs na koszt firmy, co odpowiada warunkom rynkowym.

Warsztat: Drobne ulepszenia.


poniedziałek, 12 października 2015

Szkoła: Usunięto niepotrzebne opcje. Usunięto z tabel pola na adres GG i Skype, nie są już używane. Znika też ścisły podział na dzieci, młodzież i dorosłych. Nie będą obsługiwane odrębne oddziały, w razie potrzeby można do tego celu użyć pola SALA. Większości użytkowników te opcje nadmiernie komplikowały pracę z programem.

Szkoła: Poprawki w programie. Poprawiono obsługę rabatów, konsekwentnie na ekranie prezentowane będą ceny po rabacie, kwota przed rabatem widoczna będzie tylko po wejściu w dane ucznia.

Szkoła: Program jest teraz bardziej uniwersalny. Zamiast Lektor wprowadzamy nazwę Prowadzący, co daje większą uniwersalność programu. Z przyczyn technicznych zmiany wprowadzane będą etapowo.


niedziela, 11 października 2015

Warsztat: Nowe możliwości module OPONY. Program pozwala filtrować opony wydane i rejestrować komu i kiedy wydano opony. Przejrzyste podświetlenia odpowiednich wierszy. Moduł UBEZPIECZENIA dostępny teraz testowo również w programie Warsztat.

Szkoła: Przygotowujemy się do nowej wersji programu. Póki co pewne uproszczenia, na przykład dla lektora szkoły dostępna będzie tylko jedna stawka wynagrodzenia. Lepsza obsługa lektorów nieaktywnych, nie będą pojawiać się w filtrach.


sobota, 10 października 2015

Szkoła: Dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność programu. Przygotowujemy nową edycję programu Szkoła. Okazuje się, że wiele osób prowadzących ośrodki kursowe, zwłaszcza ośrodki szkolenia kierowców i szkoły nauki jazdy, jest jednocześnie agentami ubezpieczniowymi. Dodano zatem moduł Ubezpieczenia, zawierający funkcjonalność znaną z wcześniejszego programu Agent.


czwartek, 8 października 2015

Hotel: Poprawki w grafiku. Pokoje brudne są teraz inaczej oznaczane. Próba zameldowania w pokoju oznaczonym jako brudny kończy się ostrzeżeniem.

Systemowe: Poprawki w procedurze usuwania. Usunięto problem z niemożliwym usunięciem obiektu, dla którego utworzono wcześniej plik JZZ, teraz ów plik jest także usuwany i usunięcie następuje poprawnie.

Książka: Poprawki w module.

Szkoła: Tworzymy nową koncepcję programu. Moduł TŁUMACZ dostępny będzie w ramach programu Szkoła, dając nowe, szersze możliwości w programie. Moduł nie będzie dostępny za to już w programie Kancelaria.

VAT: Włączono kwartalne rozliczenie VAT. Rozliczenie kwartalne w VAT działa teraz jak w module KSIĄŻKA, czyli należy dla wybranego okresu ustawić opcję KWARTALNE, wtedy działają tylko ostatnie miesiące kwartału, a pozostałe miesiące muszą pozostać puste. Zasysanie do kwartału działa kompletnie automatycznie.


środa, 7 października 2015

Hotel: Nowa opcja wymeldowania gościa. Teraz można jednym przyciskiem wymeldować gościa, z automatycznym wystawieniem faktury, opcjonalnie na inne dane. Pokój po wymeldowaniu standardowo oznaczany jest jako brudny.


poniedziałek, 5 października 2015

Hotel: Poprawki w obsłudze rezerwacji. Faktura jest wystawiana w cenach brutto, wcześniej program niepotrzebnie doliczał podatek VAT.


niedziela, 4 października 2015

Systemowe: Korekty na stronie głównej. Zmniejszono nagłówek programu, pozostawiając więcej miejsca do pracy i dając więcej przejrzystości. Poprawki w różnych miejscach programu.

Targi: Będziemy na targach! Zapraszamy na stronę www.jzk.pl/targi, gdzie prezentujemy nasze najbliższe plany wyjazdowe. To dobry moment, żeby się spotkać! Będziemy rozdawać bezpłatne licencje testowe na wybrane programy. W ciągu najbliższego miesiąca prezentować będziemy program Hotel i Pensjonat.

Warsztat: Zakończono pracę nad nowym modułem Opony. Dane o oponach są importowane ze starszej wersji programu. Warto jednak pamiętać, że wcześniej wprowadzane dane były tylko szczątkowe. Dopiero teraz jest możliwość swobodnego rejestrowania danych każdej opony.


sobota, 3 października 2015

Licencje: Wyraźniejsza informacja o terminie upływu ważności. Zdarzyło się ostatnio wiele osób, które przegapiły termin upływu ważności licencji. Program teraz wyraźniej przypomina o upływających terminach.

Hotel: Nowości i ulepszenia w programie. Można teraz łatwo tworzyć z grafika rezerwacje wielodniowe, po prostu przed naciśnięciem przycisku REZERWACJA należy zaznaczyć myszką wybrany zakres dat. Automatyczne podsumowanie zajętości. Nowe sposoby prezentacji grafiku. Program wykrywa teraz overbooking i podpowiada, jak go usunąć.

Hotel: Nowe okienko edycji rezerwacji. Dzięki skompaktowaniu tabeli rozliczeń i usunięciu sporadycznie używanej tabeli meldunków, całość edycji mieści się teraz na jednej zakładce. Wszystko jest jasne, proste i przejrzyste, a należności, wpłaty i drobna sprzedaż prezentowane są w postaci przejrzystej listy typu cash-flow.

Hotel: Nowe możliwości check-inu i check-outu. Program automatycznie oznacza godzinę przyjazdu i godzinę wyjazdu, o ile nie podano jej wcześniej - w momencie oznaczenia przyjazdu lub wyjazdu gościa.

Hotel: Nowe możliwości edycji rezerwacji. Można zapisać datę anulowania rezerwacji, Można wprowadzić opcjonalną godzinę budzenia i godzinę śniadania. Dostępny jest podgląd faktury, można go wykorzystać dla wydrukowania brudnopisu do akceptacji przez klienta.


piątek, 2 października 2015

Systemowe: Zmieniono procedurę obsługi błędów, aby zwrócić na nie uwagę. Nasze programy pracują od wielu lat, ich użytkownicy dorobili się dużych baz danych, a czasami z różnych przyczyn pojawiają się błędy. Jeśli błąd jest znośny, czyli da się kliknąć OK albo nawet nic nie klikać, użytkownicy chętnie pracują dalej, bo przecież nic się nie stało. Problem narasta, dane nie są obrabiane prawidłowo, a pretensje są oczywiście potem kierowane do programistów, a nie do osób odpowiedzialnych za błąd - elektrowni, administratora sieci, producenta dysku twardego lub kości RAM etc. W związku z tym zmieniliśmy obsługę błędów - zawsze pojawiać się będzie komunikat na ekranie, zmuszający do minimalnej chociaż refleksji, a docelowo pewnie do kontaktu z pomocą techniczną w celu usunięcia jego przyczyny. Bezpośrednim impulsem było zgłoszenie od osoby, która codziennie w sieci dostawała błąd Cannot create file dotyczący kopii zapasowej - z powodu nieprawidłowej konfiguracji pliki programu nie mogły się utworzyć... Ale podziwiamy cierpliwość. Dane firmowe to zbyt poważna sprawa, żeby przechodzić obok błędów obojętnie.

Hotel: Nowe opcje i korekty opcji starszych. Opcja innego płatnika nie będzie już oferowana. Nie spotkaliśmy jeszcze użytkownika, który by z tej funkcji korzystał w sposób prawidłowy, w przypadku rezerwacji dla firm wszyscy i tak wpisują dane firmy jako głównego gościa, a książka meldunkowa jest wyłącznie fikcją. Zatem opcja innego płatnika zostaje usunięta z okna edycji rezerwacji, pozostawiając więcej miejsca na faktycznie wykorzystywane pola. Nowa opcja Rezerwa w danych pokoju. Nowa opcja Wymagana płatność lub preautoryzacja z góry w danych rezerwacji, zablokuje zameldowanie gościa bez wprowadzenia wpłaty. Opcja wykorzystywana intensywnie w przypadku gości z krajów, które nie gwarantują windykacji należności.


czwartek, 1 października 2015

Aktualizacje: Włączono przypomnienie o pobraniu aktualizacji. Zauważyliśmy, że niektóre osoby nie pobierały aktualizacji i nadal korzystają z wersji programu, która nie jest aktualna. Włączono przypominacz na stronie startowej.

Aktualizacje: Nowa procedura aktualizacji. Teraz pobranie aktualizacji następuje automatycznie w tle pracy programu, nie blokując jego pracy. Uruchomienie pliku aktualizującego następuje dopiero po przelogowaniu użytkownika w Windows. To rozwiązanie szybsze i bezpieczniejsze, teraz zresztą Windows przyzwyczaiło wszystkich do tego rodzaju zachowania.

Warsztat: Nowe możliwości w obsłudze opon. Program przechowuje teraz dodatkowe informacje w pliku nowego formatu. Zrezygnowano z kilku zbędnych opcji.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.