Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

sobota, 31 stycznia 2015

EJ: Kopia Elektroniczna jest teraz zawsze dostępna. Kopia Elektroniczna EJ dostępna jest we wszystkich wersjach programów fakturujących Pakietu JZK.


czwartek, 29 stycznia 2015

Kasa: Ulepszenia w obsłudze kasy. Wprowadzono możliwość swobodnej edycji numeru wpisu KP/KW, dla wielu osób było to potrzebne.

Umowy: Ulepszenia i poprawki. Można teraz swobodnie edytować numer i treść umowy, a także jej podstawowe parametry.


środa, 28 stycznia 2015

Faktury: Ulepszone klonowanie faktur. Teraz klonowanie powoduje dokładniejsze skopiowanie całości treści i typu dokumentu źródłowego.

Warsztat: Drobne poprawki. Poprawiony skrót klawiszowy do wyboru samochodu z bazy danych pojazdów.

Umowy: Drobne korekty. Poprawiono wystawianie rachunku do umowy.


poniedziałek, 26 stycznia 2015

Zakupy: Drobne poprawki. Poprawiono obsługę faktur w walucie. Poprawione zasysanie faktur walutowych do VAT.

Przelewy: Program zmienia nazwę. Nowa nazwa programu to Druczek Przelewy. Najdalej w roku 2016 w wersji X6 zostanie po prostu Druczek. Z programu Przelewy korzysta już bardzo niewiele osób, co jest logiczną konsekwencją powszechnych przelewów elektronicznych z jednej strony, jak i rosnących potrzeb użytkowników z drugiej strony.

Ryczałt: Drobne poprawki. Poprawione zasysanie faktur unijnych do ryczałtu.

Faktury: Drobne ulepszenia. Nowy skrót klawiszowy Ctrl+J do klonowania dokumentów. Poprawione wystawianie nowego dokumentu bezpośrednio z modułu Sprzedaż, z pominięciem modułu Faktury.


sobota, 24 stycznia 2015

VAT: Nowa procedura zasysania już gotowa. Teraz podczas zasysania wpisów do modułu VAT, od razu ustawiane są sztywno formuły księgowania, o ile nie podano ich wcześniej np. podczas wprowadzania faktury zakupowej lub sprzedażowej. Co więcej, można już na etapie bazy towarów ustalić na stałe, jak będzie dana pozycja zasysana do VAT. Poprawiono zasysanie pola Opis zdarzenia podatkowego. Ulepszono zasysanie faktur w procedurze odwrotnego obciążenia oraz pozycji z zerową kwotą podatku VAT (jednostkowe odwrotne obciążenie, -1 zwolniony itp). Rozwiązuje to dotychczasowe niedogodności związane z nadmiernym automatyzmem programu, teraz użytkownik ma pełną kontrolę nad sposobem księgowania.

VAT: Nowe wypełnianie tabeli VAT. Rejestr VAT generowany jest teraz zgodnie z nowymi zasadami, jeśli wpis podlega księęgowaniu po obu stronach deklaracji VAT7, to kwota podatku pojawi się w obu kolumnach w rejestrze (naliczony i należny). Pozwala to łatwo ocenić prawidłowość księgowania, szczególnie w przypadku WNT i innych tego rodzaju dokumentów.

Faktury: Ulepszenia podczas wystawiania faktury. Teraz szerokość kolumn jest automatycznie zwiększana, jeśli użyte zostało pole z listą rozwijalną. Poprawki podczas wystawiania dokumentu z odwrotnym obciążeniem.


piątek, 23 stycznia 2015

VAT: Ulepszone zasysanie wpisów do VAT. Zmieniono formułę zasysania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, odwrotnego obciążenia oraz innych. Jeśli wykonywano zasysanie automatyczne, warto je powtórzyć, aby zweryfikować księgowania.

ZUS: Nowe stawki ZUS na 2015 w końcu dostępne. Jak zwykle dopiero w styczniu poznaliśmy podstawę wymiaru składki zdrowotnej za rok 2015, wynosi ona 3104,57 zł.


czwartek, 22 stycznia 2015

Zakupy: Poprawki i ulepszenia w module. Udostępniono opcję importu z pliku CSV.

VAT: Nowa procedura zasysania dokumentów. Weryfikacja zassania danego dokumentu następuje teraz tylko i wyłącznie po GUID danego dokumentu. Ma to kilka konsekwencji. Usunięcie, a potem dodanie dokumentu powoduje jego zassanie ponowne, bo będzie widoczny jako inny dokument. Z kolei zmiana numeru albo treści dokumentu nie powoduje jego podwójnego zassania. Usunięcie jednego z wpisów dotyczących danego dokumentu spowoduje jego ignorowanie podczas zasysania tak długo, jak chociaż jeden wpis dotyczący danego dokumentu jest w rejestrze VAT. Zasysanie powoduje wygenerowanie tylu pozycji w rejestrze VAT, ile jest różnych kombinacji formuły księgowania i stawki VAT.

VAT: Nowości w obsłudze modułu. W przypadku otwartego miesiąca nie jest teraz możliwe wygenerowanie deklaracji VAT-7 tak długo, jak są wpisy, dla których nie przyporządkowano odpowiedniej formuły księgowania. Wpisy automatyczne są dodatkowo wyróżniane. Wprowadzo rozróżnienie kolorystyczne wpisów VAT naliczonegi i należnego.


wtorek, 20 stycznia 2015

Towary: Ulepszenia w module. Program zapamiętuje teraz wybraną kolejność sortowania w module.

Systemowe: Włączono automatyczne zapamiętywanie filtrów. Teraz wszystkie filtry są automatycznie zapamiętywane, jeśli tylko opcja Zapamiętuj ustawienia filtrów jest włączona, tak jak to jest domyślnie w programie. Pomoże to bardzo w codziennej pracy wielu użytkowników.

Faktury: Drobne poprawki.

Kontrahenci: Poprawki w module. Teraz zapamiętywane są ustawienia filtrowania kolumn.

Abonament: Nowy układ okienka tworzenia nowego abonamentu. Teraz prostszy układ okienka, bardziej przejrzysty.


poniedziałek, 19 stycznia 2015

Systemowe: Drobne korekty w programie.


piątek, 16 stycznia 2015

Faktury: Dodatkowe korekty w module. Usunięto kilka nieaktywnych opcji w podręcznym menu.

Umowy: Drobne poprawki. Poprawione zapisywanie numeru umowy w treści umowy.


niedziela, 11 stycznia 2015

Kody: Odświeżono bazę kodów pocztowych. Poprawiono rozpoznawanie miejscowości według kodu pocztowego, wcześniejsze rozpoznawanie naiwne zastąpiono systemem wagowym, które sprawdza się dużo lepiej z uwagi na charakterystykę systemu kodów pocztowych w Polsce.


sobota, 10 stycznia 2015

Warsztat: Poprawki i ulepszenia. Poprawiony interfejs okna Raporty.

Faktury: Teraz archiwum dostępne jest bezpośrednio. Wystarczy użyć opcji POKAŻ ARCHIWA, dostępnej pod prawym klawiszem myszy. Archiwa nie mogą być edytowane, ale dane tam zawarte można przeglądać bezpośrednio.

Faktury: Nowa obsługa rabatów i terminów płatności. Teraz program jawnie wskazuje, czy nadano indywidualny rabat i formę/termin płatności. Pozwala to uniknąć wielu problemów, a przede wszystkim łatwiej kontrolować wystawianie faktur.

Kontrahenci: Drobne poprawki. Ulepszono wybieranie kontrahentów z bazy danych. Teraz jawnie prezentowane są informacje dotyczące indywidualnych warunków transakcj danego kontrahenta, pod kątem wstawienia danych do faktury.


wtorek, 6 stycznia 2015

Faktury: Nowa opcja doliczenia kwoty do faktury. Nowa opcja szybkiej przeceny (Ctrl+P) pozwala teraz dodać (albo odjąć) podaną kwotę proporcjonalnie do poszczególych pozycji faktury. Pozwala to na proporcjonalne rozliczenie np. kosztów wysyłki przy sprzedaży wysyłkowej książek.


sobota, 3 stycznia 2015

Administrator: Wdrożono nowe podejście do archiwów. W przypadku niektórych baz danych, które podlegały wcześniej kompaktowaniu, włączono teraz bezpośredni dostęp do danych w ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych. Aby znaleźć tę opcję, wystarczy użyć opcji POKAŻ ARCHIWUM, dostępną w ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych oraz w ramach modułu Administrator. Przesunięcie archiwów poza standardowe bazy danych da szybszą i bardziej wydajną pracę programu. Ostatnie kompaktowanie i tak dotyczyło roku 2011, zatem nowsze dane i tak nie podlegały kompaktowaniu. W przyszłości nie będziemy korzystać bezpośrednio z tej metody.

Faktury: Nowe opcje klonowania faktury. Przygotowano nową procedurę klonowania faktury, teraz można przygotować dowolny rodzaj faktury w oparciu o dowolny rodzaj faktury - o ile Kameleon na to pozwala.


piątek, 2 stycznia 2015

Aktualizacje: Udostępniono wersję X5. Można już pobierać wszystkie programy w nowej wersji X5. Zachęcamy do spokojnego nauczenia się nowej wersji, wiele nowych rozwiązań jest owocem długoletnich doświadczeń programistów oraz uwag klientów. W roku 2015 przewidywane są regularne miesięczne aktualizacje, to będzie dobra okazja, żeby wprowadzić w życie ewentualne dalsze uwagi. Zachęcamy do ich przesyłania z opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w programie.

Aktualizacje: Stopniowo udostępniona zostanie aktualizacja. Posiadacze programów, które w wersji X5 nie zostają wznowione, otrzymają bezpłatnie i automatycznie aktualizację do odpowiedniej wersji Druczka względnie Fakturzysty, odbędzie się to w ciągu najbliższych dni. W następnych dniach aktualizację będą otrzymywać posiadacze podstawowych wersji Druczka i Fakturzysty, począwszy od wersji Ultimate. Jeśli komuś zależy na czasie, może po prostu pobrać program ręcznie - ważne tylko, żeby zainstalować go w tym samym folderze, co poprzednia wersja.

Odsetki: Nowe odsetki ustawowe. Zaktualizowano stawkę odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe wynoszą teraz raptem 8% rocznie.

Remanent: Ulepszona obsługa remanentów. Ponieważ z reguły remanentów ma się tylko 1 rocznie, nie ma sensu filtrowanie tekstowe ani po datach. Ułatwi to i przyspieszy wyświetlanie danych w tym module. Moduł Remanent dostępny jest teraz wprost jako zakładka modułu Magazyn.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.