Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

niedziela, 28 września 2014

Gabinet: Korekty interfejsu. Korekty interfejsu w różnych miejscach aplikacji.


sobota, 27 września 2014

Hotel: Drobne poprawki. Poprawione generowanie grafiku dla kuchni.

Szkoła: Drobne poprawki. Poprawiono zapisywanie danych rodzica i firmy, teraz są zapisywane niezależnie od tego, czy pola zostały wypełnione czy nie, i czy wybrano opcję rodzic płaci/firma płaci. Wcześniejsze rozwiązanie, czyli zapisywanie danych tylko wtedy, gdy były faktycznie wypełnione, mogło skutkować niezamierzoną utratą danych u użytkowników, którzy nie wypełniali poprawnie wszystkich pól i nie wybierali opcji innego płatnika.

Faktury: Odświeżono okienko płatności do faktury. Teraz okienko ma bardziej biznesowy, tradycyjny wygląd, zgodny z ogólnym interfejsem programu. Dane są ułożone w sposób bardziej przejrzysty.


czwartek, 25 września 2014

ISP: Poprawki w module Rozliczenia. Nieco poprawiono moduł Rozliczenia, teraz dodatkowe elementy typu dokumenty i inne obiekty pojawiają się tylko na życzenie - niektórym użytkownikom one przeszkadzały.


wtorek, 23 września 2014

ISP: Drobne poprawki. Poprawiono odświeżanie salda po dokonaniu drobnych zmian.


poniedziałek, 22 września 2014

Systemowe: Wyrównano stronę startową. Przygotowano wspólną stronę startową dla wszystkich programów.

Kontrahenci: Uproszczona edycja danych kontrahenta. Teraz więcej danych mieści się na mniejszej ilości okienek, dzięki temu łatwiej wpisać dane.

Start: Uproszczono stronę startową. Teraz strona startowa jest prosta i przejrzysta.


sobota, 20 września 2014

Plebania: Uproszczono interfejs programu. Wszystkie księgi połączono w jeden polimorficzny moduł Księgi.

Przelewy: Uporządkowano interfejs. Uproszczono interfejs modułu Przelewy.


czwartek, 18 września 2014

Szkoła: Poprawki i ulepszenia. Wzięto pod uwagę przyzwyczajenia osób, które nie przyporządkowywały dotąd ucznia do żadnej z grup wiekowych. Drobne poprawki w module PLAN ZAJĘĆ. Poprawki w module GRAFIK.

Systemowe: Poprawiona prezentacja danych kontrahentów. Teraz dane osobowe w różnych miejscach programu prezentowane są w bardziej przejrzysty sposób.


środa, 17 września 2014

Kontrahenci: Nowe, prostsze okienko edycji danych kontrahenta. Teraz dane są pogrupowane bardziej logicznie.


poniedziałek, 15 września 2014

Warsztat: Nieco ulepszeń w programie. Drobne poprawki.


sobota, 13 września 2014

Wypożyczalnia: Dalsze nowe funkcje i możliwości. Teraz program obsługuje grupy pojazdów i predefiniowane taryfy, z uwzględnieniem opłaty za dobę, za kilometr i dowolnymi dodatkowymi należnościami za tankowanie, podstawienie, odstawienie, dodatkowe czyszczenie, ubezpieczenie etc.

Kontrahenci: Nowe dane kontrahenta. Standardowe dane kontrahenta rozszerzono o pole numeru, kategorii i daty ważności prawa jazdy. Można je wprowadzać w każdej aplikacji, aktualnie wykorzystywane będą w module Wypożyczalnia. Dodatkowe możliwości w oknie danych kontrahenta, teraz można korzystać ze standardowego panelu obrazków, łącznie z bezpośrednim pobieraniem obrazu z kamery internetowej lub innego źródła.


piątek, 12 września 2014

Flota: Nowe możliwości w oknie edycji pojazdu. Teraz dane pojazdu są lepiej pogrupowane.


czwartek, 11 września 2014

Warsztat: Działa już wypożyczanie samochodów zastepczych. Można już wypożyczyć samochód zastępczy do konkretnego zlecenia.


wtorek, 9 września 2014

Systemowe: Drobne poprawki techniczne.


poniedziałek, 8 września 2014

Systemowe: Poprawiono procedurę weryfikacji licencji. W przypadku problemu z akceptacją licencji program nie blokuje się, pozwalając na dokończenie pracy i dostęp do danych za pomocą modułu CBD oraz Administrator.


niedziela, 7 września 2014

Warsztat: Nowy moduł WYPOŻYCZALNIA. Moduł Wypożyczalnia oparty jest o standardowy moduł Flota - jeśli wprowadzono już flotę własnych pojazdów, jest ona dostępna bezpośrednio do wypożyczania.

Flota: Rozbudowano moduł o nowe opcje. Przy okazji integracji z modułem Wypożyczalnia dodano nowe pola i możliwości. Można teraz podać wyposażenie pojazdu i wiele innych opcji.


piątek, 5 września 2014

Poczta: Uproszczenia w module. Uproszczono interfejs modułu Poczta, teraz zaimplementowano jedno wspólne okienko edycyjne.

Systemowe: Ulepszenia w menu Zaawansowane. Teraz menu Zaawansowane ma lepszy układ, pozwala też na bezpośrednie operacje na wewnętrznej bazie danych.


czwartek, 4 września 2014

Poczta: Testowo obsługa GLS. Wprowadzono testowo funkcję tworzenia plików wysyłkowych GLS.

Warsztat: Nowe funkcje modułu Klienci. Teraz można filtrować listę pojazdów w ramach jednego klienta lub kilku wybranych.

ISP: Ulepszenia w dziale rozliczeń. Poprawiono prezentację powiązań naliczeń z bazą ISP, prezentując dodatkowe informacje techniczne. Wprowadzono rozpoznawanie zduplikowanych identyfikatorów GUID, będących przyczyną problemów u kilku użytkowników.


środa, 3 września 2014

Kody: Nowa wersja programu. Zależnie od rodzaju posiadanej licencji, udostępniono dodatkowe moduły baz danych. Uproszczono układ menu, teraz jest zgodny z innymi programami Pakietu JZK. Teraz program zawiera standardowe zakładki, a w ich ramach zestaw standardowych modułów.


wtorek, 2 września 2014

Warsztat: Nowe dodatkowe możliwości. Teraz opis uszkodzeń działa w oparciu o automatycznie tworzony słownik, z którego można wybierać dane do kolejnych zleceń. Na zakładce Usługi dodano możliwość automatycznego wprowadzenia do tabeli listy czynności, które miały być wykonane wg zlecenia. Można teraz podać przy zleceniu rodzaj paliwa oraz poziom paliwa w zbiorniku, z dowolną dokładnością (zalecamy 1/10).

Warsztat: Nowy moduł Klienci. Teraz można szybko i wygodnie przeglądać zlecenia według klientów w zadanym okresie czasu.

Warsztat: Wiele poprawek. Uszczelniono procedue weryfikacji poprawności numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku podania w tym polu innych danych zostaną one zignorowane.


poniedziałek, 1 września 2014

Faktury: Nowy moduł Kopia Elektroniczna EJ. Teraz można w wygodny sposób przeglądać pliki kopii elektronicznej we wszystkich trzech dostępnych formatach, a nawet w razie potrzeby przywrócić usuniętą fakturę do bazy faktur. Moduł działa po wprowadzeniu w programie licencji EJ.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.