Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

niedziela, 31 sierpnia 2014

Warsztat: Wiele ulepszeń. Teraz można ustawić specyficzne opcje programu bezpośrednio z okna nowego zlecenia, dotyczy to w szczególności opisu pozycji koszty. Poprawiono procedurę dodawania samochodu do bazy danych pojazdów.

Warsztat: Nowe wygodniejsze rozwiązania. Połączono RAPORT i DOSSIER pojazdu w jedno okno, prezentujące listę zleceń i/lub wykonanych czynności dla wybranego pojazdu. Dossier pojazdu dostępne jest bezpośrednio z okna edycji danych samochodu.

Systemowe: Uporządkowano opisy na stronie internetowej. Odświeżono i uporządkowano opisy poszczególnych modułów Pakietu JZK.

Delegacje: Odświeżono interfejs. Teraz moduł DELEGACJE ma podobny interfejs, jak pozostałe nowe moduły programu.


sobota, 30 sierpnia 2014

Warsztat: Poprawki i ulepszenia. Poprawiono wydruk zlecenia. Teraz można podać opis uszkodzeń pojazdu, zarówno na stałe, jak i tylko dla konkretnego zlecenia.


piątek, 29 sierpnia 2014

Serwis: Ulepszono interfejs. Usunięto niektóre zaszłości, przygotowano nowy interfejs użytkownika.

Licencje: Ulepszono obsługę licencji. Zrezygnowano z osobnego okienka informującego o statusie licencji, wystarczy panel obecny w głównym oknie programu.

Warsztat: Drobne poprawki. Poprawiono procedurę wysyłania SMS.


środa, 27 sierpnia 2014

ISP: Drobne poprawki. Poprawiono edytowanie numeru umowy.

Systemowe: Poprawki w programach. Korekty w różnych miejscach aplikacji.


wtorek, 26 sierpnia 2014

Lokator: Korekty interfejsu. Uproszczono układ modułów, usunięto niektóre duplikaty. Znika osobny moduł Faktury, lista faktur prezentowana jest teraz bezpośrednio w oknie edycji danej Wspólnoty. Pozwala to usunąć niejasności dotyczące przeznaczenia poszczególnych modułów.

Lokator: Nowe możliwości. Teraz więcej opcji można ustawić bezpośrednio w oknie edycji danych wspólnoty. Rozbudowano moduł Rozliczenia, teraz ma bardziej przejrzysty interfejs.


poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Faktury: Przywrócono skrót klawiaturowy do okna Paragon. Dla niektórych osób to było bardzo ważne, teraz jest nowy skrót klawiszowy Ctrl+G. Niedługo dostępny będzie moduł DETAL, umożliwiający wygodną sprzedaż w trybie pełnoekranowym.

Lokator: Nowy, wygodny filtr. Nowy filtr dostępny jest teraz już we wszystkich modułach programu LOKATOR, co wydatnie przyspiesza pracę. Filtr ten będzie dodatkowo rozwijany tak, aby zastąpić inne filtry w programie.


niedziela, 24 sierpnia 2014

Majster: Nowe dodatkowe funkcje. Przygotowano możliwość klonowania zleceń, co przyspiesza wprowadzanie kolejnego długiego zlecenia. Można teraz wprowadzić

warsztat: Korekty, poprawki i ulepszenia. Poprawiono kilka drobiazgów w programie. W module MECHANICY nowa opcja Odśwież, pozwalająca odtworzyć słownik mechaników na podstawie wcześniejszych zleceń.

Terminarz: Drobne poprawki. Usunięty problem z wypełnianiem tabeli dużymi ilościami danych.

Lokator: Nowy, wygodniejszy filtr. Nowy filtr teraz dostępny także w programie Lokator. Teraz jeden filtr, wspólny dla całego programu, pozwala łatwiej poruszać się po poszczególnych modułach.


sobota, 23 sierpnia 2014

Warsztat: Nowa ważny moduł MECHANICY. Teraz do każdej czynności można przyporządkować mechanika, co pozwala automatycznie przygotować odpowiedni raport w module Warsztat.Mechanicy.

Warsztat: Drobne poprawki. Zrezygnowano z wyświetlania kwoty VAT w tabeli.

Warsztat: Dostepny podgląd gotowej faktury. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk ZOBACZ GOTOWĄ FAKTURĘ, aby podejrzeć finalną fakturę do zlecenia. Jeśli faktura była już wystawiana, zostanie pokazana oryginalna faktura.

Majster: Nowy moduł Raporty. Wygodny moduł RAPORTY pozwala na szczegółowe raportowanie dotyczące materiałów, robocizny etc.

Majster: Nowy moduł Wykonawcy. Teraz można podsumować robociznę wg poszczególnych wykonawców, co pozwala na określenie wynagrodzenia każdego robotnika.


piątek, 22 sierpnia 2014

Majster: Nowa wersja programu. Przygotowano możliwość generowania zleceń oraz ich rozliczania.


środa, 20 sierpnia 2014

Faktury: Nowe przydatne opcje. Teraz każda faktura może zostać oznaczona checkboxem, na przykład w celu oflagowania faktur do wyjaśnienia, księgowania itd. Oznaczenie jest zapamiętywane w bazie danych po zamknięciu programu.

Faktury: Poprawiono drukowanie faktury korygującej. Teraz korekta zawiera szczegółowe podsumowanie różnic w poszczególnych stawkach VAT, zgodnie z ustawą.


poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Warszat: Poprawki interfejsu. Poprawiono interfejs modułu Samochody.


sobota, 16 sierpnia 2014

ISP: Nowe funkcje modułu Rozliczenia. Teraz bezpośrednio z modułu Rozliczenia można obsłużyć zaległości, wystawiając wezwanie do zapłaty. Usunięto filtrowanie wg okresów dat w tabeli cash flow, w tej tabeli istotne jest pełne rozliczenie klienta. Ulepszone wyświetlanie w tabeli rozliczeń, widać tam także wystawione umowy oraz inne dokumenty.


piątek, 15 sierpnia 2014

ISP: Wiele ulepszeń. Wiele mniejszych i większych poprawek i ulepszeń, skoncentrowanych na ułatwieniu pracy z programem. Usunięto osobny moduł Statystka.

ISP: Ulepszono obsługę zaległości. W module Zaległości zlikwidowano kolumnę Saldo, bo przecież co do zasady zaległość jest równa saldu. Można teraz wygodnie odfiltrować klientów zalegających nie tyle konkretną kwotę, co określoną krotność kwoty abonamentu - to lepszy wskaźnik, uwzględniający indywidualne warunki umowy. Z reguły granicą jest trzykrotność kwoty abonamentu. Dzięki nowym możliwościom filtrowania moduł Rozliczenia i Zaległości zostanie połączony w jedną całość.


czwartek, 14 sierpnia 2014

VAT: Ulepszone filtrowanie. Teraz filtrowanie wg rodzajów księgowań rozpoznaje także ustawienia indywidualnego księgowania według pola deklaracji VAT-7.

ISP: Nowe opcje filtrów. Teraz można wybrać jednego lub kilku klientów, na których można dalej pracować. To bardzo wygodne.

ISP: Nowy układ modułów. Teraz wszystkie moduły działają w trybie kameleona - dostępne są jako moduły przeglądowe w głównym oknie programu oraz jako indywidualne podsumowania po wybraniu do edycji danej umowy.

ISP: Usunięto blokowanie rekordów. Ponieważ wpłaty i naliczenia wprowadzane są w osobnych tabelach, nie ma już potrzeby blokowania pojedynczych rekordów, tak jak dotychczas.

ISP: Usunięto niektóre opcje. Ponieważ drukowanie blankietów wpłat odbywa się i tak na życzenie, usunięto sprawdzanie opcji drukowania blankietów wpłat dla danego klienta, było to tylko niepotrzebne utrudnienie.

ISP: Prostsze fakturowanie. Teraz można wystawić fakturę bezpośrednio z okna danych klienta.

Parafia: Zmiana nazwy. Program Kancelaria Parafialna/Parafia zmienia nazwę na Plebania. Nazwa ta została uznana w badaniach fokusowych za lepszą, bardziej kojarzącą się z kapitalnymi programami JZK.


środa, 13 sierpnia 2014

ISP: Nowe funkcje naliczeń. Dodano możliwość ręcznego wprowadzania jednostkowych naliczeń w module Zewnętrzne - w odróżnieniu od naliczeń w module Rozliczenia, naliczenia z modułu Zewnętrzne zostaną automatycznie dodane do kolejnej faktury.

ISP: Usunięto moduł Archiwum. Teraz archiwalne umowy widać we wszystkich standardowych modułach programu ISP, po przełączeniu odpowiedniego filtru. To pozwala na dużo większe możliwości pracy z funkcjami programu.

ISP: Jeden wspólny filtr. Teraz filtrowanie w programie jest jeszcze lepsze i skuteczniejsze - wprowadzono jeden, wspólny filtr, oznaczający zachowanie ciągłości we wszystkich funkcjach programu.

ISP: Poprawki i ulepszenia. Mniejsze i większe poprawki i ulepszenia w praktycznie wszystkich miejscach programu.


wtorek, 12 sierpnia 2014

ISP: Uproszczenia interfejsu programu. Usunięto zbędną pustą stronę startową, pozostawiając standardową stronę startową Pakietu JZK. Oczywiście nadal można wybrać inny moduł startowy. Uproszczono dostęp do modułów.


czwartek, 7 sierpnia 2014

Towary: Ulepszono import z DBF. Dodano dodatkowe pole GRUPA. Ostatnio wybrane pola są zapamiętywane dla każdego pliku osobno, co pozwala wygodnie przygotować codzienny import danych.

Towary: Nowy interfejs. Uproszczono interfejs modułu TOWARY.


środa, 6 sierpnia 2014

Szkoła: Poprawki w bibliotece. W module BIBLIOTEKA poprawiono kwestię wypożyczeń dla lektorów. Teraz widać nazwiska wypożyczających bezpośrednio w tabeli.


niedziela, 3 sierpnia 2014

Opcje: Drobne poprawki. Uporządkowano ustawienia programu.

Faktury: Nowy, prostszy interfejs. Mimo oczekiwań Microsoftu, ilość osób korzystających z ekranów dotykowych jest śladowa, większość użytkowników korzysta z klawiatury i myszki. Wracamy zatem do klasycznego interfejsu także i w tym module, zostawiając więcej miejsca na naprawdę ważne informacje. Zamiast dużej liczby przycisków, raczej rozwijalne menu.

Rozliczenia: Usunięto duplikaty. Teraz duplikaty faktur nie są uwzględniane w rozliczeniach.


sobota, 2 sierpnia 2014

Faktury: Drobne poprawki. Poprawiono drukowanie informacji na duplikacie, teraz ujęta jest też data oryginalnej faktury.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.