Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

czwartek, 31 lipca 2014

Słowniki: Nowe słownikowe bazy danych. Nowa baza ministerstw oraz urzędów centralnych, a także korporacji prawniczych.

Słowniki: Aktualizacja baz danych. Zaktualizowano bazy danych sądów, prokuratur, oddziałów ZUS.


wtorek, 29 lipca 2014

Komornicy: Aktualizacja bazy danych. Zaktualizowano bazę danych komorników sądowych. Kolejne aktualizacje w przygotowaniu.


niedziela, 27 lipca 2014

Systemwe: Poprawki w wielu miejscach. Uporządkowano interfejs w wielu miejscach programu.

Towary: Nowe, prostsze okienko. Dodatkowo ulepszono i uproszczono interfejs okienka edycji towaru.

Bazy: Nowy, wspólny moduł przeglądania słowników. Teraz można samodzielnie edytować i aktualizować słowniki, z opcją automatycznego przesłania informacji on-line.


piątek, 25 lipca 2014

Systemowe: Drobne poprawki. Dodatkowe drobne poprawki w programie.


czwartek, 24 lipca 2014

VAT: Nowy, prostszy sposób generowania deklaracji VAT-7. Wiele osób skarżyło się na niejasny sposób generowania deklaracji VAT-7, co powodowało potencjalne problemy z właściwym zadekretowaniem wpisów w rejestrze VAT i w deklaracji VAT-7. Teraz dla każdego wpisu można ręcznie ustawić pozycję deklaracji VAT-7, do której ma trafić. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Opcję tę można ustawić wcześniej także dla faktur, pod warunkiem jednak wyłącznie, że cała faktura jest w jednej stawce VAT.

Zakupy: Korekty w fakturze zakupowej. Udostępniono kilka nowych opcji w oknie wprowadzania nowej faktury zakupowej.

Towary: Prostsze okienko edycyjne. Zrezygnowano z podziału na widok podstawowy i zaawansowany, teraz na ekranie widoczne jest więcej informacji. Zrezygnowano z przeliczania cen na euro, funkcja wróci, gdy plany wprowadzenia euro w Polsce będą bliższe realizacji.


poniedziałek, 21 lipca 2014

Faktury: Kilka drobnych poprawek. Rozwiązano problem kolumny M - jest teraz wyświetlana zawsze w przypadku dokumentów zakupu lub przyjęcia do magazynu, i tylko przy tych dokumentach. Przy fakturach sprzedaży nie będzie teraz wyświetlana w ogóle.


niedziela, 20 lipca 2014

VAT: Poprawki i ulepszenia interfejsu. Teraz w prosty sposób można wyświetlić na ekranie dokument źródłowy, będący podstawą danego wpisu.

VAT: Nowe mechanizmy przeliczania. Wprowadzono mechanizm autoweryfikacji deklaracji VAT-7.

Książka: Dodatkowe możliwości. Teraz w prosty sposób można wyświetlić na ekranie dokument źródłowy, będący podstawą danego wpisu.


sobota, 19 lipca 2014

Szkoła: Wiele poprawek i nowych możliwości. Nowe, prostsze okienko danych ucznia. Teraz GRAFIK można wyświetlić na dowolnie wybrany okres, niekoniecznie na tydzień. Nowy moduł OCENY.

Dostawcy: Nowy interfejs modułu. Teraz jest prościej i przejrzyściej.

Zakupy: Nowy interfejs modułu. Teraz jest prościej i przejrzyściej. Także i tu zrezygnowano z zakładek, które najczęściej utrudniają pracę.

Kasa: Nowy interfejs. Uproszczono interfejs modułu.


piątek, 18 lipca 2014

Szkoła: Poprawki w programie. Teraz moduł Grafik ograniczony jest standardowymi ustawieniami czasu pracy w programie. Poprawki w różnych miejscach programu.

Szkoła: Nowy systemowy filtr. Wprowadzamy nową technologię - wszystkie dane programu są teraz filtrowane za pomocą jednego, wspólnego filtru. Ułatwia to pracę z programem. Podobne filtry pojawią się w innych programach branżowych.

Szkoła: Unowocześniony intefejs. Nowe elementy interfejsu użytkownika. Nowe możliwości filtrowania w module Płatności. Usunięto zakładkę Dziś, niepotrzebnie dublująca się z innymi.

Szkoła: Nowy moduł Biblioteka. Nowe funkcje, nowe okienko edycyjne książki, wraz z nowym standardowym panelem obrazków i załączników graficznych. Nowe opcje filtrowania.

Systemowe: Poprawki i ulepszenia. Poprawki interfejsu w wielu miejscach programu.


czwartek, 17 lipca 2014

Faktury: Poprawki i porządki. Kreator opcji faktur przeniesiono z głównego menu do menu Opcje, jest też nadal dostępny jako przycisk w module Faktury. W oknie edycji faktury dodano możliwość łatwej zmiany przyporządkowanego kontrahenta.

Hotel: Poprawki techniczne. Pokoje zapisywane są teraz w odrębnej bazie danych, co ułatwia obsługę techniczną.


środa, 16 lipca 2014

RR: Pełny moduł RR dostępny w pozostałych programach. Teraz rozszerzone moduły RR (Skup RR, Fundusze RR) są dostępne dla posiadaczy programów Druczek i Fakturzysta od wersji PRO. W programie Rolnik moduły te dostępne są w każdej wersji programu.

RR: Teraz łatwiejsze wprowadzanie produktów. Możesz łatwo wprowadzić produkty rolne objęte opłatami na fundusze promocji - program w końcu wewnętrznie wie, jakie produkty objęte są opłatami i jak powinny być opisane. Na liście znajdziesz najczęściej skupowane owoce, warzywa, mięso, ryby, drób i zboża.

Zamówienia: Poprawki w module. Nowy interfejs modułu Zamówienia. Poprawione drobne niedogodności.


wtorek, 15 lipca 2014

Agent: Nowa procedura rozliczania prowizji. Teraz szybko i wygodnie można wystawić zbiorczą fakturę z tytułu prowizji, dodatkowo z opcją automatycznego oznaczenia prowizji jako rozliczone. To bardzo wygodne.


niedziela, 13 lipca 2014

Systemowe: Drobne poprawki interfejsu. Ulepszono obsługę w różnych miejscach programu.

Agent: Nowa procedura wznowienia polis z magazynu. Teraz do wyboru polisy używane jest standardowe okno magazynu, co daje możliwość wprowadzenia polis do magazynu nawet w ostatnim momencie. Ułatwia to też pracę z programem, bo w obu miejscach pojawi się ten sam znajomy interfejs.


czwartek, 10 lipca 2014

Agent: Nowe dodatkowe możliwości. Zakończono przenoszenie modułów programu Agent do nowego schematu. Teraz wszystkie dane polisy znajdują się w jednym, przejrzystym okienku z zakładkami. Nowy, przejrzysty interfejs modułu Raporty. Nowy moduł Wykresy. Nowe możliwości wznowienia polisy bezpośrednio z modułu Polisy i z wewnątrz okna Polisy..


środa, 9 lipca 2014

Flota: Nowy moduł FLOTA. Nowy moduł FLOTA został przygotowany w rozwinięciu obecnego działu Samochody modułu Kilometrówka. Technicznie oparty o te same dane i sprawdzoną funkcjonalność, oferować będzie nowe, dodatkowe możliwości. Moduł dostępny jest w dziale FIRMA.

Kilometrówki: Ulepszenia w module. Przygotowano nowy interfejs modułu, uwzględniający nowu moduł Flota.


poniedziałek, 7 lipca 2014

Systemowe: Poprawki techniczne. Seria poprawek w różnych miejscach programów.


środa, 2 lipca 2014

Kontrahenci: Drobne użyteczne dodatki. Dodano automatyczne wyszukiwanie kodu pocztowego, po podaniu pełnego adresu w danych kontrahenta.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.