Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

niedziela, 27 kwietnia 2014

Faktury: Drobne poprawki interfejsu. Poprawki interfejsu w wielu miejscach programu. Usunięto możliwość edycji pól "przed korektą" w edycji pozycji faktury VAT.


sobota, 26 kwietnia 2014

ISP: Drobne poprawki w programie.


czwartek, 24 kwietnia 2014

WWW: Nie stosujemy statycznych plików cookie. W związku z ogólnokrajowym szaleństwem dotyczącym informowania o plikach cookie przypominamy, że Studio JZK nie stosuje śledzenia użyktowników za pomocą plików cookie. Pliki cookie dotyczące sesji stosowane są tylko do obsługi koszyka zakupów i usuwane przez przeglądarkę niezwłocznie po zamknięciu sesji. Studio JZK nie stosuje również żadnych narzędzi śledzących innych firm, w tym Google Analytics i żadnych innych narzędzi cross-platform. Korzystając z witryny jzk.pl nie jesteś poddawany śledzeniu w żadnej postaci.

Systemowe: Przyspieszona praca na bazach danych. Rozwiązano problem z niepotrzebnym wielokrotnym zapisywaniem plików. Poprawiane dodawanie kolejnych dokumentów podczas równoczesnej pracy w sieci.


wtorek, 22 kwietnia 2014

Warsztat: Można teraz łatwo podać inne dane do faktury. W zleceniu można łatwo podać inne dane, które mają być użyte podczas generowania faktury. Uwaga techniczna: podanie innych danych do faktury zmienia format zapisanego obiektu, zatem nie będzie można go odtworzyć w niektórych starszych wersjach programu. Jeśli pole nie zostanie użyte, plik nie zmienia formatu.


poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Warsztat: Nowe pole w zleceniu. Możliwe jest teraz zapisanie lokalizacji, w której stoi pojazd (plac, parking etc). Lokalizacje są zapisywane, automatycznie tworzony jest słownik lokalizacji.


niedziela, 13 kwietnia 2014

Warsztat: Drobne poprawki techniczne. Poprawione generowanie kończącego paragonu fiskalnego.


czwartek, 10 kwietnia 2014

Warsztat: Drobne poprawki w oknie zlecenia. Teraz przy każdej pozycji prezentowane są od razu ceny netto i brutto, wcześniej widoczne było tylko netto.


środa, 9 kwietnia 2014

Faktury: Poprawiono sposób tworzenia dokumentu zamykającego. Teraz automatycznie generowany paragon do zlecenia warsztatowego jest od razu gotowy do fiskalizacji.


wtorek, 8 kwietnia 2014

Faktury: Ulepszono okienko edycji faktury. Teraz zmiana sposobu przeliczania cen jest od razu uwidaczniana na fakturze. Przy okazji uniemożliwiono przypadkową zmianę sposobu przeliczania faktury, trzeba teraz odpowiedzieć pozytywnie na pytanie kontrolne.


niedziela, 6 kwietnia 2014

Warsztat: Ulepszenia w programie. Uproszczono interfejs modułu Zlecenia, dodano rozwijane opcje, dzięki czemu możliwa była rezygnacja z zakładek.

Systemowe: Drobne poprawki. Poprawiona funkcja zapisywania opcji w rozwijanym menu nowego typu, widocznym np. w menu Faktury. Teraz działa już pełen automat.


środa, 2 kwietnia 2014

Kody: Odświeżono program. W programie Kody Pocztowe dostępne jest teraz podręczne menu.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.