Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

piątek, 28 marca 2014

Poczta: Nowe opcje wysyłania poczty e-mail. Można teraz ustawić własny czas oczekiwana na odpowiedź serwera oraz dodać wymuszoną przerwę kilku sekund pomiędzy wysyłaniem kolejnych e-maili. Pozwala to rozwiązać problemy z niektórymi serwerami pocztowymi.


poniedziałek, 24 marca 2014

Gabinet: Drobne poprawki techniczne. W module WIZYTY wprowadzono dodatkową kontrolę powiązań bazy pacjentów z wizytami. Nowy format pola UPRAWNIENIA, teraz można wybrać z listy odpowiednie dane.


sobota, 22 marca 2014

Administrator: Dodatkowe możliwości. Dodano opcję informacji o strukturze danych zawartych w folderach tożsamości. Pomaga to podjąć decyzję o ewentualnym usunięciu niepotrzebnych plików.


niedziela, 16 marca 2014

Hotel: Poprawki techniczne. Drobne poprawki wewnątrz systemu. Uporządkowano strukturę danych w programie.

Hotel: Poprawione filtry w rezerwacjach. Teraz rezerwacje anulowane nie są odfiltrowywane, zatem możliwy jest do nich dostęp bezpośrednio.


sobota, 15 marca 2014

Poczta: Zaktualizowano cennik pocztowy. Zaktualizowano i zweryfikowano cennik pocztowy. Usunięto opcję wielu operatorów pocztowych, która i tak nie była wykorzystywana. Usunięto moduł Kalkulator pocztowy, zastąpił go właśnie Cennik.

Poczta: Poprawki w module. Teraz dla nowo dodawanych wpis ów opłata pocztowa jest zawsze automatycznie wyliczana, bez konieczności naciskania opcji Wylicz opłatę. Opcja ta będzie wykorzystywana tylko wtedy, gdy wpis został utworzony wcześniej.

Kalkulator walutowy: Drobne poprawki w module.


piątek, 14 marca 2014

Poczta: Nowy moduł Cennik pocztowy. W związku z kolejną zmianą cennika Poczty Polskiej, a dodatkowo w związku ze zmianą jego struktury, wprowadziliśmy jawny moduł Cennik Pocztowy, gdzie można weryfikować cennik aktualnie dostępny w programie.


czwartek, 13 marca 2014

Środki trwałe: Poprawki i ulepszenia w module. Ulepszena interfejsu. Poprawione zasysanie rat amortyzacji środka trwałego do Książki. Poprawki w oknie edycji środka trwałego i w okni harmonogramu amortyzacji.

Ryczałt: Drobne poprawki. Poprawiono generowanie deklaracji PIT-28A.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.