Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

środa, 31 grudnia 2014

Nowy Rok bieży: Wszystkiego najlepszego! Użytkownikom programów JZK szczerze życzymy szampańskiej zabawy sylwestrowej, a jak co roku, aby kolejny rok był Jak Zawsze Kapitalny!


wtorek, 30 grudnia 2014

Faktury: Dalsze ulepszenia w fakturowaniu. Panel pozycji faktury wyświetla teraz zawsze jednostkowe kwoty netto, vat i brutto, nawet jeśli faktura obliczana jest od sumy pozycji. Wraz z wyłączeniem opcji nadawania z marszu rabatu do całej faktury w 1 kwocie zmniejsza to uciążliwości związane z późniejszymi niedokładnościami zaokrągleń.

Zakupy: Rozszerzono procedurę faktury zakupowej. Teraz faktura zakupowa dostępna jest w ramach standardowego okienka Kameleon. Na tym zakończono integrację faktur w programie, wszystkie ich rodzaje są teraz generowane wewnętrznie za pomocą tego samego polimorficznego okienka.


niedziela, 28 grudnia 2014

Faktury: Uproszczenia w wystawianiu faktur. W roku 2015 znika osobna pula numerów dla faktur VAT marża, faktur wewnętrznych, faktur unijnych. Podczas wystawiania faktury nie będzie dostępna opcja narzutu kwotowego ani opcja marży, którą wiele osób myliło właśnie z fakturą w procedurze marży.

Zakupy: Nowe możliwości modułu Zakupy. Teraz w module Zakupy prezentowana jest bezpośrednio kwota do zaksięgowania do modułu VAT i Książka, wraz z opisem formuły księgowania. To pozwala odpowiednio przygotować dane do późniejszego zassania automatycznego.


sobota, 27 grudnia 2014

Systemowe: Uproszczenia i lżejszy interfejs. Ograniczamy ilość okienek w programie, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Znika osoby moduł Narzędzia baz danych, wszystkie funkcje dostępne są teraz bezpośrednio w module Administrator. Usunięto część zdublowanych okienek. Raport stanów magazynowych i dossier towaru dostępne będą teraz wyłącznie w ramach okna edycji danych towaru. Zrezygnowano z osobnego okienka przeceny automatycznej.

Marża: Zmiana sposobu generowania faktur VAT marża. Faktury w procedurze marży będą w wersji X5 generowane automatycznie wyłącznie z modułu KOMIS. Ręczne wygenerowanie takiej faktury też jest możliwe poprzez wygenerowanie faktury zwykłej, a następnie włącznie opcji Procedura marży, wraz z podaniem ceny zakupu. Faktury w procedurze marży są na tyle rzadko wystawianie, że nie będzie to dużym utrudnieniem, a dla większości użytkowników będzie sporym ułatwieniem. W związku z tym REJESTR MARŻY będzie dostępny jako zakładka modułu KOMIS.


piątek, 26 grudnia 2014

Umowy: Uporządkowano moduł rozliczeń rocznych. Nowe wzory deklaracji PIT-11(21), PIT-4R(5), PIT-8AB(4). Okienko PIT-8AR jest teraz modalne. Teraz podsumowanie do PIT-8AR (małe umowy) jest bardziej przejrzyste. Można zdjąć filtry mała umowa i zapłacone, aby zrozumieć, skąd biorą się dane - ale oczywiście wtedy wygenerowanie deklaracji nie będzie możliwe. Pozwala to jednak na szybką korektę i ponowną próbę, bez zamykania okienka. Również okienko PIT-11 zostało zaktualizowane. Wygląda na to, że to ostatni rok papierowych rozliczeń.

Systemowe: Nowa wersja X5 nabiera ostatecznych kształtów. Ponad 380 okienek, ponad 120 modułów funkcjonalnych, 18 aplikacji, prawie 580 tys. linii kodu i prawie 20 lat doświadczeń w programowaniu dla Windows. To wszystko sprawia, że programy JZK w wersji X5 są lepsze, niż kiedykolwiek, i dostępne dla firm każdego rodzaju. W wersji X5 myślimy też o osobach posiadających nietypowe rozdzielczości - w miarę możliwości okienka poddawać się będą systemowemu skalowaniu. To ważne też dla osób posiadających tzw. duże czcionki.


środa, 24 grudnia 2014

Wesołych Świąt: Wszystkim użytkownikom programów JZK życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia! Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie przynajmniej tak dobry, jak rok 2014.


wtorek, 23 grudnia 2014

Faktury: Uproszczono wystawianie faktur. Zunifikowano sposób wystawiania dokumentów pochodnych, dotyczących na przykład polisy, zlecenia, faktur do towaru lub listy towarów itp. Okienko Kamelen i Nowa faktura to wewnętrznie teraz to samo okienko, automatycznie przełączające się w tryb rachunku, jeśli tak ustawiono w opcjach. Znika opcja Nowy rachunek i kilka innych.

Gabinet: Kilka uproszczeń. Zrezygnowano z opcji wieloskładnikowej wyceny procedur medycznych oraz wizyt, taka funkcja nie była używana. Ewentualne wcześniej wprowadzone dane są odczytywane bez zmian, można oczywiście nadal wprowadzać cennik procedur i wizyt z pojedynczą ceną, co jest typowe.


poniedziałek, 22 grudnia 2014

Serwis: Nowe okienko tworzenia zlecenia serwisowego. Teraz jest prościej i przejrzyściej, analogicznie jak w programie Warsztat. Tabela kosztów dodatkowych prezentowana jest tylko na życzenie, podobnie jak w programie Warsztat - większość użytkowników nie używa opcji kosztów dodatkowych. Poprawiony interfejs w różnych miejscach programu. Nowe, uproszczone okienko danych sprzętu. Wygodne tworzenie zlecenia dla sprzętu z bazy danych. Zrezygnowano z opcji klonowania zleceń, zamiast tego można tworzyć kolejne zlecenie dla tego samego sprzętu, co daje większe możliwości.

Systemowe: Korekta ropoznawania licencji. Poprawione rozpoznawanie specjalnej licencji na pełny Pakiet JZK, bywały z tym drobne problemy. Standardowe licencje rozpoznawane są cały czas bez problemu.


niedziela, 21 grudnia 2014

Kancelaria: Bazy prawnicze połączone w jedną. Teraz wszystkie bazy prawnicze dostępne są w jednym, wspólnym module, podobnie jak baza banków, baza oddziałów ZUS, bazy urzędów skarbowych. Ułatwia to ich przeglądanie, przeszukiwanie etc. Słowniki danych dostępne są teraz w programie Druczek (jako bazy adresowe) oraz w programie Kancelaria, nie będą dostępne w innych programach.

Systemowe: Ograniczenie liczby archiwów. W wersji X5 nie będą prezentowane w programie prehistoryczne archiwa (sprzed 2009 roku). Będą one w razie potrzeby dostępne nadal w Administratorze. Odpowiednio dopasowano również działanie belki filtrującej daty. Format X3 się sprawdził i jest na tyle wydajny, że nie będzie już zalecane kompaktowanie baz danych.


piątek, 19 grudnia 2014

Sprzedaż: Nieco ulepszeń w module. Ulepszono wyświetlanie danych, kolory są teraz bardziej przejrzyste. Wprowadzono testowo dyskretne podkreślenie kwot również w module Faktury.

Warsztat: Uporządkowany system podświetleń. Zlecenia przed terminem wyświetlane są na zielono, zlecenia nie zapłacone po terminie płatności podświetlają się na jasnobordowo, natomiast wyłączono podświetlenia dla zleceń zakończonych i bez wymaganego terminu płatności. W sumie łatwiej rozróżnić status zleceń. Zlecenia są teraz sortowane malejąco wg daty/terminu, więc najbliższe są u góry.

Zakupy: Nowy sposób wprowadzania faktury zakupowej. Przygotowujemy nowy mechanizm rejestrowania faktury zakupowej. Sposób księgowania wybierany będzie dla każdej pozycji faktury osobno. Znika zatem część opcji domyślnych.

Banki: Nowa baza banków. Odświeżono bazę banków dostępną w programach.


wtorek, 16 grudnia 2014

Przelewy: Nieco drobnych ulepszeń. Ulepszono klonowanie przelewów, teraz zachowuje się tak, jak wszędzie indziej w programie, czyli przechodzi do tworzenia dokumentu, pozwalając na jego korektę. Usunięto opcję drukowania przelewu bez kwoty. Nadal można przygotować przelew bez kwoty, należy pozostawić zero w polu Kwota - ale ta sytuacja jest na tyle sporadyczna, że zdecydowaliśmy się usunąc tę opcję wprost. W wersji X5 staramy się przechodzić na system COC (Convention Over Configuration), czyli zastępowaniu opcji zbędnych dla prawie wszystkich użytkowników zachowaniami domyślnymi. Ulepszone generowanie przelewu ZUS, teraz tytuł dla celów wypełniania tabeli generowany jest automatycznie.

Faktury: Ulepszenia i korekty procedur biznesowych. Teraz drukowanie KP i przelewu do wpłaty do faktury dostępne jest tylko w jednym miejscu - w standardowym okienku rozliczenia faktury. Upraszcza to kod i pozwala zachować lepszą kontolę nad płatnościami. Usunięto też trochę zbędnych opcji - kto drukuje przelew do WZ?

Magazyn: Ulepszenia interfejsu. Odświeżono interfejs modułu Magazyn.

Warsztat: Ulepszenia raportów wg mechanika. Poprawione działanie modułu Raporty. Zrezygnowano z hiperłącza raporty mechanika, raport mechanika dostępny jest w okienku Raporty, dając możliwości filtrowania etc. Raport wg mechanika jest teraz lepiej filtrowany i pokazuje na liście tylko tych mechaników, którzy wykonywali czynności w danym okresie.


poniedziałek, 15 grudnia 2014

Systemowe: Rozpoczynamy proces aktualizacji. Posiadacze licencji na program Przelewy otrzymują już wersję X5 w ramach aktualizacji. Kolejne aplikacje udostępniane będą stopniowo.

Warsztat: Ulepszenia i funkcje dodatkowe. uproszczono wykaz zleceń, teraz opis awarii oraz czynności do wykonania prezentowane są oddzielnie, ułatwiając sortowanie i przeglądanie listy zleceń. Usunięto kilka zauważonych niedogodności.

Warsztat: Ulepszenia w okienku nowego zlecenia. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia użytkowników programu, przygotowaliśmy trochę ulepszeń. Jest teraz więcej miejsca na wpisanie listy czynności do wykonania, to największe pole w zleceniu, dodatkowo jeszcze podsumowywane w locie. Podobnie powiększono pole na uwagi. Udostępniono dodatkowe pola, związane z obsługą zgłoszeń zewnętrznych - data godzina zgłoszenia, data godzina reakcji, kod rodzaju i numer obcy. Uproszczono okienko nowego zlecenia, teraz ma tylko 3 zakładki, z czego całość standardowego przyjęcia zlecenia realizujemy na pierwszej zakładce, zawierającej podstawowy zestaw danych zlecenia, klienta i pojazdu. Z kolei całość wyceny zlecenia realizujemy na zakładce drugiej. Tak jak wcześniej, tytuły zakładek pozwalają szybko ogarnąć status zlecenia. Bardzo wygodną opcją jest możliwość bezpośredniej edycji nazwy, ilośći i ceny danej pozycji zlecenia bezpośrednio w tabelce, bez konieczności otwierania dodatkowego okienka, choć takowe rzecz jasna pozostaje dostępne.

Warsztat: Ukryto rzadko używane pola. Rzadko używane pola Szacunkowy/maksymalny koszt, rabat, zgoda blankietowa, czeka na części, przegląd i kilka innych zostały przeniesione na ostatnią zakładkę. Funkcje używane rzadko, sporadycznie albo nigdy umieszczono na zakładce trzeciej. Tabela kosztów dodatkowych domyślnie jest ukryta, większość użytkowników jej nie używa.


sobota, 13 grudnia 2014

Warsztat: Ulepszenia interfejsu. Usunięto duplikujący moduł Warsztat.Dziś, teraz zlecenia widoczne są po prostu w module Warsztat. W module Samochody dla każdego samochodu widać podręczną listę zleceń. Usunięto kilka pól, nie używanych przez klientów, na przykład numer silnika ze zlecenia. Nadal można go wprowadzić w bazie pojazdów, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Moduł Warsztat.Stanowiska zmienia nazwę na Warsztat.Grafik, co lepiej odpowiada jego obecnej funkjonalności - wygodny grafik dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Grafik dzienny podzielony jest na godziny, grafik tygodniowy i miesięczny na dni. Grafik nie dość, że jest całkiem elegancki, to pozwala od razu wprowadzać zlecenia na konkretną godzinę i stanowisko. W związku z uruchomieniem grafiku znika opcja domyślnego czasu realizacji zlecenia, bo domyślnie zlecenia są umawiane na dzień i godzinę. Usunięto zbędne opcje autodrukowania po zamknięciu, nie były zgodne z opcją akceptu.


piątek, 12 grudnia 2014

Moje Konto: Program nie będzie dostępny w wersji X5. Niestety, w wersji X5 nie będzie możliwości uruchomienia programu Moje Konto.

Warsztat: Ulepszenia i korekty. Nowy tabelowy pakiet danych kontrahenta widoczny jest już w pełni w programie. Daje to prosty i wygodny dostęp do wszystkich opcji, łącznie z wyszukiwaniem i rozpoznawaniem kodu pocztowego, a także automatycznym pobieraniem danych z CEiDG.


czwartek, 11 grudnia 2014

Systemowe: Dalsze ulepszenia systemu. Zrezygnowano z prezentowania dodatków w nazwie programu, typu skrót EJ, zatem podstawowy program JZK prezentować się będzie po prostu jako Druczek X5.

Sprzedaż: Nowy moduł Sprzedaż. To wygodne, proste podsumowanie kilku funkcji najczęsciej użytkowanych w firmie. Można szybko wystawić fakturę dla nowego kontrahenta lub towaru. Moduł ten daje też proste funkcje podsumowujące, wygodne wykresy i kilka innych możliwości.


środa, 10 grudnia 2014

Systemowe: Uproszczenia w systemie baz danych. Zrezygnowano z osobnego testu wydajności, nie jest już potrzebny, nasz system baz danych i tak jest jednym z najszybszych dostępnych. Informacje o bazach danych w opcji NAPISZ DO JZK są teraz bardziej przejrzyste i przygotowane do automatycznej analizy. Ograniczono ilość pobieranych danych. Uruchomienie okna jest teraz błyskawiczne.


wtorek, 9 grudnia 2014

Licencje: Uproszczony system licencjonowania. Usunięto dodatkowe okienko aktywacyjne w programie. Warunki licencji wyświetlane są bezpośrednio w oknie wprowadzania nowej licencji. Skrócona informacja o ważności licencji i jej zakresie, docelowo za tym pójdzie skrócenie kodów aktywacyjnych, które przez lata zrobiły się zbyt długie i zbyt skomplikowane.

Umowy: Dalsze ulepszenia i uproszczenia. Ponieważ program zachowuje teraz wygenerowaną treść umowy, a dodatkowo pozwala ją ręcznie poprawić, zrezygnowano z opcji dotyczących klauzul porządkowych, dodatkowe informacje w nagłówku umowy, opis tekstowy wynagrodzenia etc. Jeśli te informacje nie będą nigdy stosowane, można wyedytować na stałe własny wzorzec umowy, w 99% przypadkach natomiast te opcje i tak pozostawały włączone. Mniej opcji oznacza większą czytelność programu. W wersji X5 umowy udostępniać będą wyłącznie wynagrodzenie w stałej kwocie, wyszczególnionej w umowie. Ilość egzemplarzy umowy zawsze wynosić będzie 2. Miasto wystawienia to zawsze miasto zleceniodawcy umowy. Rachunek do umowy jest generowany automatycznie, potem można go zmienić, usunąć, dopisać kolejne etc. Ulepszono i uporządkowano interfejs okienek tworzenia umowy. Dostępny jest teraz podgląd treśći umowy, automatycznie zapisywany po utworzeniu umowy. W kolejnym kroku można go zmienić na dowolny własny, bez konieczności przebijania się przez predefiniowane opcje, bo tak naprawdę dla programu ważne są kwoty i daty z rachunków, cała reszta niepotrzebnie była wcześniej sformatowana w pola, które nie zawsze i nie każdemu musiały odpowiadać. Program tworzy prosty szablon, potem można go łatwo zmienić - albo zgoła wkleić cały tekst, stworzony gdzieś indziej. To daje nowe, dodatkowe możliwości.


poniedziałek, 8 grudnia 2014

Umowy: Dalsze ulepszenia i uproszczenia. Zrezygnowano z każdorazowego generowania umowy ze wzorca. Zamiast tego, raz wygenerowana treść umowy jest zapisywana w umowie i taka już pozostaje, do ręcznej edycji. Można wymusić kolejne wygenerowanie usuwając ostatnią treść umowy do zera. Ta zmiana powoduje, że obsługa umowy jest bardziej logiczna - w końcu raz utworzonej treści nie zmieniamy, mimo zmiany kolejnych wzorców umowy, a często chcielibyśmy wydrukować duplikat umowy albo po prostu podejrzeć jej treść z dnia, kiedy była zawarta.

Umowy: Korekty wzorców. Ze wzorców umowy usunięto informację o urzędzie skarbowym, w czasie tworzenia umowy nie jest to informacja wymagana, dopiero do rachunku, poza tym przyporządkowanie może się zmienić - jeśli natomiast podano tę informację, wydrukowana zostanie tylko nazwa urzędu skarbowego. Adres i numer konta urzędu kompletnie nie jest istotny dla treści umowy. Moduł Umowy będzie dodatkowo jeszcze rozwijany, aby dopasować go do nowych potrzeb i wymagań.

Systemowe: Usunięto zduplikowane opcje usuwania. Usuwanie wykonuje się rzadko, czasami wymagane są do tego specjalne uprawnienia, a przede wszystkim nie powinna to być opcja zbyt łatwo dostępna, dlatego usunęliśmy dostępne jeszcze niekiedy wcześniej opcje usuwania z podręcznego menu. Opcja Usuń pozostaje dostępna w podręcznym menu obiektu (dawne Zaawansowane), co pozwala przy okazji objąć tę opcję systemem prostych uprawnień.


niedziela, 7 grudnia 2014

Kontrahenci: Dalsze ulepszenia w obsłudze kontrahentów. Teraz w danych kontrahentów można zapisać także kod PKD. W programie udostępniono skróconą listę kodów PKD do wyboru. Pozwoli to dokonywać w przyszłości szybkiej segmentacji klientów według branż. Zrezygnowano z automatycznego nadawania ID klienta, nie jest on potrzebny. Uproszczone okienko szybkiego wyboru kontrahenta z bazy danych. Uproszczono okienko dossier kontrahenta.

Systemowe: Ulepszenie interfejsu programu. Więcej skrótów klawiszowych, teraz podstawowe moduły mają swoje skróty klawiszowe, korespondujące też z oknem tworzenia wiodącego dokumentu, na przykład Ctrl+F tworzy nową fakturę, Shift+Ctrl+F uruchamia moduł Faktury. Skrót klawiszowy F8 działa do bazy kontrahentów, jak również pozwala wybierać kontrahenta w każdym module.

Faktury: Dalsze ulepszenia interfejsu fakturowania. Prostszy intefejs okna. Pole Marża/Rabat/Narzut jest teraz domyślnie ukryte, razem z kolumną RABAT. Oczywiście w każdej chwili można ją wyświetlić, o ile rodzaj tworzonego dokumentu na to pozwala. Poprawiono domyślne szerokości kolumn podczas tworzenia nowej faktury. Zmieniono układ kolumn na taki, jaki występuje w tworzonej fakturze - kod towaru jako pierwszy, kolumna magazyn tuż przed opisem. Podczas wpisywania pozycji faktury z ręki dostępne są wygodne listy rozwijalne nazw i jednostek miary. Pole kodu pozwala wybrać towar z magazynu.

Umowy: Ulepszenia i korekty w module. Zrezygnowano z opcji tworzenia prostych umów cywilnoprawnych, szablony były przestarzałe. W przyszłości być może wrócimy do tematu. Usunięto zaszłości, w tym stawki podatków z lat słusznie minionyc; aktualnie dostępne są stawki od 2012 roku. Dzięki temu program zyskał wewnętrznie na przejrzystości. Nowe okienko obliczania składek z tytułu poszczególnej wypłaty (rachunku), teraz wszelkie kwoty zebrane są w przejrzystej tabelce, łatwej do skopiowania.


sobota, 6 grudnia 2014

Zakupy: Ulepszenia w procedurze wprowadzania zakupów. Nowy interfejs okienka, ułatwiający wprowadzanie danych.

Magazyn: Nowe procedury magazynowe. Dokument MM umożliwia teraz wykorzystanie nowej funkcjonalności okienka wyboru towarów - można wybrać pozycje z różnych magazynów. Jednocześnie okienko MM pozwala na wprowadzenie wyłącznie pozycji, które już były wprowadzone do któregoś z magazynów.

Kontrahenci: Nowy panel danych kontrahenta we wszystkich modułach. Nowy, aktywny panel danych kontrahenta został teraz udostępniony we wszystkich modułach. Zamiast pasywnego wyświetlania danych kontrahenta, do edycji których trzeba było się doklikać, udostępniliśmy teraz w pełni aktywne narzędzie do wprowadzania danych bezpośrednio do czytelnej tabeli. Tabelka ta kryje wiele przyjemnych niespodzianek - potrafi się na przykład sama wypełnić po podaniu numeru NIP firmy, o ile tylko mamy dostęp do internetu! Z kolei wprowadzenie kodu pocztowego automatycznie odszuka nazwę miejscowości, powiatu, województwa oraz unikalny indeks TERYT danej miejscowości. Przy okazji, zintegrowano bazę TERYT ze wszystkim modułami Druczka i innych programów, niezależnie od wersji. To bardzo wygodne.

Faktury: Dalsze ulepszenia w oknie tworzenia faktur. Okienko kameleona przechodzi jeszcze metamorfozę, dopasowując się do nowego wyglądu wersji X5. Wracają sprawdzone rozwiązania - pole opisu przed fakturą widoczne będzie przed fakturą, analogicznie pole opisu po fakturze, a pole opisu pozycji widoczne będzie w ramach danej pozycji. Dziesiątki takich drobnych ulepszeń sprawiają, że korzystanie z tego okienka staje się teraz naprawdę wygodne. W jakiś sposób jest to zresztą powrót do źródeł, do najlepszych pomysłów sprzed lat. Doszły dodatkowe wygodne skróty klawiszowe. Wprowadzono zabezpieczenie przed omyłkowym anulowaniem faktury w sytuacji, gdy już wprowadzono jakieś pozycje - program pyta, czy na pewno.


piątek, 5 grudnia 2014

Towary: Ulepszenia i przemodelowanie modułu. Teraz moduł ma prostszy interfejs, a dostępne opcje menu zostały pogrupowane w logiczne działy. Można teraz wyświetlić zawartość wszystkich magazynów jednocześnie, wcześniej nie było to możliwe. W prawym panelu wyświetlona zostanie informacja, z którego magazynu pochodzi dana pozycja. Nowe wygodne menu modułu pozwala na sortowanie w locie listy towarów wg jednego z kilku kryteriów. Wyłączono sortowanie bazy na stałe, już nie jest potrzebne. Usunięto kilka innych opcji technicznych, które straciły zastosowanie.

Faktury: Ulepszenia w oknie NOWA FAKTURA. Usunięto zduplikowane opcje. Usunięto bezpośredni panel wyboru w oknie Nowa faktura i w pozostałych oknach potomnych. Zamiast tego mamy nową wersję okna wyboru z bazy danych, za pomocą tego samego okienka, które służy do edycji bazy towarów. To bardzo wygodne, bo jedno i to samo okienko daje nam spójność wizualną i łatwość wyboru. Jest teraz błyskawiczne filtrowanie pełnotekstowe, dowolna i spójna kolejność wyświetlania, a przede wszystkim możliwość jednoczesnego wyboru pozycji z wielu magazynów. Zwolnione miejsce w oknie nowej faktury daje nowe możliwości i per saldo ułatwia pracę. Jednocześnie w oknie wyboru F3 wszystko działa sprawniej, bardziej klawiaturowo i bardziej przejrzyście. Dzięki wyrzuceniu podglądu bazy danych do osobnego okna, okno nowej faktury uruchamia się dużo szybciej. Osoby, które wypisują faktury głównie ręcznie, będą mogły to robić dużo szybciej. Jednocześnie dzięki zmianie układu pozostałych paneli zostaje więcej miejsca na to, co najbardziej istotne, czyli właściwą treść faktury - zarówno na szerokość, jak i na wysokość. Udało się też zrezygnować z zakładek. To pierwsza istotna przebudowa okna Nowa faktura od wielu lat, mamy nadzieję, że spotka się z uznaniem.


czwartek, 4 grudnia 2014

Systemowe: Dalsze ulepszenia, tym razem w kwestii tabel. Teraz można ręcznie ustawić szerokość i widoczność każdej kolumny, za pomocą wygodnego okienka dialogowego. Są osoby, dla których wcześniejsza praca z myszą nie była wygodna. Poza tym od razu widać, które kolumny mają ręcznie ustawioną szerokość.

Systemowe: Podręczne menu tabeli jest teraz widoczne. Podręczne menu każdej tabeli dostępne jest teraz bezpośrednio po kliknięciu dowolnym klawiszem myszy w pierwszej kolumnie nagłówka, w polu liczby porządkowej (lp). W tym menu dostępne będą wszystkie opcje dotychczas ukryte w ramach podmenu Zaawansowane. Wyświetlenie tego menu zależało od wypełnienia tabeli, dla tabeli pustej menu Zaawansowane nie było dostępne - teraz podręczne menu tabeli dostępne będzie zawsze, co ułatwi wprowadzanie ustawień. Pierwszą opcją w tym menu będzie rzecz jassna ustawianie kolumn tabeli ;)

Systemowe: Nieco spokojniejszy interfejs. Zrezygnowaliśmy z dotychczasowego agresywnego podświetlenia aktywnych przycisków kolorem żółtym, który na dodatek przestał komponować się z nowym interfejsem wersji X5. Każdy może teraz wybrać własne tło okien, a kolor podświetlenia dopasowuje się do niego w sposób bardzo dyskretny. Zamiast agresywnej kolorowej ramki, wyświetlany jest teraz standardowy systemowy focusrect, czyli kropkowany prostokąt. Tekst aktywnego przycisku jest teraz podkreślony, co daje dodatkowe wskazanie wizualne, tak jak na stronach internetowych. Z kolei rozwijalne menu filtrów będą pokreślone dopiero po najechaniu na nie myszą. Zrezygnowano z duplikowania menu modułów w formie rozwijanej listy. Przejście do terminarza albo kursów walut wymaga teraz podwójnego kliknięcia na odpowiednim tekście, dzięki czemu nie ma przypadkowych przejść do tych modułów i przesuwanie myszą nie powoduje migania. Całość nadaje aplikacji spokojniejszy i bardziej biznesowy wygląd.

Faktury: Miotła X5 dotarła także do tego modułu. Uporządkowano menu modułu Faktury. Opcje pogrupowane są w logiczne działy, dzięki czemu łatwiej z nich korzystać. Zrezygnowano z kilku rzadko używanych opcji, których przeznaczenie nie było oczywiste.

Systemowe: Ograniczono dostępne opcje tabel. Zbyt duży wybór przytłacza, paraliżuje i nie pozwala wybrać sensownie. Celem jest, aby żadne menu nie zawierało w danej gałęzi więcej, niż 7 pozycji. Usunięto nieużywane opcje z podręcznego menu tabel, wyświetlane jako Zaawansowane, podzielono to menu na menu obiektu i menu tabeli.

Tabele: Nowe okienko eksportu tabel. Dostępne są dwa nowe formaty eksportu: XLS i DOC. Dla kompatybilności wstecznej zapisywanie następuje w starszej wersji formatu obu plików i wymaga zainstalowanego programu Excel lub Word. Eksport do formatu XML, HTML, CSV i TXT nadal jest dostępny i nie wymaga żadnych dodatków.


środa, 3 grudnia 2014

Przelewy: Nowy interfejs okna przelewu ZUS. Teraz także i tu dostępny jest szybki podgląd gotowego dokumentu. Nowe, wygodniejsze i prostsze pole edycji danych wpłacającego. Wygodniejsze wybieranie ustawień przelewu. Dostępna wprost opcja ZREALIZOWANY oraz BYŁ NA ZBIORÓWCE. Całość nadaje nowego, eleganckiego charakteru.


wtorek, 2 grudnia 2014

Przelewy: Ulepszenia i uproszczenia w module. Uporządkowano niektóre kwestie interfejsu modułu Przelewy. Zrezygnowano z kilku sporadycznie oferowanych opcji. Opcja wpłaty zwrotnej nie będzie już oferowana. Usunięto również blokadę weryfikacyjną, nieprawidłowy numer konta spowoduje teraz tylko podświetlenie na żółto, ale przelew będzie można zapisać - to przydatne, jeśli na przykład chcemy szczegóły przelewu uzupełnić później. Zmieniono nazwę pola POTWIERDZONY na ZREALIZOWANY, bo taki jest sens tego pola. Pole BYŁ NA ZBIORÓWCE jest teraz jawnie dostępne i można je wykorzystywać dla własnych potrzeb.


poniedziałek, 1 grudnia 2014

Przelewy: Nowe okno przelewów podatkowych. Zamiast dwóch różnych okienek tworzenia przelewu podatkowego teraz jedno, eleganckie okienko. Także i tu centralnym punktem wizualnym jest podgląd gotowego polecenia przelewu. Okienko oferuje automatyczne przygotowywanie typowych przelewów podatkowych oraz obliczanie odsetek za zwłokę. Bezpośrednio dostępny jest kalkulator podatkowy oraz kalkulator odsetkowy, to przyspiesza tworzenie przelewu. Można wydrukować przelew zarówno w imieniu użytkownika, jak i dowolnego kontrahenta z bazy danych. Automatycznie uwzględniane są dane skarbowe wpisane w danych użytkownika lub kontrahenta, więc jeśli wprowadzono już takie dane, wypełnianie przelewu jest prostsze. Całość ułatwia pracę szczególnie osobom, które drukują taki przelew same dla siebie. Przy okazji ulepszono kalkulator podatkowy. Opcja drukowania przekazu pocztowego nie będzie już dostępna.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.