Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

piątek, 31 października 2014

ISP: Zmiana układu modułów. Niektórzy użytkownicy mieli problemy z interpretacją danych w module, zaszła więc konieczność zmiany układu wyświetlania danych na taki, który umożliwi łatwiejszą ich interpretację. W związku z tym też moduły Rozliczenia, Naliczenia, Naliczenia zewnętrzne, Wpłaty oraz Wpłaty masowe nie są już dostępne bezpośrednio, ale jako zakładki nowego modułu ISP.FINANSE.

Wyroby węglowe: Poprawiono filtrowanie. Poprawiono filtrowanie według dat w module WYROBY WĘGLOWE. Lepszy i bardziej przejrzysty interfejs modułu.

Rolnik: Uporządkowano moduły programu. Nowo utworzony dział ROLNIK grupuje teraz funkcje programu.

Systemowe: Uproszczony instalator. Nowy, prostszy program instalacyjny.


czwartek, 30 października 2014

Systemowe: Dalsze porządki przed wersją X5. Prosty i historyczny moduł Numery kierunkowe nie będzie już dostępny wprost, pozostaje słownikowo do celów rozpoznawania strefy numeracyjnej. ISP.Eksport nie będzie już widoczny jako osobna pozycja na liście modułów, a jako przycisk w głównym module ISP.

Systemowe: Lepsze i prostsze filtrowanie. Teraz do standardowej belki filtrującej wg dat dodaliśmy pole filtra tekstowego, które i tak pojawia się w prawie każdym module. Teraz filtr będzie zapamiętywany między modułami, pozwalając efektywnie filtrować np. dane konkretnego klienta w różnych modułach. Dodatkowo da to także większą spójność między modułami.

VAT: Drobne ulepszenia. Program teraz automatycznie rozróżnia inny US dla VAT i dla PIT, jeśli tak wybrano w opcjach.

Waluty: Nowe okienko kursów walut. Teraz kursy walut dostępne są w menu Opcje, a nie jako osobny moduł. Zintegrowano okienko kursów walut z kalkulatorem walutowym, teraz to jest to samo okienko, to samo okienko służy także do wyboru waluty do faktury. Kursy walut widoczne będą teraz także w oknie Ustawienia.

Użytkownicy: Zmiana lokalizacji modułu. Ten moduł, jako ekstremalnie rzadko używany, będzie teraz również widoczny w menu Opcje oraz jako zakładka w module USTAWIENIA. W ten sposób wszystkie ustawienia zgrupowane są w jednym, logicznym miejscu.

Ustawienia: Uporządkowano ustawienia w programie. Zrezygnowano z dodatkowych okienek ustawień dla programów branżowych, teraz wszystkie ustawienia są w jednym miejscu. Usunięto ustawienia dotyczące aktualizacji w tle, taka forma nie jest aktualnie dostępna. Ustawienia numerowania, ustawienia internetowe oraz ustawienia drukarki fiskalnej są teraz także dostępne w głównym oknie ustawień. Z kolei Kreator Opcji Faktur będzie dostępny tylko w module Faktury.

Faktury: Uporządkowany interfejs. W module Faktury zrobiło się trochę zbyt ciasno. Uporządkowano zawartość modułu, rzadko używane opcje przeniesiono do podręcznego menu, które jednocześniej jest teraz lepiej widoczne na ekranie.


środa, 29 października 2014

Zamówienia: Nowa koncepcja modułu ZAMÓWIENIA. Teraz wszystkie moduły powiązane z zamówieniami (Zamówienia, Oferty, Pro-Formy, Zaliczki, Dostawcy) widoczne są w jednej spójnej grupie modułów. Docelowo powiązane zostaną w jeden spójny moduł.

Ustawienia: Uporządkowano ustawienia programu. Teraz wszystkie ustawienia dostępne są w jednym wspólnym okienku, mniej agresywnym, wtapiającym się w główną stronę programu. Pakiet ustawień dostępny jest teraz również z głównego menu programu. Niektóre ustawienia są widoczne bezpośrednio, bez konieczności naciskania przycisku ZASTOSUJ. Uproszczono opisy niektórych ustawień.

Drzewko: Nowe wygodne DRZEWKO. Eleganckie drzewko funkcji jest teraz podstawą funkcją interakcji z programem. Oczywiście menu oraz zakładki nadal są dostępne, jednak to drzewko właśnie daje możliwość najłatwiejszego zorientowania się w funkcjach programu.

Systemowe: Uprządkowane menu w programach branżowych. W programach Hotel oraz Gabinet ustawienia specyficzne dla programu są teraz bardziej widoczne. Moduł HOTEL.DZIŚ zmienia nazwę po prostu na Hotel, tak samo jak GABINET.DZIŚ zmienia nazwę na Gabinet, SERWIS.Zlecenia na Serwis, Majster.Zlecenia na Majster, ISP.Umowy na ISP, Szkoła.Uczniowie na Szkoła, Kancelaria.Sprawy na Kancelaria. W ten sposób każdy program branżowy ma teraz moduł wiodący.

Archiwa: Uporządkowano kwestię archiwów. Moduły archiwów (Kasa.Archiwum na przykład) nie będą teraz widoczne bezpośrednio w menu, można będzie do nich dojść przez odpowiedni moduł podstawowy (tutaj: Kasa). Podobnie w Szkole, Hotelu etc.

Kopia Elektroniczna: Przeniesiono do modułu Opcje. Logicznym miejscem dla modułu dostępu do Kopii Elektronicznej EJ jest sąsiedztwo modułów Administrator oraz CBD.

Menu: Nowe menu zmiennej treści. Teraz w głównym menu automatycznie wklejane jest podręczne menu danego modułu, o ile jest dostępne. To ukłon w stronę osób, które preferują pracę z klawiaturą. Menu dodatkowo sprzężone jest z drzewkiem funkcji, co daje razem prostą i wygodną nawigację. Ukrycie modułu z menu ukrywa go jednocześnie na drzewku. Zrezygnowano z domyślnej prezentacji programu w Windows 8 na pełnym ekranie, wracamy do klasyki. Nadal można włączyć pełny ekran klawiszem F11, ale przy monitorach rzędu 2560x1440 niekoniecznie ma to sens.

PDF Premium: Usługa dostępna bez dopłaty w licencji Ultimate. Opcje PDF Premium, czyli szyfrowanie, blokowanie i zabezpieczanie tworzonych plików PDF jest dostępna teraz automatycznie w ramach każdej licencji Ultimate.

Hotel: Prostszy i wygodniejszy interfejs. Usunięto nieco niepotrzebnych opcji w kilku modułach. Nowy interfejs modułu REZERWACJE oraz MELDUNKI. Wszystkie grafiki połączono w jeden wspólny moduł GRAFIK, tak jak to było w pierwszych wersjach programu. Archiwum dostępne jest teraz via moduł Rezerwacje.


wtorek, 28 października 2014

Magazyn: Nowy interfejs modułu. Teraz interfejs modułu MAGAZYN jest spójny z pozostałymi modułami.

Umowy: Uproszczony i skompaktowany. Teraz moduł UMOWY to jedna pozycja na liście modułów, z dodatkowymi funkcjami uruchamianymi w razie potrzeby. Teraz prościej zarządzać umowami, bo wszystkie funkcje znajdują się w jednym miejscu.

Moje Konto: Uproszczenia programu. Zaktualizowano program dla celów biznesowych. Moduły PORTFEL, KURSY AKCJI, ASYSTENT oraz ASYSTENT KONT nie będą już dostępne, dublowały funkcje innych modułów.

Bank: Nowy moduł BANK. W programie Druczek oraz Przelewy dostępny będzie nowy moduł BANK, będący funkcjonalnym odpowiednikiem części modułów programu Moje Konto. Idealnie nadają się one do rejestrowania operacji na rachunku bankowym. Moduł ten będzie rozwijany w stronę biznesową.


poniedziałek, 27 października 2014

Systemowe: Ulepszenia w wielu miejscach programu. Poprawki interfejsu w module PRODUKCJA. Usunięto skróty klawiszowe związane z klawiszem F4, powodowały konflikt z niektórymi opcjami zamykania okien w Windows.

Systemowe: Porządki w licencjonowaniu. Moduł Poczta nie będzie już dostępny w programie Przelewy.

Waluty: Nowe podejście do modułu. Moduł WALUTY wraz z innymi podstawowymi modułami jest teraz dostępny w dziale Firma.

Sprzedaż: Nowy dział SPRZEDAŻ. W dziale tym zgrupowano faktury i wszystkie funkcje z nimi powiązane, w tym Rejestr sprzedaży, Kopia Elektroniczna etc. Pozwoli to w wersji X5 zachować logiczną spójność aplikacji, w tym jednolitą ścieżkę dojścia.

Podatki: Nowy dział PODATKI. Teraz funkcje podatkowe są logicznie pogrupowane w jeden spójny dział podatkowy.


niedziela, 26 października 2014

Start: Dużo porządków w przygotowaniu do nowej wersji X5. Nowa, uproszczona strona startowa. Teraz po prostu jedna, płaska strona, dzięki czemu w progranie widać tylko jedne zakładki. Jeśli komuś nie odpowiada standardowa strona startowa, może wybrać inny moduł jako wiodący, a moduł START nawet wyłączyć w całości. Panel z lewej strony programu ma teraz jednolity kolor, odpowiadający charakterystyce aplikacji. Usunięto grafikę z planszy uruchamiania aplikacji.

Kontrahenci: Porządki w module. Rzadko używany moduł KONTAKTY nie będzie już oferowany, wprowadzał niepotrzebne zamieszanie i konkurencję do modułu KONTRAHENCI. Ewentualne wpisy z modułu Kontakty są bezpośrednio widoczne w module Kontrahenci z podświetleniem w innym kolorze. To samo dotyczy dotychczasowego modułu INSTYTUCJE.

Druki: moduł DRUKI. W module tym zebrano rzadko używane moduły drukowania dokumentów typu Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe, Reklamacje, Polecenia księgowania etc. Najczęściej moduły te używane są pośrednio, na przykład wezwanie do zapłaty generowane jest automatycznie do konkretnej faktury albo do salda klienta.

Terminarz: Połączono Terminarz z modułem CRM. Rzadko używany moduł CRM jest teraz częścią modułu Terminarz, tworząc razem bardziej logiczną całość. Docelowo oba moduły zostaną połączone w jedną transparentną całość.

Abonament: Wraca moduł Abonament. Tak naprawdę to moduł FAKTURY SERYJNE wraca do swojej historycznej nazwy. Będzie teraz dostępny w dziale ZAMÓWIENIA, docelowo zintegrowany zostanie z nowym modułem KLIENCI.

Firma: Nowy dział FIRMA. Otrzymuje w końcu należne pierwsze miejsce na liście, a w nim moduły Użytkownicy, Kontrahenci i moduły pomocnicze.

Systemowe: Porządki w ofercie. Możliwość edycji wzorców wydruków dostępna będzie tak, jak pozostałe funkcje administracyjne, czyli dla posiadaczy Abonamentu Serwisowego Premium albo licencji wyższego poziomu.


sobota, 25 października 2014

Systemowe: Porządki w układzie modułów. Usunięto ikonki z niektórych zakładek, nie dodawały przejrzystości programowi. Podsumowujący moduł Podatki jest teraz dostępny jako zakładka na stronie startowej. Moduł Prenumerata dostępny jest teraz tylko w programie Druczek Ultimate. Moduły RR zostały inaczej rozłożone.


piątek, 24 października 2014

Systemowe: Wiele ulepszeń interfejsu. Teraz prostsza i bardziej przejrzysta strona startowa. Przeniesiono wszelkie opcje związane z licencjami do Centrum Licencji. Wprowadzono wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programów.


środa, 22 października 2014

X5: Przygotowujemy się do nowej wersji X5. Nowa wersja X5 to nie tylko odświeżony wygląd, ale przede wszystkim mniej zabawy, a więcej poważnych narzędzi przydatnych w codziennej pracy. Przygotowujemy kilka bardzo wygodnych rozwiązań. Pierwsze zmiany już widać.

Strona startowa: Prostsza strona startowa. Plansza programu zajmuje teraz tylko tyle, ile to jest konieczne dla wyświetlenia ikonek. Ponieważ programy są użytkowane na ekranach w formie poziomego prostokąta, plansza jest teraz umieszczona na brzegu głównej strony programu.

O programie: Prostsze okienko. Uproszczono prezentancję okienka O PROGRAMIE.


sobota, 18 października 2014

Nowości: Zmiany w ofercie. Przygotowujemy się do wprowadzenia nowej oferty X5.


poniedziałek, 13 października 2014

Maile: ulepszono konfigurację kont mailowych. Wprowadzono informację o konfiguracji typowych kont poczty elektronicznej, używanych najczęściej przez nasszych klientów. Wystarczy podać swój adres e-mail, przy dobrych wiatrach reszta pól zostanie wypełniona automatycznie. Wystarczy już tylko podać hasło i przetestować, czy wszystko działa OK.


niedziela, 12 października 2014

Agent: Ulepszono filtrowanie polis. Teraz jest jeden, prosty filtr. Włączono wysyłanie SMS.

Mail: Nowe ustawienia internetowe. Rozwiązano problem z kontami Gmail, teraz dostępne jest standardowo wysyłanie poczty przez konta gmail zarówno przez SSL, jak i TLS. Wprowadzono automatyczne nadawanie ustawień poczty elektronicznej. Radzimy czym prędzej sprawdzić, czy Państwa ustawienia konta pocztowego w programie są aktualne.


piątek, 10 października 2014

Odsetki: Nowe odsetki podatkowe. Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą teraz 8%, są więc znacząco niższe, niż odsetki ustawowe. A jeszcze w roku 2000 odsetki podatkowe wynosiły 46!

Systemowe: Drobne poprawki i ulepszenia. Poprawki systemowe w różnych miejscach programów.


poniedziałek, 6 października 2014

Masza: Odwiedziła nas mysz. Przy okazji remontu naszego biura trafiliśmy na mysz. Mysz ma na imię Masza i towarzyszyć będzie nam w nowym Kalendarzu JZK, który dostępny będzie od listopada dla wszystkich naszych klientów. Autorką grafik jest artystka Ewa Kurzela, artystka z Orzysza. Jeśli mysz zostanie dobrze przyjęta, zostanie w JZK na dłużej. A nowy Kalendarz JZK 2015 już można zamówić - wyślemy, gdy tylko się ukaże.

ISP: Nowe opcje importu wpłat masowych. Dodano import plików z Alior Banku w wariancie nr 2. Import wymaga ustawienia wprost formatu Alior Banku w opcjach ISP.


sobota, 4 października 2014

Regulamin: Nowy regulamin sprzedaży internetowej. Wprowadziliśmy nowe, prostsze zasady sprzedaży internetowej. Szczegóły w regulaminie. To ciąg dalszy porządków w naszej firmie, wszystko w oparciu o długoletnie doświadczenie i sugestie naszych klientów.

Sklep internetowy: Nowy, prostszy system zamówień. Wprowadziliśmy nowy, prostszy formularz zamówienia. Teraz zamawianie licencji jest naprawdę łatwe - żadnych koszyków, wystarczy tylko kilka kliknięć. Uprościliśmy też sposób realizacji zamówień.

Gwarancja: Nowa Gwarancja Satysfakcji i 14 dni na zwrot. Wprowadziliśmy nowe, prostsze zasady zamawiania i zwrotu towarów. Dla nowo złożonych zamówień obowiązuje teraz jasna i prosta gwarancja z opcją zwrotu w ciągu 14 dni albo wymiany programu na inny z oferty JZK.


piątek, 3 października 2014

Internet: Nowa, prostsza strona internetowa. Przygotowaliśmy nową, prostszą stronę internetową. Strona lepiej dopasowuje się teraz do małych ekranów urządzeń przenośnych. Uporządkowano strukturę serwisu, rezygnując z podwójnych treści.


czwartek, 2 października 2014

Abonament: Uproszczenia oferty. Teraz nowy Abonament Serwisowy Standard dostępny jest dla każdego użytkownika Pakietu JZK bez dodatkowych opłat. Dotychczasowe Abonamenty Serwisowe oferowane są jako jeden wspólny Abonament Serwisowy Premium. Szczegóły oferty.

Licencje: Nowe zasady licencjonowania w wersjach X5. W ramach wersji X5 dostępne będą nowe, prostsze zasady licencjonowania. Podstawową oferowaną wersją będzie wersja programu bez dodatkowych oznaczeń (dawniej Plus), na przykład Druczek X5. Odpowiadać on będzie mniej więcej obecnej wersji PRO, ale bez obsługi sieci. Dostępna będzie nadal wersja Start - bez modułu księgowania, który można dokupić osobno jako program Książka albo jako upgrade do wersji PRO. Wersja PRO oferuje obsługę sieci, wersja Ultimate dodatkowo uprawnienia administracyjne. Obecne licencje mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i według dotychczasowego cennika. Szczegóły oferty.


środa, 1 października 2014

Systemowe: Ulepszenia i poprawki. Poprawki systemowe w wielu miejscach aplikacji. Uproszczono okienko podglądu wydruku, pasek narzędzi teraz nie jest pływający. Poprawione wyświetlanie szczegółów dokumentów w Administratorze.

Systemowe: Testowo dostępne są dwuwymiarowe kody QR. Teraz można sprawdzić, czy dwuwymiarowe kody QR będą drukować się prawidłowo. Wystarczy włączyć opcję drukowania kodów QR w ustawieniach programu, a następnie spróbować odczytać go za pomocą czytnika w smartfonie (np. z aplikacji NeoReader lub podobnej).© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.