Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

czwartek, 30 stycznia 2014

Hotel: Poprawki w Grafiku. Wiele mniejszych i większych poprawek w module GRAFIK. Nowy, przejrzysty interfejs. Teraz więcej miejsca przeznaczono na naprawdę istotne dane.

Hotel: Wiele ulepszeń i nowych opcji. Podczas edycji danych pokoju można podejrzeć miesięczny grafik dla tego konkretnego pokoju. Wprowadzono blokadę przypadkowej zmiany numeru pokoju. Ulepszono wyszukiwanie rezerwacji - teraz można wyszukiwać też po numerze pokoju. Ulepszono prezentację danych w Terminarzu. Wprowadzono możliwość zmiany przyporządkowanego pokoju bezpośrednio w oknie edycji rezerwacji.

Hotel: Drobna zmiana filozofii pracy. Program wymaga teraz wybrania numeru pokoju już podczas rezerwacji. Wprowadzono tę blokadę w celu zapewnienia poprawności generowania grafików. W razie potrzeby można zmienić numer pokoju w dowolnym momencie, co jest teraz szybkie i bezbolesne. Drobne poprawki w różnych miejscach systemu.

Administrator: Poprawki interfejsu. Teraz okienko Administratora jest bardziej przejrzyste.

ZUS: Nowe stawki ZUS na rok 2014. Wprowadzono kompletne nowe stawki ZUS za rok 2014. Pierwsza składka za styczeń płatna jest do 10 lutego 2014.


środa, 29 stycznia 2014

Hotel: Nowy panel obrazków. Teraz dla każdego pokoju można podłączyć dowolną ilość obrazków, zarówno gotowych, jak i pobieranych ad hoc z dowolnego źródła obrazowania, przy pomocy standardowego panelu obrazków znanego z innych modułów i aplikacji JZK. To bardzo wygodne.

Hotel: Poprawki systemowe. Usunięto problem z niemożliwością prawidłowego usuwania rezerwacji z modułu Grafik. Usunięto problem z dodawaniem nowych pokoi hotelu.

Administrator: Zwiększono czytelność danych w module.


wtorek, 28 stycznia 2014

Towary: Nowe opcje okienka. Teraz w opcjach okienka edycji towaru można ustawić, aby zawsze otwierało się w widoku zaawansowanym. Dla niektórych użytkowników będzie to spore ułatwienie.

Warsztat: Nowy wygodny Raport samochodu. Teraz w jednym, przejrzystym raporcie, można ująć wszystkie części, czynności i koszty, związane z danych samochodem w wybranym okresie czasu, niezależnie od ilości zleceń, z którymi były powiązane.

VAT: Poprawione zasysanie zakupów w procedurze odwrotnego obciążenia. Teraz można też ręcznie skorygować dane wprowadzone przez program, zmieniając zawartość pól 31 i 32 w deklaracji VAT, zgodnie z potrzebami.


poniedziałek, 27 stycznia 2014

Kasa fiskalna: Nowe opcje dotyczące zwrotów. Teraz w łatwy sposób można wprowadzić korekty paragonów fiskalnych, w zakresie dotyczącym zwrotów. Program pozwala zaewidencjonować prawidłowo wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem dotyczącym kas fiskalnych.


niedziela, 26 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki. Rozwiązano problem niepotrzebnie tworzonego pliku test.log, zostanie on automatycznie usunięty przez tą aktualizację.

Tabele: Nowa funkcjonalność tabel. Teraz do każdej tabeli można dodać dodatkowe kolumny, wybierając je z listy wszystkich pól dostępnych dla danego typu obiektu. Lista dostępnych pól jest bardzo ciekawa i rozbudowana, można na przykład wyświetlić w tabeli login Skype każdego kontrahenta albo numer seryjny produktu z wyświetlonej faktury. Możliwości są praktycznie nieograniczone. Na przykład dla faktury dostępnych jest ponad 300 różnych pól. Minus jest tylko taki, że wypełnianie tabeli zawierającej takie dodatkowe trwa nieco dłużej, ale przy niewielkich bazach danych różnica nie będzie w ogóle odczuwalna.

Warsztat: Nowy Kwit dla mechanika. Dostępny jest teraz specjalny rodzaj wydruku zlecenia, nazwany w programie KWIT DLA MECHANIKA. Pozwala on na przekazanie na warsztat ważnych szczegółów zlecenia, z pominięciem cen, za to z większym naciskiem na dane pojazdu, części i wykonanych usług. Prezentowane są kody części. To z jednej strony bardziej przejrzyste, z drugiej strony unikamy informowania personelu o wycenie usługi. Przewidziano też kolumnę na odhaczenie wykonania/zamontowania danej pozycji znakiem X. Dodano dodatkowe pola do wydruku zlecenia, na kwicie można wydrukować także dane ubezpieczeniowe, dane o stanowisku, planowanym czasie trwania zlecenia etc.


sobota, 25 stycznia 2014

Hotel: Poprawki w programie. Poprawione generowanie i wyświetlanie grafiku. Poprawiono procedurę przydzielania numeru pokoju dla rezerwacji, która wcześniej nie była przydzielona do żadnego pokoju.


środa, 22 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki. Drobne poprawki techniczne w programach.


poniedziałek, 20 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki w programie.

Hotel: Poprawki i nowe funkcje. Stan czystości pokoi prezentowany jest w oddzielnej kolumnie. Umożliwiono przenoszenie rezerwacji przyporządkowanych do pokoju z wewnętrznej bazy hotelu do ogólnej bazy rezerwacji, z zachowaniem przyporządkowania do pokoju. Umożliwiono sortowanie listy pokoi według numerów.


niedziela, 19 stycznia 2014

Podgląd: Nowe opcje okienka podglądu. Teraz do wysyłanej wiadomości e-mail z dokumentem PDF można dołączyć dodatkowe informacje, domyślnie jest to podsumowanie dokumentu.

Start: Nowe opcje strony startowej. Można teraz wybrać, czy zawartość aktywna z internetu ma być wyświetlana. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, daje bowiem dostęp do ważnych funkcjonalności, jednak czasami jej wyłączenie może przyspieszyć start programu.

E-maile: Nowe ustawienia. Uporządkowano ustawienia wysyłania maili. Teraz wszystkie ważne zgromadzono w standardowych ustawieniach internetowych. Niezależnie od sposobu wysłania, format wygenerowanego maila będzie taki sam, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.

Warsztat: Poprawki w obsłudze zleceń. Skorygowano obsługę stanów magazynowych podczas wystawiania zbiorczej faktury do kilku zleceń. Poprawiono czytelność komunikatów o niemożliwości zafakturowania zlecenia z jakiegoś powodu.


piątek, 17 stycznia 2014

ISP: Włączono automatyczny eksport. Włączono opcję automatycznego danych podczas zamykania programu, pod warunkiem, że podano prawidłowy folder dla eksportowanych danych.

Książka: Nowe formularze PIT-36 i PIT-36L. Wprowadzono obsługę nowych formularzy rozliczeń rocznych PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-B(12).

Ryczałt: Nowe formularze PIT-28 i PIT-28A. Wprowadzono obsługę nowych formularzy rozliczeń rocznych PIT-28(17), PIT-28A(14), PIT-B(12).


czwartek, 16 stycznia 2014

Rachunki: Nowy sposób generowania rachunków. Teraz, zgodnie z aktualną interpretacją przepisów, można generować rachunki z napisem FAKTURA zamiast rachunek. Reszta składników dokumentu jest bez zmian.

RR: Ważne poprawki. Poprawione generowanie i drukowanie faktur RR. W związku ze sprzecznymi interpretacjami, wprowadzono możliwość samodzielnego zdefiniowania stawki ZZP VAT. Program domyślnie przyjmuje jednak stawkę 7%.


środa, 15 stycznia 2014

Faktury: Drobne poprawki. Drobne poprawki interfejsu w module.


wtorek, 14 stycznia 2014

RR: Wprowadzona nowa stawka ZZP. Zaktualizowano stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego, która aktualnie wynosi 6,5%. Planowany powrót do stawki 7,0% nie doszedł na razie do skutku.

Licencje: Nowa funkcja on-line. Teraz w menu SYSTEM dostępna jest opcja MOJA LICENCJA ON-LINE, pozwalająca na błyskawiczne uzyskanie wznowienia licencji.

Umowy: Nowy PIT-8AR. Wprowadzono nowy wzorzec dokumentu PIT-8AR.

Umowy: Nowy PIT-11. Wprowadzono nowy wzorzec dokumentu PIT-11.


poniedziałek, 13 stycznia 2014

Sprzedaż: Przyspieszona praca modułu. Dzięki optymalizacji kodu kilkukrotnie przyspieszono sortowanie listy faktur. Teraz wygenerowanie rejestru sprzedaży trwa zauważalnie krócej, zwłaszcza w przypadku większej ilości pozycji.

Systemowe: Drobne poprawki. Drobne poprawki w różnych miejscach programu.

Faktury: Poprawione rozliczanie faktur. Poprawiono rozliczanie akcyzy od wyrobów węglowych dla faktur, dla których wybrano opcję zwolnienia od akcyzy.


poniedziałek, 6 stycznia 2014

Systemowe: Poprawki na stronie startowej. Drobne korekty strony startowej.


niedziela, 5 stycznia 2014

Sprzedaż: Ulepszony interfejs modułu. Nowy, uproszczony interfejs modułu SPRZEDAŻ. Teraz dane są prezentowane w sposób jasny i czytelny. Filtry zgrupowano w jednym miejscu, łatwiejszy i bardziej intuicyjny jest wybór sposobu filtrowania dokumentów.

Faktury: Ulepszenia interfejsu. Teraz opcje PDF są wyraźnie i wprost dostępne na ekranie. Usunięto przyciski dotyczące opcji, które nie są już dostępne.


sobota, 4 stycznia 2014

Sprzedaż: Nowe funkcje Rejestru sprzedaży. Teraz można wybrać rodzaj daty, wedle której filtrowany jest rejestr sprzedaży. Może to być data wystawienia faktury, data zakończenia dostawy albo w data księgowania do PIT lub do VAT. Zwłaszcza te ostatnie dwie daty są bardzo istotne w kontekście ostatnich zmian w przepisach podatkowych. Analogiczne funkcje przygotowano w module FAKTURY.

Logowanie: Nowe oferty on-line. Teraz w panelu logowania na stronie www.jzk.pl/zaloguj dostępne są dodatkowe możliwości. Już w kilka chwil po przygotowaniu indywidualnej oferty wznowienia, można ją zobaczyć i bezpośrednio opłacić w panelu logowania.


piątek, 3 stycznia 2014

UE: Zakończenie zmian w konfiguracji. Zgodnie z zapowiedziami sprzed roku, wydzielony moduł UE nie jest już dostępny. Zakupy UE zostały już rok temu zintegrowane z modułem Zakupy, sprzedaż zaś z modułem Faktury.

Systemowe: Nowe funkcje w panelu informacyjnym. Podręczne menu pozwala teraz schować prawy panel informacyjny.


czwartek, 2 stycznia 2014

ZUS: Stawki częściowo znane. Nie jest znana jeszcze podstawa wymiaru składki za ubezpieczenie zdrowotne, zatem czekamy z aktualizacją.

Książka: Skala na 2014. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2014.


środa, 1 stycznia 2014

Faktury: Lepsza obsługa indywidualnego numeru rachunku. Wprowadzono bezwzględny priorytet indywidualnego numeru konta do wpłat. Jeśli podano go w danych nabywcy, zawsze jest drukowany na fakturze zamiast pozostałych numerów kont. Wcześniej zależało to od wielu ustawień.

Faktury: Wiele ulepszeń i poprawek. Drobne poprawki w klonowaniu rachunków.

Faktury: Nowe pola. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 106e. ust. 1 pkt 6) ustawy o VAT, wprowadzono możliwość ustawienia własnego opisu pola DATA SPRZEDAŻY odrębnie dla każdej faktury. Data sprzedaży oznaczać bowiem zależnie od okoliczności datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, datę wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty. Można też ustawić ogólną nazwę dla tego pola - działa dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2014. Gdy zostawimy obie opcje puste, wydrukowany zostanie dotychczasowy napis "data sprzedaży" - ale nadal tylko wtedy, gdy data wystawienia faktury jest inna od tej daty, chyba że włączymy kolejną opcję :)© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.