Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

środa, 26 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki i ulepszenia. Poprawiono obsługę niektórych sytuacji wyjątkowych.


środa, 19 czerwca 2013

Serwis: Drobne ulepszenia. Dodano kolumnę marka/model i numer seryjny w module SERWIS, dzięki czemu można tworzyć lepsze zestawienia.

Warsztat: Poprawki i ulepszenia. Poprawiono wczytywanie pliku AZTEC. Można teraz wybrać opcję jednopozycyjnego fakturowania zlecenia warsztatowego. Fakturowanie będzie możliwe tylko pod warunkiem, że wszystkie pozycje faktury będą w tej samej stawce VAT. Fakturowanie jednopozycyjne korzysta ze standardowych ustawień jednej pozycji kosztowej, dostępnej również w ustawieniach programu.


sobota, 15 czerwca 2013

CBD: Nowe funkcje. W Centrum Bezpieczeństwa Danych dodano nową funkcję weryfikacji kompletności aktywnej kopii bezpieczeństwa. Weryfikacja kompletności jest teraz częścią procedury przebudowy bazy danych.

Chmura: Nowości i poprawki techniczne. Dodano możliwość logowania zdarzeń związanych z Chmurą. Włączono możliwość pracy z Chmurą także w sytuacji, gdy nie wskazano nazwy tożsamości. Można teraz pobierać z Chmury IMAP dowolny plik do dowolnej lokalizacji, co pozwala wykorzystać ją w zupełnie nowy sposób.


czwartek, 13 czerwca 2013

Systemowe: Porządki w instalkach. Pakiety instalacyjne i aktualizacyjne nie będą teraz zawierać plików domyślnie nie używanych, na przykład nie wykorzystywanych sterowników dla drukarek elzab albo wzorców deklaracji rocznych po okresie ich składania. Te pliki będą do pobrania jako moduł dodatkowy.

Systemowe: Ulepszenia w bazie danych. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia wymuszające natychmiastowe zapisywanie zmian w bazach danych. Poprawiono dodatkowo treść raportów o błędach.

Warsztat: Użyteczne dodatki. W przypadku napraw rozliczanych bezgotówkowo można teraz zapisać oprócz nazwy towarzystwa, także typ polisy (OC/AC) oraz numer szkody. Ułatwia to późniejsze rozliczenia. Nowe pola dostępne są w wyszukiwaniu oraz do wykorzystania we wzorcach zleceń.


środa, 12 czerwca 2013

Systemowe: Drobne korekty techniczne. Korekty w obsłudze błędów, wprowadzono wewnętrzny limit jednocześnie wysyłanych zgłoszeń. Ulepszono procedurę wysyłania zgłoszeń z opcji NAPISZ DO JZK. Wprowadzono blokadę przed wielokrotnym wysłaniem tego samego zgłoszenia.

Faktury: Przyspieszone wyszukiwanie. Wielokrotnie przyspieszono wyszukiwanie pierwszego wolnego numeru faktury. Teraz wystawianie faktur i innych dokumentów będzie szybsze, zwłaszcza w przypadku resetu numeracji lub innych powodów, dla których numeracja jest niepewna.

ISP: Poprawki w programie. Poprawiono wypełnianie tabeli ISP.Dokumenty i generowanie dokumentów. Wprowadzono możliwość powiązania brakujących dokumentów z umowami.

Sortowanie: Drobne poprawki. Wyłączono komunikat o końcu sortowania, był irytujący dla niektórych użytkowników.

Filtrowanie: Szybko i wydajnie. Nowe zachowanie okienek filtra tekstowego zapewniające błyskawiczną pracę. Dzięki wprowadzeniu symbolicznego opóźnienia rzędu 500-750ms podczas uruchamiania filtra, można zdążyć wpisać więcej znaków, znakomicie przyspieszając w ten sposób filtrowanie. Czas opóźnienia zmniejsza się w miarę wpisywania tekstu, co odpowiada wydajności filtrowania - im dłuższy filtr, tym filtrowanie jest dokładniejsze, a więc mniej wyników do pokazania, a więc i czas wypełnienia tabeli jest krótszy. Dla większości użytkowników oznacza to ogromne przyspieszenie pracy, a opóźnienie jest poniżej poziomu percepcji.

Tabele: Nowy pasek postępu. Wprowadzono pasek postępu podczas wypełniania bardzo dużych tabel. Zabezpiecza to przed powstaniem fałszywego przekonania, że program się na przykład zawiesił.

Kasa: Automatyczne inicjowanie. Wprowadzono automatyczne inicjowanie kasy. Zadziała pod warunkiem pracy na wyłączność, automatycznie przygotowując kasę do pierwszego użycia.


wtorek, 11 czerwca 2013

ISP: Poprawki. Wprowadzono wymuszone przeliczanie sald na starcie programu. Dodano przycisk ręcznego przeliczenia salda wybranego klienta.

Systemowe: Lepsze zapisywanie danych. Nowy system zapisywania danych pokazał jedną wadę: są osoby, które cały dzień tylko wprowadzają dane, nie zamykając programu ani na moment. Przy intensywnej pracy program czekał na wolny moment, żeby zapisać dane. W sytuacji nagłego zamknięcia programu (błąd, awaria zasilania itd) nie zapisane zmiany były tracone. Wprowadzono teraz kilka dodatkowych zabezpieczeń, wymuszające zapisywanie danych w szczególnie istotnych momentach pracy. Pozwala to zabezpieczyć się przez skutkami tego rodzaju problemów. Nowy tryb jest domyślnie aktywny, można go wyłączyć za pomocą ustawień programu (Plik - Zawsze zapisuj zmiany). Usunięto problem z zapętlaniem się procedury zapisywania danych w razie wystąpienia problemów technicznych.

Systemowe: Lepsza informacja o błędach. Dodatkowo rozbudowano funkcję automatycznego raportowania o błędach. Szczególnie istotne problemy mogą teraz być raportowane do JZK za pomocą prostej funkcji.

Kontrahenci: Drobne poprawki. Dodano skrót systemowy Polska, w końcu to zdecydowanie najczęściej wprowadzana treść w polu Kraj. Działa automatycznie po wpisaniu prawidłowego kodu pocztowego.


poniedziałek, 10 czerwca 2013

Systemowe: Drobne poprawki.


niedziela, 9 czerwca 2013

Faktury: Ulepszenia w module. Komunikaty o problemach i ograniczeniach przy fiskalizowaniu niektórych dokumentów są teraz bardziej rozbudowane i lepiej objaśniają sposób rozwiązania problemu.

Hotel: Drobne ulepszenia. Na starcie program proponuje automatyczne przeniesienie do archiwum starych rezerwacji, co przyspiesza pracę i rozluźnia bazę danych. Pytanie nie pojawi się, jeśli nie jest możliwa praca na wyłączność (ktoś jeszcze uruchomił program w sieci). Archiwizowane są teraz rezerwacje niezależnie od statusu, po upływie 7 dni od daty rezerwacji - byli użytkownicy, którzy nigdy nie ustawiali statusu rezerwacji Zakończona. Wygodna i szybka opcja przenoszenia rezerwacji z archiwum z powrotem do główej listy, przydatna aby wykorzystać np. starą rezerwację w przyszłości.


sobota, 8 czerwca 2013

Systemowe: Nowe opcje programu. Można podać parametr /1 przy uruchamianiu, aby wymusić pracę na wyłączność. W ten sposób można utworzyć osobne skróty do różnych metod pracy programu. Wybrany tryb obowiązuje do zamknięcia aplikacji lub ręcznego przełączenia w menu Plik.

Bazy danych: Pewniejsze zapisywanie. Nowa opcja, domyślnie włączona, zapisywania zmian w bazie danych niezwłocznie po ich wykonaniu, nawet w trybie pracy na wyłączność. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy z programem, kosztem odrobiny wydajności.


piątek, 7 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki w programie. Odświeżono kilka mniej istotnych okienek. Usunięto kilka grafik obciążających niepotrzebnie plik programu.


czwartek, 6 czerwca 2013

Drukowanie: Ulepszenia w drukowaniu. Teraz można zapisać do PDF lub wysłać wydruki tabel lub innych dokumentów nie będących obiektami, bez konieczności ich zapisu do bazy danych.

Systemowe: Dalsze poprawki i ulepszenia. Ulepszone raportowanie ewentualnych problemów z zapisywaniem danych w plikach.


środa, 5 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki i ulepszenia. Buforowane są kolejne funkcje, na przykład program nie wyszukuje już co minutę plików poczty mailingu do wysłania, a zachowuje raz zapamiętaną informację do czasu zmiany sytuacji w programie. Przyspiesza to pracę i zwiększa wydajność, zwłaszcza na wolnych dyskach twardych. Rozwiązano problem z nieoczekiwanym blokowaniem obiektów po twardym restarcie komputera - zanim program spróbuje utworzyć plik blokady, usunie napotkane wcześniej pliki blokad.

Odsetki: Znowu obniżka. Stawka odsetek podatkowych wynosi od jutra 10,5%. Identyczną stawkę mieliśmy od 26 marca 2009.


poniedziałek, 3 czerwca 2013

Bazy danych: Poprawiona praca programu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, program pracuje teraz w dwóch trybach - na wyłączność lub współdzielonym. W przypadku trybu na wyłączność wszystkie zmiany w bazie danych są buforowane w pamięci, co daje ogromną szybkość pracy, zwłaszcza przy pracach hurtowych. W związku z tym znika wcześniej używany wewnętrznie tryb pracy buforowanej, który i tak wymagał pracy na wyłączność. Rozwiązuje to problem ze sporadycznym niepełnym zapisaniem efektów pracy czynności hurtowych, na przykład fakturowania w ISP. Ulepszona i przyspieszona procedura dodawania nowych obiektów do bazy danych/ Wiele mniejszych i większych poprawek i ulepszeń w systemie obsługi baz danych w przygotowaniu na nowy format X4.


niedziela, 2 czerwca 2013

Systemowe: Nowe opcje miernika wydajności. Teraz możliwe jest automatyczne filtrowanie raportowanych zdarzeń tak, aby zobaczyć tylko zdarzenia trwające dłużej niż wskazany okres czasu. To pozwala skoncentrować się na faktycznym rozpoznaniu przyczyn ewentualnie powolnej pracy programu, spowodowanej najczęściej spowolnieniem dostępu do plików przez sieć albo programy (anty)wirusowe.

Bazy danych: Poprawki systemowe. Dla bezpieczeństwa, usunięcie głównego elementu baz danych (faktura itp.) możliwe jest teraz tylko w trybie pracy na wyłączność. Warto poczytać więcej informacji o nowym systemie baz danych X4. Przy okazji poprawiono procedurę usuwania dokumentów. Pliki JZZ po usuniętych dokumentach (_{*}.jzz) pozostają na dysku jako pliki ukryte, w razie czego pozwalając przywrócić omyłkowo usunięte dane.

Oferta: Drobne zmiany w ofercie. Wycofano oprogramowanie serii domowej i drobne programy użytkowe z głównego nurtu aktualizacji. Ostatnie dostępne wersje oprogramowania pozostaną dostępne na naszym FTP, można z nich korzystać bez konieczności zakupu licencji. Do tego rodzaju oprogramowania nie oferujemy również żadnego wsparcia technicznego.


sobota, 1 czerwca 2013

Administrator: Ulepszenia w module. Lepsza prezentacja informacji o napotkanych błędach w bazie danych, teraz od razu widać, która baza danych wymaga pilnej interwencji systemowej.

Systemowe: Zmiany w bazach danych. Teraz pliki aktywnej kopii bezpieczeństwa (JZZ) są przechowywane w folderach, które domyślnie mają włączony atrybut Ukryty (HIDDEN). Zwiększa to bezpieczeństwo przechowywania plików w przypadku mniej doświadczonych użytkowników. Dla doświadczonego użytkownika atrybu nie jest żadnym problemem, jest natomiast sygnałem, że folder jest ważny i nie należy go pochopnie usuwać. Standardowe foldery PDF, Mailing i Kopia_Elektroniczna pozostają widoczne. Można już poczytać więcej o nowym systemie baz danych X4, który wdrażany będzie sukcesywnie w programach Pakietu JZK.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.