Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

piątek, 31 maja 2013

Systemowe: Nowy sposób raportowania błędów. Połączono plik log i raport błędów w jeden wspólny rejestr, dostępny cały czas w menu Plik programu aż do zamknięcia sesji. Otwierając menu Plik od razu można zobaczyć, ile zdarzeń wystąpiło w tej sesji programu, bez konieczności otwierania raportu. Zdarzenia z bieżącej sesji programu dołączane są automatycznie do zgłoszenia NAPISZ DO JZK. Ważniejsze zdarzenia zapisywane są też jak dotąd w miesięcznym pliku LOG. Poprawi to raportowanie ewentualnych problemów.

Systemowe: Udostępniono zdalne logowanie. Program teraz prawidłowo reaguje na próby użytkowania w zdalnym logowaniu, akceptując nazwę użytkownika zawierającą slashe, tak jak to jest na przykład podczas logowania do domeny.

Systemowe: Ulepszony monitor wydajności. Zwiększono precyzję pomiaru czasu, teraz wydajność obliczana jest z dokładnością poniżej 1ms. Raport wydajności zawiera automatycznie obliczony czas każdej operacji, co ułatwia jego analizę. Smutna bużka problemów z wydajnością , jeśli pojawi się w głównym oknie programu, umożliwia automatyczne przesłanie raportu do JZK, co pozwoli zidentyfikować przyczynę problemów. Niektóre programy (anty)wirusowe i niektóre konfiguracje sieci, zwłaszcza oparte o Windows XP (nie zalecamy!) powodują nieoczekiwane i zupełnie niepotrzebne spowolnienie pracy programu, widoczne zwłaszcza przy długotrwałych operacjach plikowych. W takim przypadku zalecamy rekonfigurację komputera na Windows 7 lub nowsze oraz zmianę dysku na SSD - przyspiesza to niektóre operacje nawet tysiąckrotnie.


czwartek, 30 maja 2013

Książka: Przyspieszona praca. Zmniejszono propagowanie zmian, wcześniej niepotrzebnie zmiana każdego pola powodowała zaktualizowanie bazy danych, co w przypadku przeliczania miesiąca w roku oznaczało przynajmniej kilkaset operacji. W tej chwili rejestrowane jest zakończenie przeliczania, co ogranicza ilość operacji do dwukrotności liczby otwartych miesięcy w roku, a zatem automatycznie oznacza wielokrotnie szybszą pracę programu.


środa, 29 maja 2013

ISP: Drobne poprawki. Poprawiono wypełnianie tabeli ISP.Dokumenty. Wprowadzono możliwość hurtowego opóźnienia fakturowania dla wszystkich wyświetlonych kontrahentów.

Agent: Poprawki w programie. Ulepszono procedurę przenoszenia polis do archiwum i z powrotem.

Książka: Przyspieszono pracę. Teraz każdy wpis automatyczny przechowuje GUID dokumentu, od którego pochodzi. Pozwala to na jednoznaczną identyfikację dokumentu i przyspiesza rozpoznawanie duplikatów. Wcześniej weryfikacja odbywała się po treści dokumentu, co trwało zdecydowanie dłużej. Dodatkowo zoptymalizowano pracę modułu Książka.


poniedziałek, 27 maja 2013

Faktury: Nowe opcje przelewu do faktury. Teraz dostępna jest nowa opcja Pokaż termin płatności w tytule przelewu drukowanego do faktury, domyślnie włączona tak jak w dotychczasowych wersjach programu. Można ją wyłączyć, aby na przelewach drukowanych do faktury nie był prezentowany termin płatności.

Systemowe: Mocno przyspieszona praca. Zidentyfikowano kolejną przyczynę opóźnień. Zapisywanie zmian w pliku jest teraz buforowane i wykonywane w momencie stwierdzenia przez system istnienia tzw. wolnej chwili (zdarzenie WM_IDLE). Dzięki temu wielokrotne zmiany tego samego obiektu wykonywane są błyskawicznie, a na dysku zapisywany jest dopiero finalny efekt zmian ułamek sekundy po zakończeniu całości procedury. Wcześniej w niektórych sytuacjach zmiany zapisywane były wielokrotnie, co niepotrzebnie spowalniało pracę programu. Szczególnie widoczne było to przy przechodzeniu przez miesiące na przełomie roku w module Książka.


niedziela, 26 maja 2013

ISP: Drobne poprawki. Przyspieszone przeliczanie sald na starcie programu.

Systemowe: Wiele drobnych ulepszeń. Poprawiono rozpoznawanie pracy w sieci, W rzadkich sytuacjach plik konfiguracyjny nie był prawidłowo aktualizowany przez system operacyjny, mimo wyraźnego zlecenia ze strony programu. Szczególnie następowało to w razie twardego zamknięcia systemu operacyjnego, na przykład przez zerwanie dostawy napięcia.

Systemowe: Wyłączono Monitor Baz Danych. Usługa nie będzie już dostępna jako usługa automatyczna. W zamian możliwe będzie zapisanie rejestru zdarzeń z bieżącej sesji programu za pomocą opcji w menu Plik.

Systemowe: Kontrolka wydajności baz danych. Nowa kontrolka monitorująca ewentualne problemy z wydajnością baz danych. Włączy się, jeśli program wykryje wolną pracę z którąś z systemowych baz danych. Kliknięcie na tą ikonkę spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji. To też dobry moment, aby wysłać zgłoszenie w usłudze NAPISZ DO JZK.

Towary: Poprawki w module. Usunięto opcję przenoszenia pojedyncznej pozycji do innego magazynu. Opcja przesunięcia hurtowego nadal jest dostępna i działa dla każdej liczby towarów, w tym dla 1. Przesunięcie wymaga chwilowej pracy na wyłączność, stąd zmiana.

Systemowe: Tryb efektu pracy w sieci. Dla celów testów i ulepszania programu udostępniliśmy specjalny tryb sztucznie spowolnionej pracy, imitujący efekt pracy w sieci. Dodatkowo w tym trybie pracuje z synchronizacją typu sieciowego, a zatem nie są zapisywane całe bazy danych, a jedynie zmodyfikowane elementy. Tryb jest dostępny testowo w menu Plik. Ten specjalny tryb został przygotowany w celu rozwiązania kilku zgłaszanych problemów, występujących u osób ze szczególnie wolną siecią lokalną.

Serwis: Ulepszona edycja zleceń. Zmniejszono ilość operacji zapisu, teraz niezależnie od ilości pozycji zlecenia, zapisywane jest jednokrotnie. Przyspiesza to pracę programu, zwłaszcza w sieci.

Warsztat: Ulepszona edycja zleceń. Zmniejszono ilość operacji zapisu, teraz niezależnie od ilości pozycji zlecenia, zapisywane jest jednokrotnie.


sobota, 25 maja 2013

ISP: Wydzielony moduł ISP.Dokumenty. Teraz wszystkie dokumenty program ISP (umowy, wezwania do zapłaty etc.) przechowywane są wyłącznie w bazie danych ISP.Dokumenty. Zmniejsza to ilość operacji edycyjnych na podstawowe bazie ISP i zapewnia swobodną pracę w sieci, bo do wygenerowania dokumentu nie jest już konieczne wykonanie przebudowy bazy danych.

Drukowanie: Ulepszona obsługa wzorców. Teraz można łatwo przygotować własny wariant wzorca do wykorzystania przy kolejnych wydrukach.


czwartek, 23 maja 2013

ISP: Nowe możliwości. Teraz można przesunąć okres fakturowania danej umowy jednym przyciskiem. Wystarczy nacisnąć Ctrl+M w module ISP.Fakturowanie, zmiana będzie widoczna od razu. Moduły raportujące Wpłaty i Naliczenia dostępne są teraz bezpośrednio z menu, pozwalając podejrzeć zbiorcze podsumowania.


poniedziałek, 20 maja 2013

Systemowe: Usunięto problem z uruchamianiem. Jeśli po pobraniu aktualizacji z 19 maja 2013 (893) pojawia się komunikat o niemożności pracy na wyłączność, prosimy pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu. Aktualizacje z 20 maja (894/895) rozpoznają licencję poprawnie. Przepraszamy za niedogodności. Pobierz teraz najnowsze wersje instalacyjne.


niedziela, 19 maja 2013

Sieć: Przyspieszona praca jednostanowiskowa. Niektóre rzadziej używane moduły, na przykład Książka, pracują teraz zawsze na wyłączność. Pozwala to zachować najwyższą szybkość pracy. Dodatkowo przyspieszono program podczas pracy na wyłączność, bo w nowym trybie pracy synchronizacja danych z dyskiem nie jest już konieczna.


sobota, 18 maja 2013

Sieć: Automatyczny tryb pracy na wyłączność. Program automatycznie dobiera i rozpoznaje tryb wyłączności, co pozwala na wygodniejszą pracę w sieci. Zamiast wspóldzielonego pliku net.jzk każde stanowisko utrzymuje teraz własny znacznik blokady sieciowej, pozwalając na lepszą synchronizację danych. Można swobodnie przełączać między trybem sieciowym a trybem na wyłączność. W trybie na wyłączność program pracuje jak burza, zwłaszcza na dyskach SSD, podczas gdy w trybie sieciowym częste operacje zapisu spowalniają pracę programu. Tryb na wyłączność jest domyślnie uruchomiony w przypadku licencji jednostanowiskowej, co ułatwi pracę większości naszych klientów. Wprowadzono wygodne przełączanie trybu pracy jednym prostym poleceniem w menu Plik.


piątek, 17 maja 2013

Książka: Poprawiona praca modułu. Usunięto problem z wielokrotnym przeliczaniem danych w module Książka. Teraz dane przeliczane są jednokrotnie po wybraniu otwartego roku, a następnie dopiero po wprowadzeniu kolejnych zmian. Dzięki temu program działa stabilniej i nie ma wrażenia zawieszania się. Dodatkowo przeliczenie miesiąca wymusza teraz pracę na wyłączność, co zwiększa szybkość operacji.

Systemowe: Nowa opcja pracy na wyłączność. Nowa kontrolka pracy jednostanowiskowej, pozwalająca na lepszą kontrolę programu. W przypadku operacji czasochłonnych, jeśli program nie zrobi tego sam, warto wymusić pracę na wyłączność. Operacja nie powiedzie się, jeśli inne osoby korzystają z danych, jest to zatem też dobry sposób na sprawdzenie dostępności danych na innych stanowiskach.

ISP: Nowa opcja synchronizacji faktur. Nowa opcja Szukaj innych faktur tego klienta. Funkcja umożliwia weryfikację poprawności i kompletności listy faktur wystawionych dla danego klienta, zapisanych w danych umowy. Weryfikacja działa poprawnie pod warunkiem konsekwentnego stosowania numeracji umów ISP, zalecany jest też porawnie nadany GUID klienta.


czwartek, 16 maja 2013

Systemowe: Poprawki w programie. Poprawione drukowanie delegacji. W razie niemożliwości uruchomienia modułu z powodu braku licencji, prezentowany jest szczegółowy komunikat.


środa, 15 maja 2013

Mailing: Nowa ikonka przypominająca o mailach do wysłania. Należy kliknąć tę ikonkę, aby przenieść się do modułu MAILING i wysłać wszystkie oczekujące maile. Z powodów bezpieczeństwa program wysyła maile wyłącznie bezpośrednio, nie jest już dostępna opcja wysyłania za pośrednictwem innego programu pocztowego protokołem Simple MAPI. Program przy zamykaniu przypomina teraz o niewysłanych mailach.

Tabele: Poprawione drukowanie tabel. Ulepszono drukowanie tabel wszelakiego rodzaju, w tym np. rejestru sprzedaży.


poniedziałek, 13 maja 2013

Mailing: Nowe dodatkowe opcje zabezpieczeń. W celu zwiększenia bezpieczeństwa korespondencj, buforowania korespondencji w module MAILING jest teraz obowiązkowe. Usunięto niedostępną już opcję wysyłania korespondencji za pośrednictwem protokołu Simple MAPI.

Systemowe: Poprawione zapisywanie zmian. Ulepszona prezentacja informacji o zmianach, teraz jest przejrzysta: więcej informacji handlowych, mniej stricte technicznych.

Drukowanie: Ulepszona procedura podglądu wydruku. Teraz program rozpoznaje, czy obiekt został zaakceptowany wcześniej i zapisany, czy nie. Dla obiektów zapisanych dostepna jest opcja wysyłania pliku PDF na dowolny adres e-mail czy bezpośredniego drukowania. Dla obiektów niezapisanych ta opcja pozostanie niedostępna.


sobota, 11 maja 2013

Systemowe: Lepsza praca lokalnie i w sieci. Program ściśle rozpoznaje dwa tryby pracy: jednostanowiskowy i sieciowy. Tryb sieciowy syygnalizowany jest pojawieniem się ikonki sieci w głównym oknie programu. W trybie sieciowym dane zapisywane są natychmiast. W trybie jednostanowiskowym zapis następuje na koniec pracy albo po naciśnięciu Ctrl+S. Tryb sieciowy włącza się przy rozpoznaniu uruchomienia drugiego programu (lokalnie lub zdalnie), pod warunkiem posiadania licencji sieciowej. Aktualny status sieci można sprawdzić też rozwijając menu Plik.

Systemowe: Autousuwanie plików Monitora Baz Danych. Teraz domyślnie włączono opcję autousuwania plików Monitora Baz Danych starszych niż 7 dni. W większości przypadków nie ma potrzeby przechowywania starszych plików. Domyślnie włączono też opcję pozostawiania kopii ZIP usuniętych plików Monitora.

Gabinet: Ulepszone drukowanie recept. Teraz recepty drukowane są wraz z przerywanymi liniami oddzielającym poszczególne pozycje refundacji.


piątek, 10 maja 2013

Serwis: Drobne poprawki w programie. Uporządkowano kwestię przenoszenia terminu płatności ze zlecenia do wystawianej faktury i z powrotem.

Systemowe: Zmieniona filozofia pracy jednostanowiskowej. Zmieniono sposób pracy programu podczas działania na jednym stanowisku. Teraz zmiany zapisywane są po zamknięciu programu oraz w momencie naciśnięcia przycisku Ctrl+S. W związku z tym dane nie będą zapisywane po każdej drobnej zmianie, co zagwarantuje odpowiednio duża szybkość pracy programu. Domyślnie włączona jest też opcja zapisywania zmian po upływie 15 minut, co zabezpiecza w przypadku nieoczekiwanego zaniku napięcia po dłuższym czasie pracy. W przypadku pracy w sieci (= licencja sieciowa) sposób pracy programu nie ulega zmianie: każda zmiana musi być od razu zapisana na dysku, w przeciwnym razie bowiem nie ma możliwości zagwarantowania pracy wielostanowiskowej. Efekt zmiany będzie taki, że program w wersji jednostanowiskowej znacząco przyspieszy, natomiast w przypadku pracy w sieci użytkownicy nie zauważą zmian.

Opcje: Usunięto niektóre zbędne już opcje. Znika opcja autoprzebudowy baz danych, ponieważ przestaje być potrzebna. Opcja automatycznego zapisywania wydruku PDF każdego tworzonego dokumentu nie będzie już dostępna.

Systemowe: Więcej zabezpieczeń podczas pracy w sieci. Plik synchronizacji danych w sieci (net.jzk) jest teraz zapisywany bezpośrednio w folderze programu, a nie w folderze bieżącej tożsamości. Usuwa to problemy podczas przełączania między tożsamościami i daje większe bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo raz ustalony status pracy w sieci (zauważenie innego uruchomionego stanowiska) obowiązuje aż do końca pracy programu, co przyspiesza pracę. Status pracy sieciowej obowiązuje aż do zamknięcia ostatnegio aktywnego stanowiska Pakietu JZK.


czwartek, 9 maja 2013

Faktury: Poprawianie przeliczania kwot na fakturach. Poprawiono przeliczanie zaokrągleń drobnych kwot w przypadku faktur wystawianych z rabatem do poszczególnych pozycji.

Drukowanie: Usunięto opcję drukowania z podglądu wydruku. Opcja ta wprowadzała wiele niejasności. Teraz aby wydrukować dokument, należy zamknąć podgląd i nacisnąć przycisk DRUKUJ, co powoduje jawne wydrukowanie dokumentu i odpowiednie jego zapisanie.


środa, 8 maja 2013

Podatki: Znowu obniżka odsetek podatkowych. Od 9 maja odsetki podatkowe wynoszą 11 proc. w stosunku rocznym, tyle samo co w 2009 i 2006 roku.

Komis: Nowa funkcja drukowania umów komisowych. Teraz wzorzec umowy drukowany jest w oparciu o standardowe narzędzia, co pozwala korzystać ze wszystkich standardowo dostępnych pól we wzorca.


poniedziałek, 6 maja 2013

ISP: Poprawiona procedura rozliczeń. Poprawiono wprowadzanie płatności do faktur. Wcześniej występował błąd przy próbie synchronizacji faktury z umową w ISP, jeśli wpłatę wprowadzano bezpośrednio do faktury, a nie w module ISP.


niedziela, 5 maja 2013

Opakowania niebezpieczne: Nowa numeracja not. Wprowadzono osobną numerację not obciążeniowych i uznaniowych dotyczących produktów niebezpiecznych. Numeracja ta jest ciągła z innymi notami obciążeniowymi i uznaniowymi wystawianymi w programie. Wprowadzono dodatkowe pytanie potwierdzające, zabezpieczające przed omyłkowym wystawieniem noty.

Systemowe: Nowy, szybszy menedżer pamięci. Pakiet JZK w podstawowej aplikacji używa teraz wewnętrznie nowego menedżera pamięci. Operacje na danych powinny być teraz zauważalnie szybsze, a programiści dostali nowe narzędzie monitorowania wycieków pamięci. Pozwoli to znacząco ułatwić pracę na wielkich bazach danych, z których korzystają niektórzy użytkownicy aplikacji Pakietu JZK. Podstawowa korzyść jednak to znacząco szybsza praca całości, zwłaszcza w zakresie pamięciożernych operacji na bazach danych. Ważna zmiana to nieco inna treść komunikatów o błędach, a przede wszystkim lepsze wychwytywanie problemów z dostępem do pamięci, które w poprzednich kompilacjach mogły przejść niezauważone. Wszelkie zauważone problemy, zwłaszcza odczyt charakterystycznego adresu $80808080 prosimy od razu zgłaszać do naszej pomocy technicznej.

Systemowe: Przetestuj program na 4G. Jeśli korzystasz z wielkich baz danych, możesz wypróbować nowy menedżer pamięci z wymuszonym trybem dostępu do 4GB pamięci (w Windows 64, w Windows 32 ta wielkość wynosi 3,2GB - ale i tak więcej, niż standardowe 1,6GB dostępne dla programu dotychczas). Zobacz, jak to zrobić.


sobota, 4 maja 2013

Tabele: Ulepszone sortowanie tabel. Teraz sortowanie jest sygnalizowane odpowiednim działaniem paska postępu. Zapobiega to wrażeniu zawieszenia programu w przypadku sortowania tabel opartych na wielkich bazach danych. Dodatkowo w przypadku wielkich tabel program pyta, czy posortować, co zapobiega skutkom omyłkowego kliknięcia w nagłówku kolumny. Dodatkowo program automatycznie sprawdza rodzaj kolumny, kolumny sumowane sortują się bowiem dużo szybciej. Sortowanie wyposażono teraz w pasek postępu, opracowany na podstawie standardowej predykcji algorytmu QSort, gdzie ilość operacji wynosi 2n*ln(n).


piątek, 3 maja 2013

ISP: Poprawione fakturowanie seryjne. Usunięty problem z zapisywaniem plików kopii elektronicznej z nieprawidłowym znacznikiem sGUID. Poprawiono procedurę generowania kopii elektronicznej: w razie niemożności utworzenia pliku PDF, prezentowany jest na ekranie widoczny komunikat. Usunięty problem z nie generowaniem plików PDF dla faktur, dla których ustawiono nie drukowanie faktury.

Fakturowanie: Nowa opcja Szybkiej Akcji. Teraz można automatycznie sprawdzić i uzupełnić kopie elektroniczne dla wszystkich faktur wyświetlonych na ekranie. Jeśli kopii nie ma lub nie jest kompletna, zostanie odpowiednio uzupełniona.

Systemowe: Drobne oprawki. Drobne poprawki w wielu miejscach programu.


środa, 1 maja 2013

VAT: Nowy wzór deklaracji VAT-7/VAT-7K. Wprowadzono wzór deklaracji vAT-7(14) i VAT-7K(8). Drobna zmiana pól była pretekstem do długo oczekiwanego usunięcia z deklaracji danych teleadresowych, przecież urząd dawno je ma! Gdyby jeszcze udało się VAT-7K i VAT-7 powiązać w jeden formularz, przecież różnice między nimi są żadne... Przyspieszono zasysanie danych do rejestru VAT.

PDF: Poprawiono generowanie plików PDF. W przypadku przeciążenia systemu DynaPDF, odpowiadającego za generowanie wektorowych plików PDF, program płaskie zapisuje pliki PDF korzystając z wcześniejszej technologii. Zapobiega to nieoczekiwanej utracie niektórych wydruków. Przygotowujemy aktualizację systemu DynaPDF, dzięki której problemy powinny zniknąć.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.