Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

wtorek, 30 kwietnia 2013

Systemowe: Zmieniona procedura pracy na wyłączność. W związku z problemami pojawiającymi się u niektórych osób, korzystających z funkcji przełączania tożsamości, zmieniono twardą blokadę na miękkie pytanie czy chcesz kontynuować. Umożliwia to awaryjne kontynuowanie pracy w sytuacji, gdy program nie uzyskał od systemu operacyjnego potwierdzenia pracy na wyłączność. Praca na wyłączność obsługiwana jest w oparciu o unikalny uchwyt do pliku net.jzk, który w niektórych konfiguracjach systemu jest tracony po przełączeniu tożsamości, stąd problem. Z kolei praca na wyłączność jest co do zasady konieczna w niektórych modułach, w szczególności jednorazowo podczas otwierania starych baz danych, które wymagają zmiany formatu na nowy JZK@2011 (ale można to zrobić ręcznie w Administratorze).


poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kasa: Drobne korekty w module.

Systemowe: Drobne poprawki w ustawieniach. Można teraz ustawić drukowanie na fakturze informacji o sposbie przeliczania cen.


niedziela, 28 kwietnia 2013

Systemowe: Lepsza obsługa wielkich baz danych. Wprowadzono procedurę awaryjnego zamykania aplikacji w przypadku stwierdzenia błędu braku dostępnej pamięci, zabezpiecza to przed teoretycznie możliwym uszkodzeniem danych. Podczas odczytu wielkich baz danych program informuje, ile planowo potrwa cała procedura. Podczas wypełniania tabeli opartej o wielką bazę danych (powyżej 1000 pozycji), program wyświetla informację o postępie. Ułatwia to codzienną pracę i zabezpiecza przed wrażeniem zawieszenia programu.


piątek, 26 kwietnia 2013

ISP: Drobne poprawki w programie.

Administrator: Drobne poprawki w module. Poprawiono procedurę przebudowy wielkich baz danych.

Systemowe: Informacja o zajętości pamięci w programie. Podczas pracy programu stale prezentowana jest zajętość pamięci - w prawym górnym rogu głównego okna programu, tuż obok bieżącego czasu i daty. Informacja o zajętości pamięci pozwala na bieżąco orientować się w obciążeniu aplikacji. To ważne szczególnie podczas pracy na wielkich bazach danych - należy pamiętać, że pula adresowa dostępna dla programu wynosi poniżej 2GB.


środa, 24 kwietnia 2013

WWW: Nie stosujemy statycznych plików cookie. W związku z ogólnokrajowym szaleństwem dotyczącym informowania o plikach cookie przypominamy, że Studio JZK nie stosuje śledzenia użyktowników za pomocą plików cookie. Pliki cookie dotyczące sesji stosowane są tylko do obsługi koszyka zakupów i usuwane przez przeglądarkę niezwłocznie po zamknięciu sesji. Studio JZK nie stosuje również żadnych narzędzi śledzących innych firm, w tym Google Analytics i żadnych innych narzędzi cross-platform. Korzystając z witryny jzk.pl nie jesteś poddawany śledzeniu w żadnej postaci.

Systemowe: Przyspieszona praca na bazach danych. Rozwiązano problem z niepotrzebnym wielokrotnym zapisywaniem plików. Poprawiane dodawanie kolejnych dokumentów podczas równoczesnej pracy w sieci.


sobota, 20 kwietnia 2013

Faktury: Poprawiona obsługa wpłat do faktur. W przypadku faktur zakupowych program automatycznie proponuje wystawienie dokumentu KW zamiast KP.


piątek, 19 kwietnia 2013

ISP: Poprawiona procedura fakturowania seryjnego. Przyspieszono pracę, usuwając niepotrzebne przyczyny spowalniania.

Towary: Lepsza prezentacja danych. Towary, które nie są dostępne lub w ilości poniżej minimalnej, są podświetlane odmiennym kolorem. Od razu widać, które stany są nieprawidłowe.

Kasa: Uproszczone wprowadzanie dokumentów kasowych. Teraz okienko KP i KW zawiera domyślnie tylko jedną pozycję, co odpowiada 99% przypadków spotykanych w codziennej działalności użytkowników naszych aplikacji. Mamy za to więcej miejsca na określenie zobowiązania, którego dotyczy wpłata.


środa, 17 kwietnia 2013

Terminarz: Można wybrać dane, które mają być prezentowane. Są osoby, które nie chcą widzieć w biznesowym terminarzu informacji o imieninach, świętach, terminach składania deklaracji etc. Jest teraz jeden prosty checkbox, który załatwia sprawę. Nie da się ukryć, że terminarz wygląda wtedy dużo bardziej przejrzyście.


niedziela, 14 kwietnia 2013

Warsztat: Nowe opcje w programie. W zleceniu warsztatowym można teraz wprost podać rok produkcji pojazdu. Wcześniej dane te dostępne były tylko w bazie pojazdów, teraz dostępne są bardziej bezpośrednio.


sobota, 13 kwietnia 2013

Systemowe: Ulepszono kompaktowanie baz danych. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w procedurze kompaktowania baz danych. W przy wystąpieniu sytuacji awaryjnej program dokładnie wskazuje, który obiekt spowodował problem z bazą danych. Pomoże to w usunięciu przyczyny problemu. Przypominamy, że skompaktowanie baz danych wymaga wczytania wszystkich pozycji ze wszystkich baz danych, także z baz archiwalnych.

Systemowe: Ulepszenia głównego okna programu. Teraz górny panel zajmuje o 1/3 mniej miejsca na ekranie. Poprawia to wygląd aplikacji i pozostawia więcej miejsca na najważniejsze zagadnienia.


czwartek, 11 kwietnia 2013

Poczta: Nowy cennik pocztowy. Usługi o charakterze niepowszechnym podrożały o podatek VAT, a ich ceny zrobiły się przez to bardzo nieokrągłe. Wprowadzono w programie nowy cennik pocztowy.


wtorek, 9 kwietnia 2013

Faktury: Ulepszenia w panelu wystawiania faktur. Teraz można samodzielnie ustawić, czy program każdorazowo ma pytać o ilość dodawanego towaru, czy od razu dodawać automatycznie jedną sztukę. Dla niektórych osób szczegółowe wskazywanie ilości i ceny na etapie dodawania pozycji dokumentu jest bardzo ważne, dla innych to tylko niepotrzebne utrudnienie pracy. Teraz każdy wybierze sposób pracy, który jest dla niego najbardziej optymalny.


poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Poczta: Ulepszono przygotowywanie nalepek adresowych. Okno wyboru kontrahenta do nalepek działa lepiej i ma teraz większy rozmiar, pozwalając łatwiej wybierać większe zakresy kontrahentów.

Gabinet: Ulepszenia w drukowaniu recept. Wprowadzono blokadę przed próbą wydrukowania recepty, która nie mieści się na jednej kartce papiery. Niektórzy użytkownicy uparcie używali ogromnej czcionki na wydruku, co uniemożliwiało zmieszczenie treści recepty na 1 kartce papieru.

Gabinet: Nowa obsługa kodów ICD-9 oraz ICD-10. Zrezygnowano z tworzenia osobnego słownika rozpoznań i procedur, skoro w programie dostępna jest pełna i wyczerpująca baza rozpoznań ICD-10 i procedur ICD-9. Umożliwiło to też na przykład wieloliniowe wprowadzanie rozpoznań.

Systemowe: Poprawki w różnych miejscach programu.

Systemowe: Rozszerzenia procedury akceptowania dokumentów. Teraz w ustawieniach numerowania dokumentów można wybrać zachowanie programu przy próbie akceptowania danego rodzaju dokumentu. Można ustalić, czy opcja DRUKUJ oraz WYŚLIJ MAILEM ma być domyślnie zaznaczona, czy nie. To przydatna opcja dla osób, które konsekwentnie nie chcą np. wysyłać mailem dokumentów KP albo np. chcą zablokować automatyczne drukowanie dokumentu WZ.


środa, 3 kwietnia 2013

Faktury: Poprawione zadrukowywanie formularzy F2. Wcześniej wystepowały problemy z przesunięciem wydruku przy nadrukowywaniu dużego odcinka na gotowym formularzu.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.