Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

wtorek, 26 marca 2013

Umowy: Poprawiono plik instalacyjny programu. Wcześniej dane urzędów skarbowych nie były umieszczone w pakiecie instalacyjnym, co uniemożliwiało korzystanie z tego modułu.


sobota, 23 marca 2013

Kontrahenci: Można teraz wysłać SMS do wybranych kontrahentów. Przygotowano opcję wysyłania seryjnej korespondencji SMS - dostępna jest w module Kontrahenci pod prawym klawiszem myszy. Przypominamy, że ważne jest uzyskanie uprzedniej zgody kontrahentów na taką korespondencję. Poprawiono też procedurę wysyłania hurtowego SMS - tu też dostępna jest opcja detalicznego wyboru kontrahentów.


piątek, 22 marca 2013

ISP: Dodatkowe opcje i ulepszenia w programie ISP. Na wyraźną prośbę użytkowników przywrócono jednak opcję WSZYSTKO w ramach standardowej belki filtrowania w tym programie. Wszelkie zastrzeżenia co do wydajności programu będą jednak w tej sytuacji odrzucane.

ISP: Automatyczna synchronizacja danych. W module ROZLICZENIA można znaleźć teraz opcję automatycznej weryfikacji i synchronizacji naliczeń, faktur, wpłat i kasy. To opcja trudna do przecenienia, pozwala na sprawdzenie poprawności księgowania w ramach czterech powiązanych baz danych. Szczególnie w przypadku niezamierzonej utraty lub uszkodzenia danych można je przywrócić. Dostępna jest opcja Autokorekty, należy jej jednak używać z wielką rozwagą i to tylko w wypadku, gdy jesteśmy absolutnie pewni, że sugerowane przez program kwoty są prawidłowe.


czwartek, 21 marca 2013

Gabinet: Drukowanie recept według wzoru obowiązującego od kwietnia już dostępne. Program drukuje teraz kody kreskowe zgodnie z nowymi wymogami rozporządzenia (osobno REGON, PWZ i PESEL pacjenta), obsługuje też kody recept serii 02 oraz inne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem MZ. Program domyślnie teraz podpowiada pozostawienie pustego pola na określenie odpłatności (wcześniej podpowiadał 100%) - pozwala to pozostawić decyzję o refundacji do dyspozycji apteki, co jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie dotyczy to recepty bez numeru, która z definicji jest z odpłatnością 100% i nie można tego zmienić.


wtorek, 19 marca 2013

ISP: Nowa procedura rejestrowania naliczeń i wpłat. Teraz naliczenia i wpłaty powiązane są z umowami za pośrednictwem unikalnego znacznika GUID każdej umowy, nie obciążając bezpośrednio umów. Pozwala to łatwo przetwarzać wszystkie naliczenia i wpłaty za pomocą narzędzi administracyjnych, bez jednoczesnego lęku o konflikt danych podczas pracy w sieci.

ISP: Nowa procedura przeliczania salda. Teraz saldo przeliczane jest wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego sytuacja, tzn. gdy stało się nieaktualne albo wskutek ponownego uruchomienia programu, albo po operacji edycyjnej. Dzięki temu program zauważalnie przyspieszy wyświetlanie nawet wielkich ilości danych.


poniedziałek, 18 marca 2013

ISP: Dodatkowe ułatwienia. W przypadku umowy, która nie ma wprowadzonego numeru, na dokumentach wpłaty umieszczany jest GUID tej umowy. Gwarantuje to unikalne powiązanie z umową.


niedziela, 17 marca 2013

ISP: Nowe możliwości i przebudowa wielu funkcji w programie. Moduł Naliczenia i Wpłaty nie będą już jawnie dostępne, ich funkcję przejmuje w całości moduł Rozliczenia, zresztą najczęściej używany w programie. Program wymusza teraz przenoszenie nieaktywnych umów do archiwum - jest to ważne dla wydajności programu, a niestety nie zawsze użytkownicy to chętnie wykonują :) Wieloliniowe szczegóły w module Rozliczenia pokazywane są teraz wyłącznie w na życzenie, za pomocą odpowiedniej opcji pod prawym klawiszem myszy. Większość użytkowników nie korzystała z tej opcji. Teraz można wyswietlić jednocześnie archiwum oraz umowy aktywne w ramach jednego okienka Umowy. Uporządkowano układ modułów w programie, kładąc nacisk na najczęściej używane opcje.

ISP: Nowa procedura wprowadzania wpłat. Zamiast wcześniejszych trzech konkurujących ze sobą opcji, teraz jedna uproszczona procedura wprowadzenia wpłat do naliczeń, faktur, a także luźnych wpłat. Zapisywanie KP wymaga blokowania teraz bazy KP, podobnie jak przeliczanie faktury wymaga blokowania bazy faktur. Pozwoli to zachować transakcyjność całej procedury. Ta sama funkcja wykorzystana będzie zresztą w wielu innych miejscach programu.


sobota, 16 marca 2013

Przeglądarek: Odświeżono program Przeglądarek PDF. Nowe funkcje i możliwości, zawierają ten sam moduł, jak oryginalny moduł Przeglądarek dostępny w systemie.

ISP: Zmieniona procedura wprowadzania rozliczeń. Teraz w opcji wpłaty do faktury KP jest najpierw zapisywane, a dopiero potem drukowane. Dla bezpieczeństwa wszystkie błędy typu Access Violation oraz Invalid Pointer będą jawnie prezentowane na ekranie - w przypadku ilości danych, jakimi obraca ten program, mogą się one zdarzać i zdarzają w systemach kiepsko obsługujących duże ilości pamięci (Windows XP), powodując zagrożenie stabilności.

Systemowe: Ulepszone prezentowanie postępu programu. Wyświetlanie danych o zmianie jest teraz wymuszone - za cenę odrobinę wolniejszej pracy mamy zawsze aktualny pasek postępu. Zmniejszy to na pewno zaniepokojenie niektórych osób, myślących że program się zawiesił, podczas gdy on cały czas ciężko pracuje.


piątek, 15 marca 2013

Systemowe: Poprawki w systemie baz danych. Teraz program analizuje wydajność baz danych i ostrzega, kiedy z powodu niewłaściwej konfiguracji występują problemy systemowe. Nowe, dodatkowe opcje w module Aministrator: teraz nowy test wydajności baz danych, umożliwiający śledzenie ewentualnych problemów z wydajnością.

ISP: Korekty w programie. Z uwagi na zgłaszane przez niektórych użytkowników problemy z wydajnością, będące wynikiem niewłaściwego użytkowania programu nakładającego się przez lata, wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Program wymusza kompaktowanie baz danych, wymaga regularnego zamykania raportu kasowego i kilku innych czynności obsługowych, co wpływa znacząco na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy. Usunięto również możliwość jednoczesnego wyświetlenia całej bazy danych - w testowanym przypadku 70 tysięcy faktur jest to kompletnie zbędne, a powoduje wrażenie zawieszania się programu. Wyłączono też opcję zapamiętywania filtrów w tym programie. Wyłączono możliwość wprowadzania wpłat do umów, którym nie nadano numeracji. Nie jest też dostępna opcja ustawiania modułu startowego, powodowała obciążenie aplikacji.

Faktury: Przyspieszono wyświetlanie bazy faktur. W przypadku przetwarzania wielkich baz danych należy pamiętać o ich regularnym kompaktowaniu. Tylko w ten sposób można zapewnić odpowiednią wydajność bazy danych. W niektórych wypadkach program będzie wymagać tej czynności automatycznie.


czwartek, 14 marca 2013

Faktury: Wiele drobnych ulepszeń. Teraz można wstawiać pozycje z bazy towarów z zachowaniem zaokrągleń.


środa, 13 marca 2013

Bazy danych: Większe bezpieczeństwo pracy w sieci. Zmnieniono nieco filozofię obsługi baz danych - teraz jakakokolwiek zmiana obiektu powoduje bezpośrednie wygenerowanie pliku obiektu JZZ. Oznacza to istotne zwiększenie bezpieczeństwa danych, za cenę zmniejszenia wydajności prac seryjnych. Prace te wykonywane są jednak na tyle rzadko, że większość użytkowników nie zauważy w ogóle zmiany.


piątek, 8 marca 2013

Gabinet: Dostępna jest podręczny słownik poradni. Teraz wystawiając nowe skierowania można łatwo wybrać rodzaj poradni z szerokiej listy, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kodów resortowych. To bardzo ułatwia przygotowywanie skierowań.


czwartek, 7 marca 2013

Gabinet: Drobne ulepszenia w programie. Poprawiono procedurę pobierania obrazów ze źródeł obrazowania.

Odsetki: Wprowadzono nową stawkę odsetek podatkowych. Od 7 marca stawka odsetek podatkowych wynosi 11,5% rocznie. Taką stawkę mieliśmy już w 2009 roku, wcześniej w 2006. Powoli zbliżamy się do stawki 10%, która obowiązywała od czerwca 2009 roku.


poniedziałek, 4 marca 2013

Kontrahenci: Ulepszone filtrowanie kontrahentów. Teraz lepiej działa okienko wyboru kontrahenta (F6 w oknie nowej faktury). Przy okazji poprawiono filtrowanie w innych miejscach programu.

Warszat: Poprawione generowanie dossier zlecenia.


niedziela, 3 marca 2013

Obrazki: Kolejna przydatna funkcja edycyjna. Teraz można dowolnie rozjaśniać wyświetlane obrazy, co pozwala dopatrzeć się ukrytych czasami szczegółów. Przygotowano możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenie generowane jest ze wzorca, który rzecz jasna można modyfikować.

Systemowe: Poprawki w procedurze aktualizacji. Można teraz świadomie wybrać tryb aktualizacji - tak jak wcześniej, w formie pytania na starcie programu, czy pobieranej w tle i instalowanej automatycznie przy zamknięciu programu.


sobota, 2 marca 2013

Gabinet: Zaimplementowano pełne drukowanie arkusza wizyty. Nowy wzorzec arkusza wizyty pozwala na wykorzystanie wszystkich nowych możliwosci. Wprowadzono możliwość dodania w treści wizyty więcej niż jednego kodu ICD9 oraz ICD10. Zaimplementowano obsługę prostych ankiet, które od razu można wydrukować, a ich treść jest zachowywana w dokumentacji pacjenta. Wiele różnych poprawek w programie.


piątek, 1 marca 2013

Gabinet: Można teraz przygotować pełną kartę pacjenta. W oknie edycji danych pacjenta wystarczy nacisnąć przycisk Drukuj kartę danych. Wprowadzona karta zapisywana jest od razu na zakłade Dokumenty danego pacjenta, można zatem śledzić zmiany danych osobowych danego pacjenta. Karta pacjenta zawiera obowiązkowe elementy w rodzaju zgody na przesyłanie wiadomości SMS oraz wysyłanie dokumentacji medycznej pocztą elektroniczną.

Książka: Nowe formularze PIT już dostępne. Dostępny jest już nowy formularz PIT-36(18) oraz PIT-36L(8) dotyczący rozliczenia za rok 2012.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.