Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

czwartek, 28 lutego 2013

Gabinet: Nowe funkcje wyboru poprzedniego dentogramu. Teraz program umożliwia łatwiejsze wybranie jednego z dentogramów z poprzednich wizyt. Wiele drobniejszych poprawek w programie.


środa, 27 lutego 2013

Gabinet: Dodano obsługę zębów mlecznych. Dodatkowo wprowadzono wiele innych poprawek w programie.

Wezwania: Poprawiony wydruk wezwania do zapłaty. W przypadku podania indywidualnego numeru rachunku bankowego do wpłat nie są teraz drukowane żadne inne numery konta, ani krajowego, ani IBAN.

Administrator: Funkcja podglądania pojedynczych obiektów. Pod prawym klawiszem myszy dostępna jest funkcja szczegółowego oglądania zawartości pliku JZZ, bez konieczności importowania go do bazy danych.


wtorek, 26 lutego 2013

Obrazki: Zaimplementowano obsługę lupy i inne opcję. Funkcja ta jest szczególnie przydatna do wyświetlania szczegółów zdjęć rentgenowskich, a już zwłaszcza takich, które swoim rozmiarem przekraczają wielkość dostępnego ekranu, czyli zdjęć cefalometrycznych czy pantomograficznych. Dodatkowe możliwośći w panelu przeglądania fotek: teraz można z łatwoscią przeglądać listę zdjęć.

Gabinet: Podsumowanie zdjęć danego pacjenta. Teraz można łatwo przejrzeć wszystkie dostępne zdjęcia danego pacjenta, w ten sposób tworząc sobie podręczną bibliotekę. To bardzo przydatne. Drobne poprawki w innych miejscach programu.


poniedziałek, 25 lutego 2013

Warsztat: Drobne poprawki w programie. Poprawiony wydruk zlecenia warsztatowego.

Zakupy: Lepsza informacja o zapłacie faktury. Teraz można włączyć wyświetlanie informacji o dacie i kwocie zapłaty bezpośrednio w ramach tabeli. Informacja jest w pełni rzetelna pod warunkiem, że płatność została wykonana jednorazowo.

Faktury: Poprawione wystawianie duplikatów. Zgodnie z aktualną interpretacją podatkową, duplikat faktury jednak nie ma mieć osobnego numeru z puli numerów faktur. Nowo generowane duplikaty będą otrzymywały stary numer, po prostu z dopiskiem Duplikat.


niedziela, 24 lutego 2013

Monitor: Nowa wersja programu. Teraz prosty i elegancki interfejs. Program mieści się w górnym pasku ekranu, nie wyświetlając już żadnych irytujących okienek zewnętrznych. Oczywiście można dotrzeć do wszystkich dostępnych dotąd funkcji. Praca programu jest też dużo szybsza.


piątek, 22 lutego 2013

Faktury: Ułatwienia w module faktury. Dodano skrót klawiszowy Ctrl+Y przenoszący automatycznie do okienka wprowadzania płatności do faktury.

Produkcja: Poprawki interfejsu. Poprawiono interfejs modułu.


czwartek, 21 lutego 2013

Monitor: Drobne poprawki w programie. Nieco odświeżono interfejs aplikacji. Przygotowujemy nową, lepszą wersję programu.

Grajek: Odświeżono interfejs programu. Teraz dostępne jest bardzo wygodne autoukrywanie - jest na tyle dyskretne, że pozostawia wszystkie informacje nadal wyświetlone na ekranie.

Obrazki: Dodatkowe możliwości w panelu obrazków. Teraz okienko pojedynczego obrazu pozwala na manipulację obrazem bez uciążliwego mrugania. Przygotowano możliwość łatwego wydrukowania wszystkich dostępnych obrazów z listy. Funkcja wydruku dostępna jest także bezpośrednio w panelu obrazków. Panel obrazków dostępny jest teraz także w oknie edycji towaru, co pozwala na wiele dodatkowych możliwości. Można prosto stworzyć choćby graficzny cennik produktów.

Agent: Dodano pełną obsługę obrazków. Teraz panel obrazków dostępny jest też do opisu nieruchomości lub pojazdu w ramach polisy. To bardzo ułatwia konieczne procedury rejestracyjne. Można podpiąć obrazki lub inne dokumenty, nawet wprost ze skanera, bezpośrednio w okienku edycji polisy.

Systemowe: Więcej danych technicznych dostępnych w różnych miejscach programu. Teraz standardowe menu obiektu, dostępne w praktycznie każdej tabeli pod prawym klawiszem myszy, daje możliwość podejrzenia informacji technicznych na temat obiektu i zawierającej go bazy danych. To bardzo przydatna funkcja w przypadku podejrzeń problemów z edycją danych, dotąd dostępna była tylko głęboko w Administratorze i wymagała długiego klikania. Teraz wszystkie dane dostępne są bezpośrednio dla danego obiektu pod prawym klawiszem myszy.

Warsztat: Poprawki i nowe możliwości. Dodatkowe funkcje w module Opony. Teraz można dodać obrazki również i w tym miejscu. Poprawiono powiązanie samochodu ze zleceniem - teraz odbywa się na bazie unikalnego identyfikatora GUID, co rozwiązuje problemy zgłaszane przez niektórych użytkowników. Usunięto wyszukiwanie pojazdów po numerze silnika, podstawą jest identyfikacja po numerze rejestracyjnym względnie numerze VIN, o ile nie podano unikalnego GUID.


środa, 20 lutego 2013

Obrazy: Kolejne funkcje umożliwiające pracę na obrazach. Dodano seryjne skanowanie wielu dokumentów, o ile oczywiście nasz skaner z podajnikiem ADF oferuje taką funkcjonalność w ramach protokołu TWAIN. Okno podglądu obrazu pozwala na zobaczenie go w negatywie, co jest bardzo przydatne w przypadku zdjęć rentgenowskich.


wtorek, 19 lutego 2013

Warsztat: Poprawki interfejsu programu. Zrezygnowano z tworzenia słowników numerów VIN, numerów silnika i numerów rejestracyjnych, w końcu są to dane unikalne dla każdego samochodu. Skutkiem tego jest usunięcie też opcji wyboru samochodu z listy bezpośrednio w oknie zlecenia - powodowało to często konfuzję u użytkowników, skutkującą dublowaniem wpisów w bazie pojazdów. Teraz samochód wybiera się standardowo wybierając go z jawnej listy, do której dostęp daje nowy klawisz F7.


poniedziałek, 18 lutego 2013

Obrazki: Nowe opcje w module pobieranie grafiki. Teraz można łatwo pobrać obraz ze skanera, radiowizjografu lub innego źródła za pomocą standardowego protokołu TWAIN.

Warsztat: Udostępniono kompletną obsługę grafiki. Panel obrazków dostępny jest już w programie Warsztat, zarówno dla samochodu, jak i dla zlecenia. Możliwe jest pobieranie obrazów z pliku albo bezpośrednio z kamerki internetowej. Wystarczy teraz kupić przedłużacz USB i taniutką kamerę internetową, aby całkiem profesjonalnie dokumentować stan techniczny pojazdu.

Serwis: Tu też dostępny jest nowy moduł obsługi obrazków. Funkcjonalność jest identyczna, jak w programie Warsztat.


niedziela, 17 lutego 2013

Gabinet: Nowe okienko Pierwszy Krok. Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetlane jest wygodne okienko, pozwalające na ustawienie kilku najpotrzebniejszych pierwszych opcji. To istotne, aby rozpocząć odpowiednio pracę z programem. W każdej chwili można odnaleźć to okienko ponownie w menu programu.

Gabinet: Elastyczna strona startowa. Zawartość strony startowej dopasowuje się do dostępnego rozmiaru - przy dużej stronie mamy dwa panele obok siebie, przy mniejszym ekranie dostajemy jeden panel z dwoma zakładkami. Dzięki temu wszystkie potrzebne informacje sa odpowiednio dostępne.


sobota, 16 lutego 2013

Gabinet: Dodano pełną obsługę rozliczeń według wyceny. Teraz do każdej wizyty lub zabiegu można łatwo dodać listę pozycji skopiowanych wprost z przygotowanego wcześniej cennika. Można wybrać, czy na fakturze lub paragonie ma się pojawić szczegółowa wycena - jeśli nie, faktura będzie tak jak dotąd jednopozycyjna, my natomiast mamy pod spodem pełne rozliczenie wraz z obsługą stanów magazynowych. To opcja, którą trudno przecenić.


piątek, 15 lutego 2013

Gabinet: Kolejne nowe opcje. Wygodne, eleganckie przeglądanie oraz drukowanie nawet ogromnych obrazów, w rodzaju zdjęć pantomograficznych lub cefalometrycznych. Nowe, dużo eleganstsze okienko dentogramu. Przygotowano nowe, przejrzyste ikonki pozwalające łatwiej śledzić status danego zęba. Graficzna prezentacja wkładu korzeniowego, implantu, zmian okołowierzchołkowych etc.

Obrazki: Panel załączników graficznych ma teraz nowe opcje. Teraz można pokazać obrazek na pełnym ekranie, czyli zajmując cały monitor komputera. To bardzo wygodne, wystarczy podwójne kliknięcie.


wtorek, 12 lutego 2013

Gabinet: Nowa funkcja edycji pojedynczego zęba. Nowe okienko umożliwia szczegółowe opisanie zęba w jasny i czytelny sposób.

Gabinet: Automatycznie przyciemnianie tła. Po wejściu w funkcję edycji bieżacej wizyty, zabiegu lub badania program automatycznie przyciemnia tło programu w sposób uniemożliwiający odczytanie innych wpisów w tabeli. Umożliwia to pokazanie ekranu pacjentowi przy zachowaniu poufności danych pozostałych osób.


poniedziałek, 11 lutego 2013

Aktualizacje: Poprawiona procedura pobierania aktualizacji w tle. Wcześniej występował problem z wielowątkową pracą w programie, co objawiało się sporadycznym zawieszeniem aplikacji.


niedziela, 10 lutego 2013

Systemowe: Poprawki w różnych miejscach programu. Poprawiono dodawanie pozycji do dokumentów typu faktura RR. Poprawione generowanie podsumowania rejestru sprzedaży.


sobota, 9 lutego 2013

Systemowe: Drobne poprawki w programie. Poprawiono drukowanie numeru konta wystawcy na wezwaniach do zapłaty.


piątek, 8 lutego 2013

Gabinet: Bardzo wygodny grafik wizyt na stronie startowej. W ramach grafiku można łatwo zmienić czas trwania wizyty po prostu zmieniając myszką rozmiar wiersza przeznaczonego dla danej wizyty. To bardzo proste i wygodne, od razu widać jak zmieni się pozostały czas wolny.

W odróżnieniu od innych programów tego typu, program nie narzuca żadnego sztywnego przedziału czasowego, zatem wizyta może trwać zarówno 5 minut, jak i 5 godzin. Ba, wizyty nawet mogą się nakładać, co czasami wymuszone jest organizacją dnia. Warto też planować czas wolny, choćby pięciominutowe przerwy między wizytami.

Gabinet: Kilka ulepszeń w programie. Zrezygnowano z obsługi wizyt domowych, nie wchodzących w profil zainteresowania odbiorców programu. Można teraz oznaczyć wizytę jako zablokowaną, co uniemożliwia dokonanie w niej już żadnych zmian edycyjnych, w tym przypadkowych. To ważne dla zapewnienia stałości przechowywanych danych medycznych.

Gabinet: Maile i SMS. Opracowano sposób przetwarzania informacji o komunikacji mail i SMS. Teraz proste, wygodne pole CHCE SMS i CHCE MAIL w danych pacjentach. W prosty sposób też prezentowana jest informacja o tym, czy SMSy i maile będą wysyłane, z uwzględnieniem zgody pacjenta i poprawności numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail pacjenta oraz ogólnych ustawień programu. Odpowiednie statusy prezentowane są teraz w danych pacjenta i przy każdej wizycie.

Gabinet: Obsługa procedur wraz z obsługą stanów magazynowych. Teraz można w oparciu o standardową w naszych programach obsługę magazynu wprowadzić pełną buchalterię zużycia materiałów, narzędzi, leków itp. Wystarczy przygotować wcześniej zestaw procedur, a jeszcze wcześniej zadbać o odpowiednie stany magazynowe. Podczas dodawania procedury do zabiegu stany magazynowe zostaną przeliczone automatycznie, ba, zostanie naliczona odpowiednia opłata dla pacjenta. Wszystko kompletnie automagicznie. Podczas tworzenia procedur możemy przyporządkować konkretne ceny do czynności, wtedy koszt procedury będzie sumą wartości poszczególnych czynności, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wpisać dowolną wycenę procedury wziętą z sufitu, a wtedy faktyczny koszt zużycia będzie tylko dla naszej wiadomości.

Systemowe: Wiele drobnych ulepszeń w różnych miejscach programu. Poprawiono obsługę SMS.


czwartek, 7 lutego 2013

VAT: Nowe wzory deklaracji VAT. Wprowadzono w programie nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K, obowiązujące od rozliczenia za styczeń 2013. Jak zwykle, różnice we wzorach deklaracji są symboliczne.

Gabinet: Kolejne przydatne nowe opcje. Można teraz zapisać w danych pacjenta, skąd się wziął - na przykład przez kogo polecony albo którego Królika jest krewnym lub znajomym. To przydatne w razie późniejszych kontaktów albo do prostej analizy marketingowej. Baza ta podpięta jest od razu do słownika, który tworzy się automatycznie. W bazie pacjentów można teraz wybierać pacjentów wprost po literze nazwiska, tak jak kontrahentów. W przypadku wizyty można określić fotel - to oznaczenie wpłynie na generowanie grafiku i znajdowanie wolnego terminu. Fotele również są zapamiętywane jako słownik.


środa, 6 lutego 2013

Odsetki: Znowu niższe stopy procentowe. Od jutra stopa odsetek podatkowych wyniesie 12,5% czyli tyle samo, co w 2010, 2007 i 2005 roku. W tym tempie za pół roku dojdziemy do 10,0% rocznie, co było dotychczasowym rekordem obniżki.

Warsztat: Kilka drobnych poprawek. Poprawiono wyszukiwanie samochodu po numerze silnika i VIN.

Gabinet: Wiele drobnych ulepszeń i korekt w programie.


wtorek, 5 lutego 2013

Licencjonowanie: SMS i PDF dostępne są teraz bez żadnych dopłat. Teraz usługi SMS Premium oraz PDF Premium dostępne są bez dodatkowych opłat dla każdego klienta korzystającego z ważnej aktualnej licencji na programy w wersji X3. Dzięki wliczeniu tych usług w cenę standardowej licencji oszczędzają Państwo ponad 100 zł rocznie. Czy wiedzą Państwo, że są firmy, które każą sobie dopłacać za podobne usługi nawet 30 zł miesięcznie? Zobacz więcej o dodatkach dostępnych dla programów Pakietu JZK.

Gabinet: Wprowadzono obsługę recept bez refundacji. Wielu lekarzy prowadzących prywatną praktyki nie podpisało umowy na refundację leków z NFZ, zatem nie posiadają puli ważnych numerów recept. Program pozwala teraz wystawiać takie recepty, rejestrując w dokumentacji medycznej GUID recepty zamiast 22-cyfrowego numeru recepty. Teraz w danych lekarza można włączyć opcję NIE MAM UMOWY NA REFUNDACJĘ, co przełącza domyślny tryb wystawiania recept na recepty nienumerowane bez refundacji, kodu kreskowego etc. Ulepszono przy okazji wystawianie recept z modułu RECEPTY, recepta zostanie ujęta w dokumentacji medycznej danego pacjenta nawet poza wizytą. Ulepszono wypełnianie modułu RECEPTY.

Systemowe: Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programu. Podgląd wydruku reaguje teraz na próby przewijania obrazu klawiszami strzałek.


poniedziałek, 4 lutego 2013

Obrazki: Nowy standaryzowany panel obrazków. Teraz obsługa dowolnej serii plików graficznych dostępna będzie w wielu programach Pakietu JZK. Na razie panel dostępny jest w okienkach edycji różnych wariantów wizyt, badań i zabiegów programu Gabinet. Panel ten wykorzystywany będzie także między innymi w programach Agent, Serwis, Warsztat i innych. Panel pozwala na przeglądanie i drukowanie obrazów, z możliwością dowolnego skalowania. Dodatkowo można pobierać i zapisywać obrazy bezpośrednio z kamery internetowej lub dowolnego innego standardowego źródła obrazowania w Windows. Zobacz więcej o nowym panelu obsługi grafiki w programach JZK.

Gabinet: Wprowadzono obsługę wzorców wizyt i zabiegów. Teraz każda wizyta, zabieg lub badanie może zostać zapisane jako wzorzec do późniejszego wykorzystania. Potem wystarczy tylko użyć opcji WSTAW ZE WZORCA w oknie tworzenia wizyty, zabiegu lub badania. W ten sposób program uczy się i z czasem staje się kompendium wiedzy i doświadczenia do stałego wykorzystania.

Systemowe: Nowe skróty klawiszowe w tabelach. Zmieniono domyślny skrót klawiszowy do edycji obiektu w tabeli na Enter. Najlepsze są proste rzeczy, teraz wystarczy nacisnąć sam klawisz Enter, aby przejść do edycji zaznaczonego obiektu.

Gabinet: Kolejne nowe opcje w programie. W danych pacjenta można teraz wprowadzić też informację o lekach, które stale przyjmuje.


niedziela, 3 lutego 2013

Gabinet: Wprowadzono możliwość rejestrowania i opisywania zabiegów. Teraz możliwe jest zaplanowanie i zrealizowanie nowego rodzaju wizyty: zabiegu medycznego. Opisany i wyceniony zabieg można zapisać jako wzorzec do późniejszego wykorzystania, tworząc w ten sposób bibliotekę zabiegów. Zabieg ten może zostać szczegółowo opisany i wyceniony. Na wypadek konieczności rozszerzenia zakresu zabiegu w jego trakcie można podać kwotę zwiększonej odpłatności (sytuacja częsta np. w stomatologii, gdy zamiast zwykłej ekstrakcji zęba robi nam się dłutowanie i szycie zatoki).

Gabinet: Generowanie i przechowywanie zgody na zabiegi medyczne. Możliwe jest teraz wygenerowanie przejrzystego formularza zgody na zabieg, zawierającego jednocześnie wszelkie elementy wymagane prawem. Formularz automatycznie dopasowuje się do wieku pacjenta: zabiegi u dzieci akceptują rodzice, młodzież wymaga zgody pacjenta oraz rodzica, a w przypadku dorosłych zabieg akceptowany jest osobiście przez pacjenta.

Gabinet: Obsługa podatku VAT. Dla zabiegów wykraczających poza ratowanie lub poprawę zdrowia, które są zwolnione z podatku VAT, można teraz włączyć opcję ZAWIERA VAT. W tej sytuacji faktura zawierać będzie podatek VAT wyliczony od kwoty brutto, czyli nie zmieni się odpłatność pacjenta. Warto pamiętać, że wiele zabiegów wykonywanych w gabinetach prywatnych (na przykład kosmetyczne wybielanie w stomatologii) niekoniecznie mieści się w zakresie przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług. Za każdym razem decyzję co do opodatkowania należy podjąć w oparciu o faktyczną treść zabiegu, bo już oczyszczanie zębów (scaling) można potraktować jako usługę służącą poprawie zdrowia.

Bazy danych: Nowa procedura odzyskiwania danych. W ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych dostępna jest teraz nowa procedura importowania i odzyskiwania danych. Można dodać dane z bazy danych zarówno starego formatu JZK@DAT, jak i nowych baz formatu X1 lub X3. Dzięki temu można odzyskiwać dane nawet z bardzo starych instalacji Pakietu JZK.

Dokumenty: Nowe okienko edycji standardowego dokumentu. Teraz łatwiej przeglądać i edytować standardowe dokumenty. Okienko służy teraz też do ewentualnej edycji standardowych dokumentów wytwarzanych w ramach programu Gabinet, na przykład zgody na zabieg.


sobota, 2 lutego 2013

Gabinet: Nowy prostszy układ zakładek i menu programu. Teraz na ekranie widać moduły pogrupowane według ważności. Bazy słownikowe dostępne są teraz z menu oraz z przycisków tam, gdzie są wykorzystywane. Dodatkowo wszystkie moduły dostępne są bezpośrednio z rozwijalnego menu na zakładce START.

Gabinet: Trzeba pamiętać o uzupełnieniu danych użytkownika. W danych użytkownika pojawiło się nowe pole DENTYSTA. Należy je włączyć, aby przełączyć program w tryb obsługi wizyty stomatologicznych, z obsługą dentogramu. Na podstawie imienia i rodzaju praktyki program prezentuje schematyczną ikonę użytkownika - mężczyznę lub kobietę, lekarza lub lekarza dentystę. Funkcjonalność ta będzie dodatkowo rozwijana, mamy w zapasie ikony dla większości zawodów medycznych ;) W czasie umawiania wizyty program automatycznie wskazuje rodzaj wizyty właściwy dla bieżącego użytkownika. Można zatem mieć w programie kilku użytkowników - lekarzy, którzy w oparciu o jedną bazę pacjentów świadczyć będa usługi medyczne różnego rodzaju. Należy też uzupełnić dane użytkownika o nazwę specjalizacji, nazwa ta jest konieczna do umieszczenia w dokumentacji medycznej przy każdym wpisie. Tytuł zawodowy lub naukowy (lek., dr etc.) należy z kolei podać w polu Tytuł zamiast domyślnego słowa Pan lub Pani.

Gabinet: Bardzo wygodne umawianie kolejnej wizyty. Przeglądając bazę pacjentów widzimy od razu termin najbliższej wizyty danego pacjenta. Również w trakcie wizyty mamy dostęp do terminarza pacjenta - widzimy nie tylko wszystkie umówione kolejne terminy, ale możemy też od razu umówić pacjenta na kolejne spotkania. To szczególnie ważne dla stomatologów i innych lekarzy prowadzących wieloetapowe zabiegi - nie zamykając okna bieżącej wizyty mogą od razu umówić z pacjentem terminy kolejnych spotkań. Usunięto pole Aktywny - zgodnie z nowymi przepisami, kartoteka pacjenta musi być przechowywana przez 20 lat, zatem nie możemy sobie pozwolić na usuwanie danych, tak jak to jest dostępne w innych programach.

Gabinet: Wiele ulepszeń w różnych miejscach programu. Kompletnie przeprojektowano kolejne okienka, lepiej dopasowując je do codziennych potrzeb pracy w gabinecie lekarskim. Ulepszono wiele drobiazgów, na przykład teraz wybór pacjenta koncentruje się na dwóch kryteriach: nazwisko oraz PESEL, chociaż oczywiście można dokonywać wyboru na wiele różnych innych sposobów.

Kontrahenci: Ulepszenia w oknie wyboru kontrahenta. Kilka drobnych ulepszeń i poprawek interfejsu. Nowe opcje do wprowadzenia tytułu zawodowego lub grzecznościowego naszego kontrahenta.

Terminarz: Kolejne ulepszenia w module. Zdarzenia z Terminarza mogą teraz być swobodnie powtarzane, zgodnie z wybranymi preferencjami - w wybrane dni tygodnia, co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co roku...

Towary: Teraz można wyświetlić datę ważności w tabeli. Data ważności poszczególnych produktów jest bardzo ważna w przypadku gabinetów stomatologicznych i innych, posiadających na stanie i zużywających leki lub materiały medyczne. W takiej sytuacji program prezentuje odpowiednią informację na stronie startowej programu.


piątek, 1 lutego 2013

Gabinet: Nowa filozofia pracy programu. Nowa wersja programu Gabinet X3 nabiera docelowych kształtów. W programie są teraz trzy poziomy interakcji: firma, baza pacjentów i dossier pacjenta. W ramach obsługi firmy dostępne są wszystkie funkcje właściwe dla Fakturzysty, ale są one teraz domyślnie ukryte. Baza pacjentów wraz z grafikiem to podstawowa formuła pracy programu. Zawsze na starcie mamy bieżący grafik, prezentujący wizyty zaplanowane na dziś. Z kolei po wejściu w dossier pacjenta mamy dostęp do wszystkich poprzednich wizyt danego pacjenta, jego pełnej dokumentacji medycznej wraz z załączniami etc. Zrezygnowano zatem z wielu zakładek w głównym oknie programu, zastępując to możliwością realnej współpracy na bazie odpowiedniego poziomu interakcji. W związku z tym, wiele korekt w interfejsie programu.

Terminarz: Ulepszone wypełnianie Terminarza. Teaz w przypadku obiektów pobieranych z innych modułów (programy Gabinet, Warsztat, Serwis) w tabelach Terminarza prezentowana jest dokładnia godzina zaplanowanego zdarzenia oraz więcej informacji. Uproszczono wypełnianie Terminarza. Znika zbędna kolumna WWW. Nowe okienko PLAN DNIA, wyświetlane po dwukrotnym kliknięciu na wybranym dniu w terminarzu innym niż dzienny. To okienko będzie też wykorzystywane w innych miejscach programu.

Serwis: Nowa strona startowa. Wykorzystano wspomniany nowy moduł PLAN DNIA, który automatycznie zawiera wszystkie zaplanowane na dany dzień zlecenia serwisowe.

Warsztat: Nowa strona startowa. Wykorzystano moduł PLAN DNIA, który automatycznie zawiera wszystkie zaplanowane na dany dzień zlecenia warsztatowe.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.