Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

czwartek, 31 stycznia 2013

Gabinet: Nowa filozofia wybierania kodów z bazy ICD-10. W razie wybrania rozpoznania z bazy ICD-10 pole kodu ICD oraz pole rozpoznania wypełniane są automatycznie. Poprawki w wielu miejscach programu.

Gabinet: Ulepszenia podczas wystawiani recepty. Teraz dostępny jest podgląd recepty przed jej ostatecznym zaakceptowaniem. Umożliwia to weryfikację treści recepty. Przypominamy, że wygenerowanie kodu kreskowego na recepcie możliwe jest tylko pod warunkiem podania prawidłowego numeru REGON, PZW i daty realizacji recepty.


środa, 30 stycznia 2013

Gabinet: Opracowano technologię seryjnego obrazowania w programie. Teraz w prosty sposób można dołączyć do badania serię zdjęć, zachowując je jedne po drugim w programie bez zamykania połączenia ze źródłem obrazowania.

Gabinet: Nowe moduły i zakładki. Zamiast działu SZCZEPIENIA mamy teraz dział ZABIEGI, co pozwala go rozbudować o funkcje przydatne w wielu różnych specjalnościach medycznych. Dotychczasowy dział SKIEROWANIA zostaje zastąpiony działem DOKUMENTY, pozwalającym rejestrować wydawaną pacjentowi dokumentację zewnętrzną - nie tylko skierowania, ale także i dokumenty zaleceń, zaświadczenia etc. Można też tu rejestrować zeskanowane dokumenty obce, na przykład wyniki konsultacji specjalistycznych, opisy badań etc.

Gabinet: Wiele poprawek w różnych miejscach programu. Wprowadzono automatyczne zapisywanie zmian wprowadzanych w okienku badania nawet przed jego zamknięciem. Poprawione wyszukiwanie danych w module ICD/ATC.

Gabinet: Elektroniczna dokumentacja medyczna. Przygotowano nowy dokument dotyczący zasad prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Zobacz szczegóły.


wtorek, 29 stycznia 2013

Gabinet: Nowe rozbudowane funkcje graficzne. Można teraz pobierać obraz z dowolnego źródła obrazowania, na przykład kamery lub mikroskopu. Zobacz więcej o obrazowaniu w programie Gabinet. Te same funkcje będą sukcesywnie wprowadzane w innych programach branżowych JZK.


poniedziałek, 28 stycznia 2013

Gabinet: Nowe moduły dla gabinetu stomatologicznego. Poprawiona i rozszerzona obsługa badań. Teraz dla każdego badania można wprowadzić elegancki dentogram, także bazując na dowolnie wybranym poprzednim dentogramie danego pacjenta.

Systemowe: Wiele poprawek w różnych miejscach systemu. Standardowe okienko wyboru z listy pozwala teraz na wieloliniowe elementy. Umożliwia to na przykład wybór grafiki z listy.


piątek, 25 stycznia 2013

Gabinet: Nowa baza ICD-9 PL. Wprowadzono do programu pełną aktualną bazę ICD-9 w najnowszej wersji 5.19, udostępnionej właśnie przez NFZ. Nowy wygląd modułu ICD, teraz można łatwiej wyszkiwać dane i je przetwarzać. Nowe okienko wyboru kodu ICD do wizyty.

Gabinet: Nowa baza leków refundowanych. Teraz w bardzo prosty i kompletny sposób można przeglądać i przeszukiwać aktualną bazę leków refundowanych. Lek refundowany można od razu wstawić bezpośrednio do recepty.


czwartek, 24 stycznia 2013

Gabinet: Pełny dentogram i badania stomatologiczne. Program oferuje teraz możliwość rejestrowania badań stomatologicznych w oparciu o graficzny dentogram. Można samodzielnie oznaczać stan uzębienia pacjenta według dowolnie wybranego własnego schematu. Dentogram pozwala na graficzne usuwanie zębów, co daje większą przejrzystość. Kolejne badania danego pacjenta są rejestrowane, a otwarcie nowego badania powoduje automatyczne przeniesienie danych z poprzedniego badania. W przypadku badań rejestrowana teraz jest też godzina badania. Przy okazji przygotowaliśmy wiele technologii do wykorzystania w przyszłości, jak chociażby błyskawiczne tworzenie wyraźnych miniatur zapisywanych na dysku do późniejszego wykorzystania.


środa, 23 stycznia 2013

Gabinet: Nowe okienko danych pacjenta. Nowe okienko wprowadzania i edycji danych pacjenta. Możliwość rejestracji alergii danego pacjenta. Teraz edycję skierowań, badań i szczepień można wykonywać bezpośrednio w oknie danych konkretnego pacjenta. Możliwość edycji i umawiania wizyty bezpośrednio z paneli w oknie pacjenta.

Gabinet: Ulepszono niektóre elementy interfejsu programu. Automatyczne tworzenie słowników alergii i poradni. Nowe okienko rejestrowania i edycji skierowań. W domyślnym ustawieniu moduły Badania i Szczepienia nie będą już miały własnych zakładek, ale oczywiście jeśli użytkownik wprowadził zmiany w domyślnych zakładkach, będą one prezentowane. Poprawki interfejsu w module Pacjenci. Teraz dane podzielone są na przejrzyste kolumny, można wyświetlić więcej danych, a jednocześnie ograniczyć dane tylko do tych naprawdę interesujących.


wtorek, 22 stycznia 2013

Systemowe: Nowe funkcje okna akceptacji dokumentu. Ulepszono wygląd okna akceptacji nowego dokumentu.

Hotel: Ulepszone tworzenie nowej rezerwacji. Teraz można wybrać wprost datę wyjazdu, a program obliczy automatycznie ilość dni. Rodzaj serwisu (BB/HB/FB) wybierany jest teraz z rozwijalnej listy, przez co zajmuje dużo mniej miejsca na ekranie. Poprawione obliczanie standardowej należności cennikowej dla danej rezerwacji. Dodano skrót klawiszowy Ctrl+N do tworzenia nowej rezerwacji.

Hotel: Poprawki w wielu miejscach programu. Poprawiony interfejs modułu MELDUNKI. Usunięto osobne pole DZIECKO - obecność dzieci w rezerwacji rozpoznajemy po prostu po ilości dzieci większej niż 0. Wcześniej pole to i tak było ignorowane, jeśli ilość dzieci wynosiła zero.

ISP: Poprawiona procedura rozliczania wpłat do faktury. Teraz program ściślej wyszukuje fakturę po numerze i komunikuje ewentualnie niezgodności, przerywając pracę.


poniedziałek, 21 stycznia 2013

ZUS: Nowa podstawa składek ZUS. Wprowadzono nową podstawę składek ZUS na rok 2013 - obniżonych (480 zł), pełnych (2227,80 zł) oraz składki zdrowotnej (2908,13 zł). Program automatycznie oblicza odpowiednie wartości składek na podstawie ustawień wprowadzonych w programie. Przypominamy, że składka musi zostać oznaczona jako opłacona, aby program zaksięgował ją automatycznie w module Książka lub Ryczałt. Wprowadzono dodatkowe ostrzeżenie w przypadku próby obliczenia składek za okresy przyszłe, dla których nie znamy jeszcze wartości podstawy naliczania ani konkretnych stawek procentowych.

Podatki: Nowa skala podatkowa PIT. Wprowadzono skalę podatku dochodowego na rok 2013. W stosunku do lat poprzednich, konkretne wartości tym razem nie uległy zmianie. Wprowadzono dodatkowy jasny komunikat w przypadku próby obliczenia podatku za lata przyszłe - program poinformuje, że nie wprowadzono jeszcze stawek. Wcześniej widać na ekranie było kwotę podatku równą zero, co nie było jasne dla użytkowników.

Zakupy: Poprawki w module Zakupy. Przelew do faktury zakupowej zawiera teraz przede wszystkim numer obcego dokumentu, o ile został podany.

PDF: Ulepszenia w programie Przeglądarek PDF. Wyłączono sprawdzanie dostępności aktualizacji na starcie programu, dzięki czemu uruchamia się on wielokrotnie szybciej.


niedziela, 20 stycznia 2013

Fakturowanie: Nowa procedura dodawania pozycji faktury klawiszem Ins. Teraz pojawia się okienko, w którym możesz ręcznie wskazać ilość i cenę danej pozycji faktury. To bardzo upraszcza wpisywanie długich faktur, bo nie trzeba już znajdować odpowiedniej kolumny po dodaniu pozycji dokumentu. Poprawione zapamiętywanie wybranego sposobu wyświetlania kolumn - tym sposobem można na stałe ukryć kolumnę RABAT lub KOD. Przy okazji kilka drobnych poprawek interfejsu w różnych miejscach programu.

Zakupy: Nowe możliwości automatycznego zasysania zakupów. Teraz można włączyć opcję zasysania zakupów tak jak w latach poprzednich, czyli na podstawie numeru obcego dokumentu. Warto pamiętać, że ten sposób nie będzie zgodny z wymogami dotyczacymi rozksięgowywania zakupów w razie opóźnionej zapłaty! Stąd należy go używać tylko przejściowo i wyłącznie wtedy, gdy mamy zapłacone wszystkie faktury. W każdym innym wypadku koniecznie trzeba pamiętać o pozostawieniu nowej, indywidualnej numeracji każdego wpisu kosztowego.


sobota, 19 stycznia 2013

Serwis: Poprawki w wielu miejscach programu. Poprawiono dodawanie sprzętu z bazy danych dla nowo tworzonych zleceń. Nowy interfejs okienka zlecenia serwisowego, analogiczny do programu Warsztat. Teraz wprowadzanie i edycja zleceń są dużo przyjemniejsze.

Licencje: Teraz można wznowić licencję on-line. Gdy nasza licencja dobiega końca, można wznowić ją na kolejny okres za pomocą kilku krótkich kroków on-line. Wystarczy z programu wybrać przycisk WZNÓW LICENCJĘ, dostępny na stronie Start. Przycisk ten daje dostęp do specjalnej, ulgowej oferty internetowej. Tę samą funkcjonalność można osiągnąć logując się w panelu klienta.

Akcept: Ulepszenia w procedurze akceptowania dokumentów sprzedaży. Jeśli kilka warunków jest spełnionych, program automatycznie sugeruje wysłanie zaakceptowanej faktury od razu na adres e-mail klienta. Można wyłączyć to zachowanie w ustawieniach internetowych. Dodano link do opcji internetowych w oknie akceptu.

Tabele: Kilka subtelnych zmian w działaniu tabel w programie. Teraz częściej widać dyskretne podświetlenie bieżącego wiersza, także podczas wypełniania faktury z ręki albo podczas edycji remanentu.

Filtrowanie: Dostępne jest filtrowanie w czasie rzeczywistym. Można teraz wybrać sposób działania filtrowania tabel. Do wyboru są dwa sposoby - albo filtrowanie tak jak dotychczas, czyli po naciśnięciu SPACJI albo ENTER oraz wyszukiwanie w czasie rzeczywistym, gdzie nie trzeba nic naciskać. Drugi wariant jest świetny pod warunkiem, że mamy niewiele danych albo relatywnie szybki komputer. Wiele osób prosiło o taką możliwość, stąd zmiana. Wybrany sposób filtrowania/wyszukiwania można ustawić w menu Opcje - Ustawienia - Program. Zobacz, jak to działa.


piątek, 18 stycznia 2013

Chmura: Drobne poprawki w funkcjonalności. Można teraz włączyć lub wyłączyć automatyczne zapisywanie kopii zapasowej w Chmurze.

Gabinet: Nowe funkcje w programie. Można wydrukować obowiązkowy formularz zgody na leczenie, badanie lub zabieg, zawierający zastrzeżenia pozwalające ograniczyć odpowiedzialność personelu medycznego. Program daje możliwość dostępu on-line do bazy danych EMEA.

Gabinet: Zaproszenie na targi. Zainteresowanych lekarzy zapraszamy na stoisko JZK na targach Krak-Dent w Krakowie w dniach od 7 do 9 marca 2013. Będziemy prezentować nową wersję programu Gabinet, dedykowaną również lekarzom dentystom i gabinetom zabiegowym.


czwartek, 17 stycznia 2013

Umowy: Poprawione generowanie deklaracji PIT-8AR. W niektórych pakietach instalacyjnych brakowało odpowiedniego pliku wzorca.


środa, 16 stycznia 2013

Sprzedaż: Nowe opcje w module REJESTR SPRZEDAŻY. Teraz program automatycznie filtruje z rejestru sprzedaży duplikaty. Poprawione wypełnianie i drukowanie tabeli modułu. Teraz gotowy rejestr można wygodnie zapisać do PDF albo i od razu wysłać księgowej jako załącznik. Dostępny jest też zapis rejestru jako czysty plik TXT oraz jako w pełni importowalny plik CSV, z odpowiednio sformatowanymi polami na przykład do importu do Excela lub programu bazodanowego. Wprowadzono automatyczne rozszerzanie wieloliniowych wierszy. Prezentacja daty sprzedaży została również dopasowana do nowych wymogów. W rejestrze dostępne są dwa dodatkowe pola: TYP oraz PROCEDURA, pozwalające udostępnić księgowej dodatkowe istotne dane, na przykład o zastosowanej procedurze wystawienia faktury. Należy użyć opcji WYBIERZ KOLUMNY, aby wyświetlić te dodatkowe dane. Poprawiona prezentacja faktury uproszczonej. Numery NIP i REGON prezentowane są w osobnych kolumnach, dzięki czemu łatwiej nimi operować w razie eksportu.

Fakturowanie: Nowe dodatkowe możliwości. Możliwość wyboru poziomu indywidualnych cen, rabatu, narzutu i marży dostępna jest teraz także podczas tworzenia oferty lub zamówienia. Poprawione drukowanie niektórych rodzajów faktur wystawianych w procedurze marży innej niż dotychczasowa Faktura VAT marża. Ulepszone drukowanie niektórych rodzajów faktur.

WZ: Ulepszona procedura wystawiania WZ do faktury. Teraz dodano opcję zaakceptowania gotowego dokumentu WZ, co daje szansę podejrzenia gotowego dokumentu i na przykład przerwania operacji. Poprawiona procedura wystawiania WZ, teraz program lepiej przenosi stany magazynowe z faktury do WZ, unikając powstawania duplikatów. Usunięty problem z drukowaniem na WZ zbędnego przeliczenia kursów walut, jeśli WZtka tworzona była na bazie faktury walutowej.


wtorek, 15 stycznia 2013

Warsztat: Drobne poprawki interfejsu programu. Poprawiono procedurę dodawania kolejnych pozycji do zlecenia warsztatowego.


niedziela, 13 stycznia 2013

Fakturowanie: Generowanie faktury wewnętrznej z tytułu nabycia wspólnotowego. Wiele osób nadal chce wystawiać takie dokumenty, stąd zostały ponownie uruchomione. Dodatkowo dodano pole "Usługi (wspólnotowe)", pozwalające na automatyczne zassanie takiej faktury w procedurze wspólnotowego nabycia usług, w odróżeniu od nabycia towarów.

Zakupy: Nowa procedura rejestrowania nabycia wspólnotowego. Teraz można za jednym zamachem wystawić oba dokumenty: najpierw fakturę wewnętrzna z tytułu nabycia wspólnotowego, a na jej podstawie fakturę zakupową. W ten sposób oszczędzamy podwójnego wprowadzania danych, a jednocześnie mamy pełną kontrolę nad zawartością obu dokumentów.

Fakturowanie: Drobne poprawki i ulepszenia. Drukowanie daty dostawy na fakturze - dodajmy, że należy tu rozumieć datę zakończenia dostawy. Jeśli chcemy ją w ogóle podawać, należy zadbać, aby data wystawienia faktury zawierała się w minimach ustawowych, czyli w ramach tego samego miesiąca, co data wystawienia. Faktury zbiorcze wolno w 2013 roku wystawiać tylko do ostatniego dnia danego miesiąca, faktury jednostkowe do 7 dnia od wykonania świadczenia, zaś w roku 2014 będzie to wspólny termin 15 następnego miesiąca. Poprawki w menu modułu FAKTURY - ponieważ nowe okienko fakturowania pozwala wygenerować dowolny rodzaj dokumentu, nie ma już potrzeby utrzymywania osobnych pozycji w menu. To daje czytelność menu.


sobota, 12 stycznia 2013

Fakturowanie: Wiele drobnych poprawek. Usunięto niedostępną już opcję drukowania faktury jako duplikat. Przypominamy: teraz można WYSTAWIĆ duplikat, czyli przygotować nową fakturę z bieżącą datą wystawienia, starymi danymi i napisem DUPLIKAT. Samo drukowanie oryginalnej faktury może odbywać się w dowolnym czasie i w dowolnej ilości egzemplarzy, w szczególności równej zero, jeśli korzystamy już z dobrodziejstw fakturowania elektronicznego.

VAT: Nowe wzorce VAT-deklaracji VAT są już znane. Nowe wzorce deklaracji VAT-7(13) i VAT-7K(7) są już dostepne, ale przypominamy, że wchodzą do użycia odpowiednio w rozliczeniu za styczeń (najwcześniej 1 lutego) i w rozliczeniu do marca (czyli od 1 kwietnia 2013). Rozliczenie za końcówkę roku 2012 należy przygotować jeszcze na poprzednich drukach do 25 stycznia 2013. Nowe wzorce zostaną udostępnione w programie dopiero po tej dacie, razem z nową funkcją wypełniania deklaracji podatkowych. Pracujemy też nad deklaracjami elektronicznymi.


piątek, 11 stycznia 2013

Fakturowanie: Kilka ulepszeń w procedurze drukowania. Teraz program lepiej dopasowuje swoje działanie do okoliczności - wydruk PDF zawsze generowany jest tylko z 1 stroną wydruku, niezależnie ile egzemplarzy ustawiliśmy w opcjach faktury. Standardowe drukowanie oczywiście jest wykonywane w n egzemplarzach. Warto przypomnieć, że teraz 1 kartka to ilość zupełnie wystarczająca.


czwartek, 10 stycznia 2013

Fakturowanie: Można teraz drukować nazwisko wystawcy dokumentu. Jeśli ktoś bardzo, bardzo potrzebuje takiej funkcjonalności, może teraz właczyć w ustawieniach programu drukowanie nazwiska osoby, która wystawiła dokumentu. Imię i nazwisko pobierane jest z danych bieżącego użytkownika w momencie wystawiania dokumentu. Przypominamy jednak, że w większości wypadków nie ma powodu, aby nazwisko osoby wystawiającej pojawiało się na wystawianych fakturach, a już na pewno nie powinien się pojawiać na fakturze odręczny podpis wystawcy. Przepisy i tak sugerują podpis elektroniczny i ten należy stosować (u nas pod nazwą Cyfrowy Znacznik Faktury).

Fakturowanie: Wiele drobnych poprawek i ulepszeń. Opanowano pole opisu towaru, które po wkliknięciu się doń zjadało pierwszą wpisaną literę - teraz już zachowuje się właściwie. Poprawiono naliczanie rabatu, narzutu i marży - wcześniej w niektórych wypadkach nie był przenoszony na fakturę.

Fakturowanie: Na fakturze drukowany jest numer wystawionego KP. Poprawione i ulepszone drukowanie informacji o szczegółach zapłaty na wystawionej fakturze VAT. Numer KP widoczny jest teraz też bezpośrednio w oknie rozliczenia płatności do faktury. Przypominamy, wystawianie KP do faktur nabrało nowego znaczenia w związku z tzw. ustawą (de)regulacyjną. Drobne poprawki interfejsu w oknie rozliczeń płatności do faktury.

Fakturowanie: Można drukować przeliczenie kwot netto i brutto na złote. Zgodnie z nowymi zasadami wystawiania faktur VAT, obowiązującymi już od 2011 roku, faktura wystawiona może być w dowolnej walucie, przy czym tylko kwota podatku musi zostać przeliczona na złote, stąd jeśli VAT nie wystąpi, przeliczenie nie musi być w ogóle drukowane. Wiele osób jednak życzyło sobie, aby drukować też przeliczenie kwot netto i brutto - teraz można włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach programu. I tu ważne ostrzeżenie: z uwagi na niezbędne zaokrąglenia, nie ma żadnej gwarancji, że przeliczona kwota brutto równa będzie sumie podatku VAT i kwoty netto, co spowoduje pewnie kolejne problemy z księgowością. Dlatego gorąco zalecamy rozważenie celowości wykorzystywania takiej opcji. Przy okazji ulepszono drukowanie informacji o przeliczeniu, justowane jest w taki sam sposób, jak tabela z podsumowaniem. Poprawiono przenoszenie do wystawianej faktury nazwy i numeru tabeli, z której pobrano kursy.

Aktualizacje: Dodatkowo ulepszono nową procedurę aktualizacji. Teraz można też wymusić ręcznie zaktualizowanie aplikacji, jak też i przerwać pobieranie z jednoczesnym pominięciem tej aktualizacji. Jeśli przerwiemy pobieranie, zostanie ono wznowione przy kolejnym uruchomieniu aplikacji, jeśli natomiast wybierzemy pominięcie aktualizacji, pobieranie nie zostanie wznowione i pozostanie nam ręczne pobranie danej aktualizacji, względnie poczekanie na kolejną dostępną aktualizację.

Lokator: Poprawki w module ZUŻYCIE. Nowy, ładniejszy interfejs modułu. Poprawiono przeliczanie stawek. Wyświetlana stawka jest poprzedzona tyldą ~, jeśli w wybranym okresie stawka ulegała zmianie. Poprawione sumowanie kolumn w module. Można wybrać kolumny tabeli, które mają zostać wyświetlone.


środa, 9 stycznia 2013

Warsztat: Nieco ulepszeń podczas wystawiania faktury. Ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawę z działania nowych przepisów i naciska, przywróciliśmy możliwość wyboru paragonu jako dokumentu zamykającego zlecenie także w sytuacji, gdy zleceniobiorcą jest firma, czyli domyślnie osoba prowadząca działalność gospodarczą. Po raz kolejny przypominamy, że w przypadku sprzedaży na rzecz płatnika podatku VAT, mamy bezwzględny obowiązek wystawienia FAKTURY! Dodatkowo, można zweryfikować fakturę przed jej wystawieniem. Program lepiej prezentuje informacje o sposobie podsumowania kosztów, w zależności od zawartości tabeli koszty - nie zawsze jest możliwe skompaktowanie wszystkich kosztów do jednej pozycji, w szczególności jeśli pozycje kosztów są w różnych stawkach podatku VAT.

ISP: Ulepszono rejestrowanie wpłat do faktury. Poprawiono wyszukiwanie faktury, której doczyło naliczenie - wcześniej nie zawsze program odnajdywał fakturę w przypadku płatności na przełomie roku, dotyczących faktur z końca roku poprzedniego. Teraz użyto innej funkcji wyszukującej, która wyszukuje aż do skutku.

Fakturowanie: Można drukować kod kreskowy dla każdej pozycji faktury. Wiele osób jak się okazuje chce drukować kod kreskowy każdej pozycji na fakturze. Można teraz włączyć drukowanie tej informacji obok alfanumerycznego kodu towaru.

Kontrahenci: Prosty import kontrahentów z faktur, WZtek i przelewów. Jak się okazuje, były osoby, które korzystały przez lata z archiwalnej opcji KROK PO KROKU, uparcie ignorując propozycję dodania kontrahenta do bazy kontrahentów, a jednocześnie oczekując ponownego wykorzystania danych kontrahentów w jakiś sposób :) Teraz dodaliśmy w oknie edycji danych kontrahenta prostą opcję wstawienia danych z którejkolwiek z wcześniej wystawionych faktur, WZtek lub przelewów. W ten sposób można też przywrócić dane kontrahenta, którego żeśmy niechcący lub chcący usunęli byli z bazy kontrahentów.

Dokumenty: Ulepszone wypełnianie tabeli. Teraz można ukryć dane adresowe odbiorcy dokumentu, pozostawiając widoczną w tabeli samą treść.

Zakupy: Poprawione niewprowadzanie do magazynu. Opcja jest bardzo przydatna do wprowadzania zwykłych kosztów.

Książka: Ulepszone wypełnianie tabeli w module Książka. Teraz adres kontrahenta drukowany jest w jednym polu, bez sztucznego podziału na linie, co dużo lepiej zachowuje się na wydruku, umożliwiając lepsze zawijanie tekstu w kolumnach.

Książka: Teraz możesz zaksięgować cały miesiąc jednym wpisem. Opcja banalna w swojej prostocie, a dzieki porządnej konstrukcji fundamentów programu także błyskawiczna w przygotowaniu, pozwala na zaksięgowanie całego miesiąca jednym wpisem do Książki. Oczywiście do Książki trzeba wtedy dołączyć wydruk rejestru sprzedaży, ale ponieważ i tak rejestr sprzedaży powinno się drukować w każdej firmie, dla większości kontrahentów jest to ogromna oszczędność papieru, czasu i kosztów. Nową opcję szczególnie docenią bardzo masowi wystawcy faktur, jakimi są użytkownicy programu ISP. Opcja znajduje się w standardowych ustawieniach programu, dział PODATKI.


wtorek, 8 stycznia 2013

Fakturowanie: Można wybrać inną walutę przy różnych innych dokumentach. Teraz można na przykład wskazać inną walutę dokumentu również podczas wystawiania dokumentów takich, jak zamówienie czy oferta. Faktura wystawiana za złom w procedurze odwrotnego obciążenia teraz od razu pobiera właściwe parametry. Oznaczenie opcji ZAPŁACONO podczas wystawienia faktury podpowiada teraz dzisiejszą datę, a nie datę z terminu płatności.

Magazyn: Ulepszone filtrowanie dokumentów. Teraz przy wybraniu opcji WSZYSTKIE wyświetlają się zawsze również dowody dostawy, wcześniej nie było to takie oczywiste.

Kasa: Można teraz od razu wystawić KP do faktury opłaconej gotówką. Czasy mamy teraz takie, że dokumentowanie płatności trzeba prowadzić podwójnie uważnie. Przy okazji poprawiono interfejs okna NOWE KP. Skorygowano generowanie KP do faktury. Poprawiony interfejs modułu KASA. Teraz automatycznie wyświetlane jest świeżo przeliczone saldo wpisów kasowych. Ulepszona edycja dokumentów kasowych.

Warsztat: Nowy układ okienka tworzenia zlecenia. Zwiększono minimalny rozmiar okienka, bo wszyscy użytkownicy mają już monitory oferujące rozdzielczość przynajmniej 1024x768, stąd minimalny rozmiar okienka zlecenia warsztatowego wynosić będzie 900x700 pikseli. Daje to nowe możliwości, ułatwiając bardzo codzienną pracę. Teraz mniej zakładek, a informacje na ekranie prezentowane są w czytelniejszej formie. Teraz szybko można podejrzeć fakturę, wystawioną uprzednio do danego zlecenia. Wybór kontrahenta następuje teraz przy udziale standardowego panelu wyboru kontrahenta, znanego choćby z okna fakturowania. Mniej zakładek, teraz dane są logicznie pogrupowane według etapu zlecenia. Lepsza prezentacja cen i wyceny zlecenia, teraz od razu widać efekt dodania rabatu czy przełączenia formuły cen.

Warsztat: Ulepszono wybieranie samochodu do zlecenia. Oprócz dotychczasowego klikania, wprowadzono nową świetną możliwość. Wystarczy rozwinąć listę dostępnych numerów rejestracyjnych - wybranie jednego z samochodów w tym polu spowoduje automatyczne wypełnienie treści zlecenia. Program rozpoznaje, czy sprawa dotyczy nowego zlecenia, wtedy pozwala na dowolną dłubaninę, czy też chodzi o zlecenie już zapisane - wtedy każde potwierdzić wybór innego samochodu.


poniedziałek, 7 stycznia 2013

Umowy: Nowe, prostsze okienko generowania deklaracji PIT4R. Teraz okienko jest prostsze i pokazuje tylko te informacje, które zostaną faktycznie użyte do wygenerowania deklaracji. Wcześniejsza wersja okienka była niezrozumiała dla części użytkowników, co znajdowało odzwierciedlenie w niepotrzebnych telefonach do działu pomocy technicznej.

Umowy: Poprawiony interfejs modułu UMOWY. Można teraz wyświetlić osobne, wygodne okienko do edycji listy rachunków czy rozliczeń danej umowy. Wcześniej bezpośredni dostęp do edycji wcześniej wystawionych rachunków był niekiedy utrudniony.

Fakturowanie: Ulepszono klonowanie dokumentów. Teraz można sklonować dowolny rodzaj faktury na dowolny inny rodzaj faktury (lub innego dokumentu, dającego się wygenerować za pomocą Kameleona). Niesie to zupełnie nowe możliwości, można na przykład w prosty sposób tworzyć kopie dokumentów albo generować dokumenty pokrewne, bez nużącego przeklepywania danych. Mimo tego, że oferujemy dział faktur seryjnych, wiele osób lubi po prostu regularnie klonować faktury dla poszczególnych użytkowników. Teraz można to zrobić prosto i całkiem przyjemnie.

Fakturowanie: Informacji o dokonaniu płatności jest od razu dostępna na wydruku. Po ostatnio wprowadzonej ustawie deregulacyjnej (ha, ha) podatnicy muszą bardzo ściśle kontrolować fakt zapłaty faktury, stąd olbrzymi nacisk kontrahentów na umieszczanie na fakturach adnotacji o dokonaniu zapłaty. Wcześniej program umieszczał taką informację dopiero po przetworzeniu faktury, zatem wydruk dokonywany od razu nie zawierał informacji o zapłacie z góry. Teraz sytuacja uległa zmianie i już nawet podgląd wydruku zawiera wszystkie przetworzone informacje.


niedziela, 6 stycznia 2013


Aktualizacje: Nowa procedura aktualizacji internetowej. Teraz można włączyć nową procedurę aktualizacji - odbywa się ona w tle, podczas pracy programu, nie przeszkadzając w codziennych czynnościach. Program jest odporny zarówno na przerwanie pobierania aktualizacji (bo zmienił nam się humor albo połączenie zostało przerwane), jak i na zakończenie pracy programu bez uruchamiania aktualizacji. Warto korzystać z nowej procedury aktualizacji w tle, zwiększa istotnie komfort pracy z programem. Jeśli ktoś uzależniony jest od starej procedury aktualizacji, może przełączyć sposób aktualizowania w ustawieniach programu. Zobacz, jak działa nowa procedura aktualizacji.


sobota, 5 stycznia 2013

Systemowe: Poprawione zachowanie aplikacji w systemie Windows. Zgodnie z wytycznymi Microsoft, jeśli w momencie zamykania systemu Windows Pakiet JZK jest aplikacją aktywną, nie zostaną wykonane żadne czasochłonne operacje, takie jak instalowanie aktualizacji, wykonywanie kopii zapasowej czy też ładowanie danych do Chmury. Aby upewnić się, że czynności te zostaną wykonane, należy zawsze zamykać programy Pakietu JZK samodzielnie, w sposób świadomy. Wielu użytkowników zostawiało program otwarty, wyłączało komputer, Windows sygnalizowało że aplikacja jest jeszcze aktywna, czy chcesz ją zamknąć, TAK, ale czy na pewno, TAK TAK, i Windows przerywało wykonywanie czynności tak czy owak. Teraz program reaguje na komunikat ZAMYKAMY i podchodzi do tego odpowiednio.

Aktualizacje: Nowe opcje i procedury aktualizacji internetowej. Teraz osobno można wybrać, czy program ma aktualizować kursy walut. Są osoby, które nie chcą aktualizować walut w ogóle. W razie potrzeby mogą zaktualizować kursy w module WALUTY.

Waluty: Moduł WALUTY przeniesiony do menu SYSTEM. Nowy wygląd modułu WALUTY, dający teraz dostęp do wszystkich nowych opcji. Wykorzystano standardowe okienko wyboru kursów walut, pozwalając na przeglądanie kursów konkretnej waluty według dat.


piątek, 4 stycznia 2013

Instalator: Odświeżony program instalacyjny dołączany na płycie CD-ROM. Jeśli chcesz, możesz go też uruchomić bezpośrednio z serwera.

Zakupy: Poprawione zasysanie faktur zakupowych z okresu przejściowego. Faktury zakupowe wprowadzone pod koniec roku 2012 i nie zassane do rejestru VAT, nie były zasysane w roku 2013. Zostało to skorygowane, teraz zasysanie działa tak jak w innych miejscach programu, niezależnie od daty.

Zakupy: Wprowadzamy nowe zasady ewidencjonowania płatności. Co do zasady nie wystarczy teraz napis ZAPŁACONO GOTÓWKĄ albo jakakolwiek jego inna forma. Szczególnie w przypadku faktur płatnych z odroczonym terminem płatności konieczne jest wyszczególnienie dat zapłaty. Teraz program drukuje zamiast informacji o zapłacie szczegółowy opis zapłat na fakturze i na dokumencie przyjęcia zakupu.

Licencjonowanie: Ułatwiony dostep do niektórych modułów programów branżowych. Moduły EKSPORT oraz SPRZĘT będą teraz dostępne w każdym poziomie licencji. W programie Gabinet to samo dotyczy modułu LEKI, w programie Lokator modułu RAPORTY i HURTOWE w programie Serwis - modułu Sprzęt. W programie Warsztat moduł ZASTĘPCZE będzie dostępny od wersji PRO, moduły AZTEC, MECHANICY i STANOWISKA będą dostępne w każdej wersji programu.

Magazyn: Poprawione działanie modułu MM. Występował drobny problem z przenoszeniem stanów magazynowych, teraz jest OK.

Księgowanie: Poprawiono rozliczanie remanentu. Kwota kosztów narastająco na PIT-B, PIT-36 i PIT-36L uwzględnia teraz różnice remanentowe, wcześniej w niektórych przypadkach występował błąd wydruku tej pozycji, który jednak nie wpływał na poprawność obliczenia zobowiązania podatkowego.

Fakturowanie: Ulepszone filtrowanie faktur. Teraz po wybraniu opcji wszystkie pokazywane są też faktury zaliczkowe. Warto zwrócić uwagę, że faktury zaliczkowe to w tej chwili zupełnie normalne faktury, bez napisu faktura VAT, a także i bez napisu zaliczka, zatem dopiero z treści takiej faktury domyślać się możemy, czy dotyczy aby zaliczki, czy też zgoła nie.


czwartek, 3 stycznia 2013

ISP: Działa nowa-stara opcja NIE DRUKUJ FAKTUR. Na prośbę użytkowników wprowadzono działanie starej wersji nie drukowania oryginału faktury. Opcja działa w nowej formule - jeśli zostanie włączona, program pominie drukowanie danej faktury w czasie fakturowania automatycznego. Późniejsze przedrukowanie faktur w ramach SzybkiejAkcji działa już standardowo, czyli takowa faktura zostanie wydrukowana. Poprawiony nadruk salda.

Fakturowanie: Drobne poprawki. Poprawione generowanie faktur w metodzie kasowej. Wcześniej program wykonywał to zbyt często, co skutkowało koniecznością ręcznej korekty takiego ustawienia. Poprawione działanie opcji VAT dla każdej pozycji przy drukowaniu paragonu, teraz zawsze jest włączona.


środa, 2 stycznia 2013

Magazyn: Nowe okienka WZ i PZ. Teraz również okienka magazynowe dostępne są za pośrednictwem systemowego narzędzia wystawiania dokumentów. Niesie to zmianę techniczną - jeśli chcemy wystawić WZ do faktury lub PZ do faktury zakupowej, należy znaleźć odpowiednią opcję pod prawym klawiszem myszy nie wchodząc jescze do okienka WZ/PZ. Dodatkowo do gotowego dokumentu magazynowe zostaną skopiowane dane kontrahenta i dostawy, co wcześniej nie było oczywiste. Pozostałe funkcje działają bez zmian, za to wewnętrznie otrzymujemy dużo większe uporządkowanie zasad wystawiania dokumentów. Zachęcamy zresztą do korzystania z automatycznego wystawiania WZ i PZ w tle, można wtedy uniknąć podwójnej pracy.

Systemowe: Teraz możesz zamówić licencję wprost z programu. Udostępniliśmy specjalny internetowy system wznowienia licencji bezpośrednio z programu. Wystarczy użyć opcji, która wyświetli się automatycznie pod koniec ważności licencji. Przycisk ten daje specjalną ofertę, z dodatkowym rabatem internetowym.

Rachunki: Poprawione drukowanie rachunków. Zaskakująco dużo osób nadal krozysta z tej funkcji, chociaż zgodnie z nowymi przepisami, zarejetrowani podatnicy VAT zwolnieni mogą i powinni wystawiać raczej faktury. Prosimy upewnić się, czy na pewno powinni Państwo nadal drukować rachunki zamiast faktur.

Systemowe: Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programu. Na liście pól w formatowanych danych nabywcy na fakturze można teraz wybrać też ID i nazwę grupy oraz inne, dodatkowe dane. Na stronie startowej można wyświetlić teraz z powrotem statyczne podsumowanie baz danych, zamiast aktywnej zawartości on-line.

Marża: Ulepszone wystawianie faktury w procedurze marży. Teraz wybieramy rodzaj procedury marży już w momencie wystawiania takiej faktury. Rejestr marży generowany w module MARŻA jest teraz wzbogacony o kolumnę PROCEDURA, która wskazuje procedurę marży, w jakiej wystawiono fakturę. To wszystko związane jest z istotnymi zmianami w przepisach, wprowadzonymi od stycznia 2013. Dodatkowe ulepszenia w module MARŻA.

Fakturowanie: Rozszerzone możliwości edycji dokumentu. Można teraz zmienić tabelę używaną do wystawienia faktury na dowolną inną, podając inny numer tabeli, datę i kurs. Warto jednak przypomnieć, że przepisy ściśle wskazują zamknięty katalog dostępnych kursów walut - tabela kursów średnich NBP i tabela EBC. Stosowanie innego kursu wymaga bardzo dobrego uzasadnienia prawnego. Skorygowano też tworzenie faktur w metodzie kasowej, teraz od razu zaznaczana jest opcja METODA KASOWA.

Poczta: Wprowadzono w programie nowy cennik Poczty Polskiej. Drastyczna zmiana cennika spowodowała, że 2013 to chyba ostatni rok, kiedy nasza firma będzie korzystać z usług poczty. Przesyłki gabarytowe wysyłamy teraz wyłącznie kurierem, zaś przesyłki z fakturami i innymi dokumentami coraZ częściej przechodzić będą do formy elektronicznej. Także i w naszych programach rozwijać będziemy wysyłanie dokumentów w tej formie.


wtorek, 1 stycznia 2013

Nowy Rok: Przywitaliśmy nowy, 2013 rok. Życzmy sobie wszystkiego Jak Zawsze Kapitalnego! Jeszcze dziś dostępna będzie dla wszystkich użytkowników aktualizacja do wersji X3. Pliki do pobrania tutaj. Jeśli ktoś dotąd nie śledził uważnie zmian, na pewno zaskoczy go pozytywnie ogrom zmian. Duża aktualizacja wymuszona rewolucją w fakturowaniu pozwoliła przy okazji rozwiązać wiele dawno zgłaszanych problemów i zaoferować zupełnie nową jakość pracy. A to jeszcze nie koniec zmian. Przy okazji, czy wypełnili Państwo już swoją ankietę?

Fakturowanie: Zmieniono domyślne numerowanie faktur. Ponieważ w roku 2013 faktura nazywa się Faktura, a de facto nie musi posiadać nazwy w ogóle, dotychczasowy format numerowania drukowałby się w formule FAKTURA FAKTURA/1/2013, co wygląda źle. Zdecydowaliśmy się na zresetowanie numerowania, chociaż oczywiscie każdy użytkownik może z powrotem ustawić dotychczasową numerację. Z uwagi jednak na fundamentalne zmiany w fakturowaniu zachęcamy do pozostawienia domyślnego formatu bez prefiksu.

Fakturowanie: Warto drukować faktury uproszczone. Przygotowaliśmy specjalny, elegancki wzór faktury uproszczonej, w pełni integrujący się z dotychczasowym wzorem faktur. Zobacz nasz wzór faktury uproszczonej.

Fakturowanie: Prawy klawisz myszy daje też dostęp do ustawień programu. To wygodne, jeśli chcemy zmienić sposób pracy programu podczas wystawiania faktury. Sami mieliśmy kilkukrotnie taką potrzebę podczas intensywnego testowania nowych funkcji programu. Jak zawsze, potrzeba matką wynalazku.

Serwis: Można teraz wystawić fakturę zbiorczą za dowolny okres. Wcześniej program niepotrzebnie ograniczał zakres nierozliczonych zleceń do ostatnich 90 dni wg daty wystawienia zlecenia - jeśli zlecenie było bardzo długo trwające, nie pojawiało się na liście wyboru. Poprawione generowanie zbiorczych faktur.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.