Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

poniedziałek, 31 grudnia 2012

Systemowe: Nowe bazy system FleX3 wchodzą w użycie w programach serii X3. Z tego powodu, w celu zapewnienia wstecznej zgodności, nowe faktury zakupowe zapisywane będą w pliku ZakupyX3.jzk, podobnie dokumenty magazynowe w pliku MagazynX3.jzk. Faktury sprzedażowe, jak pisaliśmy wcześniej, zapisywane są w pliku FakturyX3.jzk.

Fakturowanie: Nowe okienko akceptu faktury. Teraz dodano dodatkowe opcje, a każda faktura kończyć się będzie standardowym okienkiem akceptacji.

Fakturowanie: Zakończono przenosimy okienek fakturujących do nowego formatu. Teraz wszystkie rodzaje faktur generowane są za pomocą tego samego, elastycznego narzędzia opartego o Kameleona. W ten sposób zapewniono przede wszystkim jednorodność procesu tworzenia faktur, co zmniejsza prawdopodobieństwo problemów technicznych, a przede wszystkim ułatwia utrzymanie kodu programu. Jednocześnie zapewniono dużo większą funkcjonalność wszystkich modułów, które korzystają z tych opcji.

Zakupy: Nowe przepisy wchodzą już od 1 stycznia 2013. W najbliższych dniach planujemy wprowadzenie nowego systemu rejestracji zakupów i kosztów, w oparciu o nowe przepisy, wchodzące w życie od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2013. Osoby korzystające z księgowania kosztów prosimy o pobranie kolejnej aktualizacji, gdy tylko będzie dostępna. Warto sprawdzić, jak zmiany wpłyną na Państwa rozliczenia podatkowe.

Książka: Poprawiono wyliczanie zaliczki za grudzień. Przypominamy, że zaliczkę grudniową płaci się do 20 stycznia na normalnych zasadach, tak jak zaliczkę za inne miesiące, chyba że do 20 stycznia złożono rozliczenie roczne, co jest jednak na tyle rzadkim przypadkiem, że zrezygnowaliśmy z oprogramowania tej opcji.

RR: Faktury RR też będą wystawiane teraz za pomocą nowego okienka. W ten sposób kameleonizacja dobiega powoli końca, jeszcze tylko kilka ostatnich funkcji programu oczekuje na przesienie do nowego formatu.

Fakturowanie: Okno fakturujące pokazuje oczekiwany efekt magazynowy. Na liście wyboru dokumentu prezentowana jest ikonka, pokazująca w prosty sposób, czy zgodnie z bieżącymi ustawieniami dany rodzaj dokumentu wpłynie na stany magazynowe (zwiększy/zmniejszy), czy też nie. To nieźle wygląda, a przede wszystkim pozwala na szybką weryfikację ustawień w programie. Funkcja została wprowadzona wewnętrznie celem weryfikacji poprawności działania programu, ale zostanie z nami na dłużej. Podobnie informacja o stanach magazynowych w oknie akceptacji dokumentu.


niedziela, 30 grudnia 2012

Systemowe: Zoptymalizowano pliki instalacyjne, teraz są mniejsze. Z uwagi na spodziewany ogromny ruch na serwerze na przełomie roku, przygotowaliśmy mniejsze pliki instalacyjne. Zawierają wszystkie potrzebne materiały i powinny być wystarczające dla każdego użytkownika. W razie problemów z wyświetlaniem logo lub grafik można pobrać instalator pełnego Pakietu JZK.

Fakturowanie: Nowa prosta opcja PEŁNE DANE SPRZEDAWCY. Jeśli jest włączona, program drukuje na fakturze wszystkie dostępne dane, w tym numery telefonów, adresy strony internetowej itd. Jeśli natomiast wyłączymy tę opcję, program drukuje tylko dane wymagane przepisami - nazwę, adres i numer NIP oraz adres e-mail w przypadku faktur elektronicznych. W większości przypadków tyle wystarczy, są lepsze miejsca na reklamę numeru telefonu niż faktura. Ale oczywiście wybór należy do użytkownika.

Fakturowanie: Można teraz dowolnie sformatować dane nabywcy. Wystarczy wprowadzić własny wzorzec albo wybrać któryś z prefabrykowanych gotowców, aby uzyskać na fakturze zupełnie dowolne formatowanie danych kontrahenta. Formatowanie oparte jest o standardowe wzorce tekstowe, działają także podstawowe tagi HTML, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład przy każdym kontrahencie drukować jego ID na różowo. Albo cokolwiek, co przyjdzie nam do głowy, można nawet wcisnąć jakąś grafikę :) Możliwości są nieograniczone. Dla tradycjonalistów mamy opcję opisaną powyżej ;)

Fakturowanie: Jak pisaliśmy wcześniej, paragon z danymi nie będzie już dostępny. Pozostanie dostępny natomiast paragon bez danych nabywcy, po prostu jako anonimowy dowód sprzedaży. Taki paragon może zostać oczywiście zafiskalizowany na drukarce fiskalnej. Paragon rzecz jasna może być w sprzedaży detalicznej - ceny brutto, VAT dla każdej pozycji, zapłacony gotówką z góry. Usunięto osobną opcję paragonu fiskalnego, który był wtórnie zapisywany - teraz tworzymy po prostu paragon, standardowo numerowany, który następnie fiskalizujemy.

Fakturowanie: Można teraz wystawić fakturę do paragonu. Taka faktura ma identyczne dane, jak paragon, różni się tylko datą wystawienia, danymi kontrahenta i włączonym nowym polem NIE ZASYSAJ. Oznacza to, że taki dokument nie zostanie zassany ani do Książki, ani do Ryczałtu, ani do VAT, bo przecież zasysaniu poddany był wcześniej ów paragon. Pole to można w razie potrzeby przełączyć i też włączyć dla innych dokumentów, które z jakiegoś powodu nie mają zostać zassane.

Fakturowanie: Warto wykorzystać nowe opcje drukowania faktur. Można ustalić inny kolor czcionki opisów faktury. Ten sam kolor zostanie wykorzystany do wydrukowania linii obramowań. Ustawienie ciemnoszarej czcionki opisów powoduje przygotowanie dużo ładniejszej, przejrzystej wizualnie faktury. Oczywiście z kolorami nie należy przesadzać, to w końcu dokumenty biznesowe.


sobota, 29 grudnia 2012

Systemowe: Zwiększamy domyślne rozmiary okienek. Na prośbę wielu użytkowników zwiększyliśmy standardowe rozmiary okienek. Większość użytkowników programów JZK ma teraz monitory przynajmniej 1024x768, a połowa ma już monitory HD, stąd mogliśmy sobie pozwolić na większe okienka. Jednocześnie na mniejszych monitorach pojawią się suwaczki, zatem nic nie ucieknie i nie zostanie obcięte. Czas na zmiany był najwyższy, jak długo można było się bowiem ograniczać do 800x600?

Ustawienia: Kolejne porządki w ustawieniach różnych opcji. Zmniejszono ilość zakładek okna USTAWIENIA OGÓLNE, a ich zawartość jest teraz logicznie uporządkowana. Domyślny rozmiar okna został powiększony, dopasowując program dla potrzeb użytkowników z większymi ekranami. Na przykład wszystkie opcje dotyczące poczty mieszczą się teraz na jednej zakładce POCZTA. Uproszczono opcje dotyczące plików PDF.

Fakturowanie: Przypominamy, że od 2005 roku faktury nie powinny być podpisywane. Usunięto ostatnią opcję z tym związaną. Zmieniono też układ dodatkowych informacji, na przykład pokwitowanie odbiorcy faktury z terminem płatności. Warto zwrócić uwagę, że nowa ustawa o redukcji obciążeń administracyjnych (ha, ha) wprowadziła nakaz nawet potrójnego księgowania zakupów, a po drugiej stronie możliwość łatwej korekty nieopłaconego przychodu, zatem pokwitowanie zobowiązujące straciło sens. Z kolei na fakturze zawsze drukowany jest adres e-mail obu stron transakcji, co wymuszone jest nowymi przepisami. Otóż wystawca faktury zobowiązany jest zapewnić wiarygodną ścieżkę audytu w celu wykonania kontroli biznesowej, a to z kolei prowadzić ma do weryfikacji tożsamości wystawcy faktury. Nie ma lepszej drogi niż weryfikacja adresów e-mail, między którymi wymieniane są faktury. Warto zadbać w tym momencie, aby korzystać z bezpiecznego konta pocztowego o formalnym adresie w rodzaju faktury@nazwafirmy.pl, a nie adresu w rodzajumisiopysiaczek@buziaczek, co też się zdarza.

Fakturowanie: Uporządkowano dostępne wzorce wydruku faktury. Z uwagi na wiele pozostałych zmian, w tym fundamentalne przejście na przede wszystkim faktury elektroniczne, sens straciło zupełnie drukowanie dwóch egzemplarzy faktury na jednej kartce. Teraz co do zasady i tak drukuje się tylko 1 egzemplarz faktury, jeśli w ogóle. Znika zatem wariant wydruku DwiePołówki. Żegnam go bez żalu po 15 latach obecności ;)

Fakturowanie: *Wprowadzono generowanie duplikatu jako osobnego dokumentu. Duplikaty są pomijane podczas zasysania sprzedaży do VAT, Książki i Ryczałtu. Zgodnie z przepisami, duplikat to dokument PONOWNIE WYSTAWIONY, a zatem ma własny numer i prywatną datę wystawienia, a także widoczny jest w rejestrze sprzedaży przekazywanym księgowej. Duplikaty poznajemy po tym, że w edycji widoczne jest pole DUPLIKAT, a nazwa dokumentu zawiera w sobie dopisek o treści DUPLIKAT. Warto pamiętać, że zgodnie z nowymi zasadami fakturowania, można generować dowolną ilość egzemplarzy faktury przesyłanych tak lub siak, zatem potrzeba generowania duplikatu powinna pojawić się wyłącznie sporadycznie i to z ważnych powodów.

Bazy danych: Nowy format danych FleX3. Nowo tworzone faktury zapisywane są wszystkie w nowym pliku o nazwie FakturyX3.jzk w nowym elastycznym formacie FleX3™. Zmiana jest podyktowana zmianą formatu faktury, wymuszoną dodaniem wielu nowych pól wymuszonych ustawą. Nowy format daje nam dużo możliwości technicznych, ale jednocześnie jest niezgodny wstecz z poprzednimi wersjami oprogramowania, stąd konieczność zmiany. Dotychczas wystawione faktury będą oczywiście odczytywane i zapisywane w nowym formacie. Nowy format zdejmuje również konieczność kompaktowania archiwum faktur, będzie ono potraktowane jako skompaktowane w sposób automatyczny. Format FleX3 jest wstecznie zgodny z dotychczasowym formatem danych, zatem stare dane we wszystkich bazach danych zostaną odczytane automatycznie. Program automatycznie będzie przełączać się na nowy format danych w razie potrzeby, w sposób kompletnie niezauważalny dla użytkownika. Dodano obsługę nowego formatu w Administratorze (nowy dział HexView™).

Magazyn: Poprawione ustawienia magazynowe. Teraz można wprost wskazać, ile egzemplarzy dokumentów magazynowych ma być każdorazowo drukowanie.

Kontrahenci: Okienko edycji danych kontrahenta zostało dopasowane do nowych przepisów. Zgoda na faktury elektroniczne może być dorozumiana, milcząca albo zgoła wymyślona, zatem rejestrowanie konkretnej daty zgody nie ma już sensu. Ważne, żeby rejestrować sprzeciw kontrahenta wobec faktur elektronicznych lub jego decyzję co do rezygnacji z faktur papierowych, na co dla celów dowodowych warto mieć jakąś podkładkę, zarejestrowaną np. w polu UWAGI.

Kontrahenci: Nowe, większe okienko edycji danych kontrahenta. Dzięki większej przestrzeni Zmniejszono liczbę zakładek, porządkując logicznie zawartość tego okienka, na przykład ceny i parametry fakturowania są teraz na jednej zakładce. W widoku podstawowym możliwe jest wpisanie teraz adresu e-m@il, to w końcu podstawowy adres fakturowania. Teraz wszystkie dane o charakterze prywatnym zostały umieszczone na zakładce OSOBISTE. Nazwa banku jest teraz zawsze drukowana obok numeru konta. Wiele osób irytowało się koniecznością przełączania okienka na widok Zaawansowany, zatem opcja ta znika, zresztą w większym okienku łatwiej było zmieścić wszystkie pola. Żeby jednak nie wylewać dziecka z kąpielą, pozostawiliśmy pewną nadmiarową redundantność - pola adresu (w tym e-m@il) są wyświetlone podwójnie, zatem można podać podstawowe dane kontrahenta bez skakania po zakładkach. Dopasowaliśmy zawartość zakładek do programów: pole TERYT będzie widoczne tylko w programie ISP, pole NFZ/PWZ tylko w programie Gabinet.


piątek, 28 grudnia 2012

Fakturowanie: Program drukuje domyślnie podstawę prawną nowego wzoru faktury. Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że niektórym odbiorcom naszych faktur przestawienie się na nowe przepisy może zająć kilka miesięcy, a są i tacy, którzy nie przestawią się nigdy. W trosce o spokój duszy użytkowników naszych aplikacji wprowadziliśmy drukowanie u dołu faktury szczegółowej podstawy prawnej nowych rozwiązań. To nieocenione rozwiązanie w przypadku wątpliwości naszych kontrahentów, wystarczy skierować ich do podstawy prawnej wydrukowanej u dołu faktury. Oczywiście opcję tę można wyłączyć, zgodnie z potrzebami.

Faktury: Nowe ustawienia zawartości danych na fakturze. W przypadku danych sprzedawcy, wpisywanych z reguły jednorazowo, udostępniliśmy pełne pole tekstowe do samodzielnego wprowadzenia dowolnych danych wedle uznania. W przypadku nabywców faktur W roku 2013 numer GG i nick Skype nie jest drukowany na fakturach, jest natomiast możliwość włączenia drukowania numeru REGON (firmy), PESEL (osoby fizyczne), paszportu (obcokrajowcy), numeru rejestracyjnego samochodu (warsztaty). Co do numeru pojazdu, przypominamy, że co do zasady w roku 2013 nie drukuje się numeru rejestracyjnego pojazdu. Generalnie przyjmujemy jednak zasadę, że jeśli jakieś dane zostały wpisane, to chyba przecież po to, żeby je drukować :)

Magazyn: Poprawiony interfejs okien dokumentów magazynowych. Teraz interfejs tych okien jest w pełni zgody ze standardowymi oknami innych funkcji programu.

Faktury: Zmienione działanie niektórych opcji programu. Program obsługuje teraz automatyczne przeliczanie cen netto na brutto i vice versa. Usunięto irytujące wcześniej pytanie, czy przeliczyć ceny netto na brutto i odwrotnie. Teraz wystarczy odpowiednio ustawić opcję MAGAZYN WG CEN NETTO (domyślnie włączona) w ustawieniach programu i reszta zadzieje się automatycznie. Ponieważ znikają faktury unijne, zmniejszono katalog dokumentów, które zmniejszają stany magazynowe - teraz po prostu można wybrać, czy stany magazynowe są zmieniane po wystawieniu faktury/rachunku/paragonu, czyli ogólnie dowodu sprzedaży. Faktura zaliczkowa nie-końcowa nie zmniejsza teraz stanów magazynowych. Nie ma teraz możliwości wyłączenia nadawania kodów towarów - to niezbędne, aby magazyn w ogóle działał.

Faktury: Zmiany w filtrowaniu faktur. Ponieważ znika Faktura VAT Komis, nie ma sensu filtrowanie wg tego pola. Teraz dotychczasowe faktury komisowe będą rozpoznawane jako faktura w procedurze marży - towary używane.

ProFormy: Prosimy o nie wystawianie nowych dokumentów pro-forma. W związku ze zmianami w przepisach, w roku 2013 dokument pro-forma nie powinny być w ogóle wystawiane. Dla celów technicznych pozostawiliśmy tę opcję w jednym miejscu - w module FAKTURA KAMELEON. Szczerze jednak zachęcamy do przejścia w pełni na nowe zasady, co pozwoli uniknąć przykrości podczas kontroli podatkowej.


czwartek, 27 grudnia 2012

Start: Nowa strona startowa wszystkich standardowych aplikacji Pakietu JZK. Do 7 stycznia włącznie na stronie startowej programów Pakietu JZK zamiast dotychczasowych danych, prezentowana będzie treść strony podsumowującej zmiany w aplikacjach. To ważne dla płynnego przejścia na nowe zasady. Zmian jest bardzo dużo, większość bardzo ułatwi codzienną pracę z programem.

Fakturowanie: Postępuje kameleonizacja, fleksybilizacja i polimorfizacja faktur. Teraz wszystkie okienka fakturujące oparte będą o ten sam sprawdzony interfejs, co zapewni pełniejsze możliwości pracy. Zmiany są wizualnie subtelne, zatem nie będzie problemu ze znalezieniem dotąd używanych funkcji. Teraz okienko NOWY RACHUNEK też zostało przeniesione do nowego systemu.

UE: W roku 2013 nie będzie już czegoś takiego jak FAKTURA VAT UE. Oznacza to kolejne daleko idące konsekwencje. Dla każdego klienta teraz można podać w danych, czy jest klientem unijnym, czy zgoła pozawspólnotowym. Program umie rozpoznać unijność klienta po jego adresie, wystarczy podać odpowiednią nazwę kraju po polsku. Tak ustawiona opcja zostanie przeniesiona do wystawianej faktury, która zostaje potraktowana odpowiednio jako dawniejsza faktura eksportowa lub dawna faktura unijna. Likwidacja osobnych dokumentów daje ten plus, że także i tu można korzystać z jednego elastycznego okienka. Możliwe będzie też przełączenie rodzaju dokumentu po zmianie kontrahenta.

Kontrahenci: Moduł Kontrahenci obsługuje teraz w pełni kwestie unijne. Zarówno okno wyboru kontrahenta, okno edycji bazy kontrahentów, jak i panel przeglądania danych kontrahenta pokazują teraz poprawnie kraj oraz jego unijność słownie oraz graficznie. Pozwala to na szybkie zorientowanie się w rodzaju klienta. Baza kontrahentów może być teraz filtrowana również po kraju, można ją też posortować po unijności lub pozaunijności kontrahenta.

Towary: Okno edycji towaru otwiera się częściej w widoku zaawansowanym. Jeśli wybrano edycję pozycji bazy towarów w oknie wystawiania nowej faktury, onko edycji od razu otworzy się w trybie zaawansowanym. Wielu użytkownikom oszczędzi to niepotrzebnego klikania.

Fakturowanie: Teraz wybranie innej waluty daje możliwość przeliczenia kursu. Sam wybierasz, czy potraktować dotychczasowe ceny nominalnie, czyli zmienić tylko nazwę waluty, czy też przeliczyć ceny wg wybranego kursu, tak żeby sprzedać np. okazjonalnie towary w walucie zagranicznej w zbliżonej cenie. Warto uwazać z tą opcją, bo łatwo zauważymy, że przeliczenie np. ze złotówek na euro i z powrotem z euro na złotówki wprowadzi różnicę tytułem zaokrągleń.

Fakturowanie: Nowy, pływający panel ułatwiający wystawianie długich faktur. Pole OPIS ma to do siebie, że jeśli już je wykorzystujemy, chcemy tam zmieścić dużo treści. Dotychczasowy sposób wystawiania faktur to utrudniał, bowiem trzeba było wcisnąć się z opisem w ciasne pole kolumny OPIS. Teraz OPIS jest pokazywany w polu pływającego panelu i łatwiej można wpisać tam dowolną treść. Jednocześnie technicznie pod spodem wszystko działa tak jak dawniej, więc otrzymujemy nadal fakturę z dowolnie długim opisem. Dzięki autorskiemu formatowi danych programy JZK umożliwiają wprowadzanie dowolnie długich tekstów we wszystkich polach, w tym polu NAZWA i OPIS, co jest nieocenionym rozwiązaniem na przykład podczas opisywania usług.

Fakturowanie: Drukowanie faktur akcydensowych nie będzie już dostępne. Z uwagi na istotne zmiany wzorców faktur, dotychczas użytkowane faktury akcydensowe nie mogą już być stosowane. Planujemy rozbudowę opcji fakturujących, co pozwoli na użycie większej ilości koloru i grafiki w standardowych fakturach. Dzięki nowemu KREATOROWI OPCJI FAKTUR będzie można przygotować zupełnie własny wzorzec graficzny, z dowolną czcionką etc. Jednocześnie wykorzystamy dotychczasowe doświadczenia wizualne przy tworzeniu nowych wzorców faktur.

Fakturowanie: Poprawki i ulepszenia w drukowaniu faktur. Wcześniej program brał pod uwagę standardowe dziurki dziurkacza zamiast z ustawień faktury. Teraz program akceptuje dowolny styl dowolnej czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie) oraz kolor, czym można wzbogacić wizualnie swoje faktury.


środa, 26 grudnia 2012

Fakturowanie: Łatwiejszy wybór kontrahenta do faktury. Teraz od razu prezentowane jest domyślne ustawienie finansów klienta - rodzaj faktur, domyślny termin płatności etc. Pozwala to lepiej kontrolować pracę programu.

Warsztat: Dodatkowa informacja o ustawionym sposobie przeliczania kosztów. Jak okazało się z ankiet, dla użytkowników nie jest jasne korzystanie z niektórych opcji programu. Wprowadziliśmy na ekranie teksty dodatkowe, tłumaczące aktualne ustawienia.

Fakturowanie: Można zarejestrować sprzeciw wobec faktur elektronicznych. Klient ma teraz prawo wyrażenia braku zgody na faktury elektroniczne, wtedy powinien otrzymywać tylko faktury papierowe. Jeśli w programie nie zarejestrowano ani zgody na faktury wyłącznie elektroniczne, ani sprzeciwu wobec takich faktur, program domyślnie wygeneruje oba rodzaje faktury i klient sam wybierze, którą z nich zaksięgować. Dawniejsze ekofaktury nazywaja się teraz po prostu FAKTURY ELEKTRONICZNE, to prostsze i bardziej sensowne. W związku z brzmieniem nowych przepisów, nie ma już czegoś jak faktura elektroniczna - faktura papierowa może zostać przesłana drogą elektroniczną i wtedy traktowana jest jako faktura elektroniczna, podczas gdy faktura elektroniczna może zostać wydrukowania i wtedy może stać się fakturą papierową.

ISP: Uporządkowano nadmiar opcji związanych z fakturowaniem. Program jest już dopasowany do nowych zasad. Warto przejrzeć ustawienia każdego klienta i upewnić się, że program wskazuje stan zgodny z naszymi oczekiwaniami. Program wprost podpowiada w module ISP.FAKTUROWANIE, jakie faktury będą wygenerowane dla danego klienta. Wszystko opisano szczegółowo w dziale o nowym fakturowaniu.

Systemowe: Poprawione działanie klawisza Alt w głównym oknie programu. Wcześniej mogło wystąpić uciążliwe przeskakiwanie menu, teraz górne menu programu nie jest chowane po wyciśnięciu klawisza Alt.


wtorek, 25 grudnia 2012

Fakturowanie: Dodaliśmy w wielu miejscach link do podręcznego Przewodnika. W celu zapewnienia zgodności z przepisami, pole drugiej daty w fakturowaniu oznaczono jako SPRZEDAŻ OD, ponieważ w roku 2014 podawać będziemy już w niektórych przypadkach tylko datę zakończenia sprzedaży. Tym sposobem program jest wstecznie zgodny z poprzednimi wersjami, a nowe faktury klonowane ze starych będą poprawne. Warto zapoznać się z tym przewodnikiem.

Faktury: Drukowanie napisów ORYGINAŁ lub KOPIA nie jest już legalne. Jest więcej ustawień, które muszą zostać zmienione, aby zapewnić zgodność wystawianych faktur z nowymi przepisami. Ba, samo przestawienie się z mówienia "FAKTUR VAT" na samo "FAKTUR" zajmie nam trochę czasu. Przygotowaliśmy specjalny przwodnik, do którego linki pojawią sie w wielu miejscach programu. Prosimy go przeczytać bardzo uważnie. Konsekwencją tego wszystkiego jest zmiana kilku opcji i fundamentalna zmiana sposobu myślenia, na przykład nie wybieramy teraz ilości kopii faktury, tylko ustawiamy ilość ogółem wypluwanych przez drukarkę egzemplarzy faktury. Domyślnie jest to 1, w praktyce do wyboru, do koloru. W module SZYBKA AKCJA znika zbędna opcja drukowania oryginałów lub kopii faktur, każde przejście opcji DRUKUJ FAKTURY wydrukuje po 1 egzemplarzu każdej faktury. W module FAKTURY znika opcja DRUKUJ TYLKO ORYGINAŁ i DRUKUJ TYLKO KOPIĘ. Warto zauważyć, że dzięki temu wszystkiemu program ulegnie pewnemu uproszczeniu, z korzyścią dla wszystkich.

Fakturowanie: Nowy, fantastyczny KREATOR OPCJI FAKTUR. Teraz w bardzo szybki, prosty i elegancki sposób można poustawiać wszystkie dostępne opcje, dopasowując wygląd faktury do swoich oczekiwań. Nie trzeba już w ciemno klikać w okienkach próbując domyslić się, jaki wpływ będzie miała dana opcja na nasze faktury! Wystarczy po prostu uruchomić ten kreator. Kreator działa w module Faktury na wybranej fakturze, a podgląd zależy oczywiście od zawartości tej faktury. Warto sprawdzić działanie Kreatora na różnych rodzajach faktur. Więcej o Kreatorze.

Fakturowanie: Rozpoczęliśmy procedurę polimorfizacji faktur. W oparciu o nowy moduł Kameleon wprowadzamy możliwość zmiany rodzaju faktury w locie. Każdy dokument oparty o obiekt TFaktura może teraz w trakcie wystawiania zmienić swój typ, co prowadzi do prostej możliwości tworzenia różnych obiektów przy pomocy tego samego okienka. Pozwoli to zachować większą konsystencję programu, a więc mniej błędów, szybsza praca etc. Z handlowego punktu widzenia nadal będzie można uruchomić pojedyncze funkcje typu NOWA FAKTURA WEWNĘTRZNA, które będą teraz po prostu nakładką na polimorficzne okienko kamelonizujące.

Moje Konto: Przygotowujemy się do nowej wersji programu. Z przyczyn technologicznych nie będzie już możliwości automatycznego importu danych z 16-bitowej wersji z 1998 roku, zresztą od dawna nie była używana. Import z nowszych wersji baz danych będzie wykonywany automatycznie.

ISP: Program ISP w całości przechodzi na kopię elektroniczną. Opcja kopii elektronicznej będzie włączona w programie i zawsze dostępna. Znika drukowanie papierowych kopii. Oznacza to też zmianę handlowej nazwy programu z ISP na ISP EJ. Znikają opcje drukowania kopii faktur w tym programie. Jeśli użytkownik chce wydrukować papierowe kopie faktur, może to zrobić za pomocą modułu faktury. Tym sposobem program ISP EJ lepiej dopasowany będzie dla potrzeb swoich użytkowników, którymi są wyłącznie wystawcy faktur masowych. Zobacz więcej o programie ISP EJ.

Administrator: Poprawki w module. Teraz podwójne klijnięcie powoduje automatyczne otwarcie bazy danych do szybkiego przeglądania i edycji, a ESC powoduje szybkie wyjśnie z tego trybu.


poniedziałek, 24 grudnia 2012

Ustawienia: Istotnie przyspieszono uruchamianie programu i zapisywanie opcji. Tradycyjnie okazało się, że korekta pozornie nieistotnego drobiazgu może przynieść niesamowite zmiany w wydajności. Dzięki włączeniu specjalnego buforowania operacji na Rejestrze Windows, przyspieszono działanie wielu części programu - zapisywanie opcji, przełączanie tożsamości, a wreszcie samo uruchamianie programu. Przyspieszenie zależy od rodzaju systemu, ale zawsze powinno być mocno zauważalne. W tej sytuacji będziemy w trakcie roku 2013 przechodzić na zapisywanie ustawień głównie w Rejestrze Windows, a nie w prywatnym pliku JZK.INI.

Waluty: Nowe okienko wyboru kursów walut do faktury, przygotowane na rok 2013. Przepracowano cały moduł Waluty, przede wszystkim w celu otrzymania optymalnej wydajności. Teraz program szybciej obsługuje kursy walut, wcześniej bardzo powolnie przetwarzana była baza danych kursów walut. Kursy EBC i NBP zostały zrównane i w roku 2013 będzie możliwość wyboru z nich jako aktywnego kursu do danego dokumentu. Podczas wyboru kursów waluty widać jak na dłoni jednocześnie oba kursy, a program optycznie powiększa wyższy kurs, zatem użytkownik może od razu wybrać kurs, który wydaje mi się bardziej atrakcyjny. Z reguły kursy NBP i EBC różnią się nieznacznie, ale przy większych kwotach ma to znaczenie.

Fakturowanie: Poprawiona logika pracy okienka w trybie walutowym. Wyłączono automatyczne krzyżowe przeliczanie kursów walut w przypadku zmiany waluty faktury w trakcie jej tworzenia. Teraz wprowadzona kwota jest kwotą stałą nominalnie, po czym zostanie przeliczona wg kursu dokumentu na wartość VAT i brutto w złotych. Pole wyboru waluty i kursu jest teraz proste, eleganckie i nie narzucające się - jeśli użytkownik nie korzysta z kursów walut, może go nawet nie zauważyć, a dopiero wybranie jakiegoś kursu powoduje włączenie wyświetlania flagi i większej ilości danych. Okienko edycji dokumentu dopasowano do trybu wielowalutowego, teraz można wybrać dowolną walutę i kurs z gotowych tabel, a w razie potrzeby skorygować dowolnie kurs, datę kursu, nazwę tabeli. Przy okazji istotna zmiana: wcześniej program nie zapamiętywał daty kursu, była ona ustalana tylko w momencie wystawiania faktury i powiązana na sztywno z numerem tabeli NBP. Teraz informacja o numerze tabeli jest czysto informacyjna, data kursu służy weryfikacji i będzie drukowana na fakturach przy informacji o przeliczeniu kursów.

Kustosz: Zaimplementowane szybkie wielowątkowe wyświetlanie i operacje myszą. Teraz program szybko i płynnie wyświetla dowolnie duże obrazy, pozwalając przesuwać je swobodnie po ekranie. Kustosz to jeden z tych programów, które biznesowo nie mają dla firmy większego znaczenia, służą natomiast za doskonały poligon doświadczalny przed wprowadzeniem niektórych rozwiązań do głównych aplikacji. Przygotowujemy się do wprowadzenia wielowątkowości w programach, co pozwoli istotnie przyspieszyć responsywność aplikacji w przypadku użytkowania procesora wielordzeniowego i odpowiedniego systemu operacyjnego, czyli u większości użytkowników korzystających z Windows 7 lub 8 na nowszych maszynach.


niedziela, 23 grudnia 2012

Zakupy: Wprowadzono numerowanie faktur zakupowych i innych kosztów. Dla celów podatkowych konieczne jest wprowadzenie numerowania faktur zakupowych oraz innych kosztów, zwłaszcza że od roku 2013 jedna faktura zakupowa będzie mogła pojawiać się w rejestrach wielokrotnie - najpierw jako koszt, potem korekta tego kosztu, potem ponowne wprowadzenie po anulowaniu tej korekty etc. Każda taka operacja w celu odpowiedniego zassania musi posiadać niezależną numerację. Pole numeru obcego dokumentu wykorzystywane będzie wewnętrznie i drukowane na wydruku DPZ, jeśli zostanie wykonany. Przy okazji otwiera to drogę do wprowadzenia łatwiejszej rejestracji kosztów w programie w oparciu o dotychczasowy moduł Zakupy.

Fakturowanie: Nie trzeba podawać PKWiU na fakturach VAT. Przepisy nie wymagają już podawania PKWiU przy wystawianiu faktury, w związku z tym znika z ekranu kolumna PKWiU. Oczywiście jesli towar jest pobierany z magazynu i ma tam podany numer PKwiU, zostanie on przeniesiony na fakturze. Zmiana ułatwi wystawianie faktur większości osób, które nie korzystały z tego pola i ma na celu zwrócenie uwagi użytkownikom na zmiany w przepisach. Coraz mniej danych trzeba podawać na fakturze i nie ma potrzeby stosowania słynnej procedury tzw. podwyższonej papieskości. Podczas wystawiania faktu RR naliczenie opłat na fundusze nadal zostanie wykonane tak jak dotychczas, pod warunkiem podania numeru PKWiU w bazie towarów. Znika też opcja wybrania innej nazwy pola PKWiU, bo straciła właśnie sens. W specyficznych przypadkach (usługi budowlane) użytkownicy i tak muszą wypełniać szczegółowe pole OPIS, tam należy podać wszystkie dane tego rodzaju. Jeśli PKWiU jest podane, drukowane jest zawsze w jednej linii wraz z kodem towaru i opisem, zatem na fakturze również nie potrzebuje osobnej kolumny. Wprowadzono nową opcję: Drukuj PKWiU, domyślnie wyłączoną.

Fakturowanie: Uproszczone drukowanie kodu towaru i daty lub okresu sprzedaży. Pole [Kod], jeśli włączone, będzie teraz drukowane w tej samej kolumnie, co nazwa towaru, co rozwiąże wiele problemów technicznych i poprawi układ faktury. Drukowanie daty sprzedaży jest ściśle określone przepisami, zmieniono zatem nazwę dotychczasowej opcji na ZAWSZE DRUKUJ DATĘ SPRZEDAŻY. W fakturze wewnętrznie pojawia się kolejne pole, SPRZEDAŻ DO. Jeśli zostanie wypełnione, zamiast daty sprzedaży na fakturze pojawi się okres sprzedaży. Ta zmiana wymuszona jest pojawieniem się faktur zbiorczych, które w roku 2013 wystawiamy najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, a w roku 2014 nawet do 15 dnia miesiąca następnego. W związku ze wszystkim powyższym, data sprzedaży drukowana jest bezpośrednio pod datą wystawienia faktury.

RR: Faktury RR pro-forma nie będą już dostępne. Jak przypominamy z każdej strony, w roku 2013 nie ma realnej możliwości wystawiania dokumentów pro-forma takich, jak dotąd. Pracujemy nad alternatywną formą dokumentu, będzie on dostępny dla standardowych transakcji. W przypadku dokumentów RR nie ma natomiast możliwości przygotowania takiej alternatywy, dlatego opcja znika.

Drukowanie: Okienko podglądu wydruku obsługuje teraz nawigację za pomocą kółka myszy. To wygodne i intuicyjne, pozwala przy okazji na dokładniesze sterowanie podglądem.


sobota, 22 grudnia 2012

Koniec świata: Jak było do przewidzenia, nic ważnego się nie zdarzyło. Za to do niektórych osób zaczyna powoli docierać ogrom zmian i bałaganu, jaki czeka nas w związku z nowymi przepisami w roku 2013. Wszyscy spodziewali się problemów z fakturami i VAT, a tu nagle pojawiła się ustawa deregulacyjna. Tradycyjnie już jak co roku, programiści okres noworoczny spędzą w pracy, a nowy rok przywitamy ogromną aktualizacją. To ostatni moment, żeby wyrazić swoje zdanie w ankiecie.

Systemowe: Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programu.

ISP: Drobne poprawki w programie. Teraz w oknie umowy podawana jest długość każdego elementu listy dokumentów.

Drukowanie: Poprawione zachowanie okienka podglądu wydruku. Teraz można całkiem płynnie przechodzić po stopniach powiększenia podglądu.

Faktury: Kolejny etap dostosowania do nowych faktur elektronicznych. Ponieważ przesyłanie faktur staje się normą, znika opcja wysyłania tekstowego potwierdzenia wystawienia faktury. Zamiast tego prosimy o stosowanie możliwości wysyłania od razu faktury jako załącznika do maila. Program nie drukuje także potwierdzeń wystawienia faktury, potwierdzeniem wystawienia faktury jest przecież sama faktura ;) Zgodnie z nowymi przepisami, można drukować fakturę wielokrotnie w dowolnej ilości egzemplarzy, a dopiero jej ponowne wystawienie wymaga przejścia procedury duplikatu.

Faktury: Wiele poprawek w standardowym oknie NOWA FAKTURA. Panel informacyjny na planszy wyboru towaru nie będzie teraz widoczny. Jest dostępny w oknie wyboru towaru (F3). W oknie fakturowania większości użytkowników tylko przeszkadzał. Dzięki temu teraz więcej miejsca na właściwe dane. Pole wyboru waluty faktury oraz sposobu przeliczania cen przeniesiono tuż nad pole listy pozycji faktury. Pole poziomu cen przeniesiono w okolicach listy towarów i jest ukrywane teraz wraz z panelem wyboru towarów z magazynu, bo tylko jego dotyczy. Tym sposobem położenie pól lepiej odpowiada logicznej kolejności wystawiania faktury. Te same poprawki będą widoczne zresztą w wielu innych okienach, które korzystają z tego samego panelu.

Faktury seryjne: Program wysyła ekofaktury także i z tego miejsca. Po seryjnym fakturowaniu automatycznie można wygenerować faktury elektroniczne wysyłane w załączniku jako PDF.

Tabele: Poprawione wyświetlanie wieloliniowych wierszy w tabelach. Teraz wieloliniowe pozycje są wyświetlane prawidłowo, wcześniej widoczna była czasami tylko pierwsza linia. Problem szczególnie był zauważalny w oknie wyboru towarów z magazynu, gdzie niektóre wiersze były wyższe od innych. Przy okazji, pod prawym klawiszem myszy można przełączyć wieloliniowość tej tabeli - można się zdecydować, czy wolimy więcej pozycji, czy raczej dokładniejsze info na ekranie.


piątek, 21 grudnia 2012

Z ostatniej chwili: wygląda na to, że końca świata jednak dziś nie będzie. Polsat właśnie zapowiedział, że w te święta znowu pokaże film z Kevinem. Z tej okazji my również wyciągamy coroczną choinkę i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, szczęścia pomyślności i spokoju ducha z nowymi fakturami, rzekomo uproszczonymi :)

Strona startowa: Można zmienić tło strony startowej na dowolny inny kolor. Można nawet ukryć górny panel w całości. Opcja jak się okazuje bardzo oczekiwana przez posiadaczy mniejszych monitorów. Są jak się okazuje osoby, które korzystają z rozdzielczości w rodzaju 720 pikseli w pionie, dostępnej na przykład na mikrolaptopach, a wtedy każdy piksel jest cenny. Klawisze F10, F11, F12 działają nadal bez żadnych zmian. Jak widać zatem, kolejne życzenie z ankiet błyskawicznie zrealizowane. Czy wyraziłeś już swoje życzenie? Wypełnij najnowszą ankietę.

Użytkownicy: Warto na stałe ustawić format danych użytkownika, jaki będzie stosowany na wydrukach. W roku 2013 nie będą dostępne detaliczne ustawienia sposobu drukowania danych użytkownika - zamiast tego można wpisać treść danych samodzielnie w dowolny sposób, co daje dużo większą dowolność. Można nawet stosować podstawowe tagi HTML, łącznie z kolorem czcionki, tła oraz innymi wieloma opcjami. Dodano też opcję automatycznego wypełniania tego pola, aby łatwiej wypełnić te pola danymi. Usunięto kilka niepotrzebnych już opcji.

Drukowanie: Poprawione zachowanie okienka podglądu wydruku. Wcześniej w niektórych przypadkach pasek narzędzi nie był prawidłowo wyświetlany.

Fakturowanie: Wprowadzono już niektóre zmiany wchodzące od roku 2013. Program automatycznie przełączy napisy na dokumentach wystawianych w roku 2013 zgodnie z nowymi przepisami, na przykład praktycznie wszystkie faktury VAT będą teraz nazywały się po prostu Faktura. Dla uprzednio wydrukowanych dokumentów treść pozostanie niezmieniona.

Zmiany: Dokumentem kończącym zlecenie co do zasady powinna być faktura. Z uwagi na zmiany w przepisach, kończenie zlecenia będzie możliwe teraz wyłącznie fakturą względnie rachunkiem, ewentualnie paragonem fiskalnym, nie będzie natomiast dostępna opcja tworzenia dawnego paragonu z danymi klienta, ponieważ taki paragon i tak w nowym stanie prawnym byłby potraktowany jako faktura (dawniej Faktura VAT). Opcja drukowania samego paragonu fiskalnego będzie dostępna tylko w przypadku, gdy zleceniobiorcą jest osoba fizyczna. Jeśli podano nazwę firmy w danych klienta, opcja nie będzie w ogóle dostępna.

Zmiany: Zmiany w przepisach znajdą swoje odbicie w okienku numerowania dokumentów. Zmiany znajdą swoje odbicie w wielu miejscach, na przykład w oknie numerowania dokumentów ustawienia numerowania dokumentów likwidowanych będą prezentowane na końcu listy i w nawiasach, a za jakiś czas znikną z programu w ogóle.

Moja nowa faktura: Ten kreator nie będzie już dostępny w wersji X3. Zamiast niego zaproponujemy nowe wygodniejsze okienko fakturujące, dające się sparametryzować według potrzeb.

Faktury: Odświeżone okno wyboru pozycji do faktury (F3). Teraz okienko to ma odświeżony interfejs i jest przyjemniejsze w użytkowaniu. Dostępne jest teraz przełączanie zakładek z klawiatury, co wcześniej nie było dostępne. Klawisz F3 działa od razu po wejściu do okna NOWA FAKTURA, można zatem poradzić sobie szybkim skokiem klawiaturowym. Okienko to wkleja się teraz wizualnie w okno nowej faktury, przez co jest mniej agresywne wizualnie. Można teraz przechodzić do filtrowania przez Ctrl+F, a naciśnięcie Enter w tym okienku powoduje powrót do listy wyboru. Kolejny Enter dopiero zamknie to okienko. To samo okienko wykorzystywane jest w wielu innych miejscach programu, tam też integruje się w zależności od możliwości. Przy okazji poprawiono interfejs w wielu miejscach programu.


czwartek, 20 grudnia 2012

Faktury: Rozporządzenie w sprawie faktur VAT zostało już oficjalnie opublikowane. Na 12 dni przed wejściem w życie, pojawiło się w końcu na stronach internetowych RCL. Prosimy zapoznać się z pełną treścią rozporządzenia w formacie PDF.

Paragony: W roku 2013 co do zasady nie wolno wystawiać imiennych paragonów. Przypominamy po raz kolejny, w związku ze zmianą przepisów, paragony niefiskalne nieodwołalnie znikają! Od 1 stycznia 2013 zajdą istotne zmiany w procedurach fakturowania. W przypadku sprzedaży wysyłkowej albo sprzedaży na rzecz płatnika podatku VAT od 1 stycznia 2013 bezwzględnie musi zostać wystawiona faktura VAT. Nie wystawienie faktury VAT w takim wypadku oznaczać będzie dla podatnika odpowiedzialność karno-skarbową! Prosimy o aktualizację procedur biznesowych w Państwa firmie. Dotychczasowy paragon imienny lub bezimienny wystawiany w innych przypadkach nie może być stosowany w roku 2013, ponieważ i tak zostałby potraktowany jako faktura. Jeśli z jakichś powodów nie chcą Państwo wystawiać faktur VAT, prosimy o wystawianie dowodów dostawy lub dokumentów WZ. Technicznie możliwość wystawiania paragonów pozostanie w programie, ale dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem działu pomocy technicznej. Zobacz więcej o zmianach w VAT.

Systemowe: Poprawione zapisywanie informacji deinstalatora. Teraz każdy program zapisuje w Rejestrze informacje deinstalatora, a przy odrobinie szczęścia udaje się to zrobić nawet z włączonym UAC. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności, wystarczy pobrać nową wersję programu.


środa, 19 grudnia 2012

Systemowe: Ulepszone rozpoznawanie dostępnego wolnego miejsca i rozmiaru na dużym dysku. Wcześniej program miał problemy z rozpoznaniem wolnego miejsca na dyskach sieciowych lub innych typu hot-swap, aktualnie prezentuje wszystkie dostępne informacje w systemie 64-bitowym.

JZK@Info: Nowe możliwości dostępne w bezpłatnym programie JZK@Info. Teraz można wyświetlać i przeglądać wszystkie dostępne foldery systemowe. To wygodne narzędzie, aby szybko znaleźć ukryte lub wirtualne foldery, ukryte w Windows pod niejasnymi nazwami typu Biblioteki. Teraz swobodnie można pogrzebać po dysku :) Warto pobrać program JZK@Info.

UAC: Niektóre funkcje programów JZK nie działają poprawnie w niektórych konfiguracjach Windows. Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że nie wszystkie funkcje programów JZK są w pełni dostępne. Zobacz, jak rozwiązać ten problem.

Monitor: Poprawiona procedura zamykania aplikacji. Teraz zamykanie jest przyspieszone, program szybciej reaguje na komunikat o rozpoczęciu zamykania przez Windows. Wcześniej system Windows sygnalizował nieprawidłowo, że program blokuje zamykanie systemu, a po prostu komunikat o zamknięciu był wysyłany przez Windows do niewłaściwego okna programu.

Kopie Zapasowe: Nowe możliwości wykonywania kopii zapasowych. Teraz program umie przekierować kopię zapasową na dowolny dostępny dysk, w tym podłączony pod port USB (rozpoznawany jako dysk stały) albo dowolny zmapowany dysk sieciowy. Wiele osób korzysta z dysków twardych podłączanych przez USB, co jest bardzo wygodne i relatywnie bezpieczne.

Kopie Zapasowe: Co dwie kopie to nie jedna. Teraz można ustawić w opcjach programu drugi folder kopii zapasowych. Po wykonaniu kopii zapasowej w dotychczasowej lokalizacji, automatycznie zostanie umieszczona tam druga kopia zapasowa. To dodatkowe zabezpieczenie. Miejsce na dysku jest coraz tańsze, a nasze dane coraz cenniejsze, zatem warto włączyć tę opcję.


wtorek, 18 grudnia 2012

Ankieta: Jest dostępna już nowa ankieta, prosimy o jej wypełnienie. Zależy nam na poznaniu faktycznych preferencji naszych użytkowników. Ankieta jest dostępna pod tym adresem, pojawi się też jednorazowo po pobraniu kolejnej aktualizacji w programie.


poniedziałek, 17 grudnia 2012

DLL: Poprawiona obsługa bilbiotek DLL. Teraz biblioteki jzk*.dll są podłączane tylko wtedy, gdy są potrzebne, po czym natychmiast są zwalniane z pamięci. Raz, że poprawia to stabilność pracy programu, a po drugie rozwiązuje możliwe problemy podczas aktualizacji. Dzięki temu sam plik EXE jest lżejszy i pracuje szybciej.

Monitor: Teraz program w trybie automatycznym całkowicie integruje się z tłem. Główne okno programu prezentowane jest tylko wtedy, jeśli jest to konieczne. Program uruchamiany na starcie Windows ukrywa się od razu koło zegara, nie narzucając swojej obecności. Histora, Dziennik i Raport są teraz dostępne w osobnym okienku, dodatkowo odchudzając program.

Monitor: Jeden obraz więcej wart niż wiele słów, stąd więcej ikonek i mniej tekstu. Teraz jeśli aplikacja łącząca się z internetem zostanie rozpoznana, prezentowana jest jej ikonka. Podobnie adresy internetowe opatrywane są ikonką z flagą państwa, z którym się łączymy. To bardzo wygodne - zamiast niejasnego tekstu mamy szybką prezentację graficzną. Wiele innych drobnych poprawek. Zmniejszono ilość zakładek, z badań wynika, że użytkownicy jednak nie przepadają za zakładkami.


niedziela, 16 grudnia 2012

Faktury: Szykuje się bardzo wiele zmian w różnych modułach programów Pakietu JZK. Zmiany, które przewidujemy, oznaczyliśmy specjalnymi etykietami w programie. W ustawieniach programu przekreślono opcje, które od 1 stycznia 2013 powinny zostać usunięte - daje to czas na ich zastąpienie innymi procedurami. Przypominamy, że szczególnie wiele zmian dotyczyć będzie modułów Faktury, Pro-formy, Marża, Zaliczki, Zakupy.

Faktury: W roku 2013 nie będzie już dokumentu o nazwie Faktura VAT. Jedną z fundamentalnych zmian jest usunięcie słowa VAT w nazwach dokumentów. Generalnie w roku 2013 wszystkie dotychczasowe faktury VAT, faktury VAT marża, faktury VAT korekta itd będą nazywały się po prostu Faktura, przy czym to słowo również jest opcjonalne. Ma to dwie konsekwencje: raz, że trudniej będzie rozróżnić dokumenty, a dwa, że nie będzie możliwości drukowania dokumentów pro-forma bez ryzyka uznania ich za gotową fakturę. To samo dotyczy też paragonów imiennych, uparcie wystawianych przez niektórych sprzedawców.

Faktury: Faktury muszą być wystawiane niezależnie od tego, czy życzy sobie tego nabywca. W roku 2013 bezwzględny obowiązek wystawienia faktury dotyczy m.in. sprzedaży wysyłkowej oraz każdej sytuacji, gdy nabywcą jest inny podatnik VAT, niezależnie od jego życzenia. Konsekwencją tego jest zakaz wystawiania tzw. paragonów imiennych, co dotąd praktykowali niektórzy z użytkowników programów JZK. Zamiast tego wprowadzone zostaną tylko i wyłącznie faktury, w tym tzw. faktury uproszczone, jako jedyne dokumenty potwierdzające transakcję. Pozostanie jedynie dowód dostawy jako swoista podkładka do zbiorczej faktury miesięcznej, która również musi zostać bezwzględnie wystawiona i to najdalej ostatniego dnia miesiąca.

Rachunki: Archiwalny moduł Mój nowy rachunek nie będzie już dostępny. Od stycznia 2013 osoby nie będące płatnikami podatku od towarów i usług będą mogły wystawiać standardowe faktury, do końca 2013 będzie też można korzystać ze standardowego okna Nowy rachunek. Podobny los czeka w roku 2013 okno Moja nowa faktura.

mikroFakturzysta: Z powodu ogromu zmian w roku 2013 program mikroFakturzysta nie będzie kontynuowany. Osoby, które nabył ten program, otrzymają bezpłatny upgrade do programu Fakturzysta Start. Więcej na stronie programu mikroFakturzysta.

Centrum Licencji: Dodatkowe możliwości w standardowym Centrum Licencji. Teraz pokazywane są wszystkie licencje, także te wprowadzone tylko w Rejestrze Windows. Ulepszono procedurę aktywacji internetowej, program automatycznie rozpoznaje, które licencje zostały już aktywowane.

Aktywacje: Ulepszona procedura aktywacji licencji i uruchamiania wersji demo. Celem zmian było podwyższenie poziomu satysfakcji użytkownika przy pierwszych uruchomieniach naszych aplikacji. Teraz komunikaty ekranowe są bardziej przejrzyste, dodano też linki do strony internetowej, której adres nie dla wszystkich badanych użytkowników był oczywisty :) Na podorędziu jest teraz też numer do szybkiego kontaktu z BOK, a przede wszystkim niedoceniana opcja samodzielnego pobrania numeru licencji wprost z serwera JZK.

Deregulacja: Nasz drogi Ustawodawca zafundował nam w roku 2013 bałagan w księgowaniu. W oryginale miał to być bat na dłużników, spodziewamy się jednak dużych problemów po stronie naszych klientów, zwłaszcza tych korzystających z usług budowlanych lub innych o poważnie odroczonym terminie płatności. Warto zapoznać się z dosłowną treścią regulacji, wprowadzonej przez tzw. ustawę deregulacyjną.


sobota, 15 grudnia 2012

Przeglądarek PDF: Ostatnie już prace przy nowym interfejsie. Wprowadzono nowy pasek ikon zgodny ze standardowymi ikonami Pakietu JZK X3. Teraz na ekranie jest tylko i wyłącznie zawartość pliku PDF, reszta pokazywana jest wyłącznie wtedy, gdy jest potrzebna. Cały czas dostępne jest menu pod prawym klawiszem myszy wraz ze skrótami klawiszowymi. Pasek ikon pojawia się przy przesunięciu myszy do jednego z brzegów ekranu i to w tym miejscu, gdzie go oczekujemy.

Kustosz: Drobne poprawki w programie. Również zakończyliśmy pracę przy nowym interfejsie. Program będzie w przyszłości rozwijany, na razie funkcjonuje jako podręczne narzędzie przeglądania seryjnych fotek.

Grajek: Nowy, elegancki Grajek już jest dostępny w interfejsie X3. Zrezygnowaliśmy z opcji autopodsuwania, która dla wielu użytkowników była niezrozumiała. Teraz program wkleja się po prostu półprzezroczyście w górną część ekranu, dając się jednocześnie łatwo ukryć pod innymi programami. Uproszczono wiele innych opcji w programie, koncentrując się na tym, co najważniejsze. Nowe ikonki zgodne z interfejsem X3. Program umie też ukrywać się całkowicie, jeśli takie jest akurat życzenie użytkownika.

Monitor: Odświeżyliśmy program Monitor Internetowy. Okienko informujące o połączeniach jest teraz wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu, co jest bardziej akceptowalną lokalizacją niż środek. Okienko informacyjne zmienia teraz kolor w zależności od rodzaju transferu - staje się pomarańczowe, jeśli dominuje wysyłanie plików. Normalnie ponad 90% ruchu powinno być w kierunku pobierania danych, wtedy okienko jest jasnobeżowe i nie rzuca się w oczy. Okienko informacyjne jest teraz klikalne, powodując wyświetlenie głównego okna programu. Przyspieszone zamykanie programu. Poprawione działanie usługi AutoRadio.


czwartek, 13 grudnia 2012

Systemowe: Drobne poprawki interfejsu głównej strony programu. Teraz w menu wyboru modułów dostępny jest bezpośredni link do ustawień listy modułów, podobnie w oknie wyboru funkcji programu. Dzięki temu dopasowywanie programu do własnych preferencji jest szybsze.

Aktualizacje: Ulepszona procedura aktualizowania. Program sprawdzi dostępność aktualizacji wyłącznie wtedy, gdy pracuje na wyłączność. Zapobiegnie to pobieraniu aktualizacji w sytuacji, gdy i tak nie będzie możliwe jej zainstalowanie z powodu uruchomienia kilku kopii programu. Program lepiej rozpoznaje świeżość aktualizacji, zapobiegając podwójnemu instalowaniu tej samej aktualizacji. Fakt i szczegóły aktualizacji zapisywane są teraz w logach programu oraz w nowym pliku Aktualizacja.jzk.

Drukowanie: Nowe, eleganckie okienko podglądu wydruku dopasowujące się do użytkownika. Teraz dostepne są eleganckie ikonki, a jednocześnie poprawiono dostępność funkcji z klawiatury. Wystarczy nacisnąć Esc, by zamknąć okno podglądu, dostępne są też opcje powiększenia i pomniejszenia za pomocą klawiszy plus i minus z klawiatury numerycznej.


poniedziałek, 10 grudnia 2012

Lokator: Poprawione przeliczanie wartości zużycia mediów.

Odsetki: Stawki odsetek podatkowych wróciły do poziomu z roku 2003. Od 6 grudnia odsetki za zwłokę z tytułu zobowiązań podatkowych wynoszą 13,5% w stosunku rocznym. Identyczna stawka obowiązywała już w czerwcu 2003 roku, w czerwcu 2005, w lutym 2008 oraz w maju 2011. Od 2003 roku skaczemy sobie w przedziale od 11% do 14.5% p.a. Nihil novi zatem.

Drukowanie: Nowy interfejs okienka podglądu wydruku.


niedziela, 9 grudnia 2012

Gabinet: Ulepszone tworzenie nowej recepty na bazie wcześniejszych recept. Można swobodnie dodawać do nowej recepty zawartość poprzednich recept, aż do osiągnięcia oszałamiającej ilości pięciu pozycji, dopuszczalnych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Kustosz: Drobne ulepszenia w programie Kustosz. Program dopiero nabywa ostatecznego kształtu i jeszcze będzie dodatkowo rozwijany. Szybkie i niezobowiązujące przeglądanie obrazków dostępnych w komputerze jest już dostępne do przestestowania ze strony programu.

Aktualizacje: Ulepszona procedura aktualizacji aplikacji. Teraz nowe okienko pobierania prezentuje więcej informacji i powoduje automatyczne uruchomienie zaktualizowanej wersji programu.


sobota, 8 grudnia 2012

Faktury: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie faktur VAT zostało skierowane do podpisu. Oznacza to, że nadchodzi długo oczekiwana rewolucja w VAT. Jak to zwykle bywa, z dużej chmury na razie mały deszcz. Będą faktury uproszczone, nowe noty korygujące, nowe faktury korygujące i nowe zasady wystawiania nietypowych faktur, na przykład z tytułu marży. W przypadku pozostałych funkcji pozornie nie ma rewolucyjnych zmian. Są jednak zmiany fundamentalne, na przykład obowiązek zapewnienia integralności i weryfikowalności każdej wystawianej faktury za pomocą ścieżki kontroli biznesowej. Najdalej do końca grudnia przygotujemy odpowiednią wersję naszych flagowych aplikacji.

Monitor: Dodatkowo rozwinęliśmy Monitor Baz Danych, dostępny dla posiadaczy Abonamentu Serwisowego. Teraz zapisywane są informacje niezbędne do aktywnej pracy w sieci.

Sieci: Teraz w głównym okienku widać kontrolkę pracy w sieci. Pojawia się ona podczas uruchamiania programu na kilka sekund, tak jak kontrolki w samochodzie, a potem zaświeci się zawsze wtedy, gdy uruchomione zostanie inne stanowisko operujące na tych samych danych. Zobacz, jak wygląda nowe główne okno programu w nowym interfejsie X3.

Sieci: Posiadacze licencji sieciowej mogą teraz samodzielnie ustawić domyślny rozmiar obiektu w bazie danych. To zawsze kompromis między szybkością pracy a wielkością bazy danych. Zobacz, jak ustawić wielkość obiektu.

Chmura: Teraz uruchomiono wygodny dostęp do Chmury wprost z głównego okna programów Pakietu JZK. Wystarczy po prostu kliknąć na ikonce z chmurką.

Chmura: Jest dostępny nowy przewodnik Chmura krok po kroku. Zobacz, jak to działa.

Systemowe: Przyspieszone uruchamianie aplikacji.

Systemowe: Nowe, ładniejsze okienko pobierania plików, zgodne z nowym interfejsem X3. Zobacz, jak wygląda nowe główne okno programu w nowym interfejsie X3.

Systemowe: Zmieniono nazwy plików EXE dwóch programów, Przeglądarka PDF oraz Kustosza JPG. Pliki programów nazywają się teraz odpowiednio pdf.exe oraz kustosz.exe. Powodem zmiany był zauważony błąd w Windows 7 - niemożliwe było ustawienie przyporządkowania rozszerzenia pliku do programu, jeśli plik EXE programu zawierał znak podkreślenia. Dziwne, ale tak jest.


piątek, 7 grudnia 2012

Oferta: Zarząd Spółki podjął decyzję o nieznacznych zmianach w ofercie na rok 2013. Skorygowano ceny niektórych aplikacji, usunięto z oferty aplikacje nie cieszące się zainteresowaniem, zaś linia programów niebiznesowych jest teraz oferowana jako oprogramowanie bezpłatne wszystkim użytkownikom programów JZK.

Instalator: Nowy, elegancki kafelkowy instalator na płytach Pakietu JZK. Instalator uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM z Pakietem JZK do napędu komputera. Jeśli nie mają Państwo płyty CD-ROM, można ją zamówić wypełniając formularz. Instalator można też pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej, wtedy zadziała w trybie internetowym. Instalator dostępny jest tutaj.


czwartek, 6 grudnia 2012

Faktury: Okienko Faktura Kameleon dostępna jest teraz w każdej wersji Fakturzysty i innych programów fakturujących.

Ciekawostki: Użytkownik jednego z naszych programów zamówił usługę sformatowania dysku C. Do działu Pomocy Technicznej JZK zgłosił się zrozpaczony użytkownik jednego z programów. Utracił wszystkie dane. Jak do tego doszło? Poprosił o pomoc przy obsłudze programu przypadkową osobę, która poradziła mu sformatowanie dysku twardego jako remedium na zauważoną wolną pracę programu. Niewątpliwie program przyspieszył, ale przy okazji klient stracił wszystkie dane. Najgorsze okazało się, gdy klient uświadomił sobie, że nie miał zachowanych ŻADNYCH kopii zapasowych! Prosimy gorąco przed skorzystaniem z usług przypadkowych osób zadzwonić _najpierw_ do naszej pomocy technicznej. Prosimy też pamiętać o regularnym archiwizowaniu wykonywanych przez program kopii zapasowych. Warto poczytać więcej w dziale Częste Pytania oraz przejrzeć naszą Bazę Wiedzy. Jest specjalny artykuł o bezpieczeństwie danych.


środa, 5 grudnia 2012

Ikony: Nowe ikony aplikacji Pakietu JZK, przygotowane na rok 2013 i zgodne z nowymi wymogami. Teraz ikony aplikacji są w pełni zgodne z Windows 8 i wyświetlane są elegancko w Windows 8 także na kafelkach.


poniedziałek, 3 grudnia 2012

Administrator: Nowa opcja przeszukiwania raportów Monitora Baz Danych wg GUID obiektów. Teraz można szybko otrzymać pełen raport zmian dotyczących danego obiektu. Dzięki tej opcji można szczegółowo prześledzić wszystkie zmiany zawartości danego obiektu, chronologicznie według daty. Opcja dostępna jest w module Edycji Baz Danych.

O programie: Nowe, lżejsze okienko O PROGRAMIE. Szczegółowe opcje dotyczące licencji są dostępne teraz tylko w Centrum Licencji. Informacje techniczne zostały przeniesione do osobnego okienka, zgodnego w pełni z programem JZKinfo.

JZKinfo: Nowa wersja programu JZKinfo dostępna do pobrania. Teraz można szybko sprawdzić swoje wewnętrzne i zewnętrzne IP.


niedziela, 2 grudnia 2012

Przeglądarek PDF: Nowy elegancki interfejs programu. Przeglądarek PDF dostępny jest teraz jako wolne oprogramowanie bezpośrednio ze strony aplikacji.

Start: Ulepszona strona startowa aplikacji Pakietu JZK. Teraz prezentowane są dodatkowe informacje oraz krótki przewodnik, co przyda się szczególnie osobom zaczynającym dopiero pracę z programem.

Instalator: Poprawiony skrypt instalacyjny, umożliwiając szybkie odinstalowanie aplikacji. Jeśli brakuje uprawnień administracyjnych, system UAC w Windows nie pozwala zapisać naszym aplikacjom informacji pozwalających na ich późniejsze usunięcie z Panelu Sterowania. Teraz program instalacyjny dodaje zatem jawny skrót w menu Start.


sobota, 1 grudnia 2012

VAT: Ulepszone zasysanie wpisów do modułu VAT z wielkich baz danych. Przy ogromnych ilościach danych, na których pracują niektórzy nasi klienci (kilkadziesiąt tysięcy faktur miesięcznie), program wyglądał jakby się zawiesił. Teraz dorzucono pasek postępu.

Systemowe: Zwiększone bezpieczeństwo zapisywania baz danych w przypadku nietypowych problemów. Takie błędy jak przepełnienie bufora powodują przerwanie całej procedury zapisu danych. Warto jednak podkreślić, że sporadyczne problemy nie przeszkadzają naszym uzytkownikom utrzymywać wielkie bazy danych w programach Pakietu JZK budowane od wielu lat.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.