Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

wtorek, 30 października 2012

Moje Konto: Ta wersja programu jest już dostępna dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej bez konieczności nabywania licencji. Czekamy na nową wersję X3, która wniesie nową jakość do tej sprawdzonej aplikacji.


środa, 24 października 2012

Gabinet: Poprawione drukowanie drugiego kodu kreskowego na recepcie. W oknie edycji danych wizyty można bardzo łatwo wrócić do starej recepty, podejrzeć ją lub ponownie wydrukować. Wprowadzono możliwość drukowania kolejnej takiej samej recepty. Wyłączono na stałe drukowanie dziurek dziurkacza na receptach.


wtorek, 23 października 2012

Systemowe: Rozszerzona opcja aktywacji licencji. Teraz można wykonać aktywację także ręcznie za pośrednictwem strony internetowej.

Systemowe: Rozszerzone informacje systemowe dostępne w oknie O PROGRAMIE.

Gabinet: Poprawione tworzenie numerów w puli numerów recept. Numery ręcznie wpisane zapamiętywane były prawidłowo, natomiast numery dodawane seryjnie miały nieprawidłowo obliczaną sumę kontrolną. Nieprawidłowo wpisane numery należy usunąć, a następnie wprowadzić je jeszcze raz korzystając już z najnowszej, prawidłowo działającej wersji programu.


niedziela, 21 października 2012

Faktury: Dla zainteresowanych dostępna jest opcja prezentacji na ekranie zysku i kosztów zakupu z danej faktury. Opcja dostępna jest w ustawieniach programu (dział Faktury). Zysk i koszty prezentowane są prawym panelu modułu Faktury.

Oferty: Poprawione przekształcanie oferty w zamówienie. Poprawiony interfejs modułu Oferty.

Serwis: Poprawione filtrowanie w module SPRZĘT.


piątek, 19 października 2012

ISP: Wprowadzono obsługę płatności masowych MT940 w wariancie z system IDEN.


czwartek, 18 października 2012

Systemowe: Wiele różnych poprawek w różnych miejscach programu.

Faktury: Poprawiono kompaktowanie faktur.

Bazy danych: Podczas synchronizacji baz danych w sieci podawane jest więcej informacji technicznych, pozwalających łatwiej rozwiązać ewentualne problemy.

Bazy danych: Rozwiązano problem z duplikowaniem niektórych danych po synchronizacji baz danych. Program podczas synchronizacji sprawdza, czy pracuje już na wyłączność - jeśli tak, automatycznie przebuduje bazy danych zmienione w czasie synchronizacji. Jeśli program w czasie synchronizacji nie pracuje na wyłączność, synchronizacja zostanie wykonana przy kolejnym naciśnięciu F5.

Administrator: Poprawki interfejsu w module. Teraz zamknięte bazy danych ze starych wersji programu nie będą już wyświetlane na liście.


środa, 17 października 2012

SMS: Wprowadzono dodatkową weryfikację poprawności loginu do usługi SMS. Wiele osób podawało login standardowy jako login swojej usługi SMS. Przypominamy, że w ramach konta SMS można mieć wiele usług wysyłania SMS, a każda ma własny login i hasło. Należy podać login i hasło wybranej usługi wysyłania SMS.


wtorek, 16 października 2012

Monitor: Poprawione zamykanie aplikacji. Wcześniej w niektórych konfiguracjach mogły wystąpić programy z natychmiastowym zamknięciu programu przy wychodzeniu z Windows. Zachęcamy do pobrania tej aktualizacji.

Tabele: Program zapamiętuje teraz szerokości kolumn ustawione ręcznie przez użytkownika w każdym z modułów. Można w ten sposób lepiej dopasować sposób wyświetlania danych. Kolumny, dla których nie ustawiono ręcznie szerokości, nadal będą automatycznie rozszerzane i zwężane podczas wyświetlania, zatem wystarczy zmienić szerokość tylko tych kolumn, gdzie jest to konieczne. Kolumny z ręcznie ustawioną szerokością nie są przeliczane podczas wyświetlania, zatem wyświetlanie danych jest zdecydowanie szybsze. W razie potrzeby można wybrać opcję Zresetuj, aby przywrócić fabryczne szerokości kolumn wraz z ich autodopasowywaniem.

Grajek: Uproszczono interfejs programu. Program został znacznie odchudzony, skoncentrowano się na najważniejszej funkcji, czyli graniu. Uporządkowano interfejs aplikacji.


środa, 10 października 2012

Hotel: Teraz status pokoi prezentowany jest w formie kolorowych indeksów. Poprawiony wygląd grafiku, teraz dane prezentowane są dużo przejrzyściej. Szerokość kolumn jest dopasowywana automatycznie. Standard prezentowany jest w uporządkowany sposób, z dosunięciem do lewej - w ten sposób cały grafik nabrał elegancji.

Hotel: Zablokowano usuwanie pokoi z podpiętymi rezerwacjami.

Administrator: Teraz możliwa jest globalna edycja zagnieżdżonych list obiektów, na przykład ręczne dłubanie w liście Pokoje obiektu Hotel.

Systemowe: Poprawiony wygląd i zachowanie belki filtrującej daty. Teraz jest więcej miejsca na naprawdę ważne dane.


poniedziałek, 8 października 2012

Gabinet: Ulepszony interfejs modułu Wizyty. Teraz Receptariusz dostępny jest bezpośrednio z modułu Leki.MZ, ułatwiając tworzenie listy ulubionych leków.

Gabinet: Nowe, wygodne okno umawiania wizyty. Teraz umawianie jest bardzo proste i powiązane z harmonogramem dni wolnych. Bezpośrednie łącze do ustawiania harmonogramu. Opcja harmonogramu będzie jeszcze dodatkowo rozwijana.


niedziela, 7 października 2012

Gabinet: Wprowadzono obsługę nowego wzoru recept. Zaimplementowano obsługę nowego algorytmu obliczania liczby kontrolnej #7913. Zupełnie nowe okienko tworzenia i edycji recepty. Dopasowano filozofię pracy programu do aktualnego rozporządzenia dot. recept. Nowe okienko wyboru pozycji do recepty. Teraz pozycje recepty są edytowane w wygodnej tabelce.

Gabinet: Teraz można wprowadzić receptę dla wybranego pacjenta bez konieczności wprowadzania danych wizyty. Wiele poprawek w interfejsie programu.


czwartek, 4 października 2012

Towary: Ulepszony import towarów z zewnętrznego pliku DBF.

Delegacje: Ulepszone rozliczanie delegacji. Teraz można rozliczać delegację etapami, wprowadzając wszelkie potrzebne dane po trochu. Wcześniej trzeba było zmienić status delegacji na rozliczony, teraz nie jest to konieczne.


środa, 3 października 2012

Systemowe: Teraz pasek postępu zawiera więcej informacji i jest bardziej czytelny.


poniedziałek, 1 października 2012

Faktury: Poprawione drukowanie faktur korygujących. Teraz zerowe pozycje przed korektą nie są drukowane, zgodnie z sugestią jednego z urzędów skarbowych.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.