Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

poniedziałek, 30 stycznia 2012

Umowy: Nowe wzorce druków PIT-4R i PIT-8AR. Poprawione wypełnianie druków według nowego wzorca. Teraz wzorzec PDF dostępny jest bezpośrednio w folderze programu, można go wykorzystać również do wypełnienia ręcznego w razie potrzeby lub dokonać prostej korekty załączonych wzorców wydruku. Moduł PIT-8AR jest teraz widoczny w menu programu. Dzięki zmianie na wzorce PDF odchudzona została nieco instalka programu.

Hotel: Poprawiony interfejs modułu REZERWACJE.

Kopie zapasowe: Kopia zapasowa umie się już sama zapisać w prywatnej Chmurze IMAP™. To bardzo wygodne, daje dodatkowe bezpieczeństwo naszych plików. Warto pamiętać, że niektóre serwery nie przyjmą dużego pliku, co może spowodować zawieszenie programu. warto sprawdzić zawczasu, czy używane przez nas konto IMAP działa z tą usługą.

Dodatkowo poprawiony interfejs okna KOPIA ZAPASOWA.


czwartek, 26 stycznia 2012

Nastroje: Programy JZK są teraz bardziej przyjazne. Na stronie startowej można teraz ustawić aktualny nastrój. Do wyboru jest ponad 40 specjalnie przygotowanych emotikonek. Można wybrać dowolną z nich w każdej chwili.

Hotel: Nowe okno edycji danych pokoju. Teraz dane są uporządkowane. Teraz można przeglądać i tworzyć nowe rezerwacje wprost z okna edycji pokoju. Program obsługuje teraz pokoje o podwyższonym standardzie, pojawiła się do tego odpowiednia opcja.

Hotel: Poprawiony interfejs modułu POKOJE. Teraz widać więcej informacji w formie przejrzystej tabeli.

Hotel: Poprawiony wygląd strony startowej. Teraz informacje prezentowane są w sposób bardziej przejrzysty.

Hotel: Nowy moduł OFERTY. Teraz można rejestrować wszystkie dostępne oferty, także te z ceną podwyższoną z okazji większych wydarzeń lub sezonu wysokiego i z ceną obniżoną z powodu niskiego sezonu. Na podstawie tych danych powstanie w przyszłości przejrzysty kalendarz cen z możliwością prostej rezerwacji. Oferty można w prosty sposób klonować, wypełniając w ten sposób kalendarz na przyszłość.


środa, 25 stycznia 2012

Hotel: Poprawiona obsługa grafiku. Teraz można ustawić w danych hotelu, na ile dni naprzód ma być wyświetlany grafik - domyślnie to 14 dni.

Hotel: Łatwiejsze tworzenie rezerwacji. Teraz wybór pokoi jest prostszy. Program prezentuje od razu dostępny standard i pełne informacje dotyczące danego pokoju.


wtorek, 24 stycznia 2012

Zakupy: Poprawiona prezentacja faktury zakupowej. Standardowo podawane było słowo Nabywca na oznaczenie kontrahenta, teraz program odróżnia fakturę zakupową od sprzedażowej i prezentuje właściwą informację.

Kontrahenci: Poprawki w oknie wyboru kontrahenta. Teraz bieżący kontrahent jest zawsze domyślnie zaznaczony. W panelu wyboru kontrahenta widoczny jest teraz początek pola UWAGI.


poniedziałek, 23 stycznia 2012

Towary: Poprawki w oknie wyboru towarów do faktury. Teraz podświetlenie jest bardziej wyraźne.

Lokator: Lepsza aktualizacja salda w module WPŁATY. Teraz saldo lokatora jest aktualizowane i odświeżane na ekranie natychmiast po wpisaniu nowej wpłaty.

Administrator: Nowy test wydajności. W module Administrator pojawił się nowy, bardzo przydatny test wydajności. Jeśli narzekają Państwo na wolną pracę programu, należy uruchomić ten test na każdym z używanych stanowisk. Pozwala wychwycić różnice w wydajności, przy tym pozwala zrozumieć przyczyny ewentualnego spowalniania programu.

ZUS: Wprowadzono nowe stawki składek za 2012. Prawie 200 zł więcej w przypadku przedsiębiorcy!


niedziela, 22 stycznia 2012

CRM: Drobne poprawki w module Dossier kontrahenta.

Zamówienia: Automatyczny import aukcji z Allegro. Nie wyważamy otwartych drzwi - zamiast walczyć bezpośrednio z Allegro, przygotowaliśmy prosty import z plików eksportu popularnego programu EasyUploader. W ten sposób można szybko pobrać przygotowane aukcje jako nowe zamówienia do modułu Zamówienia. Pola są rozpoznawane automatycznie, importowane są pełne dane klienta i dane aukcji.

Faktury: Automatyczna fiskalizacja faktury. Teraz tworząc fakturę można automatycznie ją zafiskalizować. Opcja fiskalizacji jest dostępna obok opcji drukowania w oknie akceptacji dokumentu. Oczywiście opcja ta pojawi się tylko dla faktur i tylko wtedy, gdy fiskalizacja jest możliwa. Tak czy owak, dla wielu osób będzie to wielkie ułatwienie.


sobota, 21 stycznia 2012

Serwis: Poprawki w programie. Poprawiono kolejność pól w oknie nowego zlecenia. Poprawiono ustawianie domyślnego terminu realizacji zlecenia i gwarancji, wcześniej ta opcja była dzielona z programem Warsztat.

Paragony: Teraz okienko tworzenia nowego paragonu ma zawsze zaznaczone opcje cen brutto i kwoty VAT dla każdej pozycji. W inny sposób zresztą nie da się wydrukować paragonu.

Węgiel: Akcyza od wyrobów węglowych. Jeśli tylko włączono w opcjach naliczanie akcyzy od wyrobów węglowych, program automatycznie ujmuje należną kwotę akcyzy w kwocie do zapłaty. Kwota do zapłaty to wartość netto + vat + kwota akcyzy minus suma dotychczasowych wpłat. Informacja o naliczeniu akcyzy lub zwolnieniu drukowana jest teraz automatycznie na fakturze, jeśli pojawią się na niej wyroby węglowe. Jeśli potrzebny jest dodatkowy tekst, na przykład opis powodu zwolnienia, należy go umieścić w standardowym polu opisu pod fakturą.

Lokator: Nowy moduł LOKATOR.RAPORTY. Teraz można szybko przejrzeć raporty naliczeń z dowolnego okresu, filtrując dowolne wspólnoty i tytuły naliczeń. Jeśli chcemy dowiedzieć się, ile w danym okresie naliczyliśmy z dowolnego tytułu, teraz jest to wprost dostępne. Raport można filtrować, eksportować, drukować, posortować itp.


czwartek, 19 stycznia 2012

ISP: Poprawione wysyłanie SMS o stanie zaległości klienta. Teraz w SMS podawane jest poprawnie indywidualne konto danego klienta.

Sytemowe: Poprawiona obsługa tabel. Po odfiltrowaniu zawartości tabeli zaznaczenie aktywnego wiersza nie było uaktualniane.


środa, 18 stycznia 2012

ISP: Rozszerzono płatności masowe. Wprowadzono możliwość importu z kolejnych rodzajów plików płatności masowych, w tym MT942 z Alior Banku. Pojawiły się dodatkowe opcje, rozszerzono i zaktualizowano opis usługi. Znika konieczność włączenia tej usługi, teraz jest zawsze dostępna. Teraz też program zawsze rozpoznaje ID klienta według numeru oddziału oraz ID usługi - należy zatem zadbać, aby te dane były zawsze podane prawidłowo.

Eksport: Nowy, prosty eksport danych. Teraz w programach domyślnie dostępna jest jedna, prosta opcja eksportu do pliku CSV. Można samemu wybrać, które pola mają zostać wyeksportowane. Bardzo wygodnie można teraz eksportować dowolny zestaw pól z kilkudziesięciu dostępnych dla każdego rodzaju obiektu. Powstały plik tekstowy CSV ma nagłówek zawierający nazwy pól, co pozwala łatwo zaimportować dane do innego systemu. Teraz eksport jest naprawdę bardzo prosty.

Serwis: Na wykazie zleceń dostępne jest teraz także pole MECHANIK. Przydatne do tworzenia prostych raportów.

Serwis: Nowy interfejs modułu SERWIS, zgodny z pozostałymi modułami. Nowy interfejs także w oknie SERWIS.SPRZĘT oraz SERWIS.GWARANCJE.

Fakturowanie: Nowy interfejs modułu FAKTUROWANIE SERYJNE.

Komis: Nowy interfejs modułu KOMIS. Dawno nie zaglądaliśmy do tego modułu. Teraz został gruntownie odświeżony, wyposażony w nowe przejrzyste filtrowanie etc. Wprowadzono prawy panel informacyjny, dzięki czemu w tabelce zrobiło się bardziej przejrzyście, a jednocześnie więcej danych jest dostępnych na ekranie.


wtorek, 17 stycznia 2012

Ryczałt: Dostępny jest już nowy wzór druku PIT-28 i PIT-28A. Teraz wszystkie nowo tworzone wzorce dostępne są w otwartym formacie PDF, a układ pól zapisany jest w prostym pliku tekstowym. W razie potrzeby można zmodyfikować te dane. Wzorce zostaną teraz automatycznie podczas aktualizacji programu, nie trzeba ich pobierać osobno.


poniedziałek, 16 stycznia 2012

Eksport: Teraz eksport do pliku tekstowego może zawierać każdorazowo dane kontrahenta, a w przypadku eksportu faktur również dane sprzedawcy. To przydatne do zaimportowania faktur do innego systemu. Lista elementów powiązanych z obiektem (np. lista pozycji faktury) jest teraz opcjonalna. Pełny eksport tekstowy dostępny jest teraz jako osobna opcja, dla przejrzystości. Po eksporcie program proponuje automatyczny podgląd gotowego pliku.

Systemowe: Teraz w danych użytkownika można nareszcie wprowadzić numer GIOS. Jeśli wprowadzono, numer ten jest drukowany na fakturach obok numeru REGON. Z uwagi na sposób przechowywania danych, numer GIOŚ będzie widoczny dopiero w nowo tworzonych fakturach.

Użytkownicy: Okno wyboru użytkownika ma teraz automatycznie zaznaczonego bieżącego użytkownika. Dodatkowo można dwukrotnie kliknąć, aby edytować dane.

Kontrahenci: Można podać zupełnie inne dane nabywcy na fakturze. Są osoby, które importują faktury z innych systemów, mają dane kontrahenta w jednym bloku i nie potrzebują podziału na pola. Rozwiązaniem jest pole INNE DANE DO FAKTURY, które teraz dostępne jest dla każdego kontrahenta. Dodatkowo można je wykorzystać po prostu wtedy, gdy standardowe formatowanie danych nie jest dla nas wystarczające albo chcemy dopisać dane zupełnie innego nabywcy, zostawiając dane kontrahenta standardowe. Możliwości jest mnóstwo, ograniczeniem jest tylko fantazja użytkownika, chociaż z fakturami lepiej zbytnio nie fantazjować.

Kilometrówka: Teraz w oknie kilometrówki można wybrać, czy samochody na liście mają być pokazywane ze szczegółami, czy też bez (tylko pole NAZWA). To przydatne, jeśli chcemy zmieścić na ekranie więcej samochodów. Wprowadzono nowy format listy, z opcją przewijania w przypadku długich list.

Tabele: Ulepszone dodawanie nowych elementów do tabeli. Teraz świeżo dodany element będzie zawsze umieszczony na końcu tabeli, a następnie automatycznie podświetlony. Szczególnie przyjemne jest to w przypadku modułu KONTRAHENCI. Wcześniej cała lista była odświeżana, co niepotrzebnie spowalniało program. Teraz odświeżany jest wyłącznie nowy wiersz, zatem dodawanie nowych obiektów jest szybkie i przyjemne. Warto wypróbować ;)

ISP: Ulepszono wybór kontrahenta do umowy. Teraz przycisk EDYTUJ jest niedostępny do momentu, aż wybierzemy kontrahenta z bazy, co ustawi powiązanie z obiektem w bazie kontrahentów. Warto poczytać więcej o powiązaniach wg GUID.


niedziela, 15 stycznia 2012

ISP: Teraz można podać ID zewnętrznego systemu billingowego, na przykład GTS. To przydatne do automatycznego wprowadzenia np. opłat za połączenia telefoniczne.

ISP: Nowy interfejs modułu ISP.Wpłaty. Teraz wpłaty masowe domyślnie należy księgować w tym module, zapewni to większą konsystencję danych.

ISP: Można teraz powiązać umowę ISP ze sprzętem z bazy sprzętu. To bardzo przydatne! Teraz można prowadzić całą buchalterię sprzętu wydanego klientom.

ISP: Teraz można szybko wprowadzić korektę do faktury wprowadzanej w ISP. Wystarczy w module ISP.ROZLICZENIA zaznaczyć naliczenie odpowiadające wystawionej wcześniej fakturze i wybrać opcję korekty. Program automatycznie przygotuje fakturę korygującą i zapisze naliczenie korygujące odpowiadające wartości korekty. W ten sposób saldo rozliczeń klienta będzie uwzględniać tę korektę.

Faktury: Lepszy interfejs okna KOREKTA FAKTURY. Teraz przed korektą widać więcej informacji.

Systemowe: Nowa funkcja drukowania systemowej strony właściwości obiektu. Teraz możliwe jest drukowanie danych każdego obiektu, także takiego, który dotąd nie został oprogramowany. W ten sposób dostępna jest teraz na przykład karta sprzętu, zawierająca dokładnie te same informacje, które normalnie widać w prawym panelu na ekranie. Funkcja zadziała dla każdego obiektu, który nie ma wzorca wydruku ani żadnej innej specyficznej funkcji drukowania.


sobota, 14 stycznia 2012

Systemowe: Poprawiono zachowanie okienka NOWA FAKTURA na bardzo małych ekranach, rzędu 1024x600. Do pracy z programem zalecamy jednak nieco większe monitory.

Warsztat: Usunięty problem z brakiem możliwości jednoczesnego przeglądania historii napraw na kilku stanowiskach. Program niepotrzebnie wymagał pracy na wyłączność.

Warsztat: Nowy interfejs okna Warsztat.Samochody.

Polecenia księgowania: Poprawiony interfejs okna POLECENIE KSIĘGOWANIA. Wcześniej występował problem z wysokością pierwszego wiersza.


piątek, 13 stycznia 2012

ISP: Poprawki interfejsu w Centrum Eksportu Danych.

Dostawcy: Poprawione zamykanie zamówienia dla dostawcy.

Reklamacje: Poprawione tworzenie nowego zgłoszenia reklamacyjnego. Wcześniej występował problem z nadawaniem numeru nowego zlecenia. Teraz można także edytować numer wcześniejszego zgłoszenia.

Systemowe: Poprawione tworzenie i wypełnianie podręcznego menu w głównym oknie programu.

Start: Lepsza prezentacja bieżącego użytkownika. Okienko bieżącego użytkownika przeniesiono na pasek zakładek. Można teraz szybko wybrać bieżacego użytkowenika za pomocą nowego okienka szybkiego wybierania. Okienko jest widoczne wyłącznie wtedy, gdy licencja daje prawo posiadania więcej niż 1 użytkownika i wprowadzono więcej niż 1 użytkownika w systemie. Możliwość tę docenią szczególnie biura rachunkowe, które lubią mieć kilkuset użytkowników.

Menu: Można ukrywać główne okno programu. Teraz można chować i ukrywać główne menu programu za pomocą klawisza F11. To nowa, przyjemna funkcja. Oczywiście gdy naciśniemy F10 lub klawisz Alt, główne menu programu również pojawi się automatycznie.

O programie: Teraz bezpośrednie łącze do blogu programistów. Wiele osób odruchowo sprawdza po aktualizacji, jaki jest numer wersji programu i co zostało zmienione. Teraz obie funkcje dostępne są wprost na zakładkach okna O programie.


czwartek, 12 stycznia 2012

Fakturzysta: Fakturzysta Start dostał znaczek "Komputer ŚWIAT poleca". Dziękujemy! To wyraz uznania dla naszej ciężkiej pracy.

Marża: Nowy interfejs uzyskało teraz także okno NOWA FAKTURA VAT MARŻA.

UE: Poprawione wystawianie nowej faktury UE.

Remanent: Poprawione drukowanie remanentu po rozliczeniu.

Warsztat: Drobne poprawki. Dla niektórych użytkowników idea działania opcji ZBIORCZA FAKTURA nie była jasna. Teraz jest przejrzysty komunikat w sytuacji, gdy nie ma do czego wystawić zbiorczej faktury.

Agent: Poprawiona procedura wydawania polis z magazynu. Poprawiony interfejs okna MAGAZYN POLIS.

Systemowe: Programy przeznaczone dla konsumentów akceptują teraz uruchomienie także bez ważnej licencji i po przekroczeniu jej ważności. Dotyczy to programów: Moje Konto, Monitor Internetowy, Grajek, Przegladarek PDF, Kustosz JPG, Zgrywus MP3, Tester oraz Folder Commander. Pozostałe programy są przeznaczone wyłącznie dla firm i nie mogą być uruchamiane bez ważnej licencji.


środa, 11 stycznia 2012

Węgiel: Programy JZK obsługują teraz rozliczanie akcyzy z tytułu dostawy wyrobów węglowych i drukują odpowiednie raporty. Warto zapoznać się ze specjalną informacją na temat tego modułu. Funkcja dostępna jest w standardzie w wersjach PRO i Ultimate każdego programu JZK, który obsługuje funkcje magazynowe.


wtorek, 10 stycznia 2012

Remanent: Usunięto możliwość sortowania pozycji w sporządzonym remanencie. Sortowanie na etapie między sporządzeniem a rozliczeniem remanentu powodowało problemy z prawidłowym wprowadzeniem zmienionych stanów magazynowych, a w konsekwencji bałagan w stanach magazynowych.

VAT: Poprawiona literówka w słowie Rejestr sprzedaży.

ISP: Poprawione drobne problemy w edycji danych umowy.

ISP: Automatyczna weryfikacja kwot naliczeń. Są osoby, które wystawione faktury edytowały, korygując w ten sposób obciążenia dla klienta, bez jednoczesnej korekty naliczeń w ISP. Jeśli faktura nie była prawidłowo powiązana, wcześniejsze naliczenie automatyczne nie było poprawiane, co powodowało bajzel w naliczeniach. Przygotowaliśmy automatyczny weryfikator, dostępny pod prawym klawiszem myszy w ISP.ROZLICZENIA. Przed użyciem na realnych danych należy go przetestować na kopii bazy danych. Korekta pozostawi w każdym przypadku ślad w uwagach danego naliczenia.


poniedziałek, 9 stycznia 2012

Hotel: Poprawione interfejs okna edycji danych hotelu.


niedziela, 8 stycznia 2012

ZUS: Wprowadzono część nowych stawek składek na rok 2012. Czekamy jeszcze na wskazanie podstawy obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Eksport: Teraz dodatkowe możliwości eksportu danych z programu. Eksport do pliku tekstowego dostępny jest w trzech wariantach: skróconym podstawowym, rozszerzonym oraz pełnym, zawierającym wszystkie pola i dodatkowe dane przetworzone. Na przykład w przypadku faktur eksport podstawowy wyeksportuje tylko kwotę brutto, eksport rozszerzony wyeksportuje pełną listę towarów i pól podstawowych, ale bez pól powstających w wyniku obliczeń, a eksport rozszerzony wyeksportuje absolutnie wszystkie dane, w tym podsumowanie w stawkach VAT, kwoty netto, brutto, koszt zakupu, wartość marży i inne pola wyliczane z danych.

ISP.Rozliczenia: Poprawiony interfejs modułu. Poprawione zapisywanie informacji o numerze umowy w fakturze wystawianej w programie ISP. Wcześniej ID umowy był umieszczany nieprawidłowo w polu opisu faktury. Przy okazji wykonano funkcję automatycznej korekty błędnego powiązania w uprzednio wystawionych fakturach z ręki - dostępna jest pod prawym klawiszem myszy.

Systemowe: ClearType i nowa czcionka ekranowa są używane domyślnie w systemie Windows 7 i Windows Vista. Jeśli nowa czcionka nie jest dostępna, będzie używana czcionka. W systemie Windows XP konieczne jest włącznie opcji ClearType, co jest dostępne teraz wprost w programie. Bez tej opcji nowa czcionka wygląda fatalnie.


sobota, 7 stycznia 2012

ISP: Nowy interfejs modułu ISP.UMOWY. Teraz wykorzystano nowe możliwości, na przykład panel informacyjny prezentowany wtedy, gdy nie ma nic innego do pokazania. Lepsze to niż pusta tabelka.

ISP: Poprawki techniczne w module ISP.ZALEGŁOŚCI. Poprawiono wyszukiwanie faktur po numerze. Teraz odrobinę bardziej przejrzysty interfejs.

ISP: Nowa funkcja kompaktowania rozliczeń. W module ISP.ROZLICZENIA pod prawym klawiszem myszy pojawiła się nowa opcja KOMPAKTUJ ROZLICZENIA. Wystarczy wskazać datę (domyślnie dwa lata wstecz, równa okresowi przedawnienia zobowiązań), do której zostaną skompaktowane naliczenia i wpłaty danego klienta. Kompaktowanie polega na tym, że wpisy sprzed wskazanej daty zostaną zsumowane i zastąpione jedną pozycją. To doskonale porządkuje bazę, bo przecież stare wpisy detaliczne nie są potrzebne. Jeśli chcemy udzielić klientowi amnestii, wystarczy potem anulować wpis ze zsumowanym naliczeniem. Nie warto jednak pozbywać się informacji o naliczeniach i wpłatach w ogóle, bo jest to bardzo ważna informacja historyczna. W nowym wpisie zawierającym skompaktowaną kwotę zapisywana jest też domyślnie zarchiwizowana informacja o skompaktowanych wpłatach lub naliczeniach - w polu UWAGI. Warto zatrzymać tę informację na wypadek, gdyby jakiś klient życzył sobie składać reklamację po latach.

Systemowe: Nowe okienko edycji raty, wpłaty lub naliczenia. Okienko to ma teraz lepszy rozmiar i pozwala na przechowanie dużej ilości treści w polu UWAGI, które jest teraz wieloliniowe.

Numerowanie: Poprawiony interfejs okna ustawień numerowania.

Zyski i straty: Poprawione przeliczanie marży i zysku od faktur w cenach brutto. W przypadku faktur w cenach brutto program błędnie odliczał od kosztu zakupu kwotę VAT od tej pozycji. Teraz program zawsze rozpoznaje sposób liczenia faktury. Niepoprawnie do przeliczeń był brany sposób wystawienia faktury zamiast sposobu prowadzenia magazynu. Jeśli magazyn prowadzony jest w cenach brutto, koszt zakupu netto cena zakupu razy ilość, minus VAT odliczony od sta.


piątek, 6 stycznia 2012

Umowy: Poprawione filtrowanie dat przy generowaniu PIT-11. Wcześniej program korzystał z centralnej dla programu belki filtrowania daty. Niektórzy użytkownicy nie radzili sobie z tym i manipulowali datą systemową w komputerze. Jak w starym przysłowiu: z armatą na wróbla. Teraz ten moduł ma prywatną belkę filtrującą.

ISP: Funkcja świeżego otwarcia. Można wyczyścić bazę programu z naliczeń, wpłat i faktur, pozostawiając same umowy. To wygodne dla osób, które wcześniej powprowadzały różne dane testowe, a teraz chcą zacząć od zera. Oczywiście wykonanie czyszczenia poprzedzone jest wykonaniem dodatkowej kopii zapasowej.


czwartek, 5 stycznia 2012

ISP: Drobne poprawki. Występował problem w przykładowym skrypcie PHP.


środa, 4 stycznia 2012

Faktury: Poprawione wystawianie faktur wg cen netto lub brutto. W najnowszej wersji beta (niedostępnej publicznie) program narzucał domyślnie ceny brutto, co było oczywistym błędem. Teraz program narzuca to, co ustawiliśmy sami w opcjach.

ISP: Poprawiona edycja kontrahenta.

Towary: Poprawione sortowanie na ekranie. Występowały problemy z sortowaniem kolumny NAZWA. Teraz jest OK ;)

Przelewy: Jeśli licencja na to pozwala, można teraz zmienić użytkownika (wystawcę dokumentu) w oknie NOWY PRZELEW PODATKOWY oraz NOWY PRZELEW ZUS. Funkcja była postulowana przez biura rachunkowe.

Systemowe: W Windows XP niestety nowa czcionka Segoe wygląda źle. W przypadku uruchomienia programu JZK w tym starym systemie automatycznie zostanie podstawiona tradycyjna czcionka Tahoma. W systemach Windows Vista i Windows 7, wyposażony w nowy mechanizm antialiasingu, czcionka Segoe UI wygląda elegancko i będzie wykorzystywana. Dodaliśmy jednak opcję umożliwiającą narzucenie starej czcionki interfejsu, jeśli komuś na tym zależy.

Produkcja: Teraz można pobrać towar do receptury z dowolnego magazynu. Przyspieszono wprowadzanie złożonej receptury. Poprawione wyświetlanie składu.


wtorek, 3 stycznia 2012

Certyfikaty: Nowy certyfikat SSL dla JZK. Po instalacji certyfikatu SSL dla jzk.pl przestał być widoczny prawidłowy certyfikat dla *.home.pl. Podczas korzystania z serwisu prosimy ignorować ewentualne komunikaty o nieprawidłowym certyfikacie. Należy pobrać aktualizację programu, aby korzystać z prawidłowego certyfikatu.


poniedziałek, 2 stycznia 2012

Remanent: Poprawiona procedura rozliczania remanentu. Wcześniej towary po rozliczeniu lądowały zawsze w magazynie podstawowym, teraz zostają tam, gdzie były. Poprawiono też logikę rozliczania remanentu. Teraz jest zawsze prosto i wyłącznie po kodzie towaru: jeśli znaleziono towar po kodzie, stan ilościowy towaru jest korygowany. Jeśli nie znaleziono, dopisywana jest nowa pozycja do właściwego magazynu.

Remanent: Zmiany stanów wskutek remanentu są teraz także ujmowane w raporcie ruchu towarów, z którego powstaje dossier towaru.

Remanent: Mocno przyspieszono procedurę rozliczania remanentu. Teraz całość wymaga pracy na wyłączność, co daje szybkość pracy. Na koniec prezentowany jest komunikat z podsumowaniem całości operacji.


niedziela, 1 stycznia 2012

Bazy danych: Nowa opcja automatycznej synchronizacji i przebudowy baz danych. Można ją włączyć w dowolnym momencie. Zadziała przy zamykaniu programu, tylko w odniesieniu do otwartych baz danych i tylko w przypadku, jeśli pracujemy na wyłączność. Warto włączyć tę opcję, jeśli pracujemy solo - gwarantuje płynną pracę tak, jak w starszych wersjach naszych programów. Wiele osób tęskniło za prostotą starych baz danych JZK, która co prawda powodowała problemy z pracą w sieci, ale ponad 90% naszych klientów nie pracuje w sieci. Jeśli program wykryje pracę w sieci (licencja sieciowa), automatyczna przebudowa zadziała tylko wtedy, jeśli uruchomimy program na wyłączność. Dzięki tej opcji mamy teraz Wash&Go, czyli dwa w jednym - szybkość i bezpieczeństwo baz danych systemu X1 oraz wygodę starych baz danych. Takie zachowanie będzie już standardem w wersji X2, w których pojawi się jasny podział na programy sieciowe i lokalne. Ponad 90% klientów JZK nie potrzebuje obsługi sieci, za to oczekuje maksymalnie prostego systemu, który będzie myślał za nich. Dlatego też jest druga opcja - automatyczna synchronizacja i przebudowa bez pytania. Program sam zdecyduje, kiedy wykonać tę czynność.

ZUS: Wprowadzono nową składkę rentową. Wynosi ona 6,5% po stronie pracodawcy dla wypłat rozliczanych od 1 lutego 2012. Dla wypłat wcześniejszych będzie stosowana dotychczasowa stawka. W przypadku działalności gospodarczej płacimy obie strony składki rentowej, czyli 8%. Przypominamy o konieczności pobrania aktualizacji oprogramowania!

Remanent: Poprawiono tworzenie nowego remanentu. Teraz remanent z każdego magazynu wykonywany jest osobno, pozwoli to zachować porządek w papierach i ułatwi rozliczenie. Remanent ma teraz numer oraz opis zdarzenia podatkowego, ułatwiający późniejsze księgowanie.

Fakturowanie seryjne: Poprawki w oknie wzorca faktury seryjnej. Moduł ten czeka w najbliższym czasie kompletna przeróbka, lepiej integrująca ze standardowym modułem Faktury.

Podatki: Poprawiony interfejs modułu.

Lokator: Nowe, przydatne opcje. Teraz można wprowadzić składnik dotyczący osób posiadających internet. Można też wprowadzić numer księgi wieczystej oraz numer aktu notarialnego, będącego podstawą nabycia.

ISP: Poprawki w oknie edycji umowy. Poprawione zapisywanie informacji o cenach brutto i vat dla kazej pozycji.

Usuwator: Poprawiona procedura usuwania. Na prośbę użytkowników usunięto irytujące niektórych pytanie o powód deinstalacji.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.