Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

sobota, 30 kwietnia 2011

Bazy danych: Kolejne ulepszenia systemu obsługi baz danych.

Faktury: Poprawione drukowanie faktur VAT.

Podgląd wydruku: Rozwiązano problem z szybkością wyświetlania podglądu wydruku. Teraz zwolennicy błyskawicznego podglądu wydruku mają go od razu, zwolennicy ładnego obrazka też mają go na ekranie. Zaskakujące, ile może dać zmiana jednej linii kodu. Trzeba tylko wiedzieć, którą z 400 tysięcy linii kodu zmienić ;) W podglądzie wydruku dodatkowo widać teraz szybki skrót zawartości obiektu.

ISP: Poprawione zasysanie wpłat masowych. Teraz zasysanie jest szybsze, a przeliczenie sald następuje tylko raz.

Administrator: Teraz przeglądarka zawartości pliku rozpoznaje pliki nowego formatu bazy danych JZK@2011, prezentując listę GUIDów odczytanych z nagłówka pliku. Można korzystać z tej listy, aby poruszać się po fragmentach pliku. Bardzo wygodne.


czwartek, 28 kwietnia 2011

Faktury: Poprawione drukowanie faktury. Teraz nazwa dokumentu i numer zawsze drukowane są razem w jednym ciągu.

Bazy danych: Poprawiona obsługa pamięci podczas importu dużych baz, na przykład w programie HOTEL. Po imporcie należy przejść do Archiwum i użyć opcji importu starych rezerwacji, aby odciążyć główną bazę programu.


środa, 27 kwietnia 2011

Podgląd wydruku: Zmieniono algorytm wygładzania podglądu wydruku na ekranie, poprzedni (Lanchos) okazał się zbyt wolny po zmianie kompilatora. Nowe okno podglądu wydruku. Teraz zawiera duże, eleganckie przyciski i standardowy pasek przesuwania stron.

Podgląd wydruku: Podgląd wydruku jest teraz zawsze skalowany automatycznie tak, aby pokazać całą stronę. Dostajemy w ten sposób nowoczesny, pełnoekranowy podgląd wydruku ze wszystkimi szczegółami.

ISP: Poprawione wypełnianie tabeli ISP.Umowy. Teraz wszystkie wiersze są jednoliniowe.

Bazy danych: Teraz przy pierwszym odczytaniu każdej bazy danych, jeśli nie jest ona jeszcze w nowym formacie, zostanie automatycznie przebudowana do nowego formatu JZK@2011. Zapewni to odpowiednie bezpieczeństwo pracy.

Bazy danych: Poprawiona edycja baz danych w przypadku zagnieżdżonych obiektów, na przykład w programie ISP.

Użytkownicy: Teraz zawsze użytkownik wybrany = domyślny. Większość firm i tak zawsze miała i będzie mieć tylko wyłącznie użytkownika. W ten sposób rozwiązano problem zapamiętywania wyboru użytkownika.

Kontrahenci: Poprawiony wybór kontrahenta. Rozwiązany problem z zapamiętywaniem zmian - wcześniej drobne zmiany w danych kontrahenta zagnieżdżonych w innym obiekcie (np. w fakturze) mogły zostać zignorowane, jeśli nie było równoczesnych zmian w innych miejscach obiektu. Teraz zmiany są rozpoznawane zawsze, jeśli chociaż 1 bajt uległ zmianie.

Kontrahenci: Teraz każdy kontrahent ma swój GUID, kopiowany do danych w nowotworzonych obiektach. Za pomocą GUID kontrahenta uzyskujemy teraz ścisłe powiązanie wtórne z bazą kontrahentów. Podczas edycji danych w fakturze czy umowie program zapyta, czy zastosować zmiany również dla obiektu powiązanego. Powiązanie można usunąć, jeśli dane mają być edytowane oddzielnie, tak jak w starszych wersjach programów. Można teraz również spróbować automatycznie ustawić powiązanie dla obiektów tworzonych wcześniej. Opcja ta zadziała pod warunkiem, że istotne dane się nie zmieniały (ID, NIP, Regon, nazwa, kod pocztowy). Propagacja zmian w drugą stronę (edycja kontrahenta > zmiany w wystawionych fakturach) nie jest ani celowa, ani prosto wykonywalna. W niektórych obiektach wprowadzimy natomiast automatyczną weryfikację danych i program będzie proponował ich uaktualnienie tam, gdzie to ma sens - na przykład w abonamentach i innych umowach cyklicznych.

Bazy danych: Poprawiona synchronizacja baz danych. Teraz usunięcie dokumentu na jednym stanowisku od razu jest widoczne na drugim stanowisku po naciśnięciu F5. Podobnie dodanie nowego elementu do bazy powoduje automatyczną reakcję na innych stanowiskach.

Ustawienia: Usunięto opcję Po fakturze rozliczenie zapłaty. Albo faktura jest od razu tworzona jako opłacona, albo zostanie opłacona później. Jeśli w rzadkim wypadku została aktualnie opłacona częściowo albo w inny niestandardowy sposób, można uruchomić to okienko ręcznie. Wiele osób miało włączoną tę opcję, a jednocześnie ją anulowało zamiast nacisnąć przycisk Gotowe, co przerywało proces wystawiania faktury i prowadziło do późniejszych problemów. Teraz faktura zostaje najpierw utworzona do końca, a potem można pobawić się płatnościami. Znika także opcja drukowania osobnego przelewu, bo w dzisiejszych czasach albo drukujemy od razu fakturę na formularzu F2, czyli na jednej kartce z przelewem, albo nie drukujemy przelewów w ogóle.


poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Bazy danych: Przygotowano finalną wersję procedury konwersji ze starego formatu na nowy. Program tworzy nowe bazy danych w formacie JZK@2011 i zapisuje je w plikach o rozszerzeniu .JZK, poprzednie bazy danych są natomiast zapisywane w pliku o nazwie .DAT.STARA.

Bazy danych: Jeśli pracujesz w sieci, przeczytaj koniecznie informacje o nowym systemie baz danych, jest tam bardzo wiele ważnych informacji.

Administrator: W Administratorze jeszcze dodatkowe badania i edycji baz danych. W tabelce z wykazem baz danych podawany jest numer wersji bazy, jej format i podsumowanie tablicy alokacji.


sobota, 23 kwietnia 2011

Bazy danych: Kolejny etap rozwoju bazy danych, wprowadzamy automatyczne odtwarzanie danych z uszkodzonego pliku. Teraz utracony zostanie wyłącznie obiekt, który faktycznie został uszkodzony, pozostałe obiekty zostaną odratowane. Automatyczne ratowanie danych działa wyłącznie dla plików nowego formatu JZK.

Monitor baz danych: Teraz dodatkowa opcja zapisania całego raportu sesji w pliku, oznaczonym datą i godziną. Plik zapisywany jest w folderze programu i ma nazwę postaci jzkDataGodzina.log. To świetne narzędzie do monitorowania zmian w bazie danych. Teksty w monitorze zostały teraz dodatkowo rozbudowane, a jednocześnie zawierają wyłącznie ważne informacje.

Bazy danych: Działa już opcja ręcznej synchronizacji baz danych w sieci, dostępnej pod F5. Należy jej używać z rozwagą, a najlepiej zamykać program i otwierać go ponownie, daje to bowiem programowi możliwość zwolnienia całej wykorzystywanej pamięci. No i jednorazowe odczytanie całej bazy danych może być dużo szybsze, niż po kolei synchronizacja każdego obiektu z danymi na dysku.

Faktury: Poprawki w oknie edycji faktury. Teraz widać od razu podsumowanie sztuk pozycji dokumentu. Panel płatności do faktury pokazuje się teraz tylko na życzenie. Wymaga to jednego kliknięcia więcej, ale za to oszczędza zasoby i przyspiesza pracę, zabezpiecza także przez podwójnym akceptowaniem dokumentu.

Magazyn: Znika dawna opcja weryfikacji operacji magazynowych. Generalnie i tak wszyscy klikali OK, a jedyny efekt opcji był taki, że kliknięcie NIE powodowało zbędne zamieszanie w magazynie. Dodatkowo w czasie, gdy program oczekiwał na decyzję użytkownika, stany magazynowe potrafiły zostać zmienione na innym stanowisku w sieci. Teraz informacja jest po prostu zapisywana w pliku sesji, na tej podstawie można wszystko sprawdzić.

Bazy danych: Nowy format bazy danych JZK@2011 oferuje teraz bezpieczniejsze przechowywanie danych i szybszy, niesekwencyjny dostęp do poszczególnych obiektów. W ślad za tym w oknie Administrator » Edycja danych pojawiły się nowe, dodatkowe możliwości, w tym przycisk Informacje. W module Administrator dostępna jest teraz opcja synchronizacji pojedynczej bazy danych oraz przycisk PRZEBUDUJ, pozwalający odświeżyć strukturę bazy danych i zwolnić miejsce po usuniętych obiektach.


piątek, 22 kwietnia 2011

Nowa wersja: Pierwsza wersja BETA już jest dostępna! Zapraszamy do testów. Warto ją pobrać i wypróbować. Program tworzy dane już w nowym formacie, ale i tak wcześniej należy wykonać kopię zapasową. Przed użyciem program należy także przeczytać najnowszy Przewodnik Użytkownika.


czwartek, 21 kwietnia 2011

Bazy danych: Kontynuujemy prace nad nowym systemem baz danych, zostały teraz już tylko testy.


środa, 20 kwietnia 2011

Start: Kalendarzyk na stronie startowej na teraz przyjemną właściwość - można zaznaczyć dowolny zakres dat, i tenże zakres pojawi się jako filtr tabelki ostatnio wystawianych dokumentów. Bardzo przydatne.


wtorek, 19 kwietnia 2011

Start: Uporządkowana strona startowa wszystkich aplikacji Pakietu JZK. Teraz systemowa strona startowa zawiera komplet ważnych informacji ułożonych w panele. Ze strony głównej znika opcja wyświetlania panelu z obrazkami - w programie biznesowym spokojnie możemy się bez niej obejść. Zawsze będzie teraz widoczna tabelka z ostatnio wystawianymi dokumentami.

Główne okno: W głównym oknie programu zawsze teraz pasek zakładek będzie z lewej strony, w końcu większość z nas ma już monitory panoramiczne. Dzięki temu góra okna zostaje w każdym module dla zakładek powiązanych bezpośrednio z danym modułem. Pod zakładkami jest teraz dostępny podręczny panel wyboru kontrahenta, tak jak w starszych wersjach Druczka, o co prosili użytkownicy programu.


niedziela, 17 kwietnia 2011

Systemowe: Nowa wersja Pakietu JZK przygotowywana jest już z użyciem nowego kompilatora, a także wielu nowych komponentów. Należy się spodziewać większej stabilności i wydajności pracy, a także lepszego zarządzania pamięcią aplikacji. Wraz z innymi zmianami dokonanymi w ostatnim czasie oznacza to zupełnie nową jakość. Już lada moment wersja testowa dla zainteresowanych.


piątek, 15 kwietnia 2011

Fiskalne: Udało nam się ujarzmić drukarkę fiskalną Innova Profij EJ, jest zatem możliwe drukowanie paragonów fiskalnych na tej drukarce. Nie rekomendujemy jednak tego sprzętu, ponieważ NIE obsługuje poprawnie wielu poleceń protokołu Thermal. Zauważono także wiele innych problemów, a praca była wyjątkowo uciążliwa. Nawet wtyczka zasilacza została umieszczona w taki sposób, że urządzenie buja się na boki w czasie pracy. w testach najlepiej sprawdza się malutki Posnet Temo HS EJ, który również mamy teraz w testach. Zapraszamy na stronę o drukarkach fiskalnych.

Fiskalne: Poprawiono współpracę z drukarkami fiskalnymi. Teraz drukowanie paragonów jest dużo szybsze i pewniejsze, program lepiej radzi sobie z sytuacjami awaryjnymi. Zawsze zapisywany jest plik drukarka-fiskalna.log, w którym znaleźć można ważne informacje techniczne, pozwalające śledzić przyczyny błędów we współpracy z drukarkami fiskalnymi.

Start: Raporcik na stronie startowej ma teraz wszystkie swoje opcje wbudowanego w panelu z lewej strony. Naciśnij przycisk Więcej, aby zobaczyć ten panel. To wygodniejsze, niż przechodzenie za każdym razem do okna Ustawienia. Docelowo wszystkie opcje powiązane tylko z jednym miejscem będą dostępne w tym właśnie miejscu.

Waluty: Kursy walut znikają ze strony startowej programu. Nie jest to w końcu tak istotna informacja. Zawsze jest oczywiście dostępna w module Waluty i wszędzie tam, gdzie używane są kursy walut. Większość użytkowników nie potrzebuje jednak kursów walut w ogóle, stąd ta zmiana.


czwartek, 14 kwietnia 2011

Systemowe: Trochę uproszczeń w programie, znika opcja opóźnionego wypełniania tabel. Teraz tabela jest wypełniana od razu, co jest warunkiem prawidłowej synchronizacji danych w sieci. Z podobnego powodu wybór tożsamości jest teraz dostępny tylko standardowo, w menu Plik » Tożsamości, bez opcji wyboru na starcie. Uproszczone wiele opisów opcji w ustawieniach programu. Od beletrystyki mamy teraz drukowany Przewodnik :) Wyłączono teraz także ToolTips - to stara technologia, teraz opisy prezentuje się wprost na ekranie albo wcale. Usunięto inne zbędne, gadżetowe opcje.


środa, 13 kwietnia 2011

Systemowe: Przyspieszone akceptowanie dokumentów i zamykanie programu. Teraz zapisywanie ustawień programu jest oszczędne i odbywa się tylko po faktycznym dokonaniu zmian. Wcześniej program robił to odrobinę za często.


wtorek, 12 kwietnia 2011

Przewodnik: Nowy przewodnik jest już do pobrania w wersji takiej, w jakiej poszedł do druku. Zapraszam do pobrania ze strony www.jzk.pl/przewodnik. Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi szczegółami opisu nowych wersji programu, zwłaszcza opisu nowego systemu baz danych.

Systemowe: Poprawiony wygląd paska ikon w programie. Będziemy nad tym jeszcze pracować. Znikają duże loga modułów, zamiast tego będzie więcej miejsca na pasek narzędzi i same dokumenty. Z czasem moduły dostaną też wspólny, bardziej kompaktowy wygląd.

Przelewy: Poprawki interfejsu. Opcja drukowania przekazu pocztowego nie będzie już dostępna.


niedziela, 10 kwietnia 2011

Systemowe: Teraz zamiast denerwującego, skaczącego okienka jest elegancki pasek postępu w górnej części każdego okna programu. Od razu widać co program robi, a jednocześnie nie jest to denerwujące.

Bazy danych: Teraz dla posiadaczy Abonamentu Serwisowego dostępny jest w programie specjalny tryb śledzenia wszystkich operacji związanych z bazą danych. To doskonałe narzędzie do śledzenia potencjalnych problemów, a także narzędzie do logowania wszystkich operacji na bazie danych. Bardzo, bardzo przydatne. Dla nas to też doskonałe narzędzie do optymalizacji programu.

Przewodnik: Do druku idzie nowy Przewodnik Użytkownika. Opisuje wiele nowych możliwości, dostępnych w związku z nowym systemem baz danych. Zobacz wersję PDF.


sobota, 9 kwietnia 2011

Kasa: W module KASA usunięto filtrowanie po dacie, ponieważ kasę obsługuje się na bazie raportów kasowych, które otwiera się w zależności od potrzeb firmy, najczęściej codziennie. Nie ma zatem sensu filtrowania raportu kasowego dodatkowo po dacie. wielu użytkowników skarżyło się na niedogodność z tym związaną.


środa, 6 kwietnia 2011

Systemowe: Poprawiona reakcja programu na sytuacje kryzysowe - np. wtedy, gdy nie da się spakować jakiegoś pliku do kopii zapasowej, bo na przykład jest zablokowany.

Administrator: W module ADMINISTRATOR nowa, przydatna funkcja ratowania uszkodzonej bazy danych. W razie napotkania uszkodzonego pliku można spróbować dodać do niego odratowane elementy z pliku o uszkodzonej strukturze. Ma to pewne ograniczenia, na przykład w przypadku hotelu można odczytać rezerwacje, ale już bez powiązania ze strukturą pokoi. W przypadku baz o prostszej strukturze import powinien się udać w pełni. Opcja wymaga trochę znajomości rzeczy, więc jeśli posiadasz wykupiony abonament serwisowy, warto skorzystać z usługi ratowania danych - o ile rzecz jasna jest co ratować. Najczęstsze uszkodzenie bowiem to zapisanie zawartości pliku przypadkową treścią, a z tym nie da się już nic zrobić.

Hotel: Rezerwacje bez przydzielonego pokoju są teraz przechowywane w osobnej bazie danych, aby odciążyć główną bazę. Poprawione wyświetlanie rezerwacji w module REZERWACJE. Teraz wyświetlany jest także wprost numer rezerwacji. W module REZERWACJE wygodne, pełnotekstowe filtrowanie rezerwacji.

Hotel: Nowy moduł ARCHIWUM. Teraz można przeglądać archiwalne rezerwacje, które nie obciążają już głównej bazy programu. Zarchiwizowaną rezerwację można w każdej chwili przenieść z powrotem do podstawowych rezerwacji, można też na jej podstawie przygotować nową rezerwację na dziś.

Hotel: Poprawiona stabilność pracy w wielu miejscach programu. Uproszczony GRAFIK - teraz w prawym panelu widać szczegóły tylko zaznaczonej rezerwacji, a nie całej listy rezerwacji. Program w ten sposób pracuje dużo szybciej, a nadmiarowe dane i tak nie mieściły się na ekranie - teraz po prostu zamiast przewijać tabelkę, wystarczy poruszać się strzałkami po grafiku. Ładniejsze wyświetlanie grafiku, teraz jest bardziej przejrzysty.

Tabele: Wypełnianie tabel działa teraz nieco szybciej. Dane w tabelach są lepiej rozłożone, usunięto problem ze stykaniem się niektórych tekstów.


wtorek, 5 kwietnia 2011

Instytucje: Poprawki interfejsu w module INSTYTUCJE. Nowe, wygodne duże przyciski i wszystkie funkcje pod ręką. Teraz można także łatwo zaimportować dane z innej bazy, dostępnej w programie.

Administrator: Uruchomienie modułu ADMINISTRATOR wymaga bezwzględnie pracy na wyłączność, z uwagi na manipulacje plikami baz danych. Teraz przesuwanie elenmentów bazy danych dostępne jest wyłącznie w module ADMINISTRATOR, podobnie jak kilka innych rzadko używanych funkcji administracyjnych.

Hotel: Usunięto domyślne sortowanie w module REZERWACJE, bardzo spowalniało wyświetlanie danych. Jak ktoś będzie chciał, posortuje sobie sam rezerwacje wg odpowiedniego klucza.

Hotel: Teraz można przenieść skonsumowane rezerwacje do specjalnego archiwum. To bardzo wygodne! Można w ten sposób bardzo przyspieszyć pracę programu, a w razie potrzeby archiwalne rezerwacje można w każdej chwili odczytać.


poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Kopie zapasowe: W oknie wykonywania kopii zapasowej wygodna opcja OTWÓRZ FOLDER. w ten sposób można łatwo zlokalizować poprzednie kopie zapasowe i usunąć te, które są zbędne. Oczywiście na własną odpowiedzialność. Doświadczenie uczy, że kopii zapasowych nigdy za wiele.

Kopie zapasowe: Teraz dostępny jest wyłącznie standardowy format ZIP. Jest prostszy w użyciu, a dzięki ostatnim poprawkom algorytmu kopia zapasowa w tym formacie wykonuje się nawet dwukrotnie szybciej, niż w formacie CAB, ponieważ nie wymaga żadnych narzędzi dodatkowych. Odpadną także problemy ze współpracą z bilblioteką cabinet.dll. Oczywiście wypakowywanie plików nadal jest dostępne zarówno z formatu CAB, jak i ZIP.

Bazy danych: Już jest! Nowy format bazy danych. Teraz bazy danych programów Pakietu JZK zapisywane są w plikach formatu JZK. Nowy format, dający teraz dużo większe możliwości. Programy przeprowadzą konwersję automatycznie, poprzednie pliki DAT zostaną na dysku na wypadek, gdyby ktoś czuł potrzebę powrócić do starszej wersji programu, która nie będzie w stanie odczytać nowego formatu. Po upewnieniu się, że konwersja przebiegła poprawnie, stare pliki DAT można skasować, aby oszczędzić nieco miejsca na dysku - program nie zrobi tego automatycznie.


piątek, 1 kwietnia 2011

Systemowe: Zauważyliśmy, że w Windows Vista i Windows 7 bardzo długi czas podczas uruchamiania programu zajmuje odczytanie opcji. Dziwnym trafem obsługa plików INI, która we wcześniejszych wersjach Windows była błyskawiczna, nagle stała się żółwia. W najbliższym czasie przejdziemy na zapis opcji w innym formacie. Będziemy starali się także zmniejszać ilość ustawień dostępnych w programie - 80% i tak nigdy nie jest używana. Pytanie tylko, które 80% :) Dlatego zmiany będą wprowadzane sukcesywnie. Na pewno obecne w programach ponad 400 dostępnych ustawień to jednak odrobinę za dużo. Tymczasem wprowadzono sympatyczny pasek postępu, który informuje o działaniach programu.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.