Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

poniedziałek, 28 lutego 2011

Start: Usunięte niektóre gadżety ze strony

startowej. Ma być prosto i profesjonalnie.

Systemowe: Poprawiony interfejs w zakresie wykonywania kopii zapasowej przy kończeniu pracy programu. Teraz pasek postępu jest dużo spokojniejszy.

Aktualizacje: Zaprzestajemy udostępniania automatycznych aktualizacji dla starszych wersji programu. Jeśli ktoś dotąd nie pobrał programu w wersji 2011, a ma ważną licencję wraz z wykupionym prawem do aktualizacji, powinien najpierw pobrać pełną wersję instalacyjną ze strony www.jzk.pl. Jeśli ktoś aktualizował oprogramowanie regularnie, tak jak zalecamy, nie zauważy żadnej różnicy. Zmiana jest spowodowana skargami osób, które subiektywnie czuły się zmuszane do pobierania aktualizacji. Teraz nikt nie będzie już mógł twierdzić, że program cokolwiek wymusza. Dodatkowo w przyszłości samo uruchomienie

programu instalacyjnego będzie wymagało podania pełnego kodu aktywacyjnego do licencji i jego weryfikacji on-line. Przepraszamy za niedogodności, weryfikacja jest jednak niezbędna, aby zapobiec powszechnemu w ostatnim czasie nielegalnemu użytkowaniu naszych aplikacji, czasami nieświadomemu, częściej jednak kompletnie wbrew warunkom licencji lub kompletnie bez niej. Chcemy też wreszcie móc więcej czasu poświęcić na ulepszanie aplikacji, a nie tworzenie kolejnych zabezpieczeń i procedur weryfikacyjnych.

Systemowe: Usunięty problem z dwukrotnym zapisywaniem bazy danych w przypadku zmian.


środa, 23 lutego 2011

ISP: Poprawiona prezentacja podsumowania księgowania wpłat masowych.

VAT: Poprawione generowanie deklaracji VAT-7 w zakresie kwestii unijnych.


wtorek, 22 lutego 2011

ISP: Poprawione generowanie wezwania do zapłaty, teraz prezentowane są tylko wpłaty i naliczenia powiązane z nierozliczonym saldem. Dzięki temu wezwanie jest krótkie i kompaktowe.


poniedziałek, 21 lutego 2011

Dostawcy: Poprawione przenoszenie daty zamówienia do zamówienia dla dostawcy. Poprawiony interfejs modułu DOSTAWCY.

Warsztat: Poprawione wystawianie dokumentu kończącego zlecenie, teraz jest odpowiednio odnotowywane i zapisywanie w danych zlecenia. Nowy interfejs modułu. Teraz wszystkie funkcje są widoczne na ekranie i odpowiednio uporządkowane. Poprawiony wzorzec zlecenia warsztatowego, zawiera teraz numery telefonów klienta.

Zakupy: Nowy interfejs modułu ZAKUPY.

Serwis: Nowy, przejrzysty interfejs modułu. Poprawiony wzorzec zlecenia serwisowego, wzorzec zawiera teraz jawnie wskazane numery telefonów klienta.

Faktury: Poprawione sortowanie faktur po numerze - teraz zarówno SPACJA, jak i znak łamania (SLASH /) są traktowane identycznie, jako pełnoprawny separator, czyli FV 255/2011 jest traktowana tak samo, jak FV/255/2011. Rozwiązuje to problem z sortowaniem rejestru sprzedaży, który występował u kilku użytkowników.

Systemowe: Poprawiony standardowy pasek postępu, teraz dokładniej i realniej pokazuje upływający i pozostały czas.

VAT: Poprawione zasysanie i przeliczanie deklaracji VAT-7 w kwestii obsługi transakcji z UE.

UE: Teraz faktura wewnętrzna z tytułu nabycia wspólnotowego może być utworzona bezpośednio w module ZAKUPY.

Szkoła: Poprawione generowanie opinii o uczniu.


niedziela, 20 lutego 2011

Kontrahenci: Teraz z dowolnego okna edycji danych kontrahenta można dodać wybrane dane do bazy kontrahentów, użytkowników itd. W ten sposób można dodać do bazy kontrahentów dane ucznia szkoły, rezerwacji hotelowej, zamówienia itd.

Faktury: Okienko rozliczania płatności za fakturę jest teraz wklejone także w okienko edycji faktury. W ten sposób jedno, to samo okienko dostępne jest w dwóch miejscach z tą samą funkcjonalnością - raz jako osobne okienko, raz jako panel na zakładkach. Coraz więcej okien będzie korzystać z tej techniki, w ten sposób zwiększa się tzw. reusability kodu źrodłowego - program staje się lżejszy i nie ma potrzeby duplikowania tego samego kodu w kilku miejscach.

Systemowe: Znika duże logo z okna programu, krytykowane przez wiele osób. Wystarczy splash-screen podczas uruchamiania aplikacji.

VAT: Nowy interfejs teraz także w module VAT. Proste i wygodne.


sobota, 19 lutego 2011

Umowy: Nareszcie moduł UMOWY doczekał się nowego interfejsu. Teraz wszystkie rachunki można edytować wraz z innymi danymi umowy, w oknie EDYCJA UMOWY. Jednocześnie nadal można używać edycji listy rachunków bezpośrednio w oknie modułu UMOWY. Poprawiona edycja umowy o pracę.

Noty księgowe: Poprawione numerowanie not księgowych. Wcześniej numerowanie nie było wykonywane. Drobne poprawki interfejsu w różnych miejscach programu.

Książka: Teraz przy zmianie książki kwartalnej na miesięczną i z powrotem, wpisy są automatycznie reorganizowane tak, aby znalazły się we właściwych miesiącach.


czwartek, 17 lutego 2011

Systemowe: Przypominamy, że nie jest dostępna żadna forma wsparcia dla programów i licencji wydanych przed 2005 rokiem. Nie oznacza to unieważnienia licencji wydanych dla starszych wersji programu, a jedynie to, że z uwagi na upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego żadne dokumenty księgowe sprzed 2005 roku nie są już przechowywane. Jak zawsze oferujemy natomiast wsparcie dla aplikacji i licencji w ciągu roku od zakupu, zgodnie ze szczegółowymi warunkami licencji. BOK ma możliwość wydania duplikatu licencji nie dalej niż w ciągu roku od zakupu. Informacje o sprzedaży licencji, w tym kopie faktur VAT, usuwane są z chwilą przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres gwarancji trwa rok, okres rękojmi dwa lata, z wyłączeniem szczególnych cech oprogramowania komputerowego.


środa, 16 lutego 2011

Zakupy: Teraz podczas wprowadzania faktury zakupowej można wskazać opis zdarzenia gospodarczego, który ma pojawić się w Książce i Rejestrze VAT. To wygodne, jedno krótkie słowo bardzo skraca raport. Można też użyć opcji TO SĄ ZWYKŁE KOSZTY, aby zarejestrować fakturę zakupową związaną z ogólnymi kosztami działanlości, a nie zakupami towarów. Pozycje z takiej faktury nie będą wprowadzane na magazyn.

Faktury: Teraz można zmienić bieżący numer i format numeracji faktur bezpośrednio w oknie NOWA FAKTURA. To najwygodniejsze rozwiązanie. Drobne korekty interfejsu w oknie NOWA FAKTURA. Teraz jest przejrzyściej, rzadko używane opcje pochowano na zakładce ZAAWANSOWANE. Podgląd gotowej faktury dostał skrót klawiszowy F9. Przygotowujemy zresztą nowe, alternatywne okienko fakturowania.

Faktury: POprawione okienko wyboru faktury z listy, np. przy klonowaniu - teraz dane są bardziej kompaktowe, a przez to bardziej przejrzyste.

nowy-interfejs-towary.gif

Towary: Nowy interfejs okna TOWARY. Teraz baza towarów zyskała przyjazny, przejrzysty wygląd. Wszystko jest na swoim miejscu, logicznie pogrupowane wg tematów i jest jeszcze pole na dodatkowe opcje.

Start: Nowy interfejs także w okienku na stronie startowej.


wtorek, 15 lutego 2011

Kilometówka: Nowy, przejrzysty interfejs teraz także i w tym module. Proste i wygodne dodawanie do bazy stałych tras.

Przelewy: Drobna korekta filtrowania.

Wzorce: Poprawki w oknie EDYCJA WZORCÓW. Teraz w oknie edycji wzorców wydruków można zobaczyć podręczną listę pól, dostępnych dla danego obiektu. To bardzo wygodne.

Faktury: Teraz jeśli wybrano faktury z kopią elektroniczną, faktura akcydensowa również drukuje się wyłącznie w 1 odcinku.

Poczta: Lekko zmodyfikowany interfejs modułu POCZTA, w przygotowaniu na nowe funkcje tego modułu.

Magazyn: Nowy interfejs w module MAGAZYN. Teraz prosto i przejrzyście, widać nareszcie wszystkie dostępne opcje i jest miejsce na spokojny rozwój modułu.


poniedziałek, 14 lutego 2011

Książka: Poprawione drukowanie podsumowania roku. Strata poszczególnych miesięcy też jest teraz jawnie pokazywana na podsumowaniu.

Książka: Nowy interfejs modułu. Nagle ujawniły się w ten sposób przydatne funkcje, ukryte dotąd gdzieś pod zapomnianym prawym klawiszem myszy. Zaskakujące, jak wiele osób nie wiedziało w ogóle o jego istnieniu.

Książka: Teraz można ustawić w opcjach, aby wszystkie faktury sprzedaży z niewypełnionym polem "opis zdarzenia gospodarczego" były zasysane z konkretnym, ustalonym tekstem w stylu "sprzedaż towarów". To bardzo wygodne i pozwala skrócić wydruk Książki nawet kilkukrotnie. Można też wybrać prezentowanie w Książce krótkiego adresu kontrahenta - w końcu nigdzie nie jest powiedziane, że w podatkowej książce przychodów i rozchodów należy podawać kod pocztowy kontrahenta, wystarczy miasto i ulica.

Książka: Program teraz dużo ładniej wypełnia tabelę, logiczniej łamiąc zbyt długie wiersze.


niedziela, 13 lutego 2011

Drukowanie: Uruchomiono drukowanie graficznego pliku tła. Plik tła może być drukowany na każdym druku, który na to pozwala - jako tło faktury, pisma itd. Warto pamiętać, żeby odpowiednio skorygować marginesy druku. Plik tła drukowany jest jako poddruk całej strony, czyli logo i inne teksty należy umieścić w obszarze wyłączonym z drukowania przez program.

Magazyn: Usunięto problem z drukowaniem się "imię i nazwisko odbiorcy - rolnika ryczałtowego" na niektórych drukach magazynowych.

Hotel: Teraz można zdefiniować, jak ma się nazywać usługa podstawowa, będąca pierwszą pozycją faktury za nocleg. Można ją dopasować do własnych potrzeb.

Hotel: Nowy interfejs w module HOTEL.MELDUNKI. Teraz widać więcej.

Hotel: Nowy interfejs w module HOTEL.GRAFIK. Można teraz zafakturować rezerwację bezpośrednio w module HOTEL.GRAFIK.

Hotel: Nowy interfejs w module HOTEL.REZERWACJE. Teraz jest przejrzyściej i bardziej kompaktowo, a jednocześnie wszystkie funkcje widoczne są wprost na ekranie. Można teraz zafakturować rezerwację bezpośrednio na ekranie. Rezerwacje są teraz prezentowane domyślnie od najnowszej, a standardowo nie są filtrowane. Poprawione wyświetlanie danych w module, dane podzielono na więcej kolumn, a każda kolumna jest teraz jednoliniowa.

Hotel: Poprawiona edycja rezerwacji w przypadku, gdy nie wskazano pokoju dla konkretnej rezerwacji.

Faktury: Ważna zmiana. Generowanie dokumentu zamykającego zlecenie, rezerwację itd kończy się teraz standardowym okienkiem akceptacji dokumentu, w którym jawnie określa się, czy ma on zostać wydrukowany, zapisany itp.


sobota, 12 lutego 2011

Kopie zapasowe: Poprawione wykonywanie szybkiej kopii zapasowej.

mikroFakturzysta: Drobne poprawki interfejsu.

nowy-interfejs.gif

Przelewy: Nowy, przejrzysty interfejs na próbę w module Przelewy. Wszystkie funkcje modułu jasno opisane i dostępne na przejrzystych zakładkach. Doszło wiele nowych opcji, a te dotąd ukryte są wprost widoczne w głównym oknie programu. Czekamy na opinie - docelowo taki sam interfejs otrzymają wszystkie moduły naszych programów, moduły zostaną też pogrupowane tematycznie.

Drukowanie: Teraz okno podglądu wydruku sympatycznie wkleja się w prawy brzeg okna programu.


piątek, 11 lutego 2011

Warsztat: Poprawione przywracanie stanów magazynowych po usunięciu pozycji zlecenia w całości.

Kopie zapasowe: Po kolejnym przypadku klienta, który w wyniku awarii zasilania stracił dane, a ostatnią kopię zapasową miał sprzed ponad 3 miesięcy, wprowadzamy automatyczne wykonywanie kopii zapasowej, bez wyświetlania okienka z pytaniem przy wyjściu z programu. Jeśli ktoś naprawdę nie chce wykonywać kopii zapasowych, może to wyłączyć, ale naprawdę nie polecamy. Dyski twarde są tanie, nawet 500-gigabajtowy dysk zewnętrzny to wydatek rzędu 200 zł. Nasze dane są bezcenne.

Poczta: Poprawione wprowadzanie danych z faktury do zbiorówki pocztowej.

mikroFakturzysta: Kilka drobnych poprawek. Skorygowane generowanie faktur. Nowy wygodny podgląd wydruku.


czwartek, 10 lutego 2011

Faktury: Teraz podczas tworzenia faktury korygującej można wybrać od razu korektę do zera, to przyspiesza tworzenie korekty.

Faktury: Teraz w oknie NOWA FAKTURA nowa świetna opcja PODGLĄD WYDRUKU. Nie trzeba już próbować akceptować faktury, co powodowało sporadyczne problemy - wszystko widać od razu!

Płatności: Teraz można płacić w JZK za pomocą wszystkich dostępnych form płatności internetowej. Zapłać teraz!

Szkoła: Poprawione wyświetlanie adresów dorosłych uczniów w tabeli.


wtorek, 8 lutego 2011

VAT: Teraz przy przygotowywaniu wpisu z ręki, domyślnie podpowiadane jest 23% VAT. Wcześniej było zero.

Dowody dostawy: Dowód dostawy generowany do faktury jest teraz automatycznie zapisywany na liście dowodów dostawy i ma numerację z ogólnej puli dowodów dostawy. Dowody dostawy są teraz wszystkie widoczne w module MAGAZYN.

Systemowe: Poprawione okienko akceptacji dokumentu. Teraz nawet w przypadku nieudanego zapisania lub wysłania dokumentu, obiekt jest zapisywany na liście. Nie ma serii denerwujących pytań przed wygenerowaniem zamówionych dokumentów.

Faktury: W oknie NOWA FAKTURA widać teraz skrócony przegląd sum obrotów danego kontrahenta, podsumowanych wg numeru NIP. Proste i bardzo przydatne. Poprawiony wygląd okienka fakturowania, teraz jest przejrzyściej. Będzie jeszcze bardziej :)

Kontrahenci: W panelu kontrahenta jest teraz wygodna lista wyboru kontrahenta, mocno przyspieszająca pracę. Warto korzystać :) Lepsza, przejrzystsza prezentacja danych w panelu kontrahenta.


poniedziałek, 7 lutego 2011

Drukowanie: Poprawiona obsługa pamięci podczas drukowania wzorców graficznych. Powinno to rozwiązać sporadycznie wstępujace problemy z brakiem zasobów systemowych.


niedziela, 6 lutego 2011

Lokator: Nowe okienko edycji danych wspólnoty. Mocno poprawiony interfejs, teraz czytelny przegląd wszystkich danych.

Lokator: Teraz można wprowadzić osobne stawki za media, każda z własnym okresem obowiązywania - w ten sposób program może przeliczyć archiwalne zużycia mediów wedle odpowiednich stawek. Należy pilnować dat obowiązywania stawek za media - program bierze pierwszą stawkę, która pasuje do bieżącej daty.

Lokator: Teraz można zobaczyć raport zużycia mediów za dowolnie wybrany okres czasu, nie tylko pełny miesiąc, ale takż rok, tydzień, kwartał lub zupełnie przypadkowy zakres dat.

Kontrahenci: Teraz adres wysyłkowy można uzupełnić o kraj wysyłki. Jeśli w polu KRAJ wpiszemy POLSKA, nazwa kraju nie będzie drukowana.

VAT: Teraz lepsze generowanie tabeli rejestru VAT. Ilość i zawartość kolumn można dopasować do swoich potrzeb, domyślnie kolumny z adresem i NIP kontrahenta są schowane. Teraz wydruk jest ładniejszy i dużo bardziej kompaktowy.


sobota, 5 lutego 2011

Licencje: W związku z licznymi prośbami użytkowników, zmieniamy podejście do kwestii licencji. W razie wygaśnięcia licencji program pozwoli się uruchomić, ale będzie miał zablokowane wszystkie funkcje edycyjne - podobnie jak to wygląda w przypadku Microsoft Office. Będzie możliwe wykonywanie awaryjnych wydruków, ale na każdym będzie umieszczone ostrzeżenie o braku licencji. Przeglądanie danych będzie możliwe bez blokad. Przypominamy jednak, że użytkowanie programu bez licencji nie jest legalne.

Maile: W celu ułatwienia zapobiegania nadużyciom, w polu X-Mailer podczas wysyłania poczty wprowadzana jest ta sama treść, co na marginesie wydruku - czyli nazwa programu i skrót numeru licencji.

Tabele: Poprawiona prezentacja podsumowania tabel.

splash-uruchamianie.gif

Systemowe: Wraca stary dobry splash na starcie programu. Wiele osób o niego prosiło, żeby móc się orientować, czy program się uruchamia czy nie. Nowy, jeszcze ładniejszy interfejs. Teraz zakładki programu wylądowały z lewej strony, co daje większą przejrzystość pracy, no i lepiej wykorzystuje współczesne szerokie monitory. Jak ktoś chce, może z powrotem przestawić pasek zakładek na górę okna.

Kopie zapasowe: Teraz kopia zapasowa dzieje się automatycznie. Wiele osób zamykało okienko kopii mając ją z lekka w nosie - a potem powstają problemy. Wykonywanie kopii zapasowych można oczywiście nawet na stałe wyłączyć w ustawieniach programu.


czwartek, 3 lutego 2011

Systemowe: Poprawiony mechanizm aktywacji i weryfikacji licencji. Teraz licencja choćby i przedłużona nie jest blokowana. Wcześniej powodowało to niepotrzebne zamieszanie. W końcu jeśli użytkownik nie chce wprowadzać nowej licencji, za którą zapłacił i która z definicji jest dłuższa/szersza/wyższa, to nie można mu tego zabraniać.

Licencje: W związku z pretensjami klientów, którzy czuli się zmuszani do pobierania aktualizacji (chociaż program zawsze pyta, czy chcemy to zrobić), została wyłączona możliwość pobrania aktualizacji ze starszych wersji programu. Jeśli ktoś sobie życzy, pobierze nową wersję programu bezpośrednio ze strony internetowej. Zapobiegnie to mamy nadzieję awanturom na infolinii.

Licencje: Uściślony zostaje nadzór nad legalnością użytkowania naszych aplikacji. Podpisaliśmy umowę z profesjonalną agencją zajmującą się tymi sprawami, prowadzić może ona też w naszym imieniu audyty legalności naszego oprogramowania. Za dużo w ostatnim czasie zdarzało się przypadków osób, które użytkowały programy bez licencji lub wbrew jej warunkom. W ostatnich dniach wysłaliśmy pisemne powiadomienie do wszystkich osób, których licencja wygasła z powodu upływu terminu ważności albo została unieważniona z innych przyczyn.

Licencje: Wprowadzamy nowe, przejrzyste warunki licencji, oparte w dużej mierze na rynkowych standardach, podobne do warunków licencji obowiązujących choćby na najpopularniejszy pakiet biurowy Microsoft Office. Warunki licencji są teraz jasne, czytelne i dają użytkownikowi dodatkowe możliwości. Użytkownicy licencji jednorazowych mogą teraz korzystać z jednej licencji w kilku miejscach, przy zachowaniu kilku warunków. To bardzo wygodne i atrakcyjne. W wielu wypadkach odchodzić będziemy od licencji rocznych, które wśród wielu użytkowników powodują niepotrzebne zamieszanie. Jednocześnie w licencji sprecyzowano wiele nieuregulowanych dotąd kwestii, na przykład okres gwarancji.

VAT: Poprawione zasysanie faktur sprzedaży.


wtorek, 1 lutego 2011

Systemowe: Małe korekty oferty handlowej. Teraz nowe, eleganckie pudełka.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.