Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

poniedziałek, 31 stycznia 2011

Podatki: Wprowadzono stawki podatkowe na rok 2011.

Zakupy: W oknie faktury zakupowej bardzo wygodna opcja importu obcej faktury zakupowej. Import możliwy jest z typowego formatu CSV. Jeśli Twój plik się nie importuje, prześlij go do nas.

Magazyn: Nowa opcja PZ w cenach zakupu - pozwala użyć PZtki jako dokumentu narzucającego od razu ceny w magazynie.

Towary: Teraz dla każdego towaru można podać jego numer seryjny. Doskonałe dla towarów jednostkowych. Numer seryjny może być drukowany na fakturze i innych dokumentach typu WZ, PZ itp. Bardzo przydatne.


niedziela, 30 stycznia 2011

Warsztat: Działa już w pełni automatyczny import danych z dowodu rejestracyjnego. Aktualnie wymaga to posiadania odpowiedniego czytnika oraz programu Cacadu Moto. Pomagamy w uzyskaniu obu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z BOK.

Fiskalne: Poprawiony test drukarki fiskalnej Posnet. Program automatycznie odczytuje nazwę drukarki i wprowadza ją w ustawieniach. Przetestowano komunikację z nową drukarką NOVITUS DEON E. Bardzo przyjemny model jak na drukarkę fiskalną, które są generalnie obrzydliwe. Programy JZK współpracują z drukarkami Novitusa w trybie Posnet, to zupełnie wystarcza. Usunięto opcję sprawdzania ID drukarki, całkowicie zbędna.


sobota, 29 stycznia 2011

PDF: Teraz można generować pliki PDF w formacie bez kompresji JPG - mniejsze i ładniesze, ale generują się dużo dłużej. Pracujemy jeszcze nad tym.

Systemowe: Na prośbę użytkowników, pełny podstawowy eksport danych dostępny jest teraz w każdej wersji programu.

Licencje: Teraz dostępna jest wygodna licencja jednorazowa. Bez zobowiązań, bez stresu, bez konieczności aktualizowania, bez okresu ważności. Zostają same plusy :) Szczegóły w cenniku programów.

Licencje: Teraz podczas aktywacji licencji można od razu sprawdzić, czy sam numer licencji jest OK, bez zamykania okienka wprowadzania.


środa, 26 stycznia 2011

Systemowe: Teraz podczas wysyłania maili w tle program nie wyskakuje z paskami postępu, jest tylko dyskretna informacja w głównym oknie aplikacji.

Licencje: Na prośbę klientów mniej restrykcyjne sprawdzanie weryfikacji licencji. Po zakończeniu ważności licencji program daje się uruchomić jeszcze przez tydzień. Jeśli potrzebna, można pobrać z naszej strony internetowej bezpłatną przeglądarkę plików danych JZK/DAT. W przypadku blokady licencji z powodu wyłudzenia, kradzieży, sfałszowania, braku zapłaty lub zwrotu, blokada będzie bezwzględna.

Licencje: W przypadku licencji przedłużonych, program tylko poinformuje o tym, ale wcześniejsza licencja będzie aktywna do daty jej oryginalnej ważności. Często zdarzało się, że klienci zamawiali upgrade licencji, ale nadal pracowali na starej.

Lokator: Nowe, wygodniejsze okienko edycji danych lokatora. Teraz wszystkie dane edytuje się w standardowym okienku, identycznym jak w innych miejscach programu.

ISP: Teraz wpłata do faktury wprowadzana z ręki ma domyślnie taką formę płatności, jak określona w umowie dla danego abonenta. Wcześniej zawsze była wbita gotówka.


niedziela, 23 stycznia 2011

Faktury: W oknie NOWA FAKTURA widać teraz przewidywany numer faktury, jaką właśnie tworzymy.

Faktury: Jeśli faktura została opłacona, standardowo zamiast formy i terminu płatności drukowany jest napis ZAPŁACONO GOTÓWKĄ lub podobny. Można to wyłączyć, wtedy wydruk jest taki sam jak zawsze.

Faktury: Pod prawym klawiszem myszy wygodna opcja POKAŻ KOPIĘ ELEKTRONICZNĄ. Umożliwia szybką weryfikację poprawności wykonania kopii. Zobacz więcej o kopiach elektronicznych.

Podatki: Nowe odsetki podatkowe, obowiązujące od 20 stycznia.

Systemowe: W przypadku zablokowania licencji program wskazuje teraz jedną z czterech możliwych przyczyn: zastąpienie licencji inną nową licencją, wygaśnięcie z powodu upływu okresu ważności, unieważnienie z powodu braku zapłaty albo unieważnienie przez BOK z powodu zwrotu licencji lub podobnych przyczyn. Zmniejsza to ilość fałszywych alarmów. W przypadku wykrycia unieważnienia licencji z powodu braku zapłaty lub zwrotu licencji, program nie pozwoli kontynuować pracy. Zachęcamy do legalnego użytkowania oprogramowania.

Drukowanie: Teraz informacje o wybranej drukarce nalepek i drukarce do przelewów zapisywane są osobno dla każdego komputera, co ma duży sens w sieci, gdzie każde stanowisko i każdy użytkownik ma inne dostępne zestawy drukarek.


piątek, 21 stycznia 2011

Faktury: Teraz dostępne jest opóźnione fiskalizowanie paragonów fiskalnych - można sobie przygotować takie dokumenty i zafiskalizować hurtowo po chwili. Ba, można nawet zapisać w ten sposób paragony wklepane z ręki, np. na kasie fiskalnej.

Faktury: Nowa opcja Zapisz numer paragonu wraz z numerem unikatowym drukarki dla drukarek Posnet. Przydatne dla użytkowników, którzy mają kilka drukarek fiskalnych na kilku różnych stanowiskach w sieci.

Systemowe: Zmiany w obsłudze usługi aktualizacji internetowej. Każda próba aktualizacji internetowej poprzedzona jest teraz automatyczną weryfikacją ważności licencji. Dotąd weryfikacja nie zawsze była wykonywana, teraz będzie warunkiem użycia usługi. Żadne dane osobowe nie są przesyłane. W przypadku braku licencji program NIE pobiera aktualizacji. W przypadku stwierdzenia, że licencja nie jest ważna, program zakończy pracę.

Systemowe: Przy wysyłaniu zgłoszenia z NAPISZ DO JZK użytkownik ma pełną kontrolę nad treścią wysyłanych informacji technicznych - co też pozwala wykorzystać to okienko przy rozmowie telefonicznej z pomocą techniczną. Wszystkie dane widoczne są jawnie na ekranie.

Systemowe: Zmiany w usłudze aktywacji licencji (Pomoc - Aktywuj nową licencję). Aktywacja oparta jest teraz na numerze licencji oraz ID instalacji. Przypominamy, że nie są przesyłane inne dane niż widoczne na ekranie.

Systemowe: Okienko akceptacji warunków licencji wzbogacone zostało teraz o jawne wskazanie parametrów aktualizacji. Użytkownik decyduje, czy program ma pobierać aktualizacje i dodatkowe pliki z internetu. Można też opcjonalnie wyrazić chęć przesłaniu kliku podstawowych informacji technicznych, które pozwolą nam lepiej dopasować programy do Państwa systemów. Zobacz czemu to jest ważne.


czwartek, 20 stycznia 2011

ZUS: Są nowe składki ZUS na 2011.

Drukarki: Poprawione ustawianie drukarki etykiet, teraz można ustawić osobną dla każdego stanowiska.


wtorek, 18 stycznia 2011

Warsztat: Lepsze okienko wyboru samochodu z bazy. Teraz informacje są bardziej kompaktowe, zmieściła się nawet ikonka marki.

Systemowe: Poprawione drukowanie wzorców graficznych.


poniedziałek, 17 stycznia 2011

Systemowe: Poprawki w usłudze NAPISZ DO JZK. Teraz dane użytkownika nie są potrzebne do wysłania wiadomości. Okno zawiera też informacje techniczne niezbędne do zgłoszenia problemu w programie.

warsztat_aztec.jpg

Warsztat: Nowa super wygodna opcja wprowadzania danych samochodu z dowodu rejestracyjnego, z formularzem identycznym jak prawdziwy dowód rejestracyjny, z automatycznym importem z kodu AZTEC 2D (wymagany oczywiście odpowiedni czytnik i oprogramowanie dekodujące). Więcej: www.jzk.pl/aztec.


niedziela, 16 stycznia 2011

Systemowe: Nowa, wydzielona zakładka z ustawieniami drukarki nalepek. Można wybrać osobną czionkę, automatyczne przełączenie na druk w poziomie, a także drukowanie bez pytań - najwygodniejsze. Polecamy drukarkę Brother QL560, najlepiej się sprawdza, DYMO mają niedopracowane sterowniki (problem z przełączaniem orientacji wydruku).

Poczta: Dostępna wygodna opcja drukowania pojedynczej etykiety adresowej (Ctrl+E) wprost na drukarkę etykiet. Pozostałe wydruki lądują tam, gdzie zawsze.


sobota, 15 stycznia 2011

Kontrahenci: Poprawiona kolejność okienek i przycisków w oknie edycji danych kontrahenta.

Faktury: Nowe, eleganckie graficzne wzorce faktur VAT. Na razie w wersji BETA, oczekujemy na pierwsze reakcje. Na pewno kierunek wart jest rozwijania i można przygotować dowolne wzorce graficzne dowolnych dokumentów, zawierające loga, dodatkowe informacje itd.


piątek, 14 stycznia 2011

Faktury: Teraz w przypadku ustawienia, że nie jesteśmy płatnikiem VAT, program zamiast przycisku NOWA FAKTURA prezentuje przycisk NOWY RACHUNEK. Całkiem logiczne :)

Sieć: Dodatkowo ulepszona praca w sieci na wolnych stanowiskach.

Przelewy: Teraz baza urzędów skarbowych dostępna jest również w programie PRZELEWY.

VAT: Nowa deklaracja VAT7/VAT7K. Znowu.

VAT: Wprowadzono nowy limit odliczeń z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Systemowe: Nowa, wygodna opcja IMPORT DANYCH w module TOŻSAMOŚCI. Teraz prosto i szybko można skopiować dane ze starszych wersji programu, nietypowych lokalizacji itd.

Fiskalne: Teraz w ustawieniach programu dostępna jest wygodna wyszukiwarka zainstalowanych portów. Z uwagi na podłączanie drukarek fiskalnych jako wirtualne porty USB numery portów mogą ulegać zmianie. W ustawieniach drukarki Posnet dostępna jest teraz nowa funkcja - programowanie nagłówka.

Drukowanie: Poprawione nadawanie tytułu wydruków obiektów, na przykład faktur VAT.

Faktury: Nowość! Teraz można wybrać jeden z trzech rodzajów wydruku graficznego faktury akcydensowej. Wydruki te mają pewne ograniczenia, jeśli nie uda się wydrukować faktury w ten sposób, zostanie wykorzystany wydruk standardowy. To na razie propozycja i wersja testowa, liczymy na konstruktywne uwagi.


czwartek, 13 stycznia 2011

Systemowe: Teraz opcja USUŃ LICENCJĘ dostępna jest także w zielonym oknie, wyświetlanym w przypadku, gdy posiadana licencja jest już nieważna.

Sieci: Synchronizacja danych w sieci jest teraz automatycznie włączona dla licencji sieciowej, w pozostałych przypadkach jest wyłączona. Zapisywanie danych po każdej zmianie teraz zawsze jest włączone.

Sieci: Poprawiona, wymuszona synchronizacja danych w sieci. Teraz synchronizacja jest jawna, powoduje mignięcie okna danego modułu. Weryfikacja podczas pracy w sieci - program sygnalizuje konflikt zasobów, powodujący do utraty zmian z jednego stanowiska. Automatyczna kontrola danych przed akceptacją zmian.

Sieci: Poprawiona synchronizacja danych w sieci w przypadku, gdy jeden z komputerów korzysta ze ścieżki lokalnej - teraz każde użycie programu w licencji sieciowej traktowane jest tak, jakby było w sieci.


środa, 12 stycznia 2011

Książka: Wprowadzono nowe druki PIT-36 i PIT-36L. Cała zmiana w stosunku do zeszłego roku sprowadza się do usunięcia pola z nazwą OPP... Wprowadzono także druki PIT-B i PIT-O.

Ustawienia: W ustawieniach programu wygodna funkcja PODGLĄD WYDRUKU FAKTURY, zbierająca wszystkie ustawione opcje w jedną całość. Od razu można zobaczyć, jak będzie wyglądała nasza faktura i nanieść ewentualne zmiany. Uporządkowane ustawienia faktur.

Poczta: Skorygowany sposób drukowania adresu pomocnicznego na przesyłki pobraniowe, zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Pocztę Polską.

Systemowe: Żeby bez sensu nie obciążać każdej instalki jednorazowymi plikami deklaracji rocznych, są one udostępniane na serwerze do ściągnięcia przez program w razie potrzeby. Można hurtowo ściągnąć wszystkie dostępne wzorce za pomocą nowej opcji dostępnej w ustawieniach programu (zakładka Internet).

Umowy: Wprowadzono rozliczanie tzw. małych umów za pośrednictwem formularza PIT-8AR. Należy pamiętać, aby rachunki małych umów miały włączone opcję MAŁA UMOWA, inaczej nie zostaną prawidłowo rozponane.

Systemowe: Teraz ostatnio używane pola danego wzorca są automatycznie zapisywane do pliku .pola.txt, co ułatwia pracę i szukanie ewentualnych problemów.


wtorek, 11 stycznia 2011

Drukowanie: Teraz nasze programy współpracują w cywilizowany sposób z drukarkami DYMO serii LabelWriter oraz drukarkami etykiet Brother QL. W ten sposób szybko i elegancko można przygotować pojedyncze nalepki adresowe na przesyłki.

Fiskalne: Teraz program automatycznie pobiera z internetu pliki potrzebne do drukowania na drukarkach Elzab - jeśli ich jeszcze nie pobrał. Uporządkowano ustawienia programu dotyczące drukarek fiskalnych.


niedziela, 9 stycznia 2011

Systemowe: Z ustawień znika opcja ustawiania zeszłorocznych stawek VAT w drukarce fiskalnej, na pewno już zbędna.

ISP: Program zwraca teraz baczną uwagę na ewentualną niezgodność numeru konta z ID klienta w umowie ISP. Teraz można od razu ustawić prawidłowy numer konta oparty o ID klienta. W module ISP.UMOWY widać też od razu dane klienta w prawym panelu.

Lokator: Teraz na zakładce Lokator.ZUŻYCIE widać także informacje dotyczące ścieków.

Zakupy: Można już klonować faktury zakupowe. Opcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy, wydatnie przyspiesza wprowadzanie comiesięcznych faktur np. za media.

Systemowe: Teraz można aktywować nową licencję bezpośrednio w oknie O PROGRAMIE.

Faktury: ulepszone wprowadzanie terminu płatności. Teraz można przesuwać się strzałkami w górę i w dół. Program w locie pokazuje finalną datę terminu płatności.

Ryczałt: Poprawiona kolejność pól na druku PIT-28.


piątek, 7 stycznia 2011

RR: Teraz można w ustawieniach wyłączyć naliczanie opłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

VAT: Drobne poprawki w wypełnianiu deklaracji VAT7.

ISP: Rozwiązany problem z hurtowym wysyłaniem maili do grupy klientów.


czwartek, 6 stycznia 2011

Kilometrówka: Moduł kilometrówki rozszerzono na kolejne lata.


środa, 5 stycznia 2011

Systemowe: Poprawione rozpoznawanie licencji z rozszerzeniem EJ, program przez chwilę rozpoznawał takie licencje jako licencje na 113 komputerów :)


wtorek, 4 stycznia 2011

Kasa fiskalna: Zaktualizowano stawki VAT w module KASA FISKALNA. Na tym kończy się operacja NOWY VAT w podstawowym zakresie.

ISP: Poprawiona edycja umów.


poniedziałek, 3 stycznia 2011

Faktury: Dostępne jest już generowanie elektronicznych kopii faktur VAT. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Systemowe: Teraz dla każdego rodzaju dokumentu można włączyć weryfikowanie każdego nowo nadawanego numeru. To wygodne, jeśli chcemy mieć kontrolę nad numerami i lubimy je co chwilę zmieniać - ale ogólnie zbędne ;)


niedziela, 2 stycznia 2011

Remanent: Nowe, bardziej kompaktowe drukowanie arkusza spisu z natury. Teraz program lepiej radzi sobie z bardzo długimi listami towarów.

RR: Wprowadzono nową stawkę 7% w fakturze RR.

Waluty: Usunięto koronę estońską z listy walut widocznych w programie.

Nowy Rok: Okienko zmian noworocznych dopasowano teraz do wprowadzenia modułu elektronicznych kopii faktur VAT.

Faktury: Weszły nowe regulacje dotyczące wystawiania faktur VAT - napis ORYGINAŁ/KOPIA domyślnie nie jest już drukowany.


sobota, 1 stycznia 2011

Systemowe: Dostepne są już nowe aktualizacje wszystkich programów Pakietu JZK. W oknie O PROGRAMIE można teraz sprawdzić unikalny ID instalacji.

Faktury: Poprawione fiskalizowanie faktur na drukarkach fiskalnych Elzab.

Abonament: Nowe, wygodne filtrowanie dostępne teraz także w module ABONAMENT. W oknie edycji abonamentu możliwy jest wybór kontrahenta bezpośrednio z bazy danych.

Systemowe: Teraz okno edycji danych kontrahenta daje bezpośredni dostęp do bazy kontrahentów. Można w ten sposób bezpośrednio edytować zawartość bazy danych, np. dodać kontrahenta do bazy.

Hotel: Włączona obsługa statusu REMONT i BRUDNY dla każdego pokoju. Status widoczny bezpośrednio na grafiku. KOlor żółty oznacza brudny pokój, kolor szary - pokój w remoncie. Teraz można edytować dane pokoju bezpośrednio z grafika - co przyspiesza i ułatwia pracę.

Faktury: Poprawione stawki VAT w kreatorze MOJA NOWA FAKTURA.

ISP: Nowa wygodna opcja hurtowej zmiany wyceny z brutto na netto i z powrotem. Uwaga na zmiany kwot wynikające z zaokrągleń!© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.