KontaktBlog     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

Zmiany 2017

Nadchodzą ważne zmiany w przepisach podatkowych. Będzie sporo zmian w programach JZK. Pamiętaj o pobieraniu każdej dostępnej aktualizacji!

FAKTURY faktury dla jednostek budżetowych gmin na inne dane
Faktury należy wystawiać bezpośrednio gminie. Należy podać numer NIP gminy. Zobacz szczegóły. Program będzie zaktualizowany, aby ułatwić ten fakt.

ZAKUPY płatności powyżej 15.000 zł wyłącznie przelewem
Faktura zakupowa na kwotę przekraczającą limit, nie opłacona przelewem, nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Musisz zatem pamiętać o samodzielnym wystawieniu dodatkowego dokumentu zakupowego, korygującego koszty do właściwej kwoty.

FAKTURY płatności powyżej 15.000 zł wyłącznie przelewem
Próba wystawienia faktury gotówkowej na kwotę wyższą dla innego przedsiębiorcy skończy się ostrzeżeniem.

FAKTURY odwrotne obciążenie na roboty budowlane
Wystawiając fakturę, podaj stawkę techniczną VAT -4 (minus cztery) dla każdej pozycji objętej tą procedurą. Program automatycznie umieści odpowiednie informacje na wydruku. Faktury zakupowe dotyczące takich robót będą księgowane tylko w zakresie dotyczącym zakupów, nie będą obsługiwane w module VAT (patrz dalej).

FAKTURY potwierdzenie otrzymania faktury korygującej
Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej nie będzie konieczne dla kolejnych grup podatników. Wprowadź po prostu datę otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej równą dacie jej wystawienia. Jeśli faktura korygująca wystawiana jest na wniosek odbiorcy, w szczególności gdy korygowana jest do zera, wystarczającym potwierdzeniem może być pisemne żądanie korekty ze strony nabywcy.

UMOWY nowy sposób obliczania kwoty wolnej od podatku
Do kwoty 6600 zł przychodu zaliczka nie będzie naliczana. Od kwoty 127001 zł kwota wolna nie będzie odliczana. W miarę możliwości program uwzględni ten automatyzm, ale jest możliwość innego wyboru opłacania zaliczek - pozostawimy zatem możliwość podania kwoty zaliczki z ręki.

KSIĄŻKA nowa kwota wolna
Do kwoty 6600 zł przychodu zaliczka nie będzie naliczana. Od kwoty 127001 zł kwota wolna nie będzie odliczana. Program uwzględni ten automatyzm.

VAT deklaracje elektroniczne VAT-7
Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej od stycznia 2017 r. dotyczy dodatkowo podatników VAT UE oraz będących dostawcami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia. Większość firm ten obowiązek jednak nie obejmuje, zatem w programie nie przewidujemy tej funkcjonalności w tym roku.

VAT likwidacja VAT-7K
Z uwagi na znaczne ograniczenie zakresu dopuszczalności rozliczenia kwartalnego, nie będzie ono obsługiwane już w programach JZK w sposób automatyczny. Prosimy o uwzględnienie tego faktu wybierając formułę opodatkowania na rok 2017, należy to zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w pierwszych dniach stycznia 2017.

JPK obowiązek generowania raportów JPK
W przypadku użytkowników Druczka, czyli mikroprzedsiębiorców (poniżej 10 pracowników, poniżej 2 mln EUR obrotów) obowiązek generalnia raportu JPK_VAT wchodzi w życie dopiero od stycznia 2018. W związku z tym w roku 2017 nie ma potrzeby obsługi JPK w programach JZK, zatem ta funkcjonalność nie zostanie wprowadzona. W przypadku większych podatników i tak kwestie księgowe rozwiązywane są w innym oprogramowaniu. Odbiorcami programów JZK jest 1,5 mln mikroprzedsiębiorców i do nich kierujemy naszą ofertę, większych podatników jest o rząd wielkości mniej.

UMOWY nowa płaca minimalna i nowa stawka godzinowa
Od 1 stycznia 2017 płaca minimalna wyniesie 2000 zł, a minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług. Wprowadzimy zatem nowy rodzaj umowy (Umowa o świadczenie usług), który uwzględniać będzie nowe regulacje, a księgowany będzie jak standardowa umowa zlecenia.

Prosimy pamiętać o pobieraniu każdej dostępnej aktualizacji! Bieżące informacje będą prezentowane bezpośrednio w programie, ta strona również będzie odświeżana.

© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://www.jzk.pl/2017