Zamów usługi dodatkowe

Opłata jest ryczałtowa i pokrywa tylko koszty związane z dodatkowym obciążeniem. Standardowe usługi i zgłaszanie błędów są bezpłatne. Zachęcamy do uprzedniego wykupienia Abonamentu Serwisowego. Abonament jest konieczny, aby móc skorzystać z usługi Gwarancja JPK™.

Większość czynności możesz wykonać samodzielnie. Czynności związane z przenoszeniem, eksportem i importem danych z lub do innych systemów, scalaniem i analizą plików JPK, generowaniem plików XML, JPK wykonujesz samodzielnie, pod warunkiem posiadania odpowiedniej licencji Podatki JPK oraz Kopia Elektroniczna EJ JPK. Opłaty poniżej dotyczą dodatkowego wsparcia ze strony konsultanta lub programisty.

praca technika - 1 godzina
Cena usługi: 99,- zł +VAT

praca technika - 2 godziny
Cena usługi: 149,- zł +VAT

praca technika - 3 godziny
Cena usługi: 199,- zł +VAT

odtwarzanie danych z kopii zapasowej - 1 zdarzenie
Cena usługi: 99,- zł +VAT

wykonanie innych czynności rozszerzonych
Cena usługi: 149,- zł +VAT

wsparcie techniczne w przygotowaniu kompletu kontrolnych JPK na żądanie urzędu skarbowego - jeśli nie masz prawa do bezpłatnej usługi Gwarancja JPK™, obowiązują pozostałe warunki tej usługi
Cena usługi: 199,- zł +VAT

ZASADY Usługa zostanie zrealizowana po opłaceniu zamówienia. Operacje automatyczne realizowane są następnego dnia roboczego. Usługa pracy technika w ciągu 3 dni roboczych. Usługa pracy programisty w terminie uzgodnionym, standardowo 3 do 14 dni. W razie niemożliwości zrealizowania usługi lub jej nieskuteczności zwracamy wpłaconą należność albo wykonujemy usługę powtórnie, według wyboru klienta.

Skontaktuj się z nami

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 16, dyżur techniczny do 18.

OBSŁUGA KLIENTA
58 782-33-66 Mikołaj Lora
58 346-36-47 Arkadiusz Dziuma
58 782-33-93 Robert Przewłoka
58 782-35-66 Aleksandra Jegor
58 782-36-00 Agnieszka Hulewicz
58 346-36-47 Przemysław Jegor
biuro@jzk.pl · zamowienia@jzk.pl

albo NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-34-204-169-76.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5).

JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-08-21 20:23 #1.1 for 34.204.169.76 @ec2-34-204-169-76.compute-1.amazonaws.com