Kontakt   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

Split payment czyli podzielona płatność VAT

PODZIELONA PŁATNOŚĆ Split payment polega na tym, że kwota netto z faktury trafia na zwykłe konto bankowe, a kwota VAT na specjalne konto, powiązane z pierwszym.

KONTO VAT Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT będzie miał obowiązkowo i automatycznie takie konto.

ZABLOKOWANE DLA VAT Kwoty wpłacane na konto VAT będą mogły co do zasady być wykorzystywane tylko na płacenie na inne konta VAT oraz do zapłaty VAT na konto urzędu skarbowego. W wyjątkowych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego może zezwolić na wypłatę środków z konta VAT.

KTO DECYDUJE? Decyzja o podzieleniu płatności zależna od nabywcy. Można się spodziewać, że większość firm kupujących droższe towary i usługi będzie dla bezpieczeństwa korzystać z podzielonej płatności.

W TEORII DOBROWOLNE Po otrzymaniu wpłaty na konto VAT można płacić na inne konta VAT. Zatem można założyć, że odbiorcy takich wpłat nie będą mieli innej możliwości, jak również płacić w ten sposób swoim kontrahentom. W ten sprytny sposób ów dobrowolny i całkowicie opcjonalny mechanizm stanie się prawdopodobnie mechanizmem automatycznym i obowiązkowym.

CO TO DAJE? W teorii wpłaty na konto VAT ograniczają odpowiedzialność nabywcy za niezapłacony przez sprzedawcę podatek VAT. Być może płatność VAT z konta VAT będzie w początkowym okresie dawała jakieś profity podatkowe.

JAK ROZLICZAĆ? Dla większości firm podzielona płatność oznacza pewną uciążliwość z jednej strony, ale z drugiej korzyść w postaci przejrzystości rozliczeń - pod warunkiem, że wszystkie faktury będą tak płacić z wykorzystaniem podzielonej płatności.

OD KWIETNIA 2018 Jeśli nic się nie zmieni, mechanizm podzielonej płatności wchodzi w życie od 1 kwietnia 2018.

W PROGRAMACH JZK Programy JZK będą przygotowane do obsługi nowego systemu w I kwartale 2018. Aktualizacja będzie automatyczna.


Masz pytania? Napisz do nas! Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-54-147-40-153.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5).
Informacja na inny temat? Szczęśliwy traf
© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://jzk.pl/split-payment-czyli-podzielona-platnosc-vat