KontaktBlog     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

SMS w programach JZK

Obsługa SMS w programach JZK jest bardzo, bardzo prosta. Wystarczy tylko aktywować konto w usłudze SMESKOM
Zarejestruj się teraz w SMESKOM.

Pamiętaj, że do jednego konta SMESKOM możesz włączyć wiele usług wysyłania SMS. Każda z usług ma swój indywidualny login i hasło. Usługa demo ma też odrębny login i hasło. Wprowadź w programie login i hasło tej usługi, z której chcesz korzystać. Te dane wprowadzasz w menu Opcje - Ustawienia - SMS.

W oknie ustawień możesz również sprawdzić saldo konta SMESKOM. W tym celu program zapyta o login i hasło do całego konta SMESKOM. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do pobrania informacji o saldzie i nie są zapamiętywane w programie.

Jak działa wysyłanie SMS z programu?

To bardzo proste:
1. Usługa SMS Premium generuje zlecenie SMS.
2. Zlecenie jest wysyłane bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem HTTPS do serwera.
3. SMS przekazywany jest do bramki SMS odpowiedniego operatora.
4. SMS jest dostarczany do telefonu odbiorcy.
5. Na adres e-mail podany w konfiguracji usługi przesyłany jest raport doręczenia.

Dostawcą usługi SMS jest Softika SC Tomasz Tomczyk, Marek Kawczyński, ul. Żwirki i Wigury 4, 09-402 Płock. Numer rejestru przedsiębiorców komunikacyjnych UKE: 7447.

© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://www.jzk.pl/sms