Kontakt   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  
Ten dokument dotyczy systemu baz danych X1 i wersji do X7 włącznie. W wersjach X8 praca w sieci realizowana będzie w oparciu o system baz danych SQL. Zmiana na system SQL będzie wprowadzana stopniowo w wybranych aplikacjach i modułach.

Wymagania do pracy w sieci

Poniżej przedstawiamy wymogi techniczne, jakie trzeba spełnić, aby programy JZK pracowały poprawnie w środowisku sieciowym. Jeśli nie rozumiesz tego tekstu, pokaż go po prostu administratorowi swojego serwera sieciowego.

Tak naprawdę programowi jest wszystko jedno, czy jest uruchamiany wielokrotnie ze ścieżki lokalnej, czy foldery są mapowane, czy pracuje na VPN, czy przez WiFi, czy przez internet, czy w zwykłej sieci LAN. Ważne, żeby mógł pracować swobodnie. Z naszej strony rekomendujemy gigabitową kablową sieć LAN.

Sposób instalacji programu

Program MUSI mieć prywatną ścieżkę sieciową, na przykład:
\\Serwer\jzk
Można też podać X:\, jeśli X: to będzie zmapowany zasób sieciowy. Niektóre środowiska sieciowe nieprawidłowo podają typ dysku, zatem tego typu konfiguracja nie jest zalecana.

Uwaga: w systemie NTFS możliwe jest zainstalowanie dysku zewnętrznego w pustym folderze NTFS, co powoduje, że z punktu widzenia programu dany folder widziany jest jako lokalny. W tej sytuacji program JZK może nie działać poprawnie.

Sposób instalacji tożsamości sieciowej

Program może pracować na danych zlokalizowanych gdziekolwiek, w szczególności w innej lokalizacji, niż sam plik EXE. Ważne, żeby wszystkie kopie w sieci pracowały z tego samego pliku EXE i na tej samej lokalizacji danych. Zalecamy, aby folder danych był folderem dostępnym w ramach kablowej gigabitowej sieci LAN, na przykład:
\\Serwer\JZK\Dane

Swobodny dostęp do folderu

Program MUSI mieć pełny i swobodny dostęp do folderu ukrytego Backup z możliwością utworzenia i zapisania pliku z długą nazwą, zawierającą dodatkowo znak # @ i spacje. Lokalizacja folderu Backup zależy od lokalizacji tożsamości.

Przykładowa nazwa tworzonego pliku:

Druczek #99_99 Usr@Komp.net 311220.dat

Zabezpieczenie przed dostępem innych programów

Dodatkowo warto ustawić folder danych programu jako zaufany w programie antywirusowym. Programy JZK zapisują pliki przy akceptacji KAŻDEGO dokumentu w programie. Skanowanie przez program antywirusowy może spowodować, że dostęp do pliku nie będzie możliwy, wystąpi błąd i dane nie będą zapisane poprawnie.

Zdecydowanie NIE zalecamy korzystania z folderów synchronizowanych za pomocą OneDrive, Skydrive lub innych systemów synchronizująch pliki w chmurze.

Praca na wyłączność

Program do niektórych zadań wymaga pracy na wyłączność. Dotyczy to wszystkich czynności związanych z edycją struktury bazy danych (np. przesuwanie elementów), czynności administracyjnych (np. ustawianie hasła) oraz czynności wymagającej wydajnej pracy na dużym zestawie danych( np. fakturowanie seryjne) . Wyłączność zawsze dotyczy całej bazy danych w ramach jednej tożsamości.

W przypadku licencji jednostanowiskowej program automatycznie uruchamia się w trybie na wyłączność. W przypadku próby uruchomienia kolejnej kopii programu, jeśli wcześniej uruchomiono program na wyłączność, wystąpi błąd i uruchomienie programu nie będzie możliwe.

Przetwarzanie danych w pamięci RAM

Warto zauważyć, że programy JZK oferują od dawna jako podstawę działania przetwarzanie danych wyłącznie lokalnie w pamięci RAM, co w połączeniu z dyskami SSD i wydajną siecią lokalną pozwala zapewnić doskonały czasy pracy i wydajności systemu. Podobne założenie, chociaż oczywiście w innej skali, stoi u podstaw systemu SAP HANA, wdrażany obecnie na przykład w PKP PLK. Tak jak tam, należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i stabilności sprzętu.

Wymagania co do sprzętu

Warto pamiętać, że o ile programy JZK oferują doskonałą cenę i łatwość wdrożenia, nie są projektowane pod kątem krytycznych zastosowań systemowych, implementacja ACID jest ograniczona, a program jest wrażliwy na sprzęt działający nieprawidłowo. Zaoszczędzenie kilku rzędów wielkości na oprogramowaniu wymusza zadbanie o system odpowiednio stabilny. Należy zadbać, żeby sieć zapewniała stabilny transfer, a serwer stabilność pracy.

Do pracy w sieci konieczne jest:
- stabilny system operacyjny (zakazane Windows XP!) z zasilaczem UPS,
- stablina kablowa gigabitowa sieć LAN,
- dysk SSD lub przynajmniej SSHD,
- konfiguracja systemu w taki sposób, żeby wielokrotne operacje dyskowe były możliwe i efektywne


A może szczęśliwy traf? Sprawdź teraz!
© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://jzk.pl/sieci