Kontakt   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

Blog programistów

2017

listopad 2017
październik 2017
wrzesień 2017
sierpień 2017
lipiec 2017
czerwiec 2017
maj 2017
kwiecień 2017
marzec 2017
luty 2017
styczeń 2017

2016

grudzień 2016
listopad 2016
październik 2016
wrzesień 2016
sierpień 2016
lipiec 2016
czerwiec 2016
maj 2016
kwiecień 2016
marzec 2016
luty 2016
styczeń 2016

niedziela, 31 lipca 2016

Moduł Insytutucje został przeniesiony na stałe do programów Kancelaria i Mecenas.


czwartek, 28 lipca 2016

Rozwiązano problemy z nadawaniem numeru dokumentu w niektórych przypadkach. W szczególności, jeśli przerwano wystawianie dokumentu w momencie wyświetlania okna akceptacji dokumentu, nie ma teraz ryzyka pozostawienia dziury w numeracji.

W związku ze sporą ilością głosów, moduły Umowy i Delegacje zostały przeznaczone do zachowania w programach Druczek® i Kancelaria™. Ostatecznie wycofano obsługę wyrobów węglowych.

Uproszczono interfejs modułu Terminarz. Teraz połączono go z modułem CRM - oba te rodzaje wpisów wprowadza się teraz w jednym miejscu, są także razem wyświetlane. Znika zatem wydzielony moduł CRM.


środa, 27 lipca 2016

Dostępny jest już serwis LokatorOnline™, pozwalający na dostęp online do indywidualnych wpłat, naliczeń i rozliczeń każdego lokatora.

Na razie serwis został udostępniony w wersji testowej, czekamy na uwagi. Całość pracuje bardzo szybko i wydajnie w oparciu o specjalnie przygotowany serwer.

Serwis nie przechowuje i nie udostępnia danych osobowych. Prezentowane są wyłącznie zanonimizowane dane rozliczeniowe, wygenerowane z programu. Każdy lokator ma indywidualny login i hasło, ustalany przez administratora.

W związku ze startem usługi LokatorOnline™, wyłączana będzie dotychczasowa opcja generowania pliku PHP. Dostępne będą za to opcje automatycznego eksportowania każdego przygotowania naliczenia i każdej zarejestrowanej wpłaty.


niedziela, 24 lipca 2016

Wystartował serwis JZK® RegonOnline™. Wystarczy podać poprawny NIP, a wszystkie dane zostaną błyskawicznie pobrane z urzędowych baz danych.

Przygotowano dostęp do serwisu RegonOnline™ bezpośrednio w programie. Wystarczy podać NIP klienta, a jego dane zostaną wstawione do faktury oraz zapisane w bazie kontrahentów. Magia!

To niesamowicie wygodna funkcja pobierania danych z KRS i CEiDG. Nawet jeśli masz przed sobą zupełnie nowego klienta, wystarczy tylko NIP, aby wystawić prawidłową fakturę VAT.

Usługa jest teraz dostępna bezpłatnie dla naszych klientów i nie wymaga niczego, poza aktualną wersją programu i dostępem do internetu. Wypróbuj serwis RegonOnline.


sobota, 23 lipca 2016

Odnowione okienko fakturowania. Teraz wszystkie rzadko używane opcje zgrupowane są w jednej, przejrzystej tabelce, pozostawiając więcej miejsca na to, co najważniejsze.

Uporządkowano i uproszczono wstawianie danych z obiektów typu zamówienie lub WZ, PZ, a także tekstów dodatkowych.

Teraz dużo prościej wprowadza się dane odbiorcy faktury - jest do tego proste okienko edycyjne.

Uporządkowano wystawianie niektórych niszowych rodzajów faktur, na przykład faktury w procedurze marży. Teraz rodzaj marży wybiera się w ustawieniach programu, zależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa. Rodzaj ten generalnie się nie zmienia. Zamiast czterech rodzajów faktury do wyboru w oknie fakturowania, mamy teraz tylko jeden, co jest bardzo pozytywne dla pozostałej większości użytkowników naszych programów.


piątek, 22 lipca 2016

Rozwijamy program Mecenas. Koncentrujemy się na dedykowanej aplikacji prawniczej, co pozwoli też zaoferować dodatkowe możliwości.

Przypominamy, że tak jak informowaliśmy wcześniej, funkcje prawnicze nie będą dostępne w programie Kancelaria. Osoby posiadające ważną licencję na program Kancelaria, które są prawnikami, otrzymają bezpłatnie upgrade licencji do programu Mecenas.

Zapraszamy do kontaktu także innych naszych klientów, którzy chcieliby wypróbować program Mecenas. Do końca roku osoby posiadające ważną licencję na Druczka mogą otrzymać na życzenie dodatkową licencję na program Mecenas - wystarczy tylko zadzwonić do JZK.

Rozwiązano problem z uciekającą numeracją w sytuacji, gdy przerwano wystawianie danego dokumentu. Implikuje to kilka zmian w procedurze akceptacji dokumentu, ale są to zmiany techniczne i nie powinny być zauważalne dla przeciętnego użytkownika.

Nowa strona startowa. Teraz informacja o ostatnich modułach i dokumentach jest bardziej przejrzysta.

Usunięto z listy rodzajów faktury fakturę uproszczoną. Jeśli ktoś ma ochotę wystawić fakturę uproszczona (sam NIP nabywcy, do 450 zł), po prostu wystawia ją standardowo, wpisując sam NIP. Program to zaakceptuje i wydrukuje fakturę prawidłowo. To samo dotyczy paragonu - jeśli ktoś chce wystawiać paragone bez danych nabywcy, po prostu ich nie wpisuje, zostaje tylko jeden rodzaj paragonu.

Usunięto kilka innych zbędnych opcji w fakturowaniu, w tym Zamówienie dla dostawcy bez cen i nadmiarowe opcje faktury VAT marża. To kolejny etap upraszczania programu bez straty funkcjonalności, dzięki czemu będzie bardziej przejrzyście i ergonomicznie.

Wdrożono automatyczne wyszukiwanie nowych i starych kontrahentów według NIP, tak jak to dzieje się chociażby na stacjach benzynowych wielkich sieci. Wystarczy wpisać NIP! Jeśli konhtrahent jest juz w bazie danych, zostanie wyświetlony. Jeśli jeszcze go nie ma, jego dane zostaną pobrane z CEiDG lub KRS, a następnie wyświetlone i automatycznie dodane do bazy. To bardzo proste, wydajne i efektywne.


czwartek, 21 lipca 2016

W związku z problemami ze zgodnością, usunięto opcje dotyczące automatycznego nie/drukowania faktur i innych dokumentów, wprowadzane w ustawieniach numeracji. Postępująca przebudowa architektury programu wymusza ściślejsze powiązanie numeracji z konkretną bazą danych i to tam będą wprowadzane takie ustawienia w przyszłości.

Czyli o ile wcześniej wprowadzano w ustawieniach domyślną numerację faktur i tam ustawiano, czy automatycznie drukować fakturę, teraz opcję automatycznego drukowania wprowadzać się będzie we właściwościach bazy faktur. Rozwiąże to problemy z synchronizacją numeracji na stanowiskach sieciowych i kilka innych problemów.

W związku z nadchodzącym w ramach JPK automatycznym pobieraniem i weryfikowaniem wystawianych faktur przez organy skarbowe, zmuszeni jesteśmy wprowadzić ścisłą kontrolę numeracji oraz rozdzielenie baz danych według rodzajów dokumentów księgowych.

Z przyczyn technicznych, przez pewien okres te opcje nie będą w pełni działać. Zmian będzie całkiem sporo. Prosimy pamiętać o regularnym pobieraniu każdej dostępnej aktualizacji.

Opcja automatycznego KP do faktury nie będzie już oferowana, znika z okienka akceptacji. Opcja zapisywania pliku PDF dostępna będzie dopiero po zaakceptowaniu dokumentu.

Zmieniono kolejność procedur przy akceptacji dokumentu. Drukowanie w szczególności faktury lub innego dokumentu będzie wtórna do jego akceptacji, tak by nie było już przypadków, że faktura została wydrukowana z podglądu lub wysłana mailem, zaraz potem anulowana, czyli wydruk istnieje już w obiegu, a nie zapisano faktury w bazie. Teraz najpierw faktura zostaje zapisana w bazie, potem generowana jest kopia elektroniczna, a dopiero potem generowany jest wydruk, wysyłany mail itd.


środa, 20 lipca 2016

Mamy już pierwsze wyniki ankiety dotyczącej użytkowania modułów o charakterze niszowym.

Jak na razie tylko groźba wycofania modułów Kasa fiskalna i Ryczałt zrobiła wrażenie na użytkownikach, zatem te dwa moduły na razie usunięto z listy modułów do wycofania.

Pozostałe wskazane poprzednio moduły najprawdopodobniej znikną z programu z końcem wakacji. Dzięki temu będziemy mogli się skupić na modułach popularnych, dotyczących na przykład obsługi zleceń, fakturowaniu i księgowaniu. Moduły wycofywane zmienią pozycję w menu - teraz widoczne są w dziale Wycofywane, aby zwrócić dodatkowo uwagę na ten fakt.

Planujemy wycofanie opcji w pracy w sieci. W związku z licznymi reklamacjami, wynikającymi często z niezrozumienia przez użytkowników sposobu działania tej opcji, opcja pracy w sieci jest przeznaczona do wycofania. W zamian za to oferujemy opcję dedykowanej usługi Chmura JZK oraz usługę JZK Online.

Jak informowaliśmy wcześniej, obsługa umów ex-ISP będzie ostatecznie wycofywana z programu. Przygotowany zostanie import do standardowego modułu Abonamenty. Tymczasem umieszczono w programie odpowiednią informację.


poniedziałek, 18 lipca 2016

Planujemy ostateczne wycofanie z oferty kilku niszowych modułów, z których wedle naszej wiedzy nie korzysta już nikt lub prawie nikt. Dotyczy to na przykład papierowej zbiorówki do przelewów papierowych, podobnie seryjnego drukowania papierowych przelewów podatkowych etc. Wytypowano również moduły, których utrzymywanie jest trwale deficytowe dla firmy, a wpływy z licencji nie pokrywają kosztów ich aktualizacji.

Wytypowane do usunięcia są następujące moduły: Komis, Opakowania niebezpieczne, Wyroby węglowe, Korespondencja, Kasa fiskalna, Seryjne przelewy standardowe, Seryjne przelewy podatkowe, Seryjne przelewy ZUS, Zbiorówka do przelewów, Ryczałt, Potwierdzenie salda, Polecenie księgowania, Nota obciążeniowa, Dokumenty, Delegacje, Instytucje.

Każda osoba, która z danego modułu korzysta, zobaczy w górnej części okna ogromny żółty przycisk ze stosowną informacją. Należy kliknąć ten przycisk, aby zgłosić chęć dalszego korzystania z modułu. Zostanie wysłane odpowiednie zgłoszenie do JZK, a przycisk zniknie i nie będzie się już pojawiać. Metoda jest nieinwazyjna - jeśli ktoś z danego modułu w ogóle nie korzysta, nie zobaczy i tego przycisku.

Jeśli nikt się nie odezwie w sensownym czasie, dany moduł zostanie definitywnie usunięty. Planujemy ostateczne podjęcie decyzji do końca sierpnia, dlatego warto się pospieszyć. Po usunięcu zbędnych opcji będziemy mogli skupić się na funkcjach naprawdę użytkowanych, a przy okazji program będzie działał szybciej, bardziej stabilnie i wydajnie.


sobota, 16 lipca 2016

Usunięto zbędny panel numerowania niektórych dokumentów. Użytkowany we wcześniejszych wersjach, aktualnie był już wykorzystywany tylko w kilku niszowych modułach, na przykład Tłumaczenie, Poświadczenie i Sprawa.

Przechodzimy na w pełni automatyczne numerowanie dokumentów. Jeśli numer dla nowo tworzonego dokumentu nie zostanie wpisany ręcznie w polu Numer, zostanie nadany numer automatyczny. W przypadku obiektu już obecnego w bazie wykasowanie numeru nie spowoduje nadania nowego numeru. Program automatycznie sprawdza, czy dany numer został wykorzystany i podpowiada pierwszy wolny.


czwartek, 7 lipca 2016

Rozszerzone i ulepszone dodawanie kontrahentów.

Wprowadziliśmy ściślejszą integrację z serwisem REGON, teraz wyszukiwanie z okna wprowadzania danych jest sugerowane automatycznie.

Dodano osobny moduł REGON, umożliwiający bezpośrednie wyszukiwanie firm.

Skorygowano układ kilku okienek w programie, idziemy w kierunku większej standaryzacji i dalszego upraszczania obsługi.A może szczęśliwy traf? Sprawdź teraz!
© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://jzk.pl/blog/2016/7