Kontakt     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

Blog programistów

2018

styczeń 2018

2017

grudzień 2017
listopad 2017
październik 2017
wrzesień 2017
sierpień 2017
lipiec 2017
czerwiec 2017
maj 2017
kwiecień 2017
marzec 2017
luty 2017
styczeń 2017

sobota, 20 stycznia 2018

Dla wybranych najpopularniejszych aplikacji dostępna jest nowa opcja miesięcznej subskrypcji. To dobra oferta, jeśli finanse nie pozwalają opłacić licencji na rok z góry.


czwartek, 18 stycznia 2018

Wprowadzono nowe stawki składek ZUS. Usunięto informacje o kontach 51, 52, 53 - od stycznia już nie istnieją, wpłatę ZUS dokonuje się w całości na 1 rachunek bankowy. Przypominamy, że numer tego rachunku można wytworzyć samodzielnie na bazie własnego numeru NIP, a Druczek robi to całkowicie automatycznie.

Poprawiono wyliczenie podatku za grudzień 2017, wprowadzono potwierdzoną kwotę wolną na rok 2018. Warto jeszcze raz sprawdzić przeliczenie podatku za grudzień 2017 i ewentualne wypłaty z tytułu umów za 2018, program mógł w pewnych warunkach nie uwzględnić kwoty wolnej.


wtorek, 16 stycznia 2018

W I kwartale 2018 każdy klient otrzyma własny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Prosimy zwrócić uwagę na informację na fakturze! Prosimy zwrócić uwagę też na funkcje obsługi wirtualnych rachunków kontrahenckich w programach JZK - Państwo też bez trudu mogą skorzystać z takich usług.


czwartek, 11 stycznia 2018

Poprawki w programie. Dodano lepszą obsługę niektórych niestandardowo skonfigurowanych kont pocztowych - oprócz trybu SSL i TLS można wybrać trzeci tryb, oznaczony jako TLS po SSL (wyjątkowo). Tryb ten działa tylko z niektórymi serwerami.

Rozwiązano problem z nie zawsze stabilnym pokazywaniem standardowego filtra w modułach.


środa, 10 stycznia 2018

Epopeję JPK czas zacząć. Działa już import JPK_VAT(2) i JPK_VAT(3) w module VAT. Jeśli dysponują Państwo plikami JPK_VAT z innych systemów, warto sprawdzić na testowej tożsamości, czy wszystko działa prawidłowo i jak rozpoznawane są zdarzenia gospodarcze. Kolejne funkcje JPK w najbliższych dniach.

Udostępniono nową funkcjonalność w module Centrum Licencji. Teraz można zweryfikować i wyświetlić pakiet licencji jednocześnie. Użytkownicy korzystający ze wszystkich opcji programu mogą mieć nawet kilka licencji, dających razem wybrany pakiet funkcjonalności.


sobota, 6 stycznia 2018

Przypominamy, że jest ogromna ilość zmian, które należy na spokojnie przyswoić - na przykład po 25 stycznia nie będzie już obsługi rozliczenia kwartalnego, bo JPK_VAT i tak trzeba generować miesięcznie. W tej aktualizacji jest już wymuszony wybór tożsamości na starcie programu i wiele innych opcji, które wymagane są w celu zapewnienia zgodności z systemem JPK. Warto o tym poczytać więcej.


czwartek, 4 stycznia 2018

Pobierz ulotkę programu Podatki JPK. Sprawdź, jak prawidłowo przygotować wszystkie rozliczenia i jakie są zasady pracy nad plikami JPK. Pobierz teraz!


wtorek, 2 stycznia 2018

Aktualizacja techniczna na okres przejściowy. Przypominamy, że rozliczenie VAT za grudzień powinno zostać wykonane po staremu, nie generujemy jeszcze JPK_VAT. Po 25 stycznia zostanie udostępniona finalna wersja programu Podatki JPK z generowaniem deklaracji VAT-7 w formacie XML oraz plików JPK_VAT.

Moduły podatkowe zostały wtórnie włączone w podstawowych aplikacjach do 26 stycznia włącznie, potem przejdą w stan pasywny tylko do odczytu. Księgowanie w nowym programie Podatki JPK prosimy wykonać dopiero po tej dacie, tak aby zapewnić porządek w systemie. Dane podatkowe za 2018 powinny być wprowadzane wyłącznie w nowym programie Podatki JPK.

Moduł Kopia Elektroniczna EJ JPK jest dostępny w każdym programie nawet bez licencji tak, by zapewnić dostęp do utworzonych wcześniej danych. Natomiast dodawanie nowych danych będzie odbywać się pod warunkiem posiadania aktywnej licencji Kopia Elektroniczna EJ JPK, Podatki JPK lub innej, zależnie od rodzaju danych. Moduł ten integruje również eksportowane pliki XML oraz wydruki PDF, które nie wymagają dodatkowej licencji.

Rozszerzono moduł kopii zapasowej o obsługę danych z Kopii Elektronicznej EJ JPK. Bezwzględnie należy zadbać o prawidłowe przechowywanie tych kopii - nie rzadziej niż na koniec miesiąca należy nagrać całość na płycie CD/DVD i przechowywać przez ponad 5 lat, czyli do końca okresu możliwej kontroli podatkowej.

Warto zwrócić uwagę, że dzięki aktywnej opcji Kopia Elektroniczna EJ JPK program produkuje na bieżąco piękne, bogate pliki XML z każdego modułu, nadające się do automatycznego przetwarzania w systemach zewnętrznych. To praktyczna realizacja idei Open Data. W oparciu o te pliki można tworzyć własne rozwiązania. Format plików może być korygowane w trakcie, zależnie od potrzeb, natomiast układ danych jest na tyle elegancki i samoobjaśniający, że poradzi sobie z tym nawet student informatyki. Zachęcamy do wykorzystywania tych danych w dowolny sposób - jednocześnie przypominając, że podmiot je wytwarzający odpowiedzialny jest za ich ochronę. Pliki te w szczególności mogą posłużyć do odtworzenia danych w razie awarii, o ile oczywiście zadbaliśmy o prawidłowe przechowywanie kopii zapasowych.


poniedziałek, 1 stycznia 2018

Jak co roku, życzymy wszystkiego Jak Zawsze Kapitalnego! Przypominamy o zmianach na rok 2018. Zobacz wykaz zmian.

Przygotowano nowy moduł Kopia Elektroniczna EJ JPK, gotowy na JPK. Warto poczytać więcej, jak działa.

Pliki PDF i XML różnych obiektów są teraz domyślnie częścią opcji EJ, co powoduje m.in. zapisywanie ich w jedej, konkretnej lokalizacji. Jeśli korzystali Państwo z tych plików w innym celu, należy w dotychczasowej lokalizacji zastąpić użytkowany folder skrótem do właściwego podfolderu kopii elektronicznej albo zapewnić kopiowanie plików w inny sposób.


© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://jzk.pl/blog